VILKÅR FOR BRUK

Sist oppdatert: mai 2023

WiZ användarvillkor

1.     Vad är dokumentets omfattning och vår relation.

a.     Vi vet att det är frestande att inte läsa dessa användarvillkor för WiZ (”Villkor”), men det är viktigt att du förstår Villkoren så att du vet vad du kan förvänta dig från oss, men också vad vi kräver från dig.

b.     Din relation med oss: Dessa villkor anger förhållandet mellan dig och oss. När vi hänvisar till "vi", "oss" eller "vår", menar vi Signify Netherlands BV, företaget bakom WiZ-produkterna med nederländska handelskammarens registreringsnummer 17061150, momsregistreringsnummer NL009076992B01 och adress High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederländerna.  

c.      Tjänster som ingår: Tjänsterna avser WiZ-produkterna (“Produkterna”) och gäller din åtkomst till och användning av programvara som är inbäddad i Produkterna, din åtkomst till och användning av vår app som kan laddas ned till din smarttelefon eller surfplatta samt tjänster och funktioner som är tillgängliga för Produkterna via vår webbplats och vår app. Vi benämner alla dessa gemensamt för “Tjänsterna”.

d.     Ålderskrav: Om du inte är i den lagliga avtalsåldern måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillstånd för att acceptera dessa Villkor, använda Tjänsterna och skapa ett användarkonto.

e.     Vad regleras inte häri: Ditt köp av en Produkt omfattas av gällande köpevillkor när du köpte Produkten och inbegriper eventuella lagstadgade garantirättigheter som du har som konsument i det land där du är bosatt. Vissa funktioner i Tjänsterna kan vara underställda ytterligare villkor som vi då tillhandahåller med sådana funktioner.

 

2.     Använda tjänsterna.

a.     Tillåtelse att använda Tjänsterna: Vi ger dig rätt att använda Tjänsterna för att styra och övervaka Produkter som du äger eller är auktoriserad att styra och övervaka.

b.     Registrera ett Användarkonto: För att använda Tjänsterna kan du behöva ha ett användarkonto. Du ansvarar för riktigheten i de uppgifter du lämnar (när du upprättar ditt användarkonto) och för att vidta åtgärder för att skydda ditt användarkonto. Läs mer om ditt integritetsskydd i avsnittet 5.

c.      Du kan ge enskilda personer behörighet: Om du är administratör (vi hänvisar till sådana användare som "Administration" eller "Ägare"), kan du ge behörighet till andra individer att få åtkomst till, använda, övervaka och kontrollera Produkterna och Tjänsterna, som tillåts av Tjänsterna. Vi hänvisar till sådana individer som "Auktoriserade användare". Du bör endast låta individer som du litar på få tillgång till Produkter och Tjänsterna.

d.     Förbättra Tjänsterna:

·      Vi arbetar löpande för att förbättra Tjänsterna och Produkterna, så de kan förändras med tiden. Vi kan uppdatera Tjänsterna genom att tillhandahålla uppdateringar eller ändringar, lägga till nya funktioner, ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) funktioner, komponenter eller innehåll, begränsa vissa funktioner eller begränsa åtkomsten till delar av eller samtliga Tjänster. Alla sådana uppdateringar och ändringar refererar vi till som “Uppdateringar”.

·      I vissa fall kan Uppdateringar leda till att äldre maskinvaruenheter, tredjepartstjänster, programvarukonfigurationer eller installationer inte längre fungerar med Tjänsterna. Du kan därför bli tvungen att uppgradera eller byta ut enheter, tjänster, konfigurationer eller installationer för att kunna fortsätta använda Tjänsterna. 

·      Vår Policy för upphörande av support som tillhandahålls separat på vår webbplats på https://www.wizconnected.com/end-of-support-policy är tillämplig. Om det finns skillnader mellan vår Policy för upphörande av support och en garanti som vi lämnar med Produkten eller om vår Policy för upphörande av support kan leda till att supporten för Produkter upphör inom angiven garantiperiod, ska vår Policy för upphörande av support ha företräde framför villkoren i en sådan garanti. 

·      Uppdateringar kan göras automatiskt utan ytterligare meddelande eller utan att invänta ytterligare samtycke från dig. Du samtycker till dessa automatiska Uppdateringar. Om du inte vill att sådana Uppdateringar ska installeras automatiskt kan du markera detta i inställningarna på din smartphone eller surfplatta. Vi kan komma att be dig att installera Uppdateringar på egen hand, och du ansvarar då för att göra detta skyndsamt. Om du inte installerar Uppdateringar kan du utsättas för risker (exempelvis säkerhetsrisker) och detta påverkar och begränsar vårt ansvar och vår förmåga att tillhandahålla Tjänsterna till dig.

e.     Tjänsterna är beroende av: För att Tjänsterna ska fungera korrekt krävs överföring av data via tredje parts enheter och tjänsteleverantörer, inklusive ditt trådlösa nätverk, en kompatibel trådlös enhet (till exempel en smartmobil eller surfplatta) och (för vissa Produkter) bredbandsuppkoppling. Signify har ingen kontroll över och ansvarar inte för några av dessa enheter och tjänster från tredje part, kompatibilitet och korrekt konfiguration av dessa med Produkterna och Tjänsterna eller relaterade kostnader. Om det av någon anledning uppstår avbrott, fördröjningar, avvisningar eller andra begränsningar i dessa enheter eller tjänster kan det resultera i att Tjänsterna blir otillförlitliga eller otillgängliga under den period som begränsningarna varar. Du är ansvarig för alla avgifter för tredje parts enheter och tjänster. Särskilt streaming och uppspelning av inspelad video kan leda till extra och betydande avgifter.

f.      Ditt uppförande: Vi tillhandahåller Tjänsterna med målsättningen att de ska vara tillgängliga för alla, vilket innebär att du måste följa följande uppföranderegler:

·      följa gällande lagar, inklusive bestämmelser om exportkontroll och sanktioner, integritetsskydd och immateriella rättigheter

·      inte skada, störa, missbruka eller avbryta Tjänsterna.

·      Du representerar och garanterar att du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett embargo av USA:s regering, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroriststödjande" land, och att du inte är listad på någon amerikansk regerings lista över förbjudna eller begränsade parter.

g.     Fler produkter kan krävas: Användningen av vissa Produkter kan kräva ytterligare en eller flera Produkt(er), enligt våra anvisningar i användningsinstruktionerna.

h.     Kommunikation relaterad till Tjänsterna: Från tid till annan kan vi skicka meddelanden eller annan information via vår webbplats eller vår app. Om du har frågor som rör Produkterna, Tjänsterna eller dessa Villkor kan du kontakta oss via våra kundtjänstkanaler.

i.       Feedback: Vi välkomnar feedback om Tjänsterna och Produkterna. Om du väljer att lämna feedback till oss står det oss fritt att agera utifrån den.

j.       Sårbarheter: Alla produkter som förlitar sig på trådlösa anslutningar eller internetanslutningar eller är anslutna till ett nätverk av något slag (som molnlagring) kanske inte är säkra och kan utnyttjas eller hackas av skadlig programvara och spionprogramvarianter ("Sårbarheter"). Sårbarheter kan tillhandahålla en gateway för en person med ont uppsåt med förmåga att aktivera eller avväpna ditt system eller relaterade produkter; visa, extrahera, ändra, förstöra, stjäla, avslöja eller ändra dina data eller andras data; övervaka och /eller spionera på dina aktiviteter och andras aktiviteter; orsaka internet- och nätverksavbrott; tillhandahålla oavsiktlig eller obehörig åtkomst av andra till ditt konto och på annat försätta människor, egendom eller data i riskzonen. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om att tjänsterna är säkra och/eller att tjänsterna inte har, eller inte är mottagliga för, sårbarheter.

k.     Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig för misslyckande eller förseningar i utförandet i den utsträckning som orsakas av omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive force majeure, naturkatastrofer, terrorism, upplopp eller krig.

 

3.     Dina uppgifter.

a.     Användaröverföringar och Enhetsdata: I vissa av Tjänsterna kan du och dina Auktoriserade användare lagra eller på annat sätt tillhandahålla information till eller via Tjänster på olika sätt – vi benämner denna information “Användaröverföringar”. Om du väljer att göra Användaröverföringar, kontrollera först att du har de rättigheter som krävs för att göra det och att det är lagligt. Tjänsterna förser oss också med information om din användning av Produkterna och olika enheter, tjänster eller appar från tredje part som du ansluter till Tjänsterna, ofta automatiserat – vi benämner denna information “Enhetsdata”. Dina Användaröverföringar och Enhetsdata förblir din egendom, vilket innebär att du behåller samtliga rättigheter till Användaröverföringar och Enhetsdata.

b.     Tillåtelse att använda din information: I enlighet med dina sekretessrättigheter som beskrivs i avsnittet 5 nedan ger du, genom att använda Tjänsterna, oss en global (det vill säga världstäckande) och royaltyfri (det vill säga avgiftsfri) rätt som tillåter oss (och våra licenstagare och underleverantörer) att:

·      vara värd åt, reproducera, distribuera, ändra, kommunicera och använda dina Användaröverföringar och Enhetsdata – t.ex. för att vi ska kunna spara dem i våra system och göra dem tillgängliga, och

·      tillåta åtkomst till dina Användaröverföringar och Enhetsdata till Auktoriserade användare och för (enligt definitionen nedan) Produkter och Tjänster från tredje part

i syfte att:

·      driva och förbättra Tjänsterna (bland annat skapa Uppdateringar)

·      utveckla ny teknik och nya tjänster åt oss samt

·      andra syften som beskrivs i vårt tillämpliga Personuppgiftsmeddelande som finns på https://www.wizconnected.com/privacy-notice (”Personuppgiftsmeddelande”).

c.      Skydd av dina uppgifter: Vi värnar om din integritet och skyddet av dina uppgifter och gör vårt bästa för att införa lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan emellertid inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kan kringgå våra säkerhetsåtgärder eller använda dina uppgifter för felaktiga ändamål. Läs mer om Signifys ansvarsprogram på vår samlingssida om säkerhetsrisker och spridning på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

 

4.     Produkter och tjänster från andra.

a.     Åtkomst till produkter och tjänster från andra:   Tjänsterna kan möjliggöra att Produkterna interagerar med andras produkter, appar och tjänster (“Produkter och tjänster från tredje part”). För att möjliggöra den här interaktionen kan vi behöva utbyta dina Användaröverföringar och Enhetsdata med relevanta tredje parter. Du ansvarar för din interaktion med och användning av Produkter och Tjänster från tredje part och vi ansvarar inte för Produkter och tjänster från tredje part eller för eventuella utbyten mellan Produkter och Tjänster från tredje part och våra Produkter och Tjänster.

b.     Standarder eller kommunikationssätt: Produkterna kan använda olika öppna eller allmänt tillgängliga standarder eller sätt för att kommunicera och arbeta med smarta eller anslutna enheter som på liknande sätt används av andra produkter, system eller tjänster som inte har tillverkats av oss. Sådana produkter och relaterade tjänster som inte är utvalda av oss eller certifierade som kompatibla med Produkterna och Tjänsterna kanske inte fungerar med Produkterna och Tjänsterna, även om de enligt specifikationen ska fungera med samma eller liknande standarder eller kommunikationssätt.

c.      Länkar till webbplatser som tillhör tredje part: Vår webbplats, app eller kommunikation kan innehålla länkar till andra, fristående webbplatser som tillhör tredje part. Dessa länkar erbjuds enbart som en service och står inte under vår kontroll, ej heller rekommenderar vi eller tar ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

 

5.     Ditt integritetsskydd.

a.     Personuppgifter: Ditt integritetsskydd är viktigt för Signify. Vårt Personuppgiftsmeddelande gäller för användning av Tjänsterna. Vi ber dig att läsa igenom dokumenten, eftersom de bland annat beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in från dig, dina Produkter och Tjänsterna, hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, de rättsliga grunderna vi har för behandling av dina personuppgifter samt dina rättigheter när det gäller integritetsskydd. Det kan hända att det finns ytterligare personuppgiftsmeddelanden som avser specifika produkter och tjänster.

b.     Cookies: I vissa sammanhang kan det hända att cookies och annan spårningsteknik används av Signify. Vi ber dig att läsa igenom vår Information om cookies som finns tillgänglig på https://www.wizconnected.com/cookie-policy om du vill ha mer information om tekniken och för vilka ändamål vi kan använda den.  

 

6.     Upphävande och uppsägning av Tjänsterna.

a.     Upphävande av Tjänster: Vi kan tillfälligt och utan föregående meddelande upphäva Tjänsterna av säkerhetsskäl, vid systemfel i samband med underhåll och reparationer eller på grund av andra omständigheter.

b.     Uppsägning eller upphävande av din åtkomst till Tjänsterna: Du har alltid rätt att när som helst sluta använda Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller upphäva din tillgång till Tjänsterna eller ta bort ditt användarkonto om något av följande inträffar:

·      vi anser, i god tro, att du har använt Tjänsterna eller Produkterna i strid med dessa Villkor

·      vi åläggs att göra så enligt gällande lag eller en domstolsorder

·      vi har rimliga skäl att anta att ditt uppförande orsakar skada eller utgör en risk för en användare, tredje part eller oss

·      du inte har loggat in på ditt konto på två år.

 

7.     Vårt innehåll och vår programvara.

a.     Immateriella rättigheter: Även om vi ger dig tillåtelse att använda våra Tjänster behåller vi (och våra leverantörer och licensgivare) samtliga immateriella rättigheter som vi (och våra leverantörer och licensgivare) har till Tjänsterna.

b.     Vårt innehåll: I Tjänsterna ingår innehåll som tillhör oss. Du får använda vårt innehåll enligt det tillstånd som ges i Villkoren, men vi behåller samtliga immateriella rättigheter som vi har till vårt innehåll. Du får inte radera, dölja eller ändra våra varumärken, logotyper eller juridiska meddelanden.

c.      Innehåll som tillhör andra: Tjänsterna kan ge dig tillgång till innehåll som tillhör andra personer eller organisationer. Du får inte använda sådant innehåll utan personens eller organisationens tillstånd, eller utom enligt gällande lag.

d.     Programvara: Vissa av Tjänsterna kan inbegripa tillgång till och användning av programvara, till exempel vår app eller programvaran som är inbäddad i Produkterna. Vi ger dig tillåtelse att använda programvaran som en del av Tjänsterna. Licensen är global (det vill säga gäller i hela världen), icke-exklusiv (det vill säga vi kan lämna licenser till programvaran även till andra), personlig (det vill säga du kan inte dela den med någon annan) och icke-tilldelningsbar (det vill säga du kan inte tilldela rätten till någon annan. Vissa av Tjänsterna kan omfatta programvara som erbjuds enligt licensvillkor för öppna källor som vi gör tillgängliga för dig. Ibland kan det förekomma bestämmelser i licensen för öppna källor som uttryckligen åsidosätter delar av dessa Villkor, så var noga med att läsa dessa licenser.

e.     Ej tillåtet att göra: Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av Tjänsterna eller programvaran som ingår i Tjänsterna. Du får inte heller utföra reverse engineering eller försöka extrahera delar av vår källkod, såvida detta inte uttryckligen tillåts enligt gällande lag.

 

8.     Friskrivning och ansvar.

a.     Friskrivningar: Vi vill göra din upplevelse av Tjänsterna så trevlig som möjligt och vi har stor tilltro till Tjänsterna, men vill ändå påpeka att vi endast kan tillhandahålla Tjänsterna till dig ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgång” och att vi inte lämnar några garantier eller löften beträffande Tjänsterna (inklusive innehållet i Tjänsterna, specifika funktioner i Tjänsterna eller deras tillgänglighet, tillförlitlighet eller lämplighet för att uppfylla dina behov), eftersom det alltid finns en risk att saker och ting inte fungerar som tänkt. I den olyckliga händelse att Tjänsterna inte fungerar ber vi uppriktigt om ursäkt, eftersom vi är medvetna om att det kan medföra problem och besvär.

b.     Vår ansvar: Vi ansvarar inte för indirekta, särskilda eller tillfälliga skador, följd- eller straffskador. Vårt samlade ansvar till följd av eller i förhållande till din användning av Tjänsterna är begränsat till det lägre beloppet av (i) de avgifter som du har betalat för att använda relevanta Tjänster under de tre månaderna närmast före avbrottet (om aktuellt) eller (ii) 50 euro. Dessa Villkor begränsar bara vårt ansvar i den mån lagen så tillåter.

 

9.     Tvisteförfaranden, tillämplig lag och domstolar.

a.     I den mån lagen så tillåter, och med undantag för den omfattning som uttryckligen definieras i följande punkter i detta avsnitt 9 eller i avsnitt 11, ska dessa Villkor, din relation med oss och din användning av Tjänsterna regleras av lagen i landet där du är bosatt, och du och vi samtycker till att vara underställda den exklusiva jurisdiktionen hos lokala domstolar. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och andra lagar som hänvisar till att lagar i någon annan jurisdiktion ska tillämpas är uttryckligen undantagna från och inte tillämpliga på det här Avtalet.

b.     Om du är bosatt i USA regleras dessa Villkor, din relation med oss och din användning av Tjänsterna av lagen i delstaten New Jersey, oaktat dess principer för lagval eller lagkonflikter.

c.      Om du är bosatt i Kanada regleras dessa Villkor, din relation med oss och din användning av Tjänsterna av lagen i provinsen Ontario, oaktat dess principer för lagval eller lagkonflikter. 

d.     Om du är bosatt i Frankrike har domstolen i Nanterre exklusiv jurisdiktion.

e.     Om du är bosatt i Indien samtycker du och vi till att i händelse av meningsskiljaktigheter eller tvist lösa desamma genom skiljeförfarande med hjälp av den enda skiljedomare som gemensamt utses av oss i enlighet med den indiska lagen Arbitration & Conciliation Act 2015 (med tillägg). Skiljeförfarandet ska äga rum i Gurgaon, Haryana, Indien.

f.      Om du är bosatt i Sri Lanka samtycker du och vi till att i händelse av meningsskiljaktigheter eller tvist lösa desamma genom skiljeförfarande med hjälp av den enda skiljedomare som gemensamt utses av oss i enlighet med den indiska lagen Arbitration Act 2005 (med tillägg). Skiljeförfarandet ska äga rum i New Delhi, Indien.

g.     Om du är bosatt i Malaysia har domstolen i västra Malaysia exklusiv jurisdiktion.

h.     Om du är bosatt i Kina har den lokala domstolen i Shanghai, Kina, exklusiv jurisdiktion.

i.       Om du är bosatt i Taiwan har den lokala domstolen i Taipei, Taiwan, exklusiv jurisdiktion.

j.       Om du är bosatt i Tjeckien kan du även kontakta Czech Trade Inspection http://www.coi.cz.

k.     Om du är en konsument inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anser att ditt klagomål inte bemöts på tillräckligt sätt kan du, men är inte skyldig att, använda den europeiska plattformen för Tvistlösning på nätet (ODR).

 

10.  Beträffande dessa Villkor.

a.     Enligt gällande lag kan du ha vissa rättigheter som inte kan begränsas av ett avtal som dessa Villkor. Dessa Villkor är på intet sätt avsedda att begränsa dessa rättigheter.

b.     Om det skulle visa sig att en viss bestämmelse inte är giltig eller genomförbar påverkar det inte övriga bestämmelser i Villkoren.

c.      Även om vi inte omedelbart vidtar åtgärder efter att du har brutit mot dessa Villkor innebär det inte att vi inte har rätt att vidta åtgärder längre fram.

d.     Vi är fria att uppdatera dessa Villkor för att återspegla ändringar i Tjänsterna eller hur vi driver vår verksamhet eller av juridiska skäl, regulatoriska skäl eller säkerhetsskäl. Om vi gör väsentliga ändringar som påverkar dig avsevärt kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig via WiZ-appen, genom att lämna ett meddelande på vår webbplats, genom att skicka ett e-postmeddelande eller på något annat sätt. Din passivitet eller fortsatta användning av tjänsterna efter sådana varningar eller meddelanden innebär att du erkänner och accepterar dessa ändringar.

e.     Det är inte säkert att alla Tjänster är tillgängliga i ditt land.

f.      För mer information om hur du kan kontakta oss, gå in på vår webbplats för Produkterna på https://www.wizconnected.com/support.

g.     Varje bestämmelse som är avsedd (oavsett om den är uttryckt eller på annat sätt) att överleva en varaktighet eller uppsägning av Tjänsterna, ska bestå.

 

11.  Tillämpliga Villkor för vissa Produkter, vissa Tjänster eller vissa länder. I det här avsnittet 11 definieras ytterligare villkor som är tillämpliga för vissa Produkter, vissa Tjänster eller vissa länder. Om det föreligger skillnader mellan det här avsnittet 11 och bestämmelse(r) i andra avsnitt av dessa Villkor 11 ska detta avsnitt 11 äga tolkningsföreträde.

·      Turkiet: Det lokala telefonnumret är 0850 390 19 22 och Personuppgiftsmeddelandet finns tillgängligt här https://www.wizconnected.com/tr-tr/privacy-notice.

·      Ytterligare villkor Home Monitoring: Home Monitoring-tjänsterna är tillgängliga i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgarien, Kroatia, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Serbia, Slovenien och Slovakien och dessutom de tilläggsvillkor för Home Monitoring som anges i Bilaga 1 ska gälla för din användning av de tillämpliga Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna. 

·      USA: Notis för boende i Kalifornien: Enligt California Civil Code Section 1789.3 är bofasta i Kalifornien berättigade till följande konsumenträttigheter: om du har frågor eller klagomål gällande vår webbplats eller dessa villkor ska du skicka en förfrågan till ”Kontakta oss” på https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Du kan även kontakta oss genom att skriva till Customer Satisfaction Department. 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 eller genom att ringa Signify på 1 (800) 555-0050. Bofasta i Kalifornien kan kontakta Complaint Assistance Unit på Division of Consumer Services på California Department of Consumer Affairs via post på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

 

12.  Slutanvändarvillkor som krävs av Apple. Om du har laddat ned WiZ-appen från Apple, Inc. ("Apple") App Store eller om du använder WiZ-appen på en iOS-enhet, bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner följande meddelande om Apple. Dessa villkor gäller endast mellan dig och oss, inte med Apple, och Apple ansvarar inte för tjänsterna eller innehållet i dem. Apple har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på WiZ-appen. I händelse av att WiZ-appen inte överensstämmer med någon tillämplig garanti, kan du meddela Apple och Apple kommer att återbetala eventuellt tillämpligt inköpspris för WiZ-appen till dig; och att Apple, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har någon annan garantiförpliktelse med avseende på WiZ-appen. Apple ansvarar inte för att ta itu med några anspråk från dig eller någon tredje part relaterade till WiZ-appen eller ditt innehav och/eller användning av WiZ-appen, inklusive: (a) produktansvarskrav; (b) alla påståenden om att WiZ-appen inte överensstämmer med tillämpliga juridiska eller regulatoriska krav; och (c) anspråk som uppstår under konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Apple ansvarar inte för utredning, försvar, förlikning och avskrivning av tredje parts påstående om att WiZ-appen och/eller ditt ägande och användning av WiZ-appen gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Du samtycker till att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när du använder WiZ-appen. Apple och Apples dotterbolag är tredje parts förmånstagare av dessa villkor, och när du godkänner dessa villkor kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva dessa villkor mot dig som tredje parts förmånstagare av dessa villkor. Tillståndet att använda i avsnitt 2a är begränsat till en icke-överlåtbar rättighet att använda WiZ-appen för att kontrollera och övervaka dina produkter på alla Apple-märkta produkter. 

 

BILAGA 1 - Ytterligare villkor för Home Monitoring

 

OM DITT BOSTADSLAND ÄR USA ELLER KANADA (FÖRUTOM PROVINSEN QUEBEC) ELLER DU LÄMNAR NÅGOT ANSPRÅK TILL OSS I USA ELLER KANADA (FÖRUTOM PROVINSEN QUEBEC) BÖR DU NOTERA ATT AVSNITT 9.g och 9.h INNEHÅLLER EN OBLIGATORISK SKILJEDOMSBESTÄMMELSE OCH AVSKRIVANDE AV GRUPPTALAN OCH JURYFÖRHÅLLANDEN SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER. UTOM SOM SPECIFICERAS I AVSNITT 9.g och 9.h INNEBÄR AVSKRIVANDE AV GRUPPTALAN ATT DU GODKÄNNER ATT GÅ VIDARE MED EVENTUELL TVIST INDIVIDUELLT OCH INTE SOM EN DEL AV NÅGON GRUPPTALAN, KOLLEKTIV OCH/ELLER REPRESENTATIV TALAN. DU GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DESSA ÖMSESIDIGA BESTÄMMELSER FÖR TVISTLÖSNING. I SKILJEFÖLJANDE FINNS DET INGEN DOMARE ELLER JURY OCH DET ÄR MINDRE UPPTÄCKT OCH PRÖVNING ÄN I EN DOMSTOL.

 

1.     Tillämplighet:

a.     Dessa ytterligare villkor för Home Monitoring ("Home Monitoring Villkor") ska gälla för användningen av Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna, enligt beskrivningen nedan.

b.     För att använda Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster måste du acceptera WiZ Användarvillkor som innehåller dessa Home Monitoring villkor ("Home Monitoring avtal"), det juridiska avtal som ingåtts mellan oss och dig som reglerar din användning av Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster. Om det finns någon inkonsekvens mellan Home Monitoring villkor och WiZ Användarvillkor, gäller Home Monitoring villkor. Home Monitoring-avtalet innehåller villkor och krav som gäller dig och dina auktoriserade användare och du ansvarar för att de efterlevs.

 

2.     Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster:

a.     Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna består av:

·      WiZ-produkterna identifierade på förpackningen eller i marknadsföringsmaterial för användning med Home Monitoring-tjänsterna ("Home Monitoring-produkter"); och

·      sådana funktioner som ingår i den fria åtkomsten (som hänvisas till i avsnittet5 nedan), Heads-Up-prenumeration och (beroende på ditt val av plan) innehåller funktionalitet inklusive, men inte begränsat till, en tidslinje med säkerhetsrelevanta händelser i eller utanför ditt hem, möjligheten att aktivera/inaktivera ditt hem, mobila push-meddelanden för säkerhetsrelevanta händelser om konfigurerade, livevideovisning av Home Monitoring-kameror, möjlighet att spela upp inspelningsklipp av upptäckta händelser. Dessutom, vad som utgör en säkerhetsrelevant händelse anpassas av dig som ägare (eller en auktoriserad användare) för att till exempel utesluta vissa områden i en Home Monitoring-kameravy. Vissa funktioner (inklusive utökad lagring av videoklipp) är endast tillgängliga med en extra betald Heads-Up-serviceplan. Alla dessa funktioner är tillgängliga via WiZ-appen. De funktioner som är tillämpliga för dig enligt ditt val av gratis åtkomst eller heads-up kallas gemensamt för "Home Monitoring-tjänster". Home Monitoring-tjänsterna är endast tillgängliga i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgarien, Kroatia, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Serbia, Slovenien och Slovakien.

b.     Du har rätt att använda Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna under de villkor och krav som anges i Home Monitoring-avtalet.

 

3.     Användarvillkor:

a.     Nödvändiga produkter: Home Monitoring-tjänsterna kräver kompatibla Home Monitoring-produkter som måste köpas separat av dig och parkopplas med WiZ-appen och ditt WiZ användarkonto. Du förstår och samtycker till att Home Monitoring-tjänsterna endast kommer att fungera med Home Monitoring-produkterna och inte är avsedda att användas med några andra produkter. Om du inte längre har rätt att använda Home Monitoring-produkterna (t.ex. på grund av försäljning), är du skyldig att omedelbart ta bort parkopplingen av sådana produkter.

b.     Installation och drift:

·      Det är ditt ansvar att:

o   skaffa, ställa in och underhålla de tekniska och andra kraven strikt i enlighet med de instruktioner och specifikationer som gjorts tillgängliga av oss till dig;

o   installera, testa och använda dina Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster enbart i enlighet med alla tillämpliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som gjorts tillgängliga av oss till dig såväl som tillämpliga federala, statliga och lokala lagar, förordningar och standarder; och

o   byta ut eller ladda batterierna för dina Home Monitoring-produkter vid behov.

·      System- och enhetskrav: Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna kräver ett fungerande wifi-nätverk i ditt hem som är anslutet till tillförlitlig internetåtkomst med tillräcklig bandbredd och en mobil enhet med WiZ-appen. Det är ditt ansvar att se till att du har alla nödvändiga system- och enhetselement och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Vi kan aktivera Bluetooth på din mobila enhet, utan föregående meddelande, men med förbehåll för dina enhetsinställningar, för att underlätta korrekt drift av Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna och aktivera vissa funktioner.

·      Vi övervakar inte dina Home Monitoring-produkter och vi svarar inte på någon information och händelser som tas emot när du använder Home Monitoring-tjänsterna. Det är enbart upp till dig (eller din auktoriserade användare) att vidta sådana åtgärder, inklusive att vidarebefordra händelsemeddelanden till dina utsedda kontakter. Vidare är det ditt ansvar att bestämma lämpligt svar på all information och alla händelser du får när du använder Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna och du accepterar att du är helt ansvarig för ditt svar och dina utsedda kontakter. Om ditt svar på information och händelser när du använder Home Monitoring-tjänsten medför kostnader, accepterar du fullt ansvar för dessa kostnader. Om du får meddelande om liv/säkerhet, egendomsrisk, bränder, översvämningar, inbrott, rån, medicinska problem eller andra akuta händelser när du använder Home Monitoring-tjänsterna, bör du omedelbart kontakta polisen, brandkåren eller lämplig räddningstjänst, då vi inte tillhandahåller några övervaknings- eller räddningstjänster.

·      Om dina Home Monitoring-produkter inte är korrekt installerade eller någon av dess sensorer är utanför detektionsområdet eller hindras eller blockeras av väggar, möbler, personlig egendom eller andra föremål, kan du uppleva falska larm eller detekteringsfel. 

·      Du garanterar och intygar att installationen och driften av Home Monitoring-produkterna utfördes på ett hantverksmässigt sätt och inte gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive andras integritetsrättigheter. Om installationen och driften av Home Monitoring-produkterna gör intrång i tredje parts rättigheter, är det ditt ansvar att, i förekommande fall, informera och inhämta alla tredje parts samtycke som kan krävas för önskad installation och drift av Home Monitoring-produkter och användningen av Home Monitoring-tjänster.

·      I den utsträckning som lagen tillåter, frånsäger vi oss härmed uttryckligen allt ansvar relaterat till installation och drift och/eller användning av Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna, inklusive all användning av Home Monitoring-produkterna i strid med tillämpliga federala, statliga och lokala lagar, förordningar eller standarder.

·      Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna kan uppleva tillfälliga avbrott av säkerhetsskäl, systemfel (inklusive fel på din wifi-anslutning och otillräcklig bandbredd), tekniska problem, underhåll, testning, reparation, uppdateringar eller andra omständigheter. Även om vi ska sträva efter att säkerställa att användningen av Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna är så oavbruten som möjligt inom ramen för dess tekniska och operativa förmåga, ska det inte finnas någon rätt till, och vi garanterar inte oavbruten användning.

c.      Endast för bostäder: Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna är endast avsedda för ditt eget, individuella och privata bostadsbruk. Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna är inte avsedda för, och vi är inte ansvariga för, någon affärsmässig eller kommersiell eller annan icke-bostadsbruksanvändning av Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna.

d.     Ingen övervakning från tredje part: Home Monitoring-tjänsterna tillhandahåller ingen tredjepartsövervakning eller några nödåtgärder; och som sådan:

·      har vi ingen tillgång till varningar eller realtidsbilder;

·      vi övervakar inga meddelanden och vi kommer inte att meddela eller skicka tredje part eller räddningstjänst till ditt hem i händelse av ett meddelande eller en nödsituation; och

·      vi är inte ansvariga för eventuella förseningar i brottsbekämpning eller tredje parts svarstid.

Alla aviseringar om nödsituationer, inklusive livshotande, säkerhets- och akuthändelser, bör skickas av dig till lämplig räddningstjänst. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ATT SÄNDA RÄDDNINGSTJÄNST TILL DITT HEM VID EN NÖDSITUATION ELLER ANNAT.

e.     Ingen eliminering av händelser:

·      Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna är inte avsedda att, och vi lämnar inga utfästelser eller garantier för att de minskar eller eliminerar förekomster av oönskade händelser, såsom inkräktare, inbrott och/eller rån, och du förstår och samtycker till:

o   att inte förlita dig på Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster för att förhindra eller minimera händelser, såsom inbrott och rån, eller deras konsekvenser; och

o   att Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster inte kan avvärja eller minimera sådana händelser, eller deras konsekvenser.

Vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om att användningen av Home Monitoring-produkter eller Home Monitoring-tjänster kommer att förhindra eller minimera förekomsten av sådana händelser, eller deras konsekvenser och/eller påverka eller öka någon säkerhetsnivå.

·      Du bekräftar att Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna inte är en ersättning för ett tredjepartsövervakat nödmeddelandesystem. Våra system är utvecklade för att leverera aviseringar på ett tillförlitligt och i tid, men vi kan inte och garanterar inte att du kommer att få alla aviseringar i tid.

·      Du bör skydda dig mot alla risker för förlust med lämpligt försäkringsskydd, och du är ansvarig för att skaffa allt försäkringsskydd som du anser är nödvändigt eller krävs enligt tillämpliga krav.

f.      Ditt ansvar att följa lagen:

·      Sekretess och andra tillämpliga federala, statliga eller lokala lagar, förordningar, koder eller standarder som är tillämpliga i din jurisdiktion kan ålägga dig och din användning av Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna visst ansvar och du förstår och samtycker till att du är ensam ansvarig för att följa sådana tillämpliga federala, statliga eller lokala lagar, förordningar, koder eller standarder när du använder Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna. Detta inkluderar:

o   efterlevnad avseende inspelning eller delning av video- eller ljudinnehåll, inklusive innehåll som inkluderar tredje part, offentliga utrymmen eller på annat sätt innehåller information om en individs eller individers identitet;

o   efterlevnad som kräver att meddelande ges till eller att samtycke erhålls från tredje part med avseende på din användning av Home Monitoring-produkter eller Home Monitoring-tjänster (till exempel lagar eller förordningar som kräver att du visar lämplig skyltning som informerar andra om att ljud-/visuell inspelning sker. Observera att alla klistermärken eller liknande material som kan tolkas som skyltar som levereras med Home Monitoring-produkter inte tillhandahålls av oss för efterlevnadsändamål och du förblir ensam ansvarig för att säkerställa efterlevnad av tillämplig lagstiftning;

o   säkerställa att Home Monitoring-produkter med ljud- och videoinspelningsmöjligheter inte riktas mot offentliga områden; och/eller ligger nära ett område där individer kan ha rimliga förväntningar på integritet (som ett badrum eller sovrum);

o   efterlevnad angående krav på att installation av en Home Monitoring-produkt som tar visuella inspelningar och/eller ljudinspelningar ska installeras i en sådan vinkel att den inte tar några inspelningar utanför din fastighets gräns (inklusive allmänna trottoarer eller vägar)

o   överensstämmelse med alla tillämpliga biometriska integritetslagar och du garanterar härmed att all data som laddats upp under Home Monitoring-tjänsterna för ansiktsigenkänningsfunktioner har erhållits i enlighet med sådana lagar;

o   överensstämmelse med alla tillämpliga krav på öppenhet eller myndighetsmeddelanden;

o   efterlevnad av tillämpliga lagringsperioder för personuppgifter, inklusive val av lämplig prenumerationsplan i enlighet med dessa; och

o   mer generellt, efterlevnad av tillämplig integritets- och dataskyddslagstiftning.

·      Vi är inte ansvariga för att du använder Home Monitoring-tjänster eller några Home Monitoring-produkter på ett sätt som bryter mot lagen eller kränker en individs rättigheter.

·      Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna är endast för ditt eget, individuella och privata bostadsbruk. Dataskydds- och integritetslagar där du bor kan ålägga dig ett visst ansvar vid användning av Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster. För vissa video-, ljud- och ansiktsigenkänningsdata som du samlar in med hjälp av Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster (t.ex. video- och ljudsignaler och data) som ägare eller auktoriserad användare är du personuppgiftsansvarig för vissa uppgifter som dessa Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster samlar in, och vi behandlar sådana uppgifter, enligt tillämpliga lagar.

·      Angående de aktiviteter du utför som ägare eller auktoriserad användare som kan kvalificeras som hushållsaktivitet enligt tillämplig lag med avseende på videoinspelning eller streaming och ljudinspelning eller streaming genom att använda Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster, behandlar vi dina uppgifter enligt definitionen i EU:s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679).

·      Där vi behandlar de personuppgifter som du har samlat in från din användning av Home Monitoring-produkterna och Home Monitoring-tjänsterna tillämpas Databehandlingsavtalet för hemövervakning ("DPA"). Genom att acceptera WiZs användarvillkor accepterar du även DPA. Du hittar DPA här: https://www.wizconnected.com/dataprocessingagreement.

g.     Om något går fel:

·      Vi ska sträva efter att säkerställa att användningen av Home Monitoring-tjänsterna kan ske så oavbrutet som möjligt inom ramen för dess tekniska och operativa förmåga, men vi kan inte lova oavbruten användning. Förutom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag tillhandahålls Home Monitoring-tjänsterna "I BEFINTLIGT SKICK" och på "SOM TILLGÄNGLIGT"-basis och i den maximala omfattning som tillåts av tillämplig lag. VI FRÅNSÄGER OSS ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG, OCH ALLA GARANTIER SOM UPPSTÅR AV HANDEL ELLER ANVÄNDNING. Vi lämnar ingen garanti för att Home Monitoring-produkter och Home Monitoring-tjänster kommer att uppfylla dina krav eller kommer att vara tillgängliga på en oavbruten, säker eller felfri basis. Vi lämnar inga garantier angående kvaliteten på information eller innehåll som tillhandahålls via Home Monitoring-tjänster. Vi garanterar inte och frånsäger oss härmed all underförstådd garanti att driften av Home Monitoring-tjänster kommer att vara felfri eller oavbruten. Det är inte garanterat att tillgång till eller användning av Home Monitoring-tjänster inte kommer att avbrytas eller försämras av underhållsarbete, vidareutveckling eller på annat sätt av störningar.

·      Om du är en konsument inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns konsumentlagstiftning inom EES som ger dig en juridisk garanti som täcker Home Monitoring-tjänsternas efterlevnadskrav. Enligt denna garanti är vi ansvariga för all bristande efterlevnad som du upptäcker vid användning av Home Monitoring-tjänsterna.

·      Om du upplever några problem med Home Monitoring-tjänsternas funktioner ber vi dig kontakta oss genom våra kundtjänstkanaler (besök den här länken för att hitta kontaktinformation för din plats https://www.wizconnected.com/support) och tillhandahåll nödvändig assistans i önskad utsträckning. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att lösa problemet som du har meddelat oss om i enlighet med vår standardprocess, som omfattar (i) inhämtning av den rapporterade incidenten från olika källor, (ii) en bedömning av inverkan med bedömningsverktyg för att avgöra prioritet för incidenten, och (iii) ta fram och implementera en lösning som är lämplig för den specifika prioritering som incidenten tilldelats, vilket kan vara en temporär lösning (t.ex. snabbkorrigering eller tillfällig lösning) eller en framtida Uppdatering (på kort eller lång sikt) (”Supportprocess”).

·      Om vi inte kan åtgärda defekten i enlighet med vår Supportprocess, har du rätt till följande gottgörelser för din betalda Heads-Up-plan (om och i förekommande fall): (i) en proportionell minskning av den tillämpliga prenumerationsavgiften; eller (ii) uppsägning av din prenumerationsplan och en återbetalning av det pro rata-belopp som redan betalats för den period då du upplever bristande funktionalitet och eventuella belopp (om några) som redan har betalats för en framtida period. Vår oförmåga att åtgärda defekten ska omfatta (i) om borttagningen av defekten är omöjlig, (ii) defekten inte åtgärdas på grund av att det är förenat med oproportionerliga kostnader, (iii) en bristande överensstämmelse uppstår trots vårt försök att åtgärda defekten, (iv) defekten är så allvarlig att den omedelbara prissänkningen eller uppsägningen är berättigad, (v) vi vägrar någon kompletterande prestation, eller (vi) det är uppenbart att vi inte (inklusive en försäkran från oss) (inom rimlig tid, eller utan betydande olägenhet för dig) kan avhjälpa defekten.

 

4.     Användarinnehåll:

a.     Home Monitoring-tjänsterna inkluderar möjligheten att fånga och/eller spela in ljud, video, öppna/stänga och rörelsehändelser med tidsstämpel och bilder (text som delmängd) av vissa Home Monitoring-produkter ("Användarinnehåll"). Ljud, video och bilder (text som delmängd) är inte tillgängliga för oss. Metadata om att det var en händelse vid en viss tidpunkt och klassificeringen av händelsen är kända för oss.

b.     Du är ensam ansvarig för allt ditt användarinnehåll, och vi har inget ansvar gentemot dig eller någon annan som använder ditt användarkonto med avseende på något användarinnehåll. Du måste se till att produkterna för hemövervakning endast registrerar användarinnehåll där du är auktoriserad. Du får inte överföra något användarinnehåll som genom sitt innehåll, form, design eller på annat sätt bryter mot tillämplig lag eller moral eller gör intrång i tredje parts rättigheter. En överträdelse av något av det föregående är skäl för uppsägning av din rätt att använda eller få tillgång till Home Monitoring-tjänsterna.

c.      Vi kan inte se användarinnehållet, annat än (i) metadata om att det var en händelse vid en specifik tidpunkt och klassificeringen av händelsen; och (ii) om användarinnehåll laddades ned av dig (endast som administratör) och delades med oss efter eget gottfinnande (till exempel relaterat till kvalitet och konsumentvård). Vi kan dock komma att avslöja ditt användarinnehåll för brottsbekämpande myndigheter eller en statlig myndighet, om det är en lagstadgad skyldighet att göra det. Du ska i sådana fall samarbeta fullt ut med oss för att följa sådana lagkrav. Se Hemövervakning – Förfrågningar om upplysningar https://www.wizconnected.com/en-us/support/product-terms-of-use/disclosure-request.

d.     Kanada-baserade konsumenter:  Om ditt hemland är Kanada samtycker du, för att vi ska kunna tillhandahålla Home Monitoring-tjänst till dig, härmed till den behandling av användarinnehåll som är nödvändig för att tillhandahålla Home Monitoring-tjänster. Du samtycker dessutom till att vi anonymiserar dina personuppgifter (en process där det inte längre är möjligt att associera uppgifterna med en enskild registrerad (oavsett om den står för sig själv eller i kombination med andra uppgifter)) för dess användning i våra interna affärsändamål. 

 

5.     Funktionstillgång; Avgifter; Betalning:

a.     När du aktiverar dina Home Monitoring-produkter eller Home Monitoring-tjänster har du möjligheten (via WiZ-appen) att (i) använda vissa tillgängliga funktioner utan extra kostnad ("Free Access") eller (ii) prenumerera på en månatlig eller årlig prenumerationsplan mot en extra avgift ("Heads-Up") enligt vilken du kan ha rätt till en trettio (30) dagars provperiod om du inte redan har testat en prenumerationsplan ("Test"). OM DU INTE MEDDELAR OSS INNAN PROVPERIODEN ÄR SLUT ATT DU VILL AVSLUTA DITT ABONNEMANG, FÖRSTÅR DU ATT PROVPERIODEN AUTOMATISKT KOMMER ATT ÖVERGÅ TILL EN BETALD PRENUMERATIONSPLAN VID PROVPERIODENS UTGÅNG OCH DU TILLÅTER OSS ATT DEBITERA DEN DÅ GÄLLANDE PRENUMERATIONSAVGIFTEN FÖR VARJE FÖLJANDE PERIOD, MED DEN BETALNINGSMETOD DU TILLHANDAHÅLLET VIA RELEVANT APP-BUTIK, TILLS DIN PRENUMERATION SÄGS UPP.]

b.     En fullständig beskrivning av funktionerna i Free Access och Heads-Up tillsammans med tillämpliga avgifter, betalningsvillkor, uppsägningstider ges till dig på vår webbplats på Heads-Up Subscription — WiZ App V2 Help Center (helpshift.com). Heads-Up-prenumerationsavgifter debiteras i förskott, den första dagen av prenumerationsperioden, kan vara månadsvis eller årligen och betalas av dig via relevant appbutik (antingen Apple eller Google) som du använder ("Din App Store") (och följer därför de betalningsmetoder du väljer att använda i App Store och eventuella villkor för detta).

c.      När du gör en beställning av Heads-Up-prenumerationen skapas en giltig, bindande och verkställbar prenumeration mellan dig och oss och den relaterade skyldigheten att betala de relevanta avgifterna enligt tillämplig prenumerationsplan. Om du är en EES-baserad konsument samtycker du till att ångerrätten för Heads-Up-prenumerationen för vilken du får en provperiod som upphör fjorton (14) dagar efter att du startar provperioden. OM DU INTE AVSLUTAR DEN INNAN PROVPERIODENS SLUT, FÖRLORAR DU ÅTERTAGNINGSRÄTTEN OCH TILLÅTER OSS ATT AUTOMATISKT DEBITERA DIG DE DÅ GÄLLANDE PRENUMERATIONSAVGIFTERNA VIA APP STORE, FÖR VARJE ANVÄNDNING.

d.     Om vi inte tar emot din betalning via App Store förbehåller vi oss rätten att avbryta din prenumeration och du har endast rätt att använda Free Access.

e.     Avgifterna vid tidpunkten för prenumerationen på en Heads-Up-prenumeration ska gälla för den relevanta perioden som du betalade för (till exempel om årligen är de tillämpliga för den specifika årsperioden och om månadsvis är de tillämpliga för den specifika månaden). Alla avgifter inkluderar mervärdesskatt om tillämpligt i din jurisdiktion.

f.      Vi kan uppdatera Free Access och/eller Heads-Up genom att introducera nya funktioner, ändra eller avbryta (tillfälligt eller permanent) någon funktion eller komponent därav eller införa begränsningar för vissa funktioner och/eller ändra tillämpliga avgifter, betalningsvillkor, perioder för meddelande eller andra villkor. Någon av dessa uppdateringar och ändringar refererar vi till som en "Planuppdatering". Vi kommer att meddela dig om en planuppdatering (antingen via e-post eller i WiZ-appen) och under prenumerationsperioden då vi redan har tagit emot din betalning för en sådan prenumerationsplan kommer alla planuppdateringar att vara tillgängliga för dig för återstoden av perioden som du betalade för. Om du till exempel har en årsprenumeration och vi gör ytterligare funktioner tillgängliga under den relevanta årsperioden som du redan betalat för, skulle sådana funktioner vara tillgängliga för användning till den avgift som redan betalats för denna period (så vi kommer inte att debitera dig ytterligare för sådana tillagda funktioner). Om du inte vill fortsätta med din Heads-Up-plan på grund av en planuppdatering kan du säga upp en sådan prenumeration i enlighet med gällande uppsägningstid. Du har rätt att avsluta din Heads-Up-plan om planuppdateringen negativt påverkar din tillgång till eller användning av respektive plan, såvida inte en sådan negativ påverkan endast är liten. I så fall har du rätt att säga upp din Heads-Up-plan utan kostnad inom 30 (trettio) dagar efter (i) mottagandet av informationen om planuppdateringen eller (ii) tidpunkten då planuppdateringen trädde i kraft, beroende på vilket som är senare.

 

6.     Skadeersättning: AVTALET FÖR HOME MONITORING ÄR ENDAST AVSETT TILL DIN FÖRDEL. DÄRFÖR SAMTYCKER DU TILL ATT I STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG ATT HÅLLA OSS SKADESLÖSA, FÖRSVARA OCH FRIGÖRA OSS FRÅN OCH MOT (I) ALLA ANSPRÅK, ÅTGÄRDER, STÄMNINGAR OCH ANDRA JURIDISKA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV NÅGON TREDJE PART MOT OSS SOM UPPSTÅR UR ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV APPEN PÅ SÄTT SOM BRYTER MOT ANVÄNDNINGSRÄTTEN ELLER DETTA HOME MONITORING-AVTAL, HOME MONITORING-PRODUKTER OCH/ELLER HOME MONITORING-TJÄNSTER (EN ”ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART”), OCH (II) ALLA EVENTUELLA RELATERADE FÖRLUSTER, SKADESTÅND, FÖRLIKNINGAR OCH DOMAR (INKLUSIVE BETALNING AV JURISTARVODEN OCH KOSTNADER SOM UPPSTÅR AV, BEDÖMS ELLER GRUNDAS MOT, ELLER GÖRS AV OSS, SAMSUNG OCH/ELLER VÅRA TJÄNSTELEVERANTÖRER I RELATION TILL ELLER TILL FÖLJD AV NÅGON SÅDAN ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART (”FÖRLUSTER RELATERADE TILL TREDJE PART”), ÄVEN OM SÅDAN ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART OCH FÖRLUSTER RELATERADE TILL TREDJE PART UPPSTÅR TILL FÖLJD AV UNDERLÅTELSE AV NÅGOT SLAG ELLER I NÅGON GRAD FRÅN VÅR SIDA, BROTT MOT AVTAL ELLER GARANTI ELLER VILLKOR, STRIKT ANSVAR, UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA GÄLLANDE LAG ELLER ANNAT FEL. INGENTING HÄRI SKA TOLKAS SOM ATT ERSÄTTNING KRÄVS SOM SKULLE GÖRA DET HÄR AVSNITTET, HELT ELLER DELVIS, OGILTIGT OCH/ELLER OMÖJLIGT ATT GENOMDRIVA ENLIGT GÄLLANDE LAG. DENNA SKYLDIGHET OM SKADESLÖSHET SKA INTE GÄLLA FÖR EVENTUELLA MEDVETNA, GODTYCKLIGA, AVSIKTLIGA ELLER VÅRDSLÖSA BETEENDEN FRÅN VÅR SIDA, ELLER GROV VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅR SIDA I DE DELSTATER/PROVINSER/LÄNDER SOM INTE TILLÅTER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR GROV VÅRDSLÖSHET. ”TREDJE PART” DEFINIERAS HÄRI SOM ATT DET OMFATTAR ALLA PERSONER ELLER ENHETER SOM INTE ÄR EN PART I HOME MONITORING-AVTALET, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, MAKE/MAKA, FAMILJEMEDLEM, GÄST, HYRESGÄST, MEDARBETARE ELLER FÖRSÄKRINGSBOLAG.

 

7.     Ansvar:

a.     UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, SKA VI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, STRAFFSKADOR, FLERA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE JURISTKOSTNADER) ELLER BORTFALL AV INTÄKTER SOM FÖLJD AV HOME MONITORING-TJÄNSTER ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA. TILLÄMPLIG LAG KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. VÅRT TOTALA ANSVAR MOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ÅTGÄRDER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER (VARE SIG I AVTAL, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT) ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM DU BETALADE, OM NÅGOT, FÖR HOME MONITORING-TJÄNSTERNA IFRÅGA UNDER DE SENASTE TOLV (12) MÅNADERNA. DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH KOMMER INTE ATT ÖKA I HÄNDELSE AV MER ÄN EN INCIDENT ELLER ETT ANSPRÅK. SIGNIFY FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR AV NÅGOT SLAG FÖR VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER VI INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR NÅGOT INNEHÅLL (INKLUSIVE NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL), INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGRA FEL ELLER UTELÄMNANDE AV NÅGOT SLAG, ELLER NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER EXPONERING FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM SÄNTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA HOME MONITORING-TJÄNSTERNA. 

b.     DU ANVÄNDER HOME MONITORING-TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. DU HAR EGET ANSVAR FÖR ADEKVAT SKYDD OCH SÄKERHETSKOPIERING AV DITT ANVÄNDARINNEHÅLL I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV HOME MONITORING-TJÄNSTERNA, OCH DU GODKÄNNER ATT HÅLLA OSS FRIA FRÅN, OCH DU FÖRBINDER DIG ATT INTE STÄMMA OSS FÖR, NÅGRA ANSPRÅK BASERADE PÅ DIN ANVÄNDNING AV HOME MONITORING-TJÄNSTER, INKLUSIVE ANSVAR FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL.

 

8.     Villkor; Uppsägning:

a.     Villkor: Home Monitoring-avtalet börjar gälla vid din första användning av någon Home Monitoring-produkt eller Home Monitoring-tjänst och slutar med effektiviteten av en uppsägning av oss eller dig.

b.     Avtalets upphörande:

·      Du kan säga upp din betalda Heads-Up-plan när som helst i enlighet med din Heads-Up-plans meddelandeperioder.

·      Rätten att säga upp av någon orsak förblir opåverkad för både oss och dig.

·      Om inte uppsägning sker enligt ovan, är bestämmelserna i Home Monitoring-avtalet tillämpliga så länge du använder någon Home Monitoring-produkt.

c.      Konsekvenser av uppsägning: Vid uppsägning av din Heads-Up-plan kommer allt användarinnehåll som lagras genom oss för din räkning utanför den nya lagringsperioden att raderas. Vid radering av ditt WiZ-konto anonymiseras all händelsemetadata och konfigurationsdata och användarinnehåll kommer att raderas.

 

9.     Villkor som gäller vissa länder. Det här avsnittet 9 anger villkor som gäller boende i vissa länder. Om det förekommer några skillnader mellan det här avsnittet 9 och bestämmelse(r) i Home Monitoring-avtalet andra avsnitt av detta avsnitt 9 ska detta avsnitt 9 äga tolkningsföreträde.

a.     Avsnitt 3g (Punkt 4):

       i.          följande mening ska läggas till om du har din bostad i Tjeckien: När det gäller eventuella defekter har du rätt till de rättigheter som anges i civillagen.

      ii.          följande mening ska läggas till om du har din bostad i Ungern: Du ska ha rätt till de rättigheter som anges i statsrådets förordning 373/2021 (VI.30.) och civillagen, som ska gälla tillsammans.

b.     Avsnitt 5d:

       i.          ska helt ersättas av följande, om din bostad är i Polen: Om vi inte tar emot din betalning via App Store, förbehåller vi oss rätten att avbryta din prenumeration inom sextio (60) dagar efter din beställning och du har endast rätt att använda Free Access.

c.      Avsnitt 6:

       i.          ska helt ersättas av följande, om du har din bostad är i Österrike, Belgien,  Kroatia, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Italien, Ungern, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz: Du är ansvarig för försummelse av Home Monitoring-avtalet i enlighet med gällande lagar.

d.     Avsnitt 7:

       i.          ska ersättas helt av följande om din bostad är i Österrike eller Tyskland: Eventuella anspråk om skadestånd utesluts. Uteslutande av detta ansvar ska inte gälla såtillvida vi är underställda obligatoriskt ansvar, t.ex. enligt produktansvarslagen (”Produkthaftungsgesetz”) i händelse av uppsåt, grov vårdslöshet, dödsfall, kroppsskador eller skador på hälsa, eller brott mot väsentliga avtalsmässiga skyldigheter (”wesentliche Vertragsverletzungen”). Utöver fall som styrs av produktansvarslagen, grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall, kroppsskador eller skador på hälsa, ska dock ansvar för brott mot väsentliga avtalsmässiga skyldigheter begränsas till förutsebart skadestånd som är typiskt för det avtalsmässiga förhållandet.

      ii.          ska helt ersättas av följande om din bostad är i Belgien, Kroatia, Tjeckien, Grekland, Italien, Ungern, Luxemburg, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Storbritannien: Alla skadeståndsanspråk är uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter. Denna uteslutning av ansvar gäller inte för något annat ansvar som inte kan uteslutas enligt lag, t.ex. orsakande av skada eller ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår försummelse.

    iii.          ska strykas helt om din bostad är i Polen, Rumänien, Spanien.

e.     Avsnitt 8c:

       i.          följande mening ska läggas till om du har din bostad i Tjeckien: Detta avsnitt gäller i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

f.      Om du har din bostad i Rumänien, ska följande ytterligare avsnitt gälla: Du samtycker till att Home Monitoring-avtalet inte innehåller några ovanliga (standard) klausuler som uttryckligen definieras under den rumänska lagen. Du samtycker oåterkalleligt och accepterar, från och med godkännandet av Home Monitoring-avtalet, alla klausuler som anges däri, särskilt (men inte begränsat till) följande avsnitt: 3.b-e, 3.f 1:a punkten 2:a artikeln, 3.f 2:a punkten, 4.b och 6.

g.     Om du har din bostad i Kanada (förutom provinsen Quebec):

·       avsnitt 9 i WiZ med avseende på Home Monitoring-avtalet ersätts helt av:

 

TVISTLÖSNING GENOM BINDANDE SKILJEDOM; AVSTÅENDE AV GRUPPTALAN. 

Detta avsnitt ska gälla om ditt (i) land där du är bosatt eller etablerat är i Kanada (förutom provinsen Quebec); eller (ii) ditt land där du bor eller är etablerad inte är i Kanada (förutom provinsen Quebec), men du lägger fram anspråk mot oss i Kanada (förutom provinsen Quebec).

a.     I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG OCH EXKLUSIVE ENSKILDA INVÅNARE I PROVINSEN QUEBEC, (I) HOME MONITORING-AVTALET REGLERAS AV LAGAR I ONTARIO-PROVINSEN. UTAN ATT GE EFFEKT PÅ DESS VAL ELLER LAGSTIFTNING; OCH (II) DU OCH VI GODKÄNNER ATT AVSÄGA RÄTTIGHETER TILL ATT DRIVA TVISTER OM ANSPRÅK I EN DOMSTOL ELLER INFÖR EN JURY, ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD AVSEENDE ETT ANSPRÅK. ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA OM DU GÅR TILL DOMSTOL KANSKE INTE ÄR TILLGÄNGLIGA ELLER KAN VARA BEGRÄNSADE I EN SKILJEDOM.

EVENTUELLT ANSPRÅK, TVIST ELLER KONTROVERS (VARE SIG I KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OAVSETT REDAN EXISTERANDE, NUVARANDE ELLER FRAMTIDA, OCH INKLUSIVE LAGSTADGAT, KONSUMENTSKYDD, ALLMÄN LAGSTIFTNING, UPPSÅTLIG HANDLING, FÖRELÄGGANDE OCH RÄTTVISEANSPRÅK) MELLAN DIG OCH OSS SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAR TILL HOME MONITORING-AVTALET OCH/ELLER HOME MONITORING-TJÄNSTER KOMMER ATT LÖSAS EXKLUSIVT OCH SLUTLIGEN GENOM BINDANDE SKILJEDOM.

DET FINNS INGEN DOMARE ELLER JURY I EN SKILJENÄMND, OCH DOMSTOLENS PRÖVNING AV EN SKILJEDOM ÄR BEGRÄNSAD. SKILJEMANNEN MÅSTE FÖLJA DETTA HOME MONITORING-AVTAL OCH KAN UTDÖMA SAMMA SKADESTÅND OCH ERSÄTTNING SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATKOSTNADER).

b.        För alla tvister, oavsett om de drivs i domstol eller genom skiljedom, måste du först ge oss en möjlighet att lösa ditt anspråk genom att skicka en skriftlig beskrivning av anspråket till adressen i avsnitt (h). Du och vi kommer överens om att förhandla om anspråket i god tro. Om du och vi inte kan lösa anspråket inom sextio (60) dagar efter att vi mottagit denna anspråksbeskrivning och om du i god tro har ansträngt dig för att lösa anspråket direkt med oss under den tiden, kan du driva anspråket i skiljedom.

c.        SKILJEDOMSREGLER OCH FORUM. Skiljeförfarandet styrs av den inhemska skiljedomslagen i den provins där du bor och ADR Institute of Canada, Inc.:s skiljedomsregler (https://adric.ca/case-administration-services/) ("ADRIC-reglerna") som tillämpligt, i alla avseenden om inte annat uttryckligen överenskommits häri. Skiljedomskrav ska lämnas in till ADR Institute of Canada, Inc. ("ADRIC") och ska lämnas i enlighet med ADRIC:s regler och måste innehålla: (1) namn, telefonnummer, postadress och e-postadress till den part som söker skiljedom; (2) En redogörelse för de rättsliga anspråk som görs gällande och de faktiska grunderna för dessa anspråk; (3) en beskrivning av den sökta åtgärden och en korrekt, i god tro beräkning av beloppet i tvist (en begäran om föreläggande eller advokatarvoden ska inte räknas vid beräkningen av det tvistiga beloppet såvida inte ett sådant föreläggande kräver betalningen av pengar); och (4) underskrift av den part som söker skiljedom. Ditt krav på skiljeförfarande måste också levereras till Signifys juridiska avdelning på Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Kanada L6C 2S3.

Utan hinder av motsatsen i ADRIC-reglerna ska skiljeförfarandet prövas av en enda skiljeman (vald i enlighet med ADRIC-reglerna), som ska vara advokat eller tidigare domare. Säte för skiljeförfarandet ska vara huvudstaden i provinsen för din primära bostad från och med ikraftträdandet av detta Home Monitoring-avtal. På din begäran kan dock skiljedomsförhandlingen äga rum på en plats som ligger inom 45 kilometer från din primära bostad från och med ikraftträdandet av detta Home Monitoring-avtal. Parterna är överens om att skiljeförfarandet kan fortgå virtuellt, och skiljemannen har rätt att beställa ett virtuellt skiljeförfarande på begäran av endera parten. Om ADRIC inte är tillgängligt för skiljedom, kommer parterna att ömsesidigt välja ett alternativt skiljedomsforum.

d.        SKILJEMANNENS BEFOGENHETER – Skiljemannen kommer att ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som rör förlikning och/eller verkställbarhet av denna skiljedomsbestämmelse, inklusive eventuella invändningar om samvetslöshet eller någon annan anmärkning om att skiljedomsbestämmelsen eller detta Home Monitoring-avtal är ogiltigt, ogiltigförklarat eller på annat sätt ogiltigt. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att bevilja vilken ersättning som helst som är tillgänglig i domstol enligt lag eller i rättvisa. Varje avgörande från skiljemannen kommer att vara slutgiltigt och bindande för var och en av parterna och kan läggas in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion.

e.        Advokatavgifter och kostnader. Du och vi är överens om att vi kommer att vara ansvariga för betalning av saldot av eventuell initial inlämningsavgift enligt ADRIC-reglerna som överstiger $200 för anspråk på $75 000 eller mindre. Du kan vara berättigad att ansöka om utbetalning av advokatarvoden och utlägg om du vinner med skiljeförfarande, i den utsträckning som anges i tillämplig lag och ADRIC-reglerna. Såvida inte skiljemannen fastställer att ditt krav var oseriöst eller inlämnat i syfte att trakassera, samtycker vi till att vi inte kommer att söka, och avsäger oss härmed alla rättigheter vi kan ha enligt tillämplig lag eller ADRIC-reglerna, att få tillbaka advokatarvoden och utgifter om vi vinner med skiljedom.

f.         AVSÄGANDE AV GRUPPTALAN. I DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, OCH EXKLUSIVE ENSKILDA INVÅNARE I PROVINSEN QUEBEC, är parterna överens om att de båda ger upp rätten till en juryrättegång och att var och en får väcka anspråk mot den andra endast på individuell basis, och inte som kärande eller gruppmedlem i någon påstådd grupptalan. SKILJENÄMND ELLER ANSPRÅK MED GRUPPTALAN ÄR INTE TILLÅTET. DU OCH VI KOMMER ÖVERENS OM ATT EVENTUELLA FÖRFARANDEN, OAVSETT I SKILJEMÅL ELLER DOMSTOL, ENDAST KOMMER ATT SKE INDIVIDUELLT OCH INTE SOM GRUPPTALAN, MASSTALAN ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD ELLER SOM MEDLEM I EN GRUPP, KONSOLIDERAD ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD. Skiljenämnden får inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av företrädare eller gruppförfarande. Skiljenämnden har ingen befogenhet att överväga verkställigheten av detta avstående av grupptalan från skiljeförfarande och varje invändning mot avståendet från grupptalan kan endast tas upp i en domstol med behörig jurisdiktion.

Om någon bestämmelse i detta skiljedomsavtal inte kan verkställas, kommer den icke verkställbara bestämmelsen att upphävas och de återstående skiljedomsvillkoren kommer att verkställas.

g.        UNDANTAG FÖR SKILJEDOM. Utan hinder av det föregående behåller varje part rätten att få en tvist prövad i domstol för mindre tvister under förutsättning att tvisten faller inom den domstolens behörighetsgränser och på annat sätt kvalificerar sig för den domstolen, söker individualiserad ersättning, och så länge anspråk kvarstår i den domstolen och inte tas bort eller överklagas till en domstol med allmän jurisdiktion.

Utan hinder av något som talar emot detta avsnitt, hindrar ingenting i detta avsnitt dig från att göra en anmälan eller lämna in ett anspråk, ansökan eller anklagelse till någon tillämplig statlig eller administrativ myndighet eller domstol, eller från att söka ersättning enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning om och i den utsträckning villkoren i tillämplig lagstiftning berättigar dig att göra det och utesluter exklusiv användning av skiljeförfarande före tvist. Det här avsnittet hindrar inte heller federala, provinsiella eller lokala administrativa myndigheter från att pröva anspråk och tilldela ersättning baserat på dessa anspråk om och i den utsträckning villkoren i tillämplig lagstiftning utesluter exklusivt tillgripande av skiljedom före tvist. Ingenting i det här avsnittet hindrar eller ursäktar en part från att uppfylla några prejudikatvillkor och/eller uttömma administrativa åtgärder enligt tillämplig lagstiftning innan de meddelar begäran om skiljeförfarande. Tvister mellan parterna som kanske inte är föremål för skiljeförfarande före tvist, inklusive enligt tillämplig lagstiftning, är undantagna från att omfattas av detta avsnitt.

h.        OPT-OUT: Trots ovanstående kan du välja att driva ditt anspråk i domstol om du väljer bort detta avsnitt 9 inom trettio dagar från det datum då du först accepterade Home Monitoring-avtalet via vår app. Du kan välja bort det genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss med ditt förnamn, efternamn och den e-postadress du kan ha använt för att skicka information på vår webbplats och/eller app på:

 

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Home Monitoring Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Kanada L6C 2S3

 

i.         Om du väljer bort denna sektion eller om detta avsnitt 9 visar sig vara omöjlig att verkställa eller om den inte gäller dig, kommer hela detta avsnitt 9 att vara ogiltigt och i så fall underkastar du dig härmed oåterkalleligen den personliga och exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i provinsen Ontario för att lösa eventuella rättegångar eller domstolsförfaranden som tillåts enligt detta avsnitt. Om någon del av detta avsnitt bedöms vara olagligt, ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon skiljedomare eller domstol med behörig jurisdiktion, kommer detta avsnitt som helhet inte att anses vara olagligt, ogiltigt eller omöjligt att verkställa, utan endast den del av detta avsnitt som är olagligt, ogiltigt eller ej verkställbara kommer att strykas från detta avsnitt.

 

h.     Om du bor i USA:

·         avsnitt 9 i WiZ Användarvillkor med avseende på Home Monitoring-avtalet ersätts helt av:

 

TVISTLÖSNING GENOM BINDANDE SKILJEDOM; AVSTÅENDE AV GRUPPTALAN.

Detta avsnitt 9 ska gälla om ditt (i) land där du är bosatt eller etablerat är i USA; eller (ii) ditt land där du är bosatt eller etablerat inte är i USA, men du gör anspråk mot oss i USA.

a.        HOME MONITORING-AVTALET REGLERAS AV LAGEN I STATEN NEW JERSEY, UTAN ATT GÄLLA DESS VAL ELLER BESTÄMMELSER OM LAGVALSREGLER; OCH (II) DU OCH VI GODKÄNNER ATT AVSÄGA OSS RÄTTIGHETER ATT DRIVA TVISTER OM ANSPRÅK I EN DOMSTOL ELLER INFÖR EN JURY, ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD AVSEENDE ETT ANSPRÅK. ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA OM DU GÅR TILL DOMSTOL KANSKE INTE ÄR TILLGÄNGLIGA ELLER KAN VARA BEGRÄNSADE I EN SKILJENÄMND.

EVENTUELLT ANSPRÅK, TVIST ELLER KONTROVERS (VARE SIG I KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OAVSETT REDAN EXISTERANDE, NUVARANDE ELLER FRAMTIDA, OCH INKLUSIVE LAGSTADGAT, KONSUMENTSKYDD, ALLMÄN LAGSTIFTNING, UPPSÅTLIG HANDLING, FÖRELÄGGANDE OCH RÄTTVISEANSPRÅK) MELLAN DIG OCH OSS SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAR TILL HOME MONITORING-AVTALET OCH/ELLER HOME MONITORING-TJÄNSTER KOMMER ATT LÖSAS EXKLUSIVT OCH SLUTLIGEN GENOM BINDANDE SKILJEDOM.

DET FINNS INGEN DOMARE ELLER JURY I EN SKILJENÄMND, OCH DOMSTOLENS PRÖVNING AV EN SKILJEDOM ÄR BEGRÄNSAD. SKILJEMANNEN MÅSTE FÖLJA DETTA HOME MONITORING-AVTAL OCH KAN UTDÖMA SAMMA SKADESTÅND OCH ERSÄTTNING SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATKOSTNADER).

b.        För alla tvister, oavsett om de drivs i domstol eller skiljenämnd, måste du först ge oss en möjlighet att lösa ditt anspråk genom att skicka en skriftlig beskrivning av anspråket till Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, med en kopia av Signifys juridiska avdelning på samma adress. Du och vi är överens om att förhandla om anspråket i god tro. Om du och vi inte kan lösa anspråket inom sextio (60) dagar efter att vi mottagit denna anspråksbeskrivning och om du i god tro har ansträngt dig för att lösa anspråket direkt med oss under den tiden, kan du driva anspråket i skiljenämnd.

c.        Skiljeförfarandet kommer att administreras av American Arbitration Association ("AAA") i enlighet med reglerna för skiljedomsförfarande för konsumenter och de kompletterande förfarandena för konsumentrelaterade tvister ("AAA-reglerna") som då gäller, utom när de ändras av detta avsnitt 9. (AAA-reglerna finns tillgängliga på adr.org). Särskilt ger reglerna för konsumentskiljedom:

§  anspråk kan skickas in med AAA online (www.adr.org);

§  skiljemän måste vara neutrala och ingen part får ensidigt välja en skiljeman;

§  skiljemän måste uppge eventuell partiskhet, intresse för resultatet av skiljeförfarandet eller relation till någon part;

§  parterna behåller rätten att söka ersättning i domstol för mindre tvister för vissa anspråk, efter eget val;

§  initial inlämningsavgift för konsumenten är begränsad till $200;

§  konsumenten får välja plats för förhandlingen och kan välja att delta live, via telefon, videokonferens eller, för anspråk under $25 000, genom att skicka in dokument;

§  skiljenämnden kan bevilja varje gottgörelse som parterna kunde ha fått i domstol för att lösa partens individuella anspråk.

Skiljeförfarandet kommer att genomföras inför en enda neutral skiljedomare som ska vara placerad på eller nära den plats där skiljeförfarandet kommer att äga rum. Skiljeförfarandet kommer att genomföras på en plats som är rimligen lämplig för dig. Skiljemannen kommer att ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som rör skiljedom och/eller verkställbarhet av denna skiljedomsbestämmelse, inklusive eventuella invändningar om samvetslöshet eller någon annan anmärkning om att skiljedomsbestämmelsen eller detta Home Monitoring-avtal är ogiltigt, ogiltigförklarat eller på annat sätt ogiltigt. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att bevilja vilken lättnad som helst som är tillgänglig i domstol enligt lag eller i rättvisa. Varje avgörande från skiljemannen kommer att vara slutgiltigt och bindande för var och en av parterna och kan läggas in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion.

d.        Modifiering av AAA-regler – Advokatavgifter och kostnader. Du och vi är överens om att vi kommer att vara ansvariga för betalning av saldot av eventuell initial inlämningsavgift enligt AAA-reglerna som överstiger $200 för anspråk på $75 000 eller mindre. Du kan vara berättigad att ansöka om utbetalning av advokatarvoden och utlägg om du vinner med skiljeförfarande, i den utsträckning som anges i tillämplig lag och AAA-reglerna. Såvida inte skiljemannen fastställer att ditt krav var oseriöst eller inlämnat i syfte att trakassera, samtycker vi till att vi inte kommer att söka, och avsäger oss härmed alla rättigheter vi kan ha enligt tillämplig lag eller AAA-reglerna, att få tillbaka advokatarvoden och utgifter om vi vinner med skiljedom.

e.        AVSÄGANDE AV GRUPPTALAN. Parterna är överens om att de båda ger upp rätten till en juryrättegång och att var och en får väcka anspråk mot den andra endast på individuell basis, och inte som kärande eller gruppmedlem i någon påstådd grupptalan. SKILJEDOM ELLER ANSPRÅK MED GRUPPTALAN ÄR INTE TILLÅTNA. DU OCH VI KOMMER ÖVERENS OM ATT EVENTUELLA FÖRFARANDEN, OAVSETT I SKILJEMÅL ELLER DOMSTOL, ENDAST KOMMER ATT SKE INDIVIDUELLT OCH INTE SOM GRUPPTALAN, MASSTALAN ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD ELLER SOM MEDLEM I EN GRUPP, KONSOLIDERAD ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD. Skiljenämnden får inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av företrädare eller gruppförfarande. Skiljenämnden har ingen befogenhet att överväga verkställigheten av detta avstående av grupptalan från skiljeförfarande och varje invändning mot avståendet från grupptalan kan endast tas upp i en domstol med behörig jurisdiktion.

Om någon bestämmelse i detta skiljedomsavtal inte kan verkställas, kommer den icke verkställbara bestämmelsen att upphävas och de återstående skiljedomsvillkoren kommer att verkställas.

f.         Rätten till skiljeförfarande enligt detta Home Monitoring-avtal skyddas av, och alla skiljeförfaranden kommer också att regleras av, Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 och följande). Båda parter är överens om att parternas förhållande innefattar handel mellan stater. Dom över den sålunda meddelade domen kan föras in i en domstol som har jurisdiktion, eller så kan ansökan göras till en sådan domstol om rättsligt godkännande av en dom och ett verkställighetsbeslut, allt efter omständigheterna.

g.        UNDANTAG FÖR SKILJEDOM. Utan hinder av det föregående behåller varje part rätten att få en tvist prövad i domstol för mindre tvister under förutsättning att tvisten faller inom den domstolens behörighetsgränser och på annat sätt kvalificerar sig för den domstolen, söker individualiserad ersättning, och så länge anspråk kvarstår i den domstolen och inte tas bort eller överklagas till en domstol med allmän jurisdiktion.

 

 

versjon mai 2023

VERSJONSHISTORIKK

 

Dato  
November 2021 Vis