ZASADY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA UDZIELANIA WSPARCIA

1. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia (urządzenia WiZ)

2. Zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia (aplikacje mobilne WiZ)

3. Aktualny status urządzeń WiZ i aplikacji mobilnych WiZ w zakresie udzielania wsparcia

Szczegółowe informacje o aktualnym statusie swojego urządzenia WiZ i aplikacji mobilnej WiZ można znaleźć w sekcji 3.

Dla potrzeb niniejszych zasad dotyczących Zakończenia udzielania wsparcia „urządzenie WiZ“ oznacza produkt WiZ (produkt marki WiZ, Philips lub zewnętrznej, który nawiązuje połączenie z platformą WiZ) z dwustronną komunikacją między produktem WiZ i systemem WiZ (z wykorzystaniem aplikacji mobilnej WiZ lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnej WiZ i chmury WiZ).

W zakresie, w jakim warunki niniejszych zasad dotyczących Zakończenia udzielania wsparcia są sprzeczne z postanowieniami ograniczonej gwarancji na urządzenie WiZ, znaczenie nadrzędne mają warunki niniejszych zasad dotyczących Zakończenia udzielania wsparcia.

Signify może niekiedy aktualizować niniejsze zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia. Jeśli się na to zdecydujemy, opublikujemy zaktualizowane zasady w naszej witrynie WiZ.

1. ZASADY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA UDZIELANIA WSPARCIA (URZĄDZENIA WiZ)

Ważne powiadomienie dotyczące aktualizacji oprogramowania, usług online i zgodności

Urządzenia WiZ mogą otrzymywać aktualizacje oprogramowania bezpośrednio od Signify, jeśli zostaną podłączone do Internetu i będą używane z wykorzystaniem oficjalnej aplikacji mobilnej WiZ¹.

Signify zamierza zaopatrywać Twoje urządzenie WiZ w główne aktualizacje oprogramowania obsługującego funkcje platformy (jeśli są dostępne) przez co najmniej jeden (1) rok od daty zakupu urządzenia WiZ u autoryzowanego dealera (poza przypadkami, gdy sprzęt nie jest kompatybilny).

Ponadto Signify zamierza kontynuować wsparcie dla Twojego urządzenia WiZ, udostępniając wymagane aktualizacje z zakresu bezpieczeństwa, jakości i zgodności operacyjnej, a także zapewniać zgodność z naszymi usługami online oraz z najnowszą wersją naszej aplikacji mobilnej WiZ przez łącznie co najmniej pięć (5) lat od daty zakupu u autoryzowanego dealera.

Po tym terminie Signify może według własnego uznania zdecydować się na dalsze zapewnianie aktualizacji oprogramowania i/lub zgodności z usługami online i/lub z naszymi aplikacjami mobilnymi WiZ do Twoich urządzeń WiZ. Jeśli jednak zapewnianie aktualizacji oprogramowania i/lub zgodności z usługami online i/lub z naszymi aplikacjami mobilnymi WiZ zostanie zakończone, zalecamy uaktualnienie do nowej wersji produktu.

¹ Produkty instalowane przez pełnomocników ds. technologii Matter będą również w stanie otrzymywać aktualizacje.

2. ZASADY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA UDZIELANIA WSPARCIA (APLIKACJE MOBILNE WiZ)

Ważne powiadomienie na temat aktualizacji i publikacji

W ramach niniejszych zasad dotyczących Zakończenia udzielania wsparcia:

  • Główna aktualizacja wersji oznacza aktualizację wersji powodującą znaczne zmiany w aplikacji mobilnej, które wywierają wpływ na cały projekt, funkcjonalność lub architekturę techniczną aplikacji. Główną aktualizację wersji będzie sygnalizować zwiększenie numeru wersji znajdującego się po lewej stronie pierwszej kropki dziesiętnej w numerze wersji (np. 1.y.z -> 2.y.z).
  • Pomocnicza aktualizacja wersji oznacza aktualizację wersji powodującą mniejsze lub przyrostowe zmiany w funkcjonalności aplikacji mobilnej i może obejmować naprawę usterki lub ulepszenia zabezpieczeń. Pomocniczą aktualizację wersji będzie sygnalizować zwiększenie numeru wersji znajdującego się po prawej stronie pierwszej kropki dziesiętnej w numerze wersji (np. x.14.z -> x.15.z).
  • Aktualizacja z szybkimi poprawkami oznacza aktualizację, która nie powoduje żadnych zmian funkcjonalnych, ale może obejmować ważne poprawki usterek lub ulepszenia zabezpieczeń. Aktualizację wersji z szybkimi poprawkami będzie sygnalizować zwiększenie numeru wersji znajdującego się po prawej stronie ostatniej kropki dziesiętnej w numerze wersji (np. x.y.235 -> x.y.236).

Signify zamierza kontynuować udzielanie wsparcia do aplikacji mobilnych WiZ za pomocą Głównych aktualizacji wersji oraz Aktualizacji z szybkimi poprawkami przez w sumie trzy (3) lata od pierwszego opublikowania ostatniej Głównej aktualizacji wersji.

Signify zamierza nadać udzielać wsparcia do wersji aplikacji mobilnej WiZ za pomocą Głównych aktualizacji wersji oraz Aktualizacji z szybkimi poprawkami przez w sumie co najmniej jeden (1) rok od wprowadzenia na rynek kolejnej Głównej aktualizacji wersji takiej aplikacji mobilnej WiZ. Dostarczanie aktualizacji do aplikacji mobilnych wycofanych z oferty zostanie przerwane i takie aplikacje mobilne przestaną już być dostępne.

3. AKTUALNY STATUS URZĄDZEŃ WiZ i APLIKACJI MOBILNYCH WiZ W ZAKRESIE UDZIELANIA WSPARCIA

Aktywne wsparcie jest udzielane do następujących produktów:

Wszystkie urządzenia WiZ
Wszystkie aplikacje mobilne WiZ