RETNINGSLINJER FOR AVSLUTNING AV BRUKERSTØTTE

1. Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte (WiZ-enheter)

2. Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte (WiZ-mobilapper)

3. Gjeldende støttestatus WiZ-enheter og WiZ-mobilapper

Se avsnitt 3 for gjeldende status for WiZ-enheten og WiZ-mobilappen din.

I forbindelse med disse retningslinjene for avslutning av brukerstøtte skal «WiZ-enhet» bety et WiZ-produkt (enten WiZ, Philips eller tredjepartsmerket som kobles til WiZ-plattformen) med en toveis kommunikasjon mellom WiZ-produktet og WiZ-systemet (enten med en WiZ-mobilapp eller med en WiZ-mobilapp og WiZ-skyen).

I den grad vilkårene for disse retningslinjene for avslutning av brukerstøtte er i konflikt med den begrensede garantien for en WiZ-enhet, skal disse retningslinjenes vilkår ha forrang.

Fra tid til annen kan vi oppdatere denne disse retningslinjene for avslutning av brukerstøtte. Hvis vi gjør det, vil vi publisere de oppdaterte retningslinjene på vår WiZ-nettside.

1. RETNINGSLINJER FOR AVSLUTNING AV BRUKERSTØTTE (WiZ-ENHETER)

Viktig melding om programvareoppdateringer, nettjenester og kompatibilitet

Når WiZ-enhetene har internettilgang og brukes sammen med den offisielle WiZ-mobilappen, kan de motta programvareoppdateringer direkte fra Signify.¹

Signify har til hensikt å levere eventuelle større oppdateringer av plattformfunksjoner og programvare til WiZ-enheten din i minst ett (1) år fra datoen da du gjennomførte kjøpet hos en autorisert forhandler (gjelder ikke tilfeller hvor maskinvaren ikke er kompatibel).

I tillegg vil Signify fortsette å støtte WiZ-enheten med nødvendige sikkerhets-, kvalitets- og interoperabilitetsoppdateringer, samt også opprettholde kompatibiliteten med online-tjenestene våre og den siste versjonen av vår WiZ-mobilapp, i minst fem (5) år fra datoen da du gjennomførte kjøpet hos en autorisert forhandler.

Etter denne datoen kan Signify etter eget skjønn velge om de vil fortsette å levere programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med online-tjenester og/eller WiZ-mobilapper for WiZ-enheten din. Dersom muligheten til å utføre programvareoppdateringer og/eller kompatibilitet med online-tjenester og/eller våre WiZ-mobilapper blir avsluttet, anbefales det at du oppgraderer til den nyeste versjonen av produktet.

¹ Produkter som er installert via en Matter-kommisjonær, vil også være i stand til å motta oppdateringer.

2. RETNINGSLINJER FOR AVSLUTNING AV BRUKERSTØTTE (WiZ-MOBILAPPER)

Viktig merknad om oppdateringer og publisering

I disse retningslinjene for avslutning av brukerstøtte:

  • Stor versjonsoppdatering betyr en versjonsoppdatering som inneholder vesentlige endringer av mobilappen som påvirker appens generelle utforming, funksjonalitet eller tekniske arkitektur. En stor versjonsoppdatering blir angitt med en økning av versjonsnummeret til venstre for det første desimalpunktumet i versjonsnummeret (f.eks. 1.y.z -> 2.y.z)
  • Liten versjonsoppdatering betyr en versjonsoppdatering som inneholder mindre eller inkrementelle endringer av mobilappens funksjonalitet, og kan omfatte feilrettinger eller sikkerhetsforbedringer. En liten versjonsoppdatering blir angitt med en økning av versjonsnummeret til høyre for det første desimalpunktumet i versjonsnummeret (f.eks. x.14.z -> x.15.z)
  • Hotfixoppdatering betyr en oppdatering som ikke inneholder noen endringer av funksjonalitet, men som kan omfatte viktige feilrettinger eller sikkerhetsforbedringer. En hurtigreparasjonsoppdatering blir angitt med en økning av versjonsnummeret etter det siste desimalpunktumet (f.eks. x.y.235 -> x.y.236)

Signify har til hensikt å fortsette å støtte WiZ-mobilappene med små versjonsoppdateringer og hurtigreparasjonsoppdateringer i minst tre (3) år fra den første utgivelsen av den siste store versjonsoppdateringen.

Signify har til hensikt å fortsette å støtte en versjon av en mobilapp med små versjonsoppdateringer og hurtigreparasjonsoppdateringer og ikke pensjonere en slik WiZ-mobilapp i minst ett (1) år fra lansering av en ytterligere stor versjonsoppdatering av en slik WiZ-mobilapp. Oppdateringer for pensjonerte mobilapper vil bli avviklet, og mobilappene vil ikke lenger være tilgjengelige for nedlasting.

3. GJELDENDE STØTTESTATUS WiZ-ENHETER OG WiZ-MOBILAPPER

Følgende produkter har aktiv støtte:

Alle WiZ-enheter
Alle WiZ-mobilapper