RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler og andre identifikatorer består av koder installert i nettleseren som hjelper eieren i å tilby tjenesten i henhold til formålene beskrevet. Noen av formålene som informasjonskapslene installeres for kan også være å kreve brukerens samtykke. Der installeringen av informasjonskapsler er basert på samtykke, kan slik samtykke trekkes fritt når som helst etter instruksjonene oppgitt i dette dokumentet.

TEKNISKE INFORMASJONSKAPSLER OG INFORMASJONSKAPSLER FOR AGGREGERTE STATISTISKE FORMÅL

Aktivitet som er absolutt nødvendig for at tjenesten skal fungere
Denne appen bruker informasjonskapsler til å lagre brukerens økt, og til å utføre andre aktiviteter som er absolutt nødvendige for driften av appen, for eksempel i forbindelse med distribusjon av trafikk.

Aktivitet i forbindelse med lagring av preferanser, optimalisering og statistikk
Denne appen bruker informasjonskapsler til å lagre nettleserpreferanser, og til å optimalisere brukerens nettleseropplevelse. Blant disse informasjonskapslene er for eksempel de som brukes til å angi språk- og valutapreferanser eller til behandling av førsteparts statistikk brukt direkte av nettstedets eier.

SLIK GIR ELLER TREKKER DU TILBAKE SAMTYKKE TIL INSTALLASJON AV INFORMASJONSKAPSLER

I tillegg til det som er spesifisert i dette dokumentet, kan brukeren administrere preferanser for informasjonskapsler direkte fra nettleseren og hindre at for eksempel tredjeparter installerer informasjonskapsler.
Gjennom nettleserpreferanser er det også mulig å slette informasjonskapsler som er installert tidligere, deriblant informasjonskapslene som lagret det innledende samtykket til installasjon av informasjonskapsler på dette nettstedet.
Brukere kan for eksempel finne informasjon om håndtering av informasjonskapsler i de mest brukte nettleserne på følgende adresser: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari og Microsoft Internet Explorer.
Når det gjelder informasjonskapsler installert av tredjeparter, kan brukere administrere preferanser og trekke tilbake samtykket ved å klikke på den tilknyttede velg bort-koblingen (hvis oppgitt). Brukeren kan også bruke måten gitt i tredjepartens personvernerklæring eller ved å kontakte tredjeparten.
Til tross for det som er nevnt ovenfor, er brukerne herved informert om at de kan følge instruksjonene gitt i YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) og Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japan) eller andre lignende tjenester. Slike initiativer gjør at brukerne kan velge sporingspreferansene for de fleste annonseverktøy. Eieren anbefaler derfor at brukerne bruker disse ressursene i tillegg til informasjonen gitt i dette dokumentet.

EIER OG DATABEHANDLINGSANSVARLIG

WIZ CONNECTED LIGHTING COMPANY LIMITED, ENTERPRISE SQUARE – TOWER 2, 20TH FLOOR, 9 SHEUNG YUET ROAD – KOWLOON BAY – HONG KONG

E-postadresse til eier: privacy@wizconnected.com

Siden installasjonen av tredjeparts informasjonskapsler og andre sporingssystemer via tjenestene som brukes i denne appen, ikke teknisk kan styres av eieren, skal eventuelle spesifikke referanser til informasjonskapsler og sporingssystemer installert av tredjeparter, anses å være veiledende. For fullstendig informasjon bes brukeren å se personvernerklæringen til tredjepartstjenestene det gjelder, som er oppført i dette dokumentet.
Gitt den objektive kompleksiteten angående identifikasjonen av teknologier basert på informasjonskapsler, oppfordres brukerne til å kontakte eieren hvis de ønsker å motta ytterligere informasjon om bruken av informasjonskapsler i denne appen.

Eieren («vi») kan av og til endre denne informasjonskapselmerknaden, for eksempel fordi nettstedet eller reglene angående informasjonskapsler endres. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i informasjonskapselmerknaden og informasjonskapslene inkludert i listene når som helst og uten varsel. Den nye informasjonskapselmerknaden trer i kraft når den kunngjøres. Hvis du ikke godtar den reviderte merknaden, bør du endre preferansene eller vurdere å slutte å bruke sidene. Ved å fortsette å åpne eller bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du å være bundet av den reviderte informasjonskapselmerknaden. Du kan se denne nettsiden for den nyeste versjonen.

DEFINISJONER OG JURIDISKE REFERANSER

Personopplysninger (eller opplysninger)
Eventuell informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon, inkludert personnummer, tillater identifikasjon eller indentifisering av en fysisk person.

Bruksdata
Informasjonen som innhentes automatisk via denne appen (eller tredjepartstjenester som brukes i denne appen), som kan omfatte: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som bruker denne appen, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), klokkeslettet for forespørselen, måten som brukes til å sende inn forespørselen til serveren, størrelsen på filen som hentes i svaret, den numeriske koden som viser statusen til serverens svar (vellykket resultat, feil osv.), opprinnelsesland, funksjonene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de ulike tidsdetaljene per besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i appen) og informasjon om banen fulgt i appen med spesialreferanse til sekvensen av besøkte sider, og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker
Personen som bruker denne appen som, med mindre annet er angitt, stemmer med den registrerte personen.

Registrert person
Den fysiske personen som personopplysningene henviser til.

Databehandler
Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheten, byrået eller annen etat som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig
Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheten, byrået eller annen etat som, alene eller sammen med andre, bestemmer formålene og metodene for behandling av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltak rundt driften og bruken av denne appen. Behandlingsansvarlig, med mindre annet er oppgitt, er eieren av appen.

Denne appen
Metodene som personopplysningene til brukeren samles inn og behandles på.

Tjeneste
Tjenesten som leveres av denne appen, beskrevet i relative begrep (hvis tilgjengelig) og på dette nettstedet / i denne appen.

Den europeiske union (eller EU)
Med mindre annet er oppgitt, omfatter alle referanser gjort i dette dokumentet til EU alle nåværende medlemsland i EU og EØS.

Juridisk informasjon
Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lover, deriblant artikkel 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen).

Sist oppdatert: 28. april 2020