COOKIEVERKLARING

Cookies en andere identificatiegegevens bestaan uit codegedeelten die in de browser zijn geïnstalleerd en die de Eigenaar helpen bij het leveren van de Service volgens de beschreven doeleinden. Voor sommige doeleinden waarvoor cookies worden geïnstalleerd, is mogelijk ook de toestemming van de Gebruiker vereist. Wanneer de installatie van cookies afhankelijk is van toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

TECHNISCHE COOKIES EN COOKIES VOOR GEAGGREGEERDE STATISTISCHE DOELEINDEN

Activiteit die absoluut nodig is voor het functioneren van de dienst
Deze toepassing gebruikt cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die absoluut noodzakelijk is voor het functioneren van deze toepassing, bijvoorbeeld met betrekking tot de spreiding van verkeer.

Activiteit met betrekking tot het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistiek
Deze toepassing gebruikt cookies om browsevoorkeuren op te slaan en de ervaring van de gebruiker op de website te optimaliseren. Voorbeelden van deze cookies zijn onder meer de cookies die worden gebruikt voor het instellen van taal- en valutavoorkeuren of voor het beheer van eigen statistieken die rechtstreeks door de eigenaar van de website worden benut.

TOESTEMMING GEVEN OF INTREKKEN VOOR HET INSTALLEREN VAN COOKIES

Naast de mogelijkheden die in dit document worden genoemd kan de gebruiker zijn of haar voorkeuren voor cookies rechtstreeks in de eigen browser beheren en bijvoorbeeld verhinderen dat cookies van derden worden geïnstalleerd.
Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk om eerder geïnstalleerde cookies te verwijderen, waaronder de cookies waarin mogelijk de oorspronkelijke toestemming voor het installeren van cookies door deze website is opgeslagen.
Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie terugvinden over het beheren van cookies op de volgende adressen van de meest gebruikte browsers: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari en Microsoft Internet Explorer.
Met betrekking tot cookies die worden geïnstalleerd door derden kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren of hun toestemming intrekken door op de bijbehorende uitschrijvingslink te klikken (indien aanwezig), door de methode te gebruiken die wordt beschreven in het cookiebeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij.
Ondanks het bovenstaande worden gebruikers er hierbij op geattendeerd dat ze de instructies kunnen volgen die worden verstrekt door YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten of instanties. Met dergelijke initiatieven kunnen gebruikers hun trackingvoorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De eigenaar raadt daarom aan dat gebruikers naast de informatie in dit document gebruikmaken van deze bronnen.

EIGENAAR EN GEGEVENSBEHEERDER

WIZ CONNECTED LIGHTING COMPANY LIMITED, ENTERPRISE SQUARE - TOWER 2, 20TH FLOOR, 9 SHEUNG YUET ROAD - KOWLOON BAY - HONG KONG

E-mailadres van eigenaar: privacy@wizconnected.com

Aangezien het installeren van cookies van derden of andere trackingsystemen via de diensten die in deze toepassing worden gebruikt, technisch gezien buiten de macht van de eigenaar ligt, moeten specifieke referenties naar cookies en trackingsystemen die worden geïnstalleerd door derden, als indicatief worden beschouwd. Gebruikers die meer informatie willen, wordt vriendelijk verzocht het privacybeleid te raadplegen voor de specifieke diensten van derden die in dit document worden genoemd.
Gezien de duidelijke complexiteit ten aanzien van de identificatie van technologieën op basis van cookies, worden gebruikers aangemoedigd om contact op te nemen met de eigenaar als ze meer informatie willen over het gebruik van cookies door deze toepassing.

De eigenaar ('we') kan deze cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving inzake cookies wordt gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de cookieverklaring en de cookies op de lijsten op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe cookieverklaring is van kracht zodra deze wordt gepubliceerd. Ga je niet akkoord met de gewijzigde verklaring, dan moet je je voorkeuren aanpassen of overwegen te stoppen met het gebruik van deze pagina's. Door onze website te blijven bezoeken of onze diensten te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht worden, stem je in met de voorwaarden van de herziene cookieverklaring. Je kunt deze internetpagina raadplegen voor de nieuwste versie.

DEFINITIES EN JURIDISCHE VERWIJZINGEN

Persoonlijke gegevens (of gegevens)
Elke informatie die direct, indirect of in combinatie met andere informatie zoals een persoonlijk identificatienummer de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijk persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch via deze toepassing wordt verzameld (of diensten van derden die in deze toepassing worden gebruikt), zoals onder meer: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze toepassing gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen op de server, de grootte van het bestand dat als reactie wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt door de gebruiker, diverse tijdsgegevens per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de toepassing wordt doorgebracht) en de details van het pad dat binnen de toepassing wordt gevolgd met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters van het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker
Het individu dat deze toepassing gebruikt. Tenzij anders aangegeven is deze dezelfde als de betrokkene.

Betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker
De natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, instantie of andere entiteit belast met de verwerking van persoonlijke gegevens namens de beheerder, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder
De natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, instantie of andere entiteit die alleen of in samenwerking met anderen de doelen en methoden bepaalt voor de verwerking van persoonlijke gegevens, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen voor de werking en het gebruik van deze toepassing. Tenzij anders vermeld is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze toepassing.

Deze toepassing
De methode waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst
De dienst die wordt verstrekt door deze toepassing zoals beschreven in de gerelateerde voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/toepassing.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven hebben alle verwijzingen naar de Europese Unie in dit document betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Laatst bijgewerkt: 28 april 2020