BELEID VOOR BEËINDIGING VAN ONDERSTEUNING

1. End of Support-beleid (WiZ-apparaten)

2. End of Support-beleid (WiZ mobiele applicaties)

3. Huidige ondersteuningsstatus van WiZ-apparaten en WiZ mobiele applicaties

Zie hoofdstuk 3 voor de huidige status van je WiZ-apparaat en de WiZ mobiele applicatie.

In het kader van dit End of Support-beleid wordt er met "WiZ-apparaat" een WiZ-product bedoeld (van WiZ, Philips of het merk van een derde partij dat is verbonden met het WiZ-platform) met tweerichtingscommunicatie tussen het WiZ-product en het WiZ-systeem (dan wel via een WiZ mobiele applicatie, dan wel via een WiZ mobiele applicatie en de WiZ-cloud).

Voor zover de algemene voorwaarden van dit End of Support-beleid in strijd zijn met de beperkte garantie die van toepassing is op een WiZ-apparaat, hebben de voorwaarden van dit End of Support-beleid voorrang.

Van tijd tot tijd werken we dit End of Support-beleid bij. Als we dit doen, publiceren we het bijgewerkte beleid op onze WiZ-website.

1. END OF SUPPORT-BELEID (WiZ-APPARATEN)

Belangrijke melding over software-updates, online diensten en compatibiliteit

De WiZ-apparaten kunnen met internettoegang rechtstreeks van Signify software-updates ontvangen bij gebruik van de officiële WiZ mobiele applicatie.¹

Signify heeft de intentie om je WiZ-apparaat te voorzien van belangrijke software-updates voor functies van het platform, indien van toepassing, gedurende minimaal een (1) jaar vanaf de datum van je aankoop bij een erkende wederverkoper (behalve in gevallen waar de hardware niet compatibel is).

Daarnaast heeft Signify de intentie om je WiZ-apparaat te ondersteunen met benodigde updates voor beveiliging, kwaliteit en interoperabiliteit en om de compatibiliteit met onze online diensten en de nieuwste versie van onze WiZ mobiele applicatie in stand te houden gedurende minimaal vijf (5) jaar vanaf de datum van je aankoop bij een erkende wederverkoper.

Na deze datum kan Signify ervoor kiezen om naar eigen inzicht software-updates te blijven verschaffen en/of compatibiliteit met onze online diensten en/of onze WiZ mobiele applicaties voor je WiZ-apparaat te blijven bieden. Mochten software-updates en/of compatibiliteit met online diensten en/of WiZ mobiele applicatie echter worden beëindigd, dan raden we aan dat je upgradet naar een nieuwe versie van het product.

¹ Producten die via een Matter-commissioner zijn geïnstalleerd, kunnen ook updates ontvangen.

2. END OF SUPPORT-BELEID (WiZ MOBIELE APPLICATIES)

Belangrijke mededeling over updates en publicatie

In dit End of Support-beleid:

  • Grote versie-update betekent een versie-update die aanzienlijke wijzigingen omvat in de mobiele applicatie, die van invloed zijn op het algehele ontwerp, de functionaliteit of de technische architectuur van de applicatie. Een grote versie-update wordt aangeduid door een hoger versienummer aan de linkerkant van de eerste punt in het versienummer (bijv. 1.y.z -> 2.y.z)
  • Kleine versie-update betekent een versie-update die kleine wijzigingen omvat in de functionaliteit van de mobiele applicatie, zoals bugfixes of beveiligingsverbeteringen. Een kleine versie-update wordt aangeduid door een hoger versienummer aan de rechterkant van de eerste punt in het versienummer (bijv. x.14.z -> x.15.z)
  • Hotfix-update betekent een update die geen functionele wijzigingen omvat, maar bijvoorbeeld wel bugfixes of beveiligingsverbeteringen. Een hotfix-update wordt aangeduid door een hoger versienummer na de laatste punt in het versienummer (bijv. x.y.235 -> x.y.236)

Signify heeft de intentie om de WiZ mobiele applicaties minimaal drie (3) jaar lang doorlopend te ondersteunen met kleine versie-updates en hotfix-updates, gerekend vanaf het moment van de eerste grote versie-update.

Signify heeft de intentie om een versie van een mobiele applicatie te blijven ondersteunen met kleine versie-updates en hotfix-updates en een dergelijke WiZ mobiele applicatie niet buiten gebruik te stellen voor een periode van in totaal minimaal één (1) jaar vanaf de lancering van een volgende grote versie-update van zo'n WiZ mobiele applicatie. Updates voor buiten gebruik gestelde mobiele applicaties zullen worden stopgezet en de mobiele applicaties zullen niet langer beschikbaar zijn.

3. HUIDIGE ONDERSTEUNINGSSTATUS VAN WiZ-APPARATEN EN WiZ MOBIELE APPLICATIES

De volgende producten worden actief ondersteund:

Alle WiZ-apparaten
Alle WiZ mobiele applicaties