INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Pliki Cookie i inne Identyfikatory składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele, dla których instalowane są pliki Cookie , mogą również wymagać zgody Użytkownika. W przypadku, gdy instalacja plików Cookie opiera się na zgodzie, zgodę taką można dobrowolnie wycofać w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

TECHNICZNE PLIKI COOKIE I PLIKI COOKIE SŁUŻĄCE DO ZAGREGOWANYCH CELÓW STATYSTYCZNYCH

Działania niezbędne do funkcjonowania Usługi
Aplikacja używa Plików Cookie do zapisywania sesji Użytkownika oraz wykonywania innych działań niezbędnych do funkcjonowania Aplikacji, związanych m.in. z dystrybucją ruchu.

Działania związane z zapisywaniem preferencji, optymizacją i statystykami
Aplikacja używa Plików Cookie, aby ułatwiać Użytkownikowi przeglądanie stron internetowych, w tym zapisywać preferencje przeglądania. Wspomniane Pliki Cookie obejmują m.in. Pliki Cookie używane do wyboru preferowanego języka i waluty oraz do zarządzania statystykami używanymi bezpośrednio przez Właściciela witryny.

UDZIELANIE I WYCOFYWANIE ZGODY NA ZAINSTALOWANIE PLIKÓW COOKIE

Użytkownik może też zarządzać preferencjami dotyczącymi plików Cookie bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i uniemożliwić podmiotom zewnętrznym instalowanie plików Cookie.
Za pomocą preferencji przeglądarki można też usunąć zainstalowane już pliki Cookie, także te, w przypadku których zapisana została zgoda na instalowanie plików Cookie przez tę witrynę.
Użytkownik może też dowiedzieć się, jak zarządzać plikami Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach, korzystając z informacji przedstawionych na stronach: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari oraz Microsoft Internet Explorer.
W przypadku plików Cookie zainstalowanych przez podmioty zewnętrzne Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i wycofaniem zgody. W tym celu może kliknąć powiązane łącze umożliwiające taką rezygnację (jeśli je udostępniono), skorzystać ze środków przewidzianych w obowiązującej u danego podmiotu zewnętrznego polityce ochrony prywatności lub skontaktować się z danym podmiotem zewnętrznym.
Niezależnie od tego Użytkownik może też postępować z zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (USA) oraz Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne serwisy. Takie inicjatywy pozwalają Użytkownikowi na wybór własnych preferencji śledzenia w przypadku większości narzędzi reklamowych. Właściciel rekomenduje więc Użytkownikowi korzystanie z tych zasobów w uzupełnieniu do informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie.

ADMINISTRATOR DANYCH i WŁAŚCICIEL

WIZ CONNECTED LIGHTING COMPANY LIMITED, ENTERPRISE SQUARE - TOWER 2, 20TH FLOOR, 9 SHEUNG YUET ROAD - KOWLOON BAY - HONG KONG

Adres e-mail Właściciela: privacy@wizconnected.com

Właściciel nie ma możliwości sprawowania technicznej kontroli nad instalowaniem udostępnianych przez podmioty zewnętrzne plików Cookie oraz innych systemów śledzących w ramach usług używanych w Aplikacji, dlatego wszelkie użyte w tym dokumencie odniesienia do instalowanych przez podmioty zewnętrzne plików Cookie i systemów śledzących należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Pełne informacje Użytkownik uzyska po zapoznaniu się z polityką ochrony prywatności właściwą dla udostępnianej przez podmiot zewnętrzny usługi wymienionej w tym dokumencie.
Identyfikowanie technologii stosujących pliki Cookie jest skomplikowane, jeśli zatem Użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat używania plików Cookie przez Aplikację, powinien skontaktować się z Właścicielem.

Właściciel może zmodyfikować postanowienia niniejszej Informacji o plikach Cookie m.in. w związku ze zmianami w jego witrynie lub w zasadach dotyczących plików Cookie. Właściciel może w dowolnym momencie i bez powiadomienia zmienić treść Informacji dotyczącej plików Cookie oraz wskazane na odpowiednich listach pliki Cookie. Nowa treść Informacji o plikach Cookie wchodzi w życie po jej opublikowaniu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmienioną treść Informacji o plikach Cookie, powinien dokonać odpowiednich zmian w preferencjach lub rozważyć zaprzestanie używania określonych stron. Jeśli po wejściu w życie wspomnianych zmian Użytkownik nadal uzyskuje dostęp do usług Właściciela lub ich używa, oznacza to, że Użytkownik zgadza się na postanowienia zmienionej Informacji o plikach Cookie. Najnowsza wersja Informacji o plikach Cookie opublikowana jest na tej stronie internetowej.

DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

Dane Osobowe (lub Dane)
Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w powiązaniu z innymi informacjami, w tym z osobistym numerem identyfikacyjnym, pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.

Statystyki używania
Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem Aplikacji (lub używanych w Aplikacji usług udostępnianych przez podmioty zewnętrzne), w tym m.in.: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób wysłania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (sukces, błąd itd.), kraj pochodzenia, ustawienia przeglądarki i system operacyjny Użytkownika, różne szczegóły czasowe wizyt (np. czas spędzony na poszczególnych stronach w ramach Aplikacji) oraz szczegóły nawigacji po Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji odwiedzanych stron oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia lub środowiska IT Użytkownika.

Użytkownik
Osoba używająca Aplikacji, która, jeśli nie wyszczególniono inaczej, jest tożsama z Osobą, której Dane Dotyczą.

Osoba, której Dane dotyczą
Osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane
Osoby fizyczne lub prawne, organy administracji publicznej, agencje lub inne organy, które przetwarzają Dane osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Administrator danych
Osoby fizyczne lub prawne, organy administracji publicznej, agencje lub inne organy, które same lub razem z innymi określają cele i środki przetwarzania Danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i używania Aplikacji. O ile nie określono inaczej, Administrator danych jest Właścicielem Aplikacji.

Aplikacja
Środek, za pomocą którego zbiera się i przetwarza Dane osobowe użytkownika.

Usługa
Usługa świadczona w ramach Aplikacji zgodnie z opisem przedstawionym w ewentualnych powiązanych warunkach oraz w tej witrynie/aplikacji.

Unia Europejska (UE)
O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

Informacje prawne
Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności zostało opracowane na podstawie postanowień wielu aktów prawnych, w tym art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2020 r.