PERSONVERNERKLÆRING FOR WiZ

Sist oppdatert: januar 2024

Denne personvernerklæringen gjør det enklere for deg å forstå hvem vi er, hvilke av personopplysningene dine vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, og hva vi gjør med dem. Når du bruker produktene og tjenestene våre eller samhandler med oss, kan det hende vi behandler personopplysningene dine.

Vår tilnærming til personvernet ditt er basert på følgende prinsipper:

•  Vi selger ikke personopplysningene dine.

•  Vi samler bare inn personopplysningene vi trenger, når vi trenger dem, og så lenge vi trenger det.

•  Vi er åpne og gir deg reelle valgmuligheter.

HVEM ER VI?

Signify er selskapet som utvikler WiZ-produkter og -tjenester under WiZ-varemerket. Signify er en global belysningsbedrift med anerkjent ekspertise innen utvikling, produksjon og bruk av innovative belysningsprodukter, -systemer og -tjenester.

Når det i denne personvernerklæringen står "vi" eller "oss", henviser det til den behandlingsansvarlige, nemlig det Signify-tilknyttede selskapet som du hadde, har eller kommer til å ha et forhold til, eller som på annen måte avgjør hvilke av personopplysningene dine som samles inn, og hvordan de brukes, samt Signify Netherlands B.V. (registreringsnummer 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederland). Merk at Signifys tilknyttede selskaper omfatter datterselskapene som Signify N.V. kontrollerer gjennom direkte eller indirekte eierskap.

Vi beskytter personopplysningene dine i tråd med de bindende bedriftsreglene våre ("Signify-personvernreglene").

NÅR GJELDER DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN?

Denne personvernerklæringen dekker personopplysningene som behandles når du samhandler med WiZ og dets produkter og tjenester. Den dekker for eksempel følgende:

•  når du besøker eller bruker nettstedene våre, appene våre eller kanalene våre i sosiale medier

•  når du kjøper produktene eller tjenestene våre direkte fra WiZ-nettbutikken vår

•  når du bruker et WiZ-produkt, en WiZ-tjeneste eller en WiZ-app

•  når du abonnerer på markedskommunikasjonen vår eller markedsføringstiltakene våre

•  når du kontakter eller samhandler med kundestøtten vår

•  når du registrerer deg for et WiZ-betaprogram

•  når du bruker WiZ for Business

Hvis du har et direkte forhold til oss, men ikke omfattes av denne WiZ-personvernerklæringen, blir personopplysningene dine styrt av en annen Signify-personvernerklæring, som er tilgjengelig i Signify-personvernsenteret.

Denne personverklæringen gjelder bare for deg hvis vi fungerer som behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Hvis vi opptrer som databehandler, gjelder den behandlingsansvarliges personvernerklæring for behandlingen av personopplysningene dine.

Vær oppmerksom på at ettersom vi er et internasjonalt selskap, kan denne personvernerklæringen bli erstattet eller supplert for å oppfylle lokale juridiske krav og gi deg tilleggsinformasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine gjennom spesifikke WiZ-produkter, -tjenester, -systemer, eller -applikasjoner.

HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Avhengig av hvordan du samhandler med oss og hvilke produkter eller tjenester du bruker, eller hvordan du bruker dem, behandler vi ulike personopplysninger om deg.

HVIS DU BRUKER WiZ-PRODUKTENE ELLER -TJENESTENE VÅRE

 

Datakilde

Personopplysninger som brukes

WiZ-forbrukerappen: påloggingsdata

Hvis du bestemmer deg for å logge på, behandles følgende identifikatorer:

  Unik ID for sosial konto. Denne ID-en er en unik datastreng som ikke direkte identifiserer deg. Andre data, for eksempel de obligatoriske dataene som er nevnt nedenfor, er koblet til denne ID-en.

WiZ-forbrukerappen: obligatoriske data

For at WiZ-produktene og -tjenestene skal kjøre som tiltenkt og fungere pålitelig og sikkert, blir enkelte typer informasjon om WiZ-økosystemet ditt og mobilapplikasjonen automatisk delt med oss:

  Informasjon om mobilapplikasjonen og de installerte WiZ-produktene (inkludert data om enhetskonfigurasjon), unike bruker- og enhetsidentifikatorer, ekstern IP-adresse samt informasjon om systemfeil og -krasj.

WiZ-forbrukerappen: valgfrie data

For forbedring av produktene og tjenestene, personlig tilpasning av tjenestene eller markedsføringstiltak blir valgfri analyseinformasjon delt med oss. Når det er nødvendig, ber vi deg om forhåndssamtykke til å samle inn disse dataene.

  Informasjon om bruk av mobilapplikasjonen, tjenester, installerte produkter og unike bruker- og enhetsidentifikatorer.

WiZ Pro (for bedrifter)

Bare hvis du er WiZ Pro-bruker:

  Vi kan komme til å be deg om fullt navn og e-postadresse til autentiseringsformål ved pålogging. Du kan også velge å oppgi gateadresse og et telefonnummer.

WiZ-betaprogrammet

Vi samler inn ytterligere personopplysninger om brukere som velger å bli med i betaprogrammene våre.

  Dette inkluderer fullt navn, postadresse, unike bruker- og enhetsidentifikatorer samt kontaktinformasjon.

HVIS DU KJØPER ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE FRA OSS

 

Datakilde

Personopplysninger som brukes

Kjøps- og retursider

Informasjon om produkter eller tjenesteabonnementer, bestillingsinformasjon som kontaktinformasjon, frakt- og fakturaadresse, fakturainformasjon og -historikk og betalingsstatus. Vi samler ikke inn, lagrer eller har tilgang til annen bank- eller kredittkortinformasjon enn den generelle betalingsstatusen (betaling vellykket, betaling avvist eller betaling på vent). Hvis det er aktuelt, behandler vi også informasjon om returer eller bytter.

HVIS DU SAMHANDLER MED OSS

Datakilde

Personopplysninger som brukes

Nettstedsteknologier

Nettsteder du besøker, eller koblinger du klikker på i markedsførings-e-poster fra oss eller i lignende kommunikasjonskanaler.

Kontaktskjemaer, markedsføringsskjemaer og lignende skjemaer.

Hvis du sender inn et kontaktskjema eller registrerer deg for våre nyhetsbrev eller markedsføringstilbud, kan vi behandle visse personopplysninger om deg. Vi kan samle inn følgende personopplysninger:

  Navnet ditt og kontaktinformasjonen din.

Kundeservice

Vi bruker personopplysninger for å gi deg kundestøtte, svare på henvendelsene dine, etterkomme forespørslene dine og gi deg relatert kundestøtte. Vi kan også bruke disse personopplysningene til å forbedre og tilpasse produktene våre og funksjonaliteten deres, og til opplæring av våre kundestøtteansatte.

Når du kontakter kundestøtten vår, eller når du kommuniserer med en av våre kundestøtterepresentanter via e-post, telefon, kanaler i sosiale medier eller lignende, kan det hende vi behandler følgende personopplysninger:

  Opptaket av samtalen med deg, hvis du har gitt samtykke til dette på forhånd når det er påkrevd.

•  Spørsmål eller forespørsler du har kommet med.

•  Status for forespørselen.

  Eventuelle datakilder som er tilgjengelige for oss, hvis det er nødvendig for å gi kundestøtte.

Unntaksvis og der det er nødvendig for produktsikkerhet, produktbytte, tilbakekallinger eller andre tilknyttede årsaker, kan det hende vi ber deg om å oppgi kontaktinformasjonen din. I slike tilfeller kan vi bare bruke denne kontaktinformasjonen til de nevnte formålene.

Anmeldelser og tilbakemeldinger

Vi bruker disse personopplysningene for at vi og andre brukere skal få innsikt i verdien av produktene og tjenestene våre.

Når du bruker denne funksjonaliteten, kan det hende vi behandler følgende personopplysninger:

  Kommentarer og tilbakemeldinger fra deg.

  Navnet ditt.

Kampanjer og konkurranser

Vi bruker disse personopplysningene for at du skal kunne melde deg på en konkurranse, for å unngå svindel, for å kunne sende deg premien og til markedsføringskommunikasjon hvis du har samtykket til dette.

Hvis du velger å delta i konkurransene våre, samler vi inn følgende personopplysninger avhengig av dine valg eller kravene til konkurransen:

  Navnet ditt, kontaktinformasjonen din, postadressen din, fødselsdatoen din og annen informasjon etter behov eller i tråd med vilkårene for konkurransen.

Lyttefunksjoner på sosiale medier

Vi bruker disse personopplysningene for å få en oversikt over folks oppfatning av oss og merkevaren vår og for å løse problemer med produktene våre og produktenes funksjonalitet.

Når du samhandler eller kommuniserer offentlig på sosiale medier, blir personopplysningene dine behandlet av en tredjepart som leverer lyttetjenester på sosiale medier til oss.

Personopplysningene som samles inn, omfatter – avhengig av hva du velger å gjøre offentlig – informasjon som navn, interesser, kommentarer og innhold du har lagt ut / delt.

Brukergenerert innhold

Hvis du har samtykket til det, kan vi bruke innholdet du har publisert på nett (f.eks. bilder eller videoer du har tatt, som inneholder WiZ-produkter) for å vise dem til publikum i en hvilken som helst av våre kanaler.

Personopplysningene som behandles, avhenger av informasjonen du har gjort offentlig. Personopplysningene som kan samles inn, omfatter informasjon som brukernavn og kommentarer eller innhold du har lagt ut.

Husk at innholdet du har samtykket til å gi oss, er synlig for publikum. Derfor bør du, før du samtykker, gjennomgå dette for å se om du er komfortabel med å dele eventuelle personopplysninger som kan bli offentliggjort.

Tredjeparter

I tillegg til nettstedene og appene våre samt de andre digitale kanalene våre kan vi også bruke andre kilder for å innhente informasjon om deg, for eksempel sosiale medieplattformer, felles markedsføringspartnere eller andre leverandører av produkter og funksjonalitet som utfyller WiZ-økosystemet, for eksempel leverandører av funksjonalitet for stemmeassistenter.

Hvilke personopplysninger som behandles, avhenger i stor grad av dine valg og hvilke tredjeparter som er involvert. Hvis du vil ha spesifikk informasjon om dette, kan du kontakte oss.

HVORDAN BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi bruker personopplysningene dine for å gi deg en sikker, pålitelig og personlig tilpasset opplevelse med WiZ-produktene og -tjenestene våre. Vi kan også blant annet forbedre produktene våre basert på tilbakemeldingene dine, ved å gi kundestøtte, eller ved å bruke personlig tilpasset markedsføring.

 

Formål

Eksempler

Levering av tjenesten samt inngåelse og gjennomføring av avtaler

  Dette formålet omfatter bruk av personopplysninger i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av avtaler med deg og omfatter aktiviteter som salg, fakturering (inkl. oppgjør av betalingstransaksjoner), forsendelse av produkter eller tjenester, registrering for mobilapplikasjoner eller nettsteder, kommunikasjon om garantier, transaksjoner, tjenester eller juridisk kommunikasjon, kontoadministrasjon samt levering av grunnleggende produktfunksjonalitet.

  Behandling av personopplysningene dine når du ber om det eller samtykker til det.

Gi personlig brukerstøtte, inkludert svar på henvendelser

•  Dette formålet omfatter at vi gir deg personlig tilpasset brukerstøtte via kommunikasjonskanalene våre, for eksempel kundeservice. Du kan ringe oss, chatte med oss eller sende oss meldinger via sosiale nettverk.

Forholdspleie, personlig tilpasset kommunikasjon og (direkte) markedsføring

  Dette formålet omfatter bruk av personopplysninger i forbindelse med aktiviteter som å opprettholde og fremme kontakt, ekstern kommunikasjon, kontoadministrasjon, tilbakekalling av produkter, gjennomføring og analyse av markedsundersøkelser og markedsføringsstrategier og kommunikasjon i forbindelse med direkte markedsføring.

  Gi deg en personlig tilpasset opplevelse ved å presentere produkter og tilbud skreddersydd etter dine preferanser eller interesser eller din profil via personlig tilpassede e-poster, meldinger eller annonser som vises via forskjellige digitale berøringspunkter som e-post, mobilapplikasjonene våre eller kanalene våre i sosiale medier.

Personlig tilpasning av produkter og tjenester

  Dette formålet omfatter personlig tilpasning av produktene og tjenestene våre samt funksjonaliteten i dem ved å skreddersy dem etter dine preferanser og interesser (f.eks. personlig tilpasning på nettstedene våre og i appene våre).

Forbedring og utvikling av produkter og tjenester

  Dette formålet omfatter å forbedre produktene, tjenestene, produktfunksjonaliteten, kommunikasjonen eller mobilapplikasjonene og utvikle innovative teknologier eller funksjoner.

  Sende kommunikasjon knyttet til spørreundersøkelser i forbindelse med markedsundersøkelser. Vi sender deg bare denne typen kommunikasjon hvis du har samtykket på forhånd, med mindre dette ikke er påkrevd i henhold til gjeldende lov.

Overholdelse av juridiske forpliktelser

  Dette formålet omfatter bruk av personopplysninger for å utføre oppgaver for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, inkludert utlevering av personopplysninger til offentlige institusjoner eller tilsynsmyndigheter, inkludert skattemyndigheter og andre kompetente myndigheter for sektoren der vi opererer. Hvis vi mottar en forespørsel fra en myndighet om å fremlegge personopplysninger knyttet til kundene våre, kommer vi til å følge WiZ-erklæringen om forespørsler om fremleggelse fra myndigheter.

Forsvar av rettskrav

  Dette formålet omfatter bruk av personopplysninger i forbindelse med aktiviteter som å forebygge, forberede oss på eller delta i tvisteløsning.

Sikkerhet og beskyttelse av våre interesser/aktiva

  Dette formålet omfatter bruk av personopplysninger i forbindelse med sikkerhet og beskyttelse av våre interesser og/eller aktiva og våre forbrukere, bedriftskunder og forretningspartnere, inkludert å beskytte sikkerheten og integriteten til forretningssektoren deres. Dette omfatter nærmere bestemt aktiviteter som å oppdage, forebygge, etterforske og bekjempe (forsøk på) kriminell eller kritikkverdig atferd rettet mot oss, våre ansatte eller kundene våre (inkludert bruk av og deltakelse i hendelsesregistrene og sektorvarslingssystemene våre), aktiviteter knyttet til helse og sikkerhet, autentisering av status for kunder, leverandører eller forretningspartnere og tilgangsrettigheter (som påkrevde sorteringsaktiviteter for tilgang til lokalene eller systemene våre) og aktiviteter som å implementere og vedlikeholde tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Vurdering og (ny) sortering av (potensielle) kunder, leverandører og/eller forretningspartnere (WiZ Pro)

  Dette formålet omfatter bruk av personopplysninger i forbindelse med vurdering og godkjenning av bestemte tredjeparter (f.eks. forbrukere, bedriftskunder, leverandører og forretningspartnere), inkludert bekreftelse og verifisering av identiteten til relevante enkeltpersoner (som kan omfatte bruk av et kredittopplysningsbyrå eller andre tredjeparter), utføre due diligence og sortering ved hjelp av offentlig tilgjengelige sanksjonslister fra myndigheter og/eller rettshåndhevere og andre tredjeparts datakilder, bruk og deltakelse i våre hendelsesregistre og sektorvarslingssystemer og/eller verifiseringstjenester fra tredjeparter.

Gjennomføring av forretningsprosesser, intern styring og ledelsesrapportering

  Dette formålet omfatter bruk av personopplysninger i forbindelse med aktiviteter som forvaltning av selskapets aktiva (inkludert IT-systemer og -infrastruktur), økonomi og regnskap, kredittvurdering (inkludert fastsettelse av kredittgrenser) og risikostyring, gjennomføring av (interne) revisjoner og undersøkelser, implementering av forretningskontroller, fremskaffelse av sentrale fasiliteter for behandling av personopplysninger for økt effektivitet, håndtering av allianser, ventures, fusjoner, oppkjøp og oppgivelser, omorganiseringer eller avhendelser og integrering med innkjøps- og ledelsesrapportering og analyse-, arkiv- og forsikringsformål, juridisk eller forretningsmessig rådgivning, offentlige og juridiske anliggender og forvaltning av immaterielle rettigheter.

HVORDAN BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL PERSONLIG TILPASSET KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING SAMT PERSONLIG TILPASNING AV PRODUKTER OG TJENESTER?

Når du har gitt forhåndssamtykke, eller når gjeldende lov tillater det, kan vi sende deg skreddersydd, direkte markedsføringskommunikasjon om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer. Vi kan kontakte deg via forskjellige kanaler som e-post, nettsidene våre, mobilapplikasjoner eller via tredjeparter som sosiale medier eller andre publisister.

Vi kan skreddersy kommunikasjonen etter dine preferanser og din atferd og gi deg en personlig tilpasset opplevelse ved å analysere og kombinere personopplysningene som er knyttet til deg. Vi ønsker i hovedsak å gi produktene våre og funksjonaliteten i dem en kontekst som gjør at de kan respondere på dine preferanser og behov. Vi gjør dette fordi vi ønsker å kunne levere smartere og mer berikende opplevelser.

Vi kan også samle inn og bruke målinger som stammer fra denne kommunikasjonen, for å opprette publikumssegmenter som viser hvilke av produktene og tjenestene brukerne våre er interessert i, og spore hvor vellykkede markedsføringstiltakene våre er.

Vi kan bruke personopplysningene dine for å invitere deg til å gi tilbakemeldinger eller til markedsundersøkelser, fordi vi kontinuerlig jobber for å forbedre produktene og tjenestene våre og tilpasse dem til forbrukernes ønsker. Vi sender deg bare slik kommunikasjon hvis du har samtykket til det på forhånd, med mindre det ikke er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik personlig tilpasset kommunikasjon, kan du når som helst melde deg av. For å melde deg av kan du klikke på avmeldingsknappen på slutten av hver enkelt markedsføringsmelding vi sender, eller du kan kontakte oss, så gjør vi det for deg.

Merk at selv om du velger å ikke motta markedsføringsmeldinger, kan du fortsatt komme til å motta administrative, servicerelaterte eller betalingsrelaterte meldinger fra oss, f.eks. tekniske og/eller sikkerhetsmessige oppdateringer av produktene våre, ordrebekreftelser, varsler om kontoaktivitetene dine og andre viktige meldinger. Du kan ikke melde deg av slik kommunikasjon.

HVOR LENGE BEHOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet de ble samlet inn til. Husk at i visse tilfeller kan en lengre oppbevaringsperiode være påkrevd eller tillatt ved lov. Kriteriene som brukes til å bestemme oppbevaringsperiodene våre, omfatter:

– Hvor lenge trenger vi personopplysningene for å kunne levere produktene våre eller produktfunksjonaliteten vår til deg eller drive virksomheten vår?

– Har du en konto hos oss? I så fall kan vi beholde personopplysningene dine mens kontoen din er aktiv, eller så lenge det er nødvendig for å kunne levere produktfunksjonaliteten til deg.

– Er vi underlagt en juridisk, kontraktsmessig eller lignende forpliktelse til å oppbevare opplysningene dine? Eksempler på dette er lover om obligatorisk dataoppbevaring i den relevante jurisdiksjonen, pålegg fra offentlige myndigheter om å oppbevare data som er relevante for en etterforskning, eller data som må oppbevares i tilknytning til rettssaker, beskyttelse mot mulige krav eller av skattemessige årsaker.

Personopplysningene dine oppbevares så kort tid som mulig før vi anonymiserer eller sletter dem, når det ikke lenger er et forbrukermessig, juridisk eller forretningsmessig behov for å oppbevare personopplysningene dine.

NÅR DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi selger aldri personopplysningene dine. Vi deler heller ikke personopplysningene dine unntatt i tilfellene som er beskrevet her. Hver gang vi deler personopplysningene dine, sørger vi for at passende sikkerhetstiltak er på plass.

Hvis det er nødvendig for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, kan vi dele personopplysningene dine med følgende parter:

•  Datterselskapene våre og tilknyttede selskaper: Fordi vi er en global virksomhet, kan personopplysningene dine bli delt med våre tilknyttede selskaper.

•  Tjenesteleverandører og forretningspartnere: Som mange andre virksomheter kan vi outsource visse aktiviteter til pålitelige leverandører av tredjepartstjenester som utfører visse funksjoner og leverer tjenester til oss. Det kan f.eks. være leverandører av skytjenester, konsulenter, transportleverandører, betalingsleverandører og plattformer for elektroniske kommunikasjonstjenester.

•  Offentlige og statlige myndigheter: Vi kan dele personopplysningene dine når det er påkrevd ved lov, eller hvis det er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, og vi kan dele personopplysningene dine med enheter som regulerer eller har jurisdiksjon over oss eller våre datterselskaper og tilknyttede selskaper.

•  Profesjonelle rådgivere og andre: Vi kan dele personopplysningene dine med andre parter, inkludert profesjonelle rådgivere som banker, forsikringsselskaper, revisorer, jurister, regnskapsførere og andre profesjonelle rådgivere.

•  Andre parter i forbindelse med bedriftstransaksjoner: Vi kan også fra tid til annen dele personopplysningene dine i løpet av bedriftstransaksjoner som salg av (en del av) en bedrift til et annet selskap eller en omstrukturering, fusjon, fellesforetak eller annen disponering av vår virksomhet, eiendeler eller varebeholdning (inkludert i forbindelse med en konkurs eller lignende prosess).

•  Til tredjeparter i WiZ-økosystemet: Hvis du velger å koble WiZ-belysningssystemet ditt til produkter og tjenester fra leverandører som utfyller WiZ-økosystemet (f.eks. stemmeassistenter, tredjepartsapplikasjoner osv.), kan vi dele begrenset informasjon med dem, f.eks. lyskonfigurasjon og -tilstand. Disse tredjepartstjenestene tilbys av uavhengige tredjeparter. Du bør gå nøye gjennom retningslinjene deres for å finne ut hvordan de behandler personopplysningene dine.

•  Hvis du sender inn en forespørsel om overføring av personopplysninger, fremlegger vi personopplysningene dine for enheten du har angitt at du ønsker å overføre personopplysningene dine til.

•  Vi kan dele personopplysningene dine med enhver annen part hvis du har samtykket til dette på forhånd.

 

HVORDAN OVERFØRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL UTLANDET?

Ettersom vi er en global organisasjon, kan personopplysningene dine overføres til eller brukes i forskjellige land.

I forbindelse med grenseoverskridende overføringer innenfor selskapene våre bruker vi de bindende bedriftsreglene våre ("Signify-personvernreglene"). Signify-personvernreglene våre krever at alle Signify-tilknyttede selskaper, datterselskaper og pålitelige tredjeparter over hele verden bruker de samme standardene eller lignende standarder for beskyttelse av personopplysninger, uavhengig av hvor de befinner seg. 

I forbindelse med grenseoverskridende overføringer utenfor selskapene våre, når vi overfører personopplysningene dine utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og/eller til et land som ikke har adekvat status, sikrer vi at gjeldende personvernlover overholdes, og vi implementerer passende tekniske, organisatoriske og juridiske mekanismer (for eksempel ved å bruke standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen) som sikrer et nivå av beskyttelse som i hovedsak tilsvarer nivået i EØS.

HVORDAN SIKRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysninger ved et uhell går tapt eller blir brukt på en uautorisert måte. Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til personer som har et genuint forretningsmessig behov for å se dem, og dette inkluderer at vi krever av tjenesteleverandørene våre at de bruker egnede tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til opplysningene dine. De som behandler informasjonen din, kan bare gjøre det på en autorisert måte og er underlagt taushetsplikt. Vi har også prosedyrer for å håndtere alle mistenkte brudd på datasikkerheten. Vi varsler deg og alle gjeldende regulatoriske myndigheter om mistenkte brudd på datasikkerheten i tilfeller der vi er juridisk pålagt å gjøre det. Du finner mer informasjon om vår tilnærming til sikkerhetsdesign her. Hvis du har grunn til å tro at dine samhandlinger med oss eller personopplysningene dine ikke lenger behandles på en sikker måte, ber vi deg kontakte oss.

HVILKE PERSONVERNRETTIGHETER HAR DU?

Du har følgende personvernrettigheter:

  Bekreftelse: å få oss til å bekrefte hvorvidt vi behandler personopplysningene dine.

  Tilgang: å få en kopi av personopplysningene dine som behandles av oss.

  Retting: å få personopplysningene dine rettet.

  Sletting: å få personopplysningene dine anonymisert eller slettet.

  Begrensning: å få tilgangen til personopplysningene dine begrenset.

  Protestere:

1. (generelt) mot bruken av personopplysningene dine på grunnlag av din spesifikke situasjon, med mindre vi kan vise at vi har gode og berettigede grunner til å behandle personopplysningene dine.

2. (direkte markedsføring) mot å motta direkte markedsføringsmeldinger. Hvis du protesterer mot bruk av personopplysningene dine til direkte markedsføring, kommer ikke dataene dine lenger til å bli behandlet til slike formål.

3. (automatisert beslutningstaking) mot bruken av personopplysningene dine som utelukkende er basert på automatiserte personopplysninger (inkludert profilering), og som fører til uheldige rettsvirkninger eller andre betydelige virkninger for deg.

  Dataportabilitet: rett til å få tilsendt personopplysningene dine i et strukturert, vanlig utbredt og maskinlesbart format og rett til å overføre disse personopplysningene til et annet selskap.

  Sende inn en klage eller kontakte oss når som helst: med personvernrelaterte spørsmål og/eller klager angående bruken av eller brudd på personvernreglene eller personvernerklæringen fra vår side.

bilde

For å utøve rettighetene dine kan du bruke skjemaet vårt for personvernforespørsler eller kontakte oss.

Du har også rett til å få en kopi av Signify-personvernreglene våre og gjøre bruk av rettighetene dine som begunstiget tredjepart og/eller kreve erstatning. I tillegg – hvis dette gjelder deg – gir Personvernforordningen (GDPR) deg rett til å sende inn en klage til den lokale tilsynsmyndigheten.

De ovennevnte rettighetene er ikke absolutte og kan være rimelig begrenset, for eksempel i tilfeller der utøvelsen av slike rettigheter har en ugunstig innvirkning på andres rettigheter og friheter. Du finner mer detaljert informasjon om rettighetene dine i Signify-personvernreglene våre.

SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER FRA BARN?

Vi samler ikke med overlegg inn informasjon fra barn.

  Spesiell merknad til barn under den lovlige myndighetsalderen: Hvis du er under myndighetsalderen i landet der du bor, trenger du samtykke fra foreldre eller foresatte før du deler personopplysningene dine med oss.

  Spesiell merknad til foreldre til barn under lovlig myndighetsalder: Vi anbefaler at du kontrollerer og overvåker barnas bruk av våre produkter, systemer, tjenester og apper (inkludert nettsteder og andre digitale kanaler) for å sørge for at barnet ditt ikke deler personopplysninger med oss uten å be om tillatelse fra deg.

HVA ER DITT ANSVAR?

Vi ønsker å minne deg om at det er ditt ansvar å sørge for at personopplysningene du gir oss, er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Hvis du videre deler andre personers personopplysninger med oss, er det ditt ansvar å samle inn slike opplysninger i samsvar med lokale juridiske krav. Du bør f.eks. vurdere å informere personer hvis opplysninger du deler med oss, om innholdet i denne erklæringen og innhente forhåndssamtykke fra dem. Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du deler med oss, ikke er i strid med tredjeparters rettigheter.

Hvis du bestemmer deg for å returnere, selge eller dele et WiZ-produkt med andre, eller hvis du vurderer å benytte et brukt WiZ-produkt, må du være klar over at enkelte WiZ-produkter kan lagre personopplysninger om deg eller din bruk av produktet internt. I så tilfelle må du sørge for følgende:

  Hvis du gir tredjeparter tilgang til WiZ-produktene eller -tjenestene dine, at du er komfortabel med at disse tredjepartene kan få tilgang til personopplysningene dine som er lagret i dem.

  Du vurderer å tilbakestille produktet til fabrikkstandarden.

Vi anbefaler på det sterkeste at du med jevne mellomrom sjekker hvilke medlemmer i husstanden som har tilgang til WiZ-økosystemet ditt. Dette kan du gjøre via innstillingsfanen i WiZ-mobilappen.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Vi anbefaler brukere å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å få den nyeste informasjonen om personvernpraksisen vår. Den nyeste versjonen av denne erklæringen regulerer vår behandling av personopplysningene dine og er tilgjengelig på WiZ-nettstedet.

INFORMASJONSKAPSLER OG LIGNENDE SPORINGSTEKNOLOGIER

Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler, informasjonskapsler til analyseformål og informasjonskapsler til annonsering på nettstedene våre og i mobilapplikasjonene våre. Der det er nødvendig, ber vi om forhåndssamtykke fra deg.

Du finner mer informasjon i erklæringen vår om informasjonskapsler.

SLIK KAN DU KONTAKTE OSS

Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan vi beskytter personopplysningene dine, eller om denne personvernerklæringen, kan du kontakte Signify Privacy Office:

  Post: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Nederland, eller

  På nett: Signify Privacy Center, "Privacy request"-delen (forespørsel om personvern).

Husk at visse kommunikasjonskanaler ikke alltid er sikre. Derfor bør du ikke ta med sensitiv informasjon i kommunikasjonen med oss.