PERSONVERNERKLÆRING

Ditt personvern er viktig for WiZ.

Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen (som vi også kaller «erklæringen») på en enkel og lettfattelig måte for å hjelpe deg å forstå hvem vi er, hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi samler dem inn, og hva vi gjør med dem. Husk at personopplysninger (i denne erklæringen også kalt «personopplysninger» eller «opplysningene dine») betyr all informasjon eller sett med informasjon som vi kan bruke til å identifisere deg personlig, særlig med referanse til en identifikator, som navn og etternavn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Derfor oppfordrer vi deg til å lese denne personvernerklæringen nøye.
Hvis du ikke godtar denne personvernerklæringen, bør du ikke gi oss personopplysningene dine.

 

HVEM ER WiZ?

WiZ er et programvareselskap for belysning og ble grunnlagt i 2015. Det har et internasjonalt team med høyt kvalifiserte programvare-, maskinvare-, fastvare- og backend-teknikere. WiZ har vært et heleid datterselskap av Signify NV siden 2019.

Husk at da WiZ er et internasjonalt selskap, kan denne erklæringen bli erstattet eller supplert for å oppfylle lokale krav, samt for å gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine gjennom spesifikke WiZ-produkter, -tjenester, -systemer eller -apper. For produkter eller tjenester (inkludert web- eller appbasert funksjonalitet) som kan innebære spesifikk behandling av opplysningene dine, kan denne erklæringen suppleres av vår produkt- eller tjenestespesifikke erklæring som gir mer informasjon om behandlingen av opplysningene dine for de nevnte produktene eller tjenestene.

For å få informasjon om personopplysningene dine, formålene, partene som personopplysningene deles med, spørsmål, bekymringer eller samsvar kan du kontakte eieren.

 

EIER OG DATABEHANDLINGSANSVARLIG

Når det i denne erklæringen står «vi» eller «oss», henviser det til den behandlingsansvarlige i henhold til denne erklæringen, nemlig det Signify-tilknyttede selskapet som du hadde, har eller kommer til å ha et forhold til, eller som på annen måte avgjør hvilke av opplysningene dine som samles inn, og hvordan de brukes, samt Signify Netherlands B.V. (registreringsnummer 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederland). Merk at Signifys tilknyttede selskaper omfatter datterselskapene som Signify N.V. kontrollerer gjennom direkte eller indirekte eierskap. Du kan få en liste over Signifys tilknyttede selskaper ved å kontakte Signify Privacy Office.

E-postadresse til eier: privacy@wizconnected.com

Denne erklæringen gjelder bare for deg hvis vi anses for å være behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene dine. Hvis vi opptrer som databehandler, gjelder den personvernerklæringen som den behandlingsansvarlige deler, for personopplysningene dine.

 

NÅR GJELDER DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN?

Denne erklæringen dekker hvordan vi samler inn og bruker opplysningene dine, f.eks. når du:

 • besøker eller bruker våre forbruker- og kunderettede (Pro og/eller OEM) nettsteder, apper eller sosiale mediekanaler
 • kjøper og bruker våre produkter, tjenester, systemer eller apper
 • abonnerer på nyhetsbrevene våre
 • sender oss dine (prøve)varer
 • kontakter vår forbruker- og kundestøtte
 • deltar i våre forretningsarrangementer

eller på annen måte samhandler med oss som forbruker, forretningskunde, partner, (under)leverandør, kontraktør eller annen person med et forretningsmessig forhold til oss.

 

TYPER AV OPPLYSNINGER SOM SAMLES INN

Avhengig av hvem du er (f.eks. kunde, forbruker, leverandør, forretningspartner osv.) og hvordan du samhandler med oss (f.eks. på nett, frakoblet, appbasert, over telefon osv.), kan vi behandle ulike opplysninger om deg. Vi kan samle inn personopplysninger f.eks. når du besøker eller bruker våre forbruker- og kunderettede nettsteder, apper eller sosiale mediekanaler, kjøper og bruker våre produkter, tjenester, systemer eller apper, abonnerer på våre nyhetsbrev, laster ned en programvareoppdatering, leverer dine varer eller tjenester til oss, kontakter vår kunde- eller forbrukerstøtte, deltar i våre forretningsarrangementer, deltar i våre konkurranser, kampanjer og undersøkelser eller på annen måte samhandler med oss. Opplysningene som samles inn gjennom din samhandling med og bruk av våre tjenester og nettsteder kan ikke i seg selv avsløre din spesifikke identitet eller direkte relatere til en person, men kan, når de kombineres med andre opplysninger, knytte en forbindelse tilbake til deg.

Avhengig av personverninnstillingene dine, produktene dine eller bruken din av tjenestene våre, kan vi behandle følgende opplysninger:

WiZ-produkter:

 • Unike identifikatorer og konfigurasjon av produkter
 • Produktbruk og diagnostiseringsinformasjon

WiZ-apper:

 • Dine integreringer
 • Hjemme-ID
 • Språkpreferanser
 • Tidssone og landskode
 • Dine gjesteinnstillinger (medlemmer)
 • Informasjon om enheten din (f.eks. versjon av enhetens operativsystem)
 • Unike identifikatorer og konfigurasjon av produkter
 • Bruks- og diagnostiske analyser (f.eks. logginformasjon og lokaliseringsdata)

WiZ-nettstedet:

 • Språkpreferanser
 • Tidssone og landskode
 • Bruks- og diagnostiske analyser (f.eks. logginformasjon og lokaliseringsdata)

WiZ Pro Dashboard:

 • Påloggingsinformasjonen til autoriserte brukere
 • Språkpreferanser
 • Tidssone og landskode
 • Bruks- og diagnostiske analyser (f.eks. logginformasjon og lokaliseringsdata)

Hvis du samhandler med oss gjennom Network Services («NS»), kan vi behandle personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvilke opplysninger vi samler inn fra og gjennom en NS, avhenger av hvilke personverninnstillinger du har i NS-en og tillatelsene du gir oss i forbindelse med kobling av kontoen din med våre produkter eller tjenester til kontoen din hos en NS. Samhandlingene dine med tredjeparter gjennom en NS eller lignende funksjoner er underlagt de respektive personvernerklæringene til disse tredjepartene, og din avtale med NS-en. Du erklærer at du har rett til å bruke NS-kontoen din til formålene som er beskrevet i dette tillegget uten at det er i strid med vilkårene for NS-en. Hvis du ønsker å forhindre at nettsteder og apper registrerer aktiviteten din, kan du velge bort dette.

Dine opplysninger og vår kommunikasjon
Kommunikasjon om kundeundersøkelser: Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre våre produkter og tjenester og tilpasse dem kundenes behov. Derfor kan vi bruke opplysningene dine til å invitere deg til en kunde- eller markedsundersøkelseskampanje. Vi sender deg disse typene kommunikasjon bare med ditt forhåndssamtykke, med mindre det ikke er nødvendig i henhold til gjeldende lovgivning.

Administrativ, service- og betalingsrelatert kommunikasjon: Du vil alltid få administrativ, service- og betalingsrelatert kommunikasjon fra oss som f.eks. tekniske og/eller sikkerhetsmessige oppdateringer av våre produkter, ordrebekreftelser, varsler om dine kontoaktiviteter og andre viktige meldinger. Du kan ikke velge bort å motta denne typen kommunikasjon.

Annen kommunikasjon: Når det er tillatt og/eller påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, eller hvis vi har ditt samtykke, kan vi analysere og kombinere all informasjon som er forbundet med opplysningene dine og opplysninger om din samhandling med oss, for å kunne tilpasse kommunikasjonen til dine preferanser og atferd og gi deg den beste personlige opplevelsen. Vi kan også bruke denne informasjonen til å opprette segmenter av målgruppen vår, som viser hvilke av våre produkter og/eller tjenester brukerne er interessert i, og til å spore resultatene av vår markedsføringsinnsats.

Eieren gir ikke en liste over typene av innsamlede personopplysninger.
Fullstendige detaljer om hver type personopplysninger som samles inn, finnes i de dedikerte avsnittene i denne personvernerklæringen eller i spesifikke forklaringstekster som vises før innsamlingen av opplysninger.
Personopplysninger kan fritt stilles til rådighet av deg, eller, i tilfelle av bruksdata, samles inn automatisk når du bruker denne appen.
Med mindre annet er angitt er alle data som denne appen ber om, obligatoriske, og hvis du unnlater å levere disse dataene, kan det gjøre det umulig for denne appen å levere sine tjenester. I tilfeller der denne appen spesifikt angir at visse data ikke er obligatoriske, kan du fritt unnlate å levere disse dataene uten at det får konsekvenser for tjenestens tilgjengelighet eller funksjon. Hvis du velger ikke å gi oss dataene dine, kan det være at vi ikke kan svare på forespørsler du måtte ha.
Hvis du er usikker på hvilke personopplysninger som er obligatoriske, kan du kontakte eieren.

All bruk av informasjonskapsler eller andre sporingsverktøy av denne appen eller av eierne av tredjepartstjenester som brukes av denne appen, har som formål å levere tjenesten du har bedt om, i tillegg til eventuelle andre formål som er beskrevet i dette dokumentet og i informasjonskapselpolicyen, hvis tilgjengelig.

Du er ansvarlig for alle personopplysninger fra tredjeparter som blir innhentet, offentliggjort eller delt via denne appen, og du bekrefter at de har tredjepartens samtykke til å gi opplysningene til eieren.

 

BEHANDLINGSMÅTE OG STED FOR BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE

Behandlingsmåter
Eieren treffer passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, fremlegging, endring eller uautorisert destruksjon av opplysningene.
Databehandlingen utføres ved hjelp datamaskiner og/eller IT-verktøy, etter organisatoriske prosedyrer og på måter som er strengt forbundet med de angitte formålene. I tillegg til eieren kan dataene i noen tilfeller være tilgjengelige for visse typer av ansvarlige personer som er involvert i driften av denne appen (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (f.eks. tredjeparts tekniske tjenesteleverandører, postleverandører, leverandører av vertstjenester, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer), som om nødvendig er utpekt som databehandlere av eieren. Den oppdaterte listen over disse partene kan når som helst rekvireres hos eieren.

Juridisk grunnlag for behandling
Eieren kan behandle personopplysninger om deg hvis ett av følgende gjelder:

 • Du har gitt samtykke til ett eller flere spesifikke formål. Merk: I henhold til visse lovgivninger kan eieren ha lov til å behandle personopplysninger inntil du protesterer mot slik behandling («opt-out»), uten å være avhengig av samtykke eller et annet av følgende rettsgrunnlag.
 • Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale med deg og/eller for å oppfylle eventuelle forpliktelser før kontraktinngåelsen.
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse og opprette, utøve eller forsvare et juridisk krav som eieren er omfattet av.
 • Behandlingen er relatert til en oppgave som utføres i offentlighetens interesse eller som ledd i utøvelsen av offentlig myndighet som eieren har fått overdratt.
 • Behandlingen er nødvendig for å ivareta eierens legitime interesser, herunder, men ikke begrenset til:
  • sørge for at våre nettverk og vår informasjon er sikre
  • administrere og generelt drive virksomhet i selskapet vårt
  • forhindre eller etterforske mistenkte eller faktiske lovbrudd, mislighold av en kontrakt eller manglende overholdelse av WiZ' retningslinjer.

Uansett vil eieren gjerne hjelpe med å klarlegge det spesifikke rettsgrunnlaget som gjelder for behandlingen, og særlig om leveringen av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktmessig krav eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Sted
Opplysningene behandles på eierens driftskontorer og på andre steder der partene som er involvert i behandlingen befinner seg.

På grunn av vår globale natur og avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføring innebære overføring av personopplysningene dine til et annet land enn ditt eget, hvis dette er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Hvis du befinner deg i et EØS-land, kan vi overføre opplysningene dine til land utenfor EØS. Noen av disse landene anses av EU-kommisjonen for å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Når det gjelder overføringer fra EØS til andre land som ikke anses av EU-kommisjonen for å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, har vi innført egnede tiltak for å beskytte opplysningene dine, slik som organisatoriske og juridiske tiltak (f.eks. bindende forretningsregler og standardkontraktklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen). Hvis du vil vite mer om stedet for behandling av slike overførte opplysninger, kan du se avsnittet om behandling av personopplysninger i denne erklæringen eller henvende deg til eieren ved hjelp av informasjonen i kontaktavsnittet.

Oppbevaringstid
Personopplysninger skal behandles og oppbevares så lenge som det er nødvendig for formålet de er samlet inn for.
Derfor:

 • Personopplysninger som samles inn for oppfyllelse av en kontrakt mellom eieren og deg, oppbevares inntil kontrakten er oppfylt fullt ut.
 • Personopplysninger som samles inn for eierens legitime interesser, oppbevares så lenge som nødvendig for å oppfylle disse formålene. Du kan finne spesifikk informasjon om eierens legitime interesser i de relevante avsnittene i denne erklæringen eller ved å kontakte eieren.

Eieren kan få lov til å oppbevare personopplysninger i en lengre periode når du har gitt samtykke til slik behandling, så lenge samtykket ikke er trukket tilbake. Eieren kan dessuten være forpliktet til å oppbevare personopplysninger i en lengre periode når det kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller etter ordre fra en myndighet.

Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysningene slettes. Derfor kan retten til tilgang, retten til sletting, retten til rettelse og retten til dataportabilitet ikke håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

 

DITT ANSVAR

Vi vil gjerne minne deg om at det er ditt ansvar å sørge for etter beste evne at opplysningene du gir oss, er nøyaktige, fullstendige og oppdatert. Hvis du deler andre personers opplysninger med oss (f.eks. gir en venn tilgang til å styre belysningen i hjemmet ditt), er det ditt ansvar å samle inn slike opplysninger i samsvar med lokale juridiske krav. Du må f.eks. informere personer hvis opplysninger du deler med oss, om innholdet av denne erklæringen og innhente deres forhåndssamtykke.

 

DINE RETTIGHETER OG HVORDAN DU UTØVER DEM

Vi oppfordrer deg til å ta kontroll over personopplysningene dine. Du kan utøve visse rettigheter til opplysningene dine som behandles av eieren. Du har særlig rett til å gjøre følgende:

 • når som helst å trekke tilbake ditt samtykke. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke hvis du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine.
 • å motsette deg behandling av opplysningene dine. Du har rett til å motsette deg behandling av opplysningene dine hvis behandlingen utføres på et annet juridisk grunnlag enn samtykke. Ytterligere detaljer finnes i det dedikerte avsnittet nedenfor.
 • å få innsyn i opplysningene dine. Du har rett til å få innsyn i om personopplysningene dine behandles av oss, innhente informasjon om visse aspekter ved behandlingen og få utlevert en kopi av personopplysningene dine som behandles.
 • å verifisere og be om rettelse. Du har rett til å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene dine og be om at de oppdateres eller rettes.
 • å begrense behandlingen av opplysningene dine. Du har rett til, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av personopplysningene dine. I så fall vil eieren ikke behandle personopplysningene dine for noe annet formål enn å lagre dem.
 • å be om å få personopplysningene dine slettet eller på annen måte fjernet. Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet personopplysningene du har hos eieren.
 • å motta opplysningene dine og få dem overført til en annen behandlingsansvarlig. Du har rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og få dem sendt til en anden behandlingsansvarlig uten hindring, hvis det er teknisk mulig. Denne bestemmelsen gjelder på forutsetning av at personopplysningene dine behandles på en automatisert måte, og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt du har inngått, eller på forpliktelser du er underlagt før inngåelse av en slik kontrakt.
 • å inngi en klage. Du har rett til å inngi en klage for din kompetente personvernmyndighet.

Vi skal gjøre vårt beste for å behandle forespørselen din innen rimelig tid og uten ekstrabetaling, unntatt i tilfeller der det ville kreve en uforholdsmessig stor innsats. I visse tilfeller kan vi be deg om å bekrefte din identitet før vi handler på din forespørsel. Hvis du ikke er tilfreds med det mottatte svaret, kan du sende klagen til den relevante tilsynsmyndigheten i din jurisdiksjon.

Detaljer om retten til å motsette deg behandling
Hvis personopplysninger behandles i offentlighetens interesse, som ledd i utøvelsen av offentlig myndighet som eieren har fått overdratt eller for å ivareta eierens legitime interesser, kan du motsette deg slik behandling ved å oppgi en grunn relatert til din særlige situasjon for å begrunne innsigelsen.

Du må være klar over at hvis personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, kan du til når som helst motsette deg denne behandlingen uten å oppgi en grunn. For å finne ut om eieren behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål kan brukere se de relevante avsnittene i denne erklæringen.

Hvis du har spørsmål eller rimelige forespørsler om vår beskyttelse av dine opplysninger eller om denne erklæringen generelt, kan du kontakte Signify Privacy Office:

 • Post: Signify — Attn: Personvernkontoret – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam. Nederland; eller
 • På nett: Signify Privacy Center, avsnittet «Privacy request» (forespørsel om personvern).

Husk at kommunikasjon på e-post ikke alltid er sikker. Derfor bør du ikke ta med følsom informasjon i din e-post til oss.

Vi skal gjøre vårt beste for å behandle forespørselen din innen rimelig tid og uten ekstrabetaling, unntatt i tilfeller der det ville kreve en uforholdsmessig stor innsats. I visse tilfeller kan vi be deg om å bekrefte din identitet før vi handler på din forespørsel. Hvis du ikke er tilfreds med det mottatte svaret, kan du sende klagen til den relevante tilsynsmyndigheten i din jurisdiksjon.

 

INFORMASJONSKAPSELPOLICY

Når du besøker eller bruker våre nettsteder og/eller apper, kan vi registrere din IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, henvisende nettsted, din generelle geografiske plassering som angitt av din IP-adresse, nettlesingsatferd, appatferd og om og hvordan du samhandler med innhold på våre nettsteder og i våre apper. Vi bruker ulike metoder til å samle inn denne informasjonen, inkludert våre egne informasjonskapsler og informasjonskapsler fra tredjeparter. Denne appen bruker informasjonskapsler. Hvis du vil vite mer og ha en detaljert informasjonskapselmerknad, kan du lese vår informasjonskapselpolicy.

Samler vi inn opplysninger fra barn?
Vi samler ikke med overlegg inn informasjon fra barn under 16 år.

 • Spesiell merknad til barn under 16 år: Hvis du er under 16 år, anbefaler vi at du snakker med og får samtykke fra en forelder eller verge før du deler opplysningene dine med oss.
 • Spesiell merknad til foreldre til barn under 16 år: Vi anbefaler at du kontrollerer og overvåker barnas bruk av våre produkter, systemer, tjenester og apper (inkludert nettsteder og andre digitale kanaler) for å sørge for at barnet ditt ikke deler personopplysninger med oss uten å be om din tillatelse.

 

YTTERLIGERE INFORMASJON OM INNSAMLING OG BEHANDLING AV DATA

Rettslige skritt
Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av eieren i retten eller i fasene som fører til mulige rettssaker som følge av ukorrekt bruk av denne appen eller de relaterte tjenestene.
Brukeren erklærer å være kjent med at eieren kan være forpliktet til å avsløre personopplysninger på forespørsel fra offentlige myndigheter.

Ytterligere informasjon om brukerens personopplysninger
I tillegg til opplysningene i denne personvernerklæring kan denne appen på forespørsel gi brukeren ytterligere og kontekstuell informasjon om bestemte tjenester eller om innsamling og behandling av personopplysninger.

Systemlogger og vedlikehold
For drifts- og vedlikeholdsformål kan denne appen og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrerer samhandling med denne appen (systemloggfiler), og bruke andre personopplysninger (f.eks. IP-adresse) til dette formålet.

Informasjon som ikke finnes i denne policyen
Det kan til når som helst bes om flere detaljer om innsamling eller behandling av personopplysninger fra eieren. Se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

Hvordan forespørsler om å «unngå sporing» håndteres
Denne appen støtter ikke forespørsler om å «unngå sporing».
Hvis du vil vite om noen av tredjepartstjenestene den bruker, etterkommer forespørsler om å «unngå sporing», kan du lese personvernerklæringene deres.

Endringer i denne personvernerklæringen
Eieren forbeholder seg retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen når som helst ved å gi melding til sine brukere på denne siden og eventuelt i denne appen og/eller – i den grad det er teknisk og juridisk mulig – sende en melding til brukerne via kontaktinformasjonen som eieren har tilgang til. Det anbefales sterkt å sjekke denne siden ofte og henvise til datoen for siste endring, som er oppgitt nederst på siden.

Hvis endringene påvirker behandlingsaktiviteter som utføres på grunnlag av brukerens samtykke, skal eieren innhente nytt samtykke fra brukeren der det er nødvendig.

 

DEFINISJONER OG JURIDISKE REFERANSER

Personopplysninger (eller opplysninger)
Eventuell informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon, inkludert personnummer, tillater identifikasjon eller indentifisering av en fysisk person.

Bruksdata
Informasjonen som innhentes automatisk via denne appen (eller tredjepartstjenester som brukes i denne appen), som kan omfatte: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som bruker denne appen, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), klokkeslettet for forespørselen, måten som brukes til å sende inn forespørselen til serveren, størrelsen på filen som hentes i svaret, den numeriske koden som viser statusen til serverens svar (vellykket resultat, feil osv.), opprinnelsesland, funksjonene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de ulike tidsdetaljene per besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i appen) og informasjon om banen fulgt i appen med spesialreferanse til sekvensen av besøkte sider, og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Registrert person
Den fysiske personen som personopplysningene henviser til.

Databehandler
Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheten, byrået eller annen etat som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig
Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheten, byrået eller annen etat som, alene eller sammen med andre, bestemmer formålene og metodene for behandling av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltak rundt driften og bruken av denne appen. Behandlingsansvarlig, med mindre annet er oppgitt, er eieren av appen.

Bruksområde
Metodene som personopplysningene til brukeren samles inn og behandles på.

Tjeneste
Tjenesten som leveres av denne appen, beskrevet i relative begrep (hvis tilgjengelig) og på dette nettstedet / i denne appen.

Den europeiske union (eller EU)
Med mindre annet er oppgitt, omfatter alle referanser gjort i dette dokumentet til EU alle nåværende medlemsland i EU og EØS.

Juridisk informasjon
Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lover, deriblant artikkel 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen).
Denne personvernerklæringen gjelder bare denne appen, hvis ikke annet er angitt i dette dokumentet.

Sist oppdatert: 4. januar 2021