EVÄSTEITÄ KOSKEVA ILMOITUS

Evästeet ja muut tunnisteet sisältävät selaimen yhteyteen asennettavaa koodia, jonka avulla omistaja voi tarjota palvelun kuvauksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Jotkin evästeiden käyttötarkoituksista voivat myös edellyttää käyttäjän suostumusta. Jos evästeiden asennus edellyttää suostumusta, kyseinen suostumus voidaan vapaasti peruuttaa milloin tahansa tässä asiakirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

TEKNISET EVÄSTEET JA KOOSTETTUJA TILASTOTIETOJA VARTEN KÄYTETTÄVÄT EVÄSTEET

Toiminnot, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia palvelun toiminnan kannalta
Tämä sovellus käyttää evästeitä käyttäjän istunnon tallentamiseen sekä muihin sovelluksen toiminnan kannalta ehdottoman tärkeisiin toimintoihin, kuten verkkoliikenteen jakeluun.

Asetusten tallentamiseen, optimointiin ja tilastoihin liittyvät toiminnot
Tämä sovellus käyttää evästeitä selausasetusten tallentamiseen ja käyttäjän selauskokemuksen optimointiin. Tällaisia evästeitä ovat esimerkiksi kieli- ja valuutta-asetuksen tallentamiseen sekä sivuston omistajan suoraan käyttämien ensimmäisen osapuolen tilastotietojen hallintaan käytettävät evästeet.

EVÄSTEIDEN ASENNUKSEEN TARVITTAVAN SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN TAI PERUUTTAMINEN

Tässä asiakirjassa annettujen määritysten lisäksi käyttäjä voi hallita evästeiden käyttöä suoraan omasta selaimesta ja estää esimerkiksi kolmansia osapuolia asentamasta evästeitä.
Selaimena asetuksista on myös mahdollista poistaa aiemmin asennetut evästeet, mukaan lukien evästeet, jotka ovat voineet tallentaa tämän verkkosivuston evästeiden asennukseen annetun suostumuksen.
Lisätietoja evästeiden hallinnasta yleisimmissä selaimissa on esimerkiksi seuraavissa osoitteissa: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari ja Microsoft Internet Explorer.
Kolmansien osapuolten asentamien evästeiden osalta käyttäjät voivat hallita asetuksia ja peruuttaa suostumuksensa napsauttamalla peruuttamislinkkiä (mikäli annettu), toimimalla kolmannen osapuolen tietosuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla tai ottamalla yhteyttä kolmanteen osapuoleen.
Edellä kuvatuista tiedoista riippumatta käyttäjät voivat noudattaa ohjeita, jotka on toimittanut YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (Yhdysvallat), Digital Advertising Alliance (Yhdysvallat), DAAC (Kanada), DDAI (Japani) tai muut vastaavat palvelut. Näiden avulla käyttäjät voivat valita yleisimpien mainontatyökalujen käyttämät seuranta-asetukset. Omistaja suosittelee, että käyttäjät hyödyntävät näitä resursseja tässä asiakirjassa annettujen tietojen lisäksi.

OMISTAJA JA REKISTERINPITÄJÄ

WIZ CONNECTED LIGHTING COMPANY LIMITED, ENTERPRISE SQUARE - TOWER 2, 20TH FLOOR, 9 SHEUNG YUET ROAD - KOWLOON BAY - HONG KONG

Omistajan sähköpostiosoite: privacy@wizconnected.com

Koska omistaja ei voi hallita teknisesti kolmansien osapuolten evästeiden ja muiden seurantajärjestelmien asennusta tämän sovelluksen käyttämien palvelujen kautta, kaikki viittaukset kolmansien osapuolten asentamiin evästeisiin ja seurantajärjestelmiin ovat ohjeellisia. Tarkkojen tietojen saamiseksi käyttäjää pyydetään perehtymään asianmukaisten kolmansien osapuolten palvelujen tietosuojakäytäntöihin, jotka on listattu tässä asiakirjassa.
Evästeisiin perustuvien teknologioiden monimutkaisen luonteen vuoksi käyttäjiä kehotetaan ottamaan yhteyttä omistajaan lisätietojen saamiseksi tämän sovelluksen evästeiden käytöstä.

Omistaja (tässä ilmoituksessa "me") voi tehdä ajoittain muutoksia tähän evästeilmoitukseen esimerkiksi verkkosivustoomme tai evästeisiin liittyvien muutosten vuoksi. Pidätämme oikeuden muuttaa evästeilmoituksen sisältöä ja luetteloihin sisältyviä evästeitä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Uusi evästeilmoitus tulee voimaan heti julkaisun myötä. Jos et hyväksy uutta ilmoitusta, voit muuttaa asetuksiasi tai lopettaa sivujen käytön. Jatkamalla palvelujemme käyttöä muutosten tultua voimaan hyväksyt uuden evästeilmoituksen. Ilmoituksen uusin versio on saatavilla tältä verkkosivulta.

MÄÄRITELMÄT JA OIKEUDELLISET VIITTAUKSET

Henkilötiedot (tai tiedot)
Kaikki tiedot, jotka mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistuksen joko suoraan, välillisesti tai yhdessä muiden tietojen kanssa – henkilötunnus mukaan lukien.

Käyttötiedot
Tämän sovelluksen (tai tämän sovelluksen käyttämien kolmansien osapuolten palvelujen) kautta automaattisesti kerätyt tiedot, joita ovat esimerkiksi tämän sovelluksen käyttäjien tietokoneiden IP-osoitteet ja toimialueen nimet, URI (Uniform Resource Identifier) -osoitteet, pyynnön aika, pyynnön lähetystapa palvelimeen, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimen vastauksen osoittava numero (onnistui, virhe jne.), alkuperämaa, käyttäjän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, vierailua koskevat aikatiedot (esim. sovelluksen kullakin sivulla käytetty aika), sovelluksessa siirtymiseen liittyvät tiedot ja eri sivujen vierailujärjestys sekä muut laitteen käyttöjärjestelmää ja/tai käyttäjän IT-ympäristöä koskevat parametrit.

Käyttäjä
Tätä sovellusta käyttävä henkilö, joka on myös rekisteröity, ellei muuta ole määritetty.

Rekisteröity
Luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoihin viitataan.

Tietojen käsittelijä
Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä
Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää, mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käsitellään, mukaan lukien tämän sovelluksen toimintaan ja käyttöön liittyvät suojaustoimet. Rekisterinpitäjä on tämän sovelluksen omistaja, ellei muuta ole määritetty.

Tämä sovellus
Tapa, jolla käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu
Tämän sovelluksen tarjoama palvelu, joka on kuvattu asianmukaisissa ehdoissa (mikäli saatavilla) ja tässä sivustossa/sovelluksessa.

Euroopan unioni (tai EU)
Ellei muuta ole määritetty, tässä asiakirjassa Euroopan unionilla tarkoitetaan kaikkia Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioita.

Lakitiedot
Tämä tietosuojailmoitus on laadittu useiden lakisäädösten mukaisesti, mukaan lukien EU:n asetuksen 2016/679 artikla 13/14 (Yleinen tietosuoja-asetus).

Päivitetty viimeksi: 28. huhtikuuta 2020