TUEN PÄÄTTYMISTÄ KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

1. Tuen päättymistä koskeva käytäntö (WiZ-laitteet)

2. Tuen päättymistä koskeva käytäntö (WiZ‑mobiilisovellukset)

3. WiZ-laitteiden ja WiZ-mobiilisovellusten tuen nykyinen tila

Katso WiZ-laitteidesi ja WiZ-mobiilisovellustesi nykyinen tila osiosta 3.

Tässä tuen päättymistä koskevassa käytännössä WiZ-laite tarkoittaa WiZ-tuotteita (WiZ- tai Philips-merkkisiä tuotteita tai muiden merkkien tuotteita, joilla voi muodostaa yhteyden WiZ-alustaan), joissa on kaksisuuntainen yhteys WiZ-tuotteen ja WiZ-järjestelmän (WiZ-mobiilisovelluksen tai WiZ-mobiilisovelluksen ja WiZ-pilven) välillä.

Jos tämän tuen päättymistä koskevan käytännön ehdot ovat ristiriidassa WiZ-laitteita koskevan rajoitetun takuun kanssa, sovelletaan tämän tuen päättymistä koskevan käytännön ehtoja.

Voimme päivittää tätä tuen päättymistä koskevaa käytäntöä ajoittain. Jos teemme niin, julkaisemme päivitetyn käytännön WiZ-verkkosivustossa.

1. TUEN PÄÄTTYMISTÄ KOSKEVA KÄYTÄNTÖ (WiZ-LAITTEET)

Tärkeä ohjelmistopäivityksiä, verkkopalveluita ja yhteensopivuutta koskeva ilmoitus

WiZ-laitteet voivat vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä suoraan Signifyltä, kun niillä on internet-yhteys ja niitä käytetään yhdessä virallisen WiZ-mobiilisovelluksen kanssa.¹

Signify aikoo toimittaa WiZ-laitteeseesi mahdollisia merkittäviä alustan ominaisuuksien päivityksiä vähintään 1 (yhden) vuoden ajan alkaen siitä, kun laite ostettiin valtuutetulta jälleenmyyjältä, jos laitteisto on yhteensopiva päivitysten kanssa.

Lisäksi Signify aikoo jatkaa WiZ-laitteen tukemista tarvittavilla tietoturva-, laatu- ja yhteensopivuuspäivityksillä ja ylläpitää verkkopalveluiden ja WiZ-mobiilisovelluksen uusimman version yhteiskäyttöä vähintään 5 (viiden) vuoden ajan alkaen siitä, kun laite ostettiin valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tämän ajanjakson päätyttyä Signify voi jatkaa ohjelmistopäivitysten toimittamista ja/tai yhteensopivuuden ylläpitämistä verkkopalveluiden ja/tai WiZ mobiilisovellusten kanssa harkintansa mukaan. Jos ohjelmistopäivitysten toimittaminen ja/tai yhteensopivuuden ylläpitäminen verkkopalveluiden ja/tai WiZ mobiilisovellusten kanssa kuitenkin lopetetaan, suosittelemme tuotteen uuden version hankkimista.

¹ Myös Matter-välittäjän kautta asennetut tuotteet voivat vastaanottaa päivityksiä.

2. TUEN PÄÄTTYMISTÄ KOSKEVA KÄYTÄNTÖ (WiZ-MOBIILISOVELLUKSET)

Tärkeä päivityksiä ja julkistuksia koskeva ilmoitus

Tässä tuen päättymistä koskevassa käytännössä

  • Pääpäivitys tarkoittaa versiopäivitystä, joka sisältää merkittäviä sovelluksen yleiseen ilmeeseen, toimintoihin ja tekniseen arkkitehtuuriin vaikuttavia mobiilisovelluksen muutoksia. Pääpäivityksen tunnistaa kasvaneesta numerosta (esim. 1.y.z -> 2.y.z.) versionumeron ensimmäisen desimaalierottimen vasemmalla puolella
  • Täydennyspäivitys tarkoittaa versiopäivitystä, joka sisältää pieniä tai asteittaisia mobiilisovelluksen toimintojen muutoksia ja mahdollisia vikakorjauksia tai turvallisuusparannuksia. Täydennyspäivityksen tunnistaa suuremmasta numerosta (esim. x.14.z -> x.15.z.) versionumeron ensimmäisen desimaalierottimen oikealla puolella
  • Korjauspäivitys tarkoittaa päivitystä, joka ei sisällä toimintojen muutoksia, mutta voi sisältää tärkeitä vikakorjauksia tai turvallisuusparannuksia. Korjauspäivityksen tunnistaa kasvaneesta numerosta (esim. x.y.235 -> x.y.236.) versionumeron viimeisen desimaalierottimen oikealla puolella

Signify aikoo jatkaa WiZ-mobiilisovellusten tukemista täydennyspäivityksillä ja korjauspäivityksillä vähintään kolmen (3) vuoden ajan uusimman version pääpäivityksen ensijulkaisusta.

Signify aikoo jatkaa mobiilisovelluksen version tukemista version täydennyspäivityksillä ja korjauspäivityksillä ja pidättäytyä WiZ-mobiilisovelluksen lakkauttamisesta vähintään yhden (1) vuoden ajan tällaisen WiZ-mobiilisovelluksen viimeisen pääpäivityksen julkaisemisesta. Lakkautettujen mobiilisovellusten päivittäminen lopetetaan eivätkä mobiilisovellukset ole enää saatavilla.

3. WiZ-LAITTEIDEN JA WiZ-MOBIILISOVELLUSTEN TUEN NYKYINEN TILA

Seuraavien tuotteiden aktiivinen tuki on voimassa:

Kaikki WiZ-laitteet
Kaikki WiZ-mobiilisovellukset