WiZ PRIVACYVERKLARING

Voor het laatst bijgewerkt: Januari 2024

Met deze Privacyverklaring willen we je helpen begrijpen wie we zijn, welke persoonsgegevens we van jou verzamelen en wat we ermee doen. Als je onze producten en services gebruikt of als je contact met ons opneemt, kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens moeten verwerken.

We respecteren jouw privacy en houden daarbij de volgende principes aan:

•  We verkopen jouw persoonsgegevens niet.

•  We verzamelen alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben, wanneer we ze nodig hebben en voor zolang als we ze nodig hebben.

•  We zijn transparant en bieden je betekenisvolle keuzes.

WIE ZIJN WIJ?

Signify is het bedrijf dat de WiZ producten en diensten ontwikkelt onder het merk WiZ. Signify is een internationaal verlichtingsbedrijf dat bekend staat om haar expertise op het gebied van de ontwikkeling, productie en toepassing van innovatieve verlichtingsproducten, -systemen en -diensten.

Wanneer we in deze Privacyverklaring praten over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', bedoelen we de verwerkingsverantwoordelijke; namelijk de gelieerde onderneming van Signify waarvan je een relatie bent, wordt, of bent geweest, of die om andere redenen bepaalt welke gegevens van jou worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, alsmede Signify Netherlands B.V. (Registration number 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Tot de gelieerde ondernemingen van Signify behoren ook de dochterondernemingen die onder bestuur van Signify N.V. staan, hetzij door direct of indirect eigendom.

We beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met onze bindende bedrijfsregels ('Privacyregels van Signify').

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens jouw interactie met WiZ en de producten en diensten. Deze is bijvoorbeeld van toepassing op de volgende situaties:

•  wanneer je een bezoek brengt aan of gebruikmaakt van een van onze websites, applicaties of socialemediakanalen.

•  wanneer je onze producten of diensten koopt, direct in onze WiZ webshop.

•  wanneer je een WiZ product, dienst of toepassing gebruikt.

•  wanneer je je inschrijft voor onze marketingcommunicatie of -initiatieven.

•  wanneer je contact opneemt of communiceert met ons klantenserviceteam.

•  wanneer je je inschrijft voor een WiZ Beta-programma.

•  als je WiZ voor Bedrijven gebruikt.

Als je een directe relatie bent van Signify, maar deze Privacyverklaring voor WiZ niet op jou van toepassing is, is een andere privacyverklaring van Signify van toepassing op jouw persoonsgegevens. Je kunt onze privacyverklaringen vinden in ons Signify Privacy Centre.

Deze Privacyverklaring is alleen op jou van toepassing als wij de Gegevensbeheerder voor het verwerken van jouw gegevens zijn. In het geval dat wij optreden als Gegevensverwerker is de Privacyverklaring die door de Gegevensbeheerder wordt uitgegeven leidend voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat omdat wij een internationaal bedrijf zijn, deze Privacyverklaring kan worden vervangen of aangevuld om te voldoen aan lokale wettelijke vereisten, alsmede om jou te voorzien van aanvullende informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken via specifieke WiZ producten, diensten, systemen of applicaties.

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Afhankelijk van de wijze waarop je met ons communiceert en welke producten of diensten je gebruikt, of hoe je die gebruikt, verwerken we verschillende persoonsgegevens over jou.

ALS JE ONZE WiZ PRODUCTEN OF DIENSTEN GEBRUIKT

 

Gegevensbron

Persoonsgegevens die worden gebruikt

WiZ consumentenapp: inloggegevens

Als je inlogt, worden de volgende ID's verwerkt:

  Unieke Social account-ID. Deze ID bestaan uit een unieke reeks cijfers die jou niet rechtstreeks identificeren. Overige gegevens, zoals verplichte gegevens die hieronder worden genoemd, worden gekoppeld aan deze ID.

WiZ consumentenapp: verplichte gegevens

Om ervoor te zorgen dat de WiZ producten en diensten werken zoals ze bedoeld zijn en betrouwbaar en veilig zijn, wordt er bepaalde informatie automatisch met ons gedeeld over jouw WiZ ecosysteem en mobiele toepassing:

  Informatie over de mobiele toepassing en geïnstalleerde WiZ producten (inclusief configuratiegegevens van apparaten), unieke gebruikers- en apparaat-ID's, externe IP-adressen, systeemfouten en crashinformatie.

WiZ consumentenapp: optionele gegevens

Er wordt optionele, analytische informatie met ons gedeeld voor de verbetering van producten en diensten, de personalisatie van de diensten of onze marketingactiviteiten. Indien nodig vragen we je vooraf toestemming om deze gegevens te verzamelen.

  Informatie over het gebruik van de mobiele toepassing, diensten en geïnstalleerde producten, unieke gebruikers- en apparaat-ID's.

WiZ Pro (voor Bedrijven)

Alleen als je een WiZ Pro-gebruiker bent:

  We kunnen je vragen naar je volledige naam en e-mailadres voor verificatiedoeleinden bij het inloggen. Daarnaast mag je ons ook je adres en telefoonnummer geven.

WiZ Beta-programma

We verzamelen extra persoonsgegevens van gebruikers die kiezen voor onze Beta-programma's.

  Dit omvat je volledige naam, adres, unieke gebruikers- en apparaat-ID's en contactgegevens.

ALS JE BIJ ONS EEN PRODUCT OF DIENST AFNEEMT

 

Gegevensbron

Persoonsgegevens die worden gebruikt

Pagina's voor aankopen en retourzendingen

Informatie over producten of abonnementen op diensten, bestelgegevens zoals de contactinformatie, verzending en factuuradres, factuurgegevens en geschiedenis en betaalstatus. Wij verzamelen, bewaren of hebben geen toegang tot bank- of creditcardinformatie, behalve de algemene betalingsstatus (betaling geslaagd, betaling geweigerd of betaling in de wacht). Indien van toepassing verwerken wij ook informatie over retourzendingen of producten die geruild worden.

ALS JE CONTACT MET ONS OPNEEMT

Gegevensbron

Persoonsgegevens die worden gebruikt

Websitetechnologieën

Websites die je bezoekt of links waarop je klikt in onze advertentiemails of gelijksoortige communicatiekanalen.

Contactformulieren, marketingformulieren en gelijksoortige formulieren.

Als je een contactformulier instuurt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of marketingaanbiedingen, verwerken we bepaalde persoonsgegevens van je. We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

  Jouw naam en contactgegevens.

Klantenservice

We gebruiken persoonsgegevens om je klantenondersteuning te kunnen bieden, je vragen te beantwoorden, je verzoeken uit te voeren en je verwante klantenservice te bieden. We kunnen deze persoonsgegevens ook gebruiken voor het verbeteren en aanpassen van onze producten en de functionaliteit ervan en voor het trainen van onze klantenservicemedewerkers.

Wanneer je contact opneemt met onze klantenondersteuning, of wanneer je communiceert met een van onze klantenservicemedewerkers via e-mail, telefoon, socialemediakanalen en dergelijke, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

  De opname van een gesprek als je daar vooraf toestemming hebt gegeven, als dat nodig is.

  De vraag die je hebt gesteld of het verzoek dat je hebt gedaan.

  De status van het verzoek.

  Eventuele gegevensbronnen waarover we beschikken als deze noodzakelijk zijn om de klantenondersteuning te kunnen bieden.

Bij uitzondering en indien nodig voor de productveiligheid, productvervanging, producten die worden teruggeroepen of andere gerelateerde redenen kunnen we je vragen om deze contactgegevens op te geven. In deze gevallen wordt deze informatie alleen gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Recensies en feedback

We gebruiken deze persoonsgegevens om onszelf en andere gebruikers inzicht te geven in de waarde van onze producten en diensten.

Wanneer je gebruikmaakt van deze functionalteit, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

  Je opmerkingen en recensies.

  Je naam.

Aanbiedingen, verlotingen en prijsvragen

We gebruiken deze persoonsgegevens om het voor jou mogelijk te maken je in te schrijven voor een prijsvraag, fraude te voorkomen, de prijs toe te kennen en marketingcommunicatie toe te sturen, als je voor deze dingen toestemming hebt gegeven.

Als je ervoor kiest om deel te nemen aan onze prijsvragen, verzamelen we de volgende persoonsgegevens, afhankelijk van de door jou gemaakte keuzes of de prijsvraagvereisten:

  Je naam, contactgegevens, adres, geboortedatum en andere gegevens voor zover vereist op grond van de voorwaarden voor de prijsvraag.

Social listening

We gebruiken deze persoonsgegevens om een totaalbeeld te verkrijgen van hoe mensen ons en onze merknaam zien en om problemen met onze producten en de functionaliteit ervan op te lossen.

Wanneer je openbaar communiceert op sociale media, worden je persoonsgegevens verwerkt door een derde partij die 'social listening' services aan ons verleent.

Afhankelijk van welke gegevens je openbaar maakt, kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens worden verzameld: naam, interesses en opmerkingen en content die je hebt ingestuurd/gedeeld.

Door de gebruiker gegenereerde content

als je daarmee akkoord bent gegaan, kunnen we content die je online hebt gepubliceerd (zoals foto's of video's die je mogelijk hebt genomen waarop WiZ producten te zien zijn), deze aan het publiek te laten zien via een van onze kanelen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de informatie die je openbaar hebt gemaakt. De verzamelde persoonsgegevens kunnen informatie omvatten als je gebruikersnaam en opmerkingen of content die je hebt ingestuurd.

Vergeet niet dat de content die je met toestemming aan ons hebt verleend kan worden bekeken door het publiek. Bekijk deze daarom goed voordat je toestemming geeft om er zeker van te zijn dat je geen bezwaar hebt tegen het delen van eventuele persoonsgegevens die misschien zichtbaar zijn.

Derden

Naast onze websites, apps en andere digitale kanalen kunnen we ook andere bronnen gebruiken om informatie over je te verkrijgen, zoals socialemediaplatforms, gemeenschappelijke marketingpartners of andere leveranciers van producten en functionaliteit die een aanvulling vormen op het WiZ ecosysteem, zoals leveranciers van spraakassistentfunctionaliteit.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van jouw keuzes en de betrokken derde partijen. Als je specifieke informatie hierover wilt ontvangen, kun je contact met ons opnemen.

HOE GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken je persoonsgegevens om je een veilige, betrouwbare en gepersonaliseerde ervaring te bieden van onze WiZ producten en diensten. Op grond van jouw feedback kunnen we onder andere ook onze producten ook verbeteren, klantenondersteuning bieden en onze marketing op jou persoonlijk afstemmen.

 

Doeleinden

Voorbeelden

Het leveren van de dienst, het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

  Dit doel omvat het gebruik van persoonsgegevens voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met jou en omvat activiteiten zoals verkoop, facturering (incl. de afwikkeling van betalingstransacties), verzending van producten of diensten, registratie voor mobiele toepassingen of websites, garantie, communicatie over transacties, diensten of juridische aspecten, accountbeheer, alsmede de levering van essentiële productfuncties.

  Verwerken van jouw persoonsgegevens indien dit is vereist of als je hier toestemming voor hebt gegeven.

Gepersonaliseerde ondersteuning leveren, inclusief antwoorden op vragen

  Dit doel omvat het leveren van gepersonaliseerde ondersteuning via communicatiekanalen, zoals de klantenservice. Je kunt ons bellen, met ons chatten of een bericht sturen via een sociaal netwerk.

Relatiebeheer, gepersonaliseerde communicatie en (directe) marketing

  Dit doel omvat het gebruik van persoonsgegevens voor activiteiten zoals het onderhouden en bevorderen van contact met klanten, externe communicatie, accountbeheer, het terugroepen van producten, de uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën en de uitvoering van direct-marketingcommunicatie.

  Het bieden van een gepersonaliseerde ervaring door producten en aanbiedingen te presenteren die zijn afgestemd op jouw voorkeuren, interesses of profiel, via gepersonaliseerde e-mails, berichten of advertenties, die worden gepresenteerd via verschillende digitale kanalen, zoals e-mail, onze mobiele applicaties of social media.

Personalisatie van producten en diensten

  Dit doel omvat de personalisatie van onze producten, diensten en de functionaliteit ervan door deze af te stemmen op je voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld op onze websites of in onze applicaties).

Verbetering en ontwikkeling van producten en diensten

  Dit doel omvat de verbetering van de producten, diensten, productfunctionaliteit, communicatie of mobiele applicaties en de ontwikkeling van innovatieve technologieën en functionaliteiten.

  Communicatie over onderzoeken versturen voor marktonderzoeksdoeleinden. We sturen je deze communicatie alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven, tenzij dat niet vereist is door de regelgeving.

Naleving van wettelijke verplichtingen

  Dit doel omvat het gebruik van persoonsgegevens in verband met de uitvoering van een taak, waarbij moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, met inbegrip van de verstrekking van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten, waaronder belastingautoriteiten en andere bevoegde autoriteiten voor de sector waarin wij actief zijn. In geval van een verzoek van een autoriteit om de persoonsgegevens van onze klantenn openbaar te maken, zullen wij onze WiZ Verklaring omtrent Verzoeken tot openbaarmaking volgen.

Verweer tegen gerechtelijke vorderingen

  Dit doel omvat het gebruik van persoonsgegevens voor activiteiten zoals het voorkomen of voorbereiden van of het optreden bij geschillenbeslechting.

Beveiliging en bescherming van onze belangen/objecten

  Dit doel omvat het gebruik van persoonsgegevens voor de beveiliging en bescherming van onze belangen en/of objecten en de belangen van onze consumenten, zakelijke klanten en zakenpartners, met inbegrip van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de bedrijfssector. In het bijzonder omvat dit doel activiteiten zoals het opsporen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) fraude, crimineel of aanstootgevend gedrag gericht tegen onszelf, onze werknemers of klanten (waaronder het gebruik van en deelname aan onze incidentenregisters en sectorale waarschuwingssystemen), activiteiten zoals die met betrekking tot gezondheid en veiligheid, de verificatie van de status van klanten, leveranciers of zakenpartners en hun toegangsrechten (zoals vereiste screeningactiviteiten voor de toegang tot onze gebouwen of systemen) en activiteiten zoals het inzetten en onderhouden van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Beoordeling en (her)screening van (mogelijke) klanten, leveranciers en/of zakelijke partners (WiZ Pro)

Dit doel omvat het gebruik van persoonsgegevens voor de beoordeling en aanvaarding van bepaalde derden (zoals consumenten, zakelijke klanten, leveranciers en zakelijke partners), met inbegrip van het bevestigen en verifiëren van de identiteit van relevante personen (wat het gebruik van een kredietreferentiebureau of een andere derde partij kan inhouden), het uitvoeren van due diligence en screening aan de hand van openbaar beschikbare sanctielijsten van overheden en/of rechtshandhavingsinstanties en andere gegevensbronnen van derden, het gebruik van en deelname aan onze incidentenregisters en sectorale waarschuwingssystemen en/of verificatiediensten van derden.

Uitvoering van bedrijfsprocessen, intern management, en managementrapportages

Dit doel omvat het gebruik van persoonsgegevensvoor activiteiten zoals het beheer van bedrijfsmiddelen (waaronder IT-systemen en -infrastructuur), financiën en boekhouding, kredietbeoordeling (waaronder het vaststellen van kredietlimieten) en risicobeheer, het uitvoeren van (interne) audits en onderzoeken, het uitvoeren van bedrijfscontroles, het verstrekken van centrale faciliteiten voor persoonsgegevens ten behoeve van de efficiëntie, het beheer van allianties, partnerschappen, fusies, overnames, afstotingen en reorganisaties en de integratie met de koper, managementrapportages en -analyses, archief- en verzekeringsdoeleinden, juridisch of bedrijfsadvies, overheids- en juridische zaken en het beheer van intellectueel eigendom.

HOE GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS VOOR GEPERSONALISEERDE COMMUNICATIE, MARKETING, PRODUCTEN EN DIENSTEN?

Met jouw voorafgaande toestemming of indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen wij je gepersonaliseerde, directe marketingcommunicatie sturen over onze producten, diensten, evenementen en promoties. Wij kunnen contact met je opnemen via verschillende kanalen zoals e-mail, onze websites, mobiele toepassingen of via derden zoals sociale media of andere uitgevers.

Wij kunnen de communicatie afstemmen op jouw voorkeuren en gedrag en je een gepersonaliseerde ervaring bieden door al jouw persoonsgegevens te analyseren en te combineren. In wezen streven wij ernaar onze producten en hun functionaliteiten in een context te plaatsen, zodat ze tegemoet komen aan jouw voorkeuren en behoeften. We streven ernaar om slimmere en meer verrijkende ervaringen te bieden.

Wij kunnen ook statistieken uit deze communicatie verzamelen en gebruiken om segmenten te creëren in onze doelgroepen, op basis van hun interesses in onze producten en diensten en om het succes van onze marketingactiviteiten te volgen.

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je uit te nodigen ons feedback te geven of deel te nemen aan marktonderzoeken. We werken doorlopend aan het verbeteren van onze producten en services, zodat ze passen bij wat de consument nodig heeft. We sturen je dit soort berichten alleen als je hiervoor toestemming geeft, tenzij dat niet nodig is op basis van de toepasselijke wetgeving.

Als je op enig moment besluit dat je deze gepersonaliseerde communicatie niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven. Dit doe je door te klikken op de knop Uitschrijven dat onderaan elk marketingbericht te vinden is dat we toesturen. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen. Dan doen wij het voor je.

Houd er rekening meer dat je, ook als je je afmeldt voor marketingcommunicatie, nog altijd administratieve, dienst- of transactieberichten van ons kunt krijgen, zoals technische en/of beveiligingsupdates van onze producten, orderbevestigingen, meldingen over je accountactiviteiten en andere belangrijke meldingen. Je kunt je niet uitschrijven voor deze typen communicatie.

WAT IS DE JURIDISCHE BASIS VOOR ONS GEBRUIK VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Er zijn verschillende juridische gronden op basis waarvan we je persoonsgegevens verwerken:

 

Juridische basis

Uitleg

Toestemming

Wanneer dit wettelijk vereist is, kan het zijn dat wij je toestemming nodig hebben om je persoonsgegevens te gebruiken. Als dit het geval is, kunnen wij je meer specifieke informatie verstrekken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Uitvoering van een contract

Je persoonsgegevens kunnen nodig zijn voor het aangaan of uitvoeren van een contractuele overeenkomst waarbij je betrokken bent. Denk hierbij aan het uitvoeren van de aankoop van een WiZ product of dienst, het beheren van je accountregistratie en het onderhoud, het oplossen van leveringsgerelateerde problemen, het verwerken van retourzendingen, het waarborgen van een veilige en betrouwbare werking van je WiZ product en het verwerken van je verzoeken.

Naleving van een wettelijke verplichting

Je persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de naleving van toepasselijke wetgeving te waarborgen, zoals het voldoen aan wettelijke verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en het naleven van wettelijke onderzoeken en nalevingseisen.

Legitieme belangen

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor onze legitieme belangen. Dit omvat het analyseren en verbeteren van onze WiZ producten en diensten, evenals de inhoud van onze websites en apps, het personaliseren van onze producten en diensten, jou op de hoogte houden van softwareupdates of andere transactionele, juridische of servicegerelateerde informatie, het gebruik van je persoonsgegevens voor administratieve doeleinden en voor het opsporen en voorkomen van fraude. We kunnen ons ook beroepen op ons legitieme belang om relevante, gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen, of voor onze direct marketingactiviteiten, tenzij het door de toepasselijke wetgeving verplicht is om jouw toestemming te verkrijgen.

HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is om het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld te verwezenlijken. Denk eraan dat is sommige gevallen mogelijk een langere bewaarperiode wordt vereist of toegelaten door de wet. Enkele criteria voor het bepalen van de bewaarperiode zijn:

- Hoelang zijn de persoonsgegevens nodig om de producten of functionaliteit aan je te leveren of om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren?

- Heb je een account bij ons? In dat geval kunnen we je persoonsgegevens zolang je account actief is bewaren of zolang het nodig is om de productfunctionaliteit aan je te leveren.

- Zijn we onderworpen aan wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichtingen om je gegevens te bewaren? Voorbeelden hiervan zijn dwingende gegevensretentiewetten in het toepasselijke rechtsgebied, overheidsbevelen om gegevens te bewaren die van belang zijn voor een onderzoek, of gegevens die moeten worden bewaard in verband met een gerechtelijk proces, bescherming tegen een mogelijke vordering of fiscale doeleinden.

Jouw verwerkte persoonsgegevens worden zo kort mogelijk bewaard. Daarna maken we de gegevens anoniem of verwijderen we ze als er geen commerciële, wettelijke of zakelijke noodzaak meer is om je persoonsgegevens te bewaren.

WANNEER DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit. Wij delen je persoonsgegevens ook niet, behalve in de hier beschreven gevallen. Wanneer wij je persoonsgegevens delen, zorgen wij ervoor dat de juiste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden kunnen wij je persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

•  Onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen: vanwege ons wereldwijde karakter kunnen je persoonsgegevens worden gedeeld met onze gelieerde ondernemingen.

•  Serviceproviders en zakelijke partners: net als veel andere bedrijven, besteden we bepaalde activiteiten soms uit aan betrouwbare externe serviceproviders die activiteiten uitvoeren voor ons en diensten leveren aan ons, zoals cloudproviders, adviesbureaus, bezorgingsbedrijven, betalingenverwerkers en platforms voor elektronische communicatiediensten.

•  Openbare en overheidsinstanties: we kunnen je persoonsgegevens delen wanneer dat wettelijk verplicht is, of wanneer dat nodig is om onze rechten te beschermen. We kunnen je persoonsgegevens delen met instanties die toezicht uitoefenen op of rechtsbevoegdheid hebben over ons of onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

•  Professionele adviseurs en anderen: we kunnen je persoonsgegevens delen met andere partijen, met inbegrip van professionele adviseurs, zoals banken, verzekeringsbedrijven, controleurs, juristen, accountants en andere professionele adviseurs.

•  Andere partijen in verband met bedrijfstransacties: we kunnen je persoonsgegevens ook delen in het kader van bedrijfstransacties, zoals tijdens de verkoop van (een deel van) een bedrijfsonderdeel aan een ander bedrijf, of een reorganisatie, fusie, joint venture of andere afstoting van een bedrijfsonderdeel, bedrijfsmiddelen of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbaar proces).

•  Aan derde partijen binnen het WiZ ecosysteem: als je ervoor kiest je WiZ verlichtingssysteem te koppelen aan producten en diensten van andere leveranciers die het WiZ ecosysteem aanvullen, (zoals spraakassistenten, toepassingen van derden etc.) kunnen we beperkte account- en profielgegevens met hen delen, zoals lichtconfiguraties en de status. Wij hebben geen invloed op deze diensten die door onafhankelijke derden worden aangeboden. Lees hun privacybeleid zorgvuldig door om te weten te komen hoe zij omgaan met je persoonsgegevens.

•  In geval van een verzoek om de overdracht van persoonsgegevens zullen wij op jouw verzoek persoonsgegevens bekendmaken aan de entiteit waarvan je hebt aangegeven dat je je persoonsgegevens wilt overdragen.

•  We kunnen jouw persoonsgegevens delen met elke andere partij waarvoor je ons vooraf toestemming hebt gegeven.

WANNEER DRAGEN WE JE PERSOONSGEGEVENS OVER NAAR HET BUITENLAND?

Aangezien wij een wereldwijde organisatie zijn, kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan of benaderd vanuit verschillende landen.

Voor grensoverschrijdende overdrachten binnen onze ondernemingen vertrouwen wij op onze Bindende bedrijfsregels ('Privacyregels van Signify'). Onze Signify privacyregels vereisen dat alle aan Signify gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en vertrouwde derden wereldwijd dezelfde of vergelijkbare normen voor de bescherming van persoonsgegevens hanteren, ongeacht hun locatie. 

Bij grensoverschrijdende overdrachten buiten onze bedrijven, wanneer wij jouw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en/of naar een land dat geen adequaatheidsstatus heeft, zorgen wij ervoor dat de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en implementeren wij adequate technische, organisatorische en juridische mechanismen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen), die een beschermingsniveau garanderen dat in wezen gelijkwaardig is aan dat in de EER.

HOE BESCHERMEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geraadpleegd. Wij beperken de toegang tot je persoonsgegevens tot diegenen die deze gegevens echt nodig hebben en eisen dat onze leveranciers passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw gegevens te beschermen. De personen die je gegevens verwerken mogen dit alleen doen op een geautoriseerde manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Wij beschikken ook over procedures om vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken. Wij zullen jou en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Meer informatie over onze beveiligingsbenadering vind je hier. Neem contact met ons op als je reden hebt om aan te nemen dat jouw contacten met ons niet langer op een beveiligde manier plaatsvinden of jouw persoonsgegevens niet veilig worden verwerkt.

WAT ZIJN JOUW PRIVACYRECHTEN?

Je hebt de volgende privacyrechten:

  Bevestiging:je kunt bevestiging bij ons opvragen over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

  Toegang:je kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

  Rectificatie: je mag jouw persoonsgegevens laten rectificeren.

  Verwijderen: je mag jouw persoonsgegevens laten anonimiseren of verwijderen.

  Beperking: je mag jouw persoonsgegevens beperken.

  Bezwaar maken:

1. (Algemeen) het gebruik van je persoonsgegevens op gronden die verband houden met jouw situatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kunnen aantonen.

2. (Direct marketing) het ontvangen van direct-marketingcommunicatie. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zullen de betrokken persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

3. (Geautomatiseerde besluitvorming) het gebruik van je persoonsgegevens dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde persoonsgegevens (waaronder profilering) en dat voor jou nadelige juridische of vergelijkbare significante gevolgen heeft.

  Gegevensoverdracht: het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht om die persoonsgegevens aan een ander bedrijf door te geven.

  Dien een klacht in of neem te allen tijde contact met ons op: met privacygerelateerde vragen en/of klachten over de toepassing of schending van onze Privacyregels of Privacyverklaring door ons.

afbeelding

Als je je rechten wilt uitoefenen, kun je gebruik maken van ons privacy-aanvraagformulier of contact met ons opnemen.

Je hebt ook het recht op een kopie van onze Signify Privacyregels en je kunt gebruik maken van jouw rechten als derde begunstigde en/of een schadevergoeding eisen. Daarnaast en indien op jou van toepassing, geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU je ook het recht om een klacht in te dienen bij jouw lokale toezichthoudende autoriteit.

Bovenstaande rechten zijn niet absoluut en kunnen redelijkerwijs worden ingeperkt, bijvoorbeeld wanneer de uitoefening van zulke rechten een negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheid van anderen. Zie voor meer gedetailleerde informatie over jouw rechten onze Signify Privacyregels.

VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN?

We verzamelen informatie van kinderen niet met opzet.

  Speciale opmerking voor kinderen jonger dan 18 jaar: als je in jouw land van inwoning nog niet meerderjarig bent, heb je toestemming nodig van je ouder of voogd voordat je persoonsgegevens met ons mag delen.

  Speciale opmerking voor ouders van kinderen die nog niet meerderjarig zijn: we raden aan het gebruik van onze producten, systemen, services, apps (inclusief websites en andere digitale kanalen) in de gaten te houden om erop toe te zien dat kinderen geen persoonsgegevens met ons delen zonder jouw toestemming te hebben gevraagd.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

We willen je eraan herinneren dat het jouw verantwoordelijkheid is om erop toe te zien dat de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, volledig en up-to-date zijn. Als je persoonsgegevens van andere mensen met ons deelt, is het bovendien jouw verantwoordelijkheid om bij het verzamelen van die persoonsgegevens te voldoen aan de plaatselijke wettelijke vereisten. Zo moet je bijvoorbeeld andere mensen waarvan je persoonsgegevens aan ons verstrekt op de hoogte stellen van de inhoud van deze Privacyverklaring en vooraf hun toestemming verkrijgen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die je met ons deelt de rechten van derden niet schendt.

Als je besluit een WiZ product te retourneren, te verkopen of te delen met anderen, of als je overweegt een tweedehands WiZ product te gebruiken, moet je er rekening mee houden dat bepaalde WiZ producten mogelijk persoonsgegevens van jou of gegevens over jouw gebruik van het product in het product opslaan. Denk in dergelijke gevallen goed na over het volgende:

  Als je derden toegang verleent tot je WiZ producten of diensten, denk dan na of je het geen probleem vindt dat deze derde partij toegang heeft tot de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen.

  Overweeg om het product terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Wij raden je met klem aan om periodiek te controleren welke huisgenoten toegang hebben tot je WiZ ecosysteem. Dit kun je doen via het tabblad Instellingen in je mobiele WiZ applicatie.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij moedigen gebruikers aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over de manier waarop we jouw privacy waarborgen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring is van toepassing op onze verwerking van jouw persoonsgegevens en is te vinden op de WiZ website.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TRACKINGTECHNOLOGIEËN

We maken op onze websites en in onze mobiele apps gebruik van functionele cookies, analytische cookies en advertentiecookies. Indien nodig vragen we je vooraf om toestemming.

Voor meer informatie lees je onze Cookieverklaring.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als je vragen hebt met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens door ons of met betrekking tot deze Privacyverklaring kun je contact opnemen met de privacyfunctionaris van Signify:

  per post: Signify - t.a.v. Privacyfunctionaris – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Nederland; of

  online: Signify Privacy Center, gedeelte 'Privacyverzoek'.

Denk eraan dat bepaalde communicatiekanalen niet altijd veilig zijn. Vermeld daarom geen gevoelige informatie in je communicatie met ons.