ZASADY POUFNOŚCI WiZ

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2024. — zobacz poprzednie wersje

Niniejsze Zasady Poufności pomogą Państwu zrozumieć, kim jesteśmy, jakie Państwa dane osobowe gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy. W sytuacjach, gdy korzystają Państwo z naszych produktów i usług lub wchodzą z nami w interakcje, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Nasze podejście do poszanowania Państwa prywatności opiera się na następujących zasadach:

•  Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.

•  Gromadzimy tylko te dane osobowe, których potrzebujemy, kiedy ich potrzebujemy i na tak długo, jak ich potrzebujemy.

•  Działamy w sposób przejrzysty i oferujemy Państwu istotne możliwości wyboru.

KIM JESTEŚMY?

Signify to spółka, która opracowuje produkty i usługi WiZ pod marką WiZ. Signify jest globalnym producentem oświetlenia o uznanej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie rozwoju, produkcji i stosowania innowacyjnych produktów, systemów i usług z zakresu oświetlenia.

Określenia „my”, „nas” itd. stosowane w niniejszych Zasadach Poufności odnoszą się do Administratora danych, a mianowicie do podmiotu stowarzyszonego Signify, z którym Państwo utrzymywali, utrzymują lub będą utrzymywać kontakty biznesowe bądź który skądinąd decyduje, które z Państwa danych osobowych są gromadzone i jak są wykorzystywane, a także do Signify Netherlands B.V. (numer rejestracyjny 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holandia). Należy pamiętać, że do podmiotów stowarzyszonych Signify zaliczają się spółki zależne, nad którymi Signify N.V. sprawuje kontrolę właścicielską, bezpośrednią lub pośrednią.

Chronimy Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi („Reguły poufności Signify”).

KIEDY MAJĄ ZASTOSOWANIE NINIEJSZE ZASADY POUFNOŚCI?

Niniejsze Zasady Poufności dotyczą danych osobowych przetwarzanych podczas Państwa interakcji z firmą WiZ oraz jej produktami i usługami. Na przykład obejmują:

•  odwiedzanie przez Państwa naszych witryn internetowych, aplikacji lub kanałów społecznościowych bądź korzystanie z nich;

•  kupowanie przez Państwa naszych produktów lub usług bezpośrednio w sklepie internetowym WiZ;

•  korzystanie przez Państwa z produktu, usługi lub aplikacji WiZ;

•  subskrybowanie przez Państwa naszych komunikatów marketingowych lub inicjatyw marketingowych;

•  kontaktowanie się przez Państwa z naszym działem obsługi klienta lub wchodzenie z nim w interakcje;

•  rejestrowanie się przez Państwa w programie WiZ Beta;

•  korzystanie przez Państwa z WiZ for Business.

Jeśli utrzymują Państwo bezpośrednie kontakty z Signify, ale nie są Państwo objęci niniejszymi Zasadami Poufności WiZ, Państwa dane osobowe będą podlegać innym Zasadom Poufności Signify, które są dostępne w naszym Centrum Prywatności Signify.

Niniejsze Zasady Poufności mają do Państwa zastosowanie tylko w przypadku, w którym w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych jesteśmy uznawani za Administratora Danych. Jeśli występujemy jako Podmiot Przetwarzający Dane, kwestie dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych będą regulowane zgodnie z postanowieniami Zasad Poufności Administratora Danych.

Należy pamiętać, że ponieważ jesteśmy spółką międzynarodową, niniejsze Zasady Poufności mogą zostać zastąpione lub uzupełnione w celu spełnienia lokalnych wymogów prawnych, a także w celu dostarczenia Państwu dodatkowych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych za pośrednictwem określonych produktów, usług, systemów lub aplikacji WiZ.

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZIMY?

W zależności od tego, w jaki sposób wchodzą Państwo z nami w interakcje oraz z jakich produktów lub usług Państwo korzystają bądź w jaki sposób z nich korzystają, przetwarzamy różne Państwa dane osobowe.

W PRZYPADKU KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG WiZ

 

Źródło Danych

Wykorzystywane dane osobowe

Aplikacja konsumencka WiZ: Dane Logowania

Jeśli zdecydują się Państwo zalogować, przetwarzane są następujące identyfikatory:

  Unikatowy Identyfikator Konta Społecznościowego. Jest to unikatowy ciąg danych, który nie identyfikuje Państwa bezpośrednio. Z tym identyfikatorem są powiązane inne dane, takie jak Wymagane Dane wymienione poniżej.

Aplikacja konsumencka WiZ: Wymagane Dane

Aby produkty i usługi WiZ działały zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób niezawodny i bezpieczny, udostępniane są nam automatycznie niektóre informacje o Państwa ekosystemie WiZ i aplikacji mobilnej:

  Informacje o aplikacji mobilnej i zainstalowanych produktach WiZ (w tym dane konfiguracyjne urządzeń), unikatowe identyfikatory użytkownika i urządzeń, zewnętrzny adres IP, informacje o błędach systemowych i awariach.

Aplikacja konsumencka WiZ: Dane Opcjonalne

Na potrzeby ulepszania produktów i usług, personalizacji usług lub prowadzenia przez nas działań marketingowych udostępniane są nam opcjonalne informacje analityczne. W razie potrzeby poprosimy Państwa o uprzednią zgodę na zarejestrowanie tych danych.

  Informacje o korzystaniu z aplikacji mobilnej, usług i zainstalowanych produktów oraz unikatowe identyfikatory użytkownika i urządzeń.

WiZ Pro (dla firm)

Tylko jeśli są Państwo użytkownikiem aplikacji WiZ Pro:

  Możemy poprosić Państwa o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail na potrzeby uwierzytelnienia logowania. Opcjonalnie mogą Państwo również podać nam swój adres pocztowy i numer telefonu.

Program WiZ Beta

Gromadzimy dodatkowe dane osobowe użytkowników, którzy zdecydują się dołączyć do naszych programów Beta.

  Obejmuje to imię i nazwisko, adres pocztowy, unikatowe identyfikatory użytkownika i urządzeń oraz dane kontaktowe.

W PRZYPADKU, GDY KUPUJĄ PAŃSTWO OD NAS PRODUKT LUB USŁUGĘ

 

Źródło Danych

Wykorzystywane dane osobowe

Strony dotyczące zakupów i zwrotów

Informacje dotyczące subskrypcji produktów lub usług, informacje dotyczące zamówień, takie jak dane kontaktowe, adres wysyłki i faktury, informacje dotyczące faktury i historia faktur oraz status płatności. Nie rejestrujemy, nie przechowujemy ani nie uzyskujemy dostępu do żadnych informacji bankowych ani dotyczących kart kredytowych innych niż ogólny status płatności (płatność zakończona pomyślnie, płatność odrzucona lub płatność wstrzymana). W stosownych przypadkach przetwarzamy również informacje dotyczące zwrotu lub wymiany.

W PRZYPADKU INTERAKCJI Z NAMI

Źródło Danych

Wykorzystywane dane osobowe

Technologie witryn internetowych

Witryny, które Państwo odwiedzają lub łącza, które Państwo klikają w naszych marketingowych wiadomościach e-mail lub innych podobnych kanałach komunikacji.

Formularze Kontaktowe i Marketingowe oraz inne podobne Formularze

Jeśli prześlą Państwo formularz kontaktowy lub zgłoszą chęć otrzymywania naszych biuletynów lub ofert marketingowych, możemy przetwarzać pewne Państwa dane osobowe. Możemy wtedy gromadzić następujące dane osobowe:

  Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Obsługa Klienta

Wykorzystujemy dane osobowe, aby zapewnić Państwu wsparcie należne konsumentom, odpowiadać na Państwa zapytania, spełniać Państwa żądania i zapewniać odpowiednią obsługę. Możemy również wykorzystywać te dane w celu ulepszania naszych produktów i ich funkcji oraz dostosowywania ich do Państwa potrzeb, a także do szkolenia naszych pracowników zajmujących się obsługą klienta.

Jeśli kontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta lub z jednym z naszych przedstawicieli ds. opieki nad klientem za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów społecznościowych itp., możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  Nagranie rozmowy, o ile wyrazili Państwo na nie uprzednio zgodę (w razie potrzeby).

  Państwa pytania lub żądania.

  Status żądania.

  Wszelkie dostępne dla nas źródła danych, jeśli są one niezbędne do zapewnienia obsługi klienta.

W wyjątkowych sytuacjach i tam, gdzie jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wymianę lub wycofanie produktu i z innych podobnych przyczyn, możemy Państwa poprosić o dostarczenie nam Państwa danych kontaktowych. W takich przypadkach te dane kontaktowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów.

Recenzje i opinie

Wykorzystujemy te dane osobowe, aby zapewnić nam i innym użytkownikom wgląd w opinie na temat korzyści zapewnianych przez nasze produkty i usługi.

Jeśli skorzystają Państwo z tych funkcji, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  Państwa uwagi i recenzje.

  Państwa imię i nazwisko.

Promocje, loterie i konkursy

Wykorzystujemy te dane osobowe, aby umożliwić Państwu zgłoszenie się do konkursu, w celu uniknięcia oszustwa lub przekazania nagrody, a także na potrzeby komunikacji marketingowej, o ile wyrazili Państwo na to zgodę.

Jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział w naszych konkursach, w zależności od Państwa wyborów lub wymogów konkursu gromadzimy następujące dane osobowe:

  Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres pocztowy, data urodzenia i inne informacje, jeśli jest to konieczne lub wymagane przez warunki konkursu.

Obserwacja opinii publicznej (social listening)

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu uzyskania ogólnego wglądu w sposób, w jaki ludzie postrzegają naszą firmę i markę, a także w celu rozwiązywania problemów dotyczących naszych produktów i ich funkcji.

Jeśli utrzymują Państwo kontakty lub komunikują się w mediach społecznościowych w sposób publiczny, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, który świadczy na naszą rzecz usługi w zakresie obserwacji opinii publicznej.

W zależności od tego, jakie informacje zdecydują się Państwo upublicznić, gromadzimy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, zainteresowania oraz uwagi i treści, które Państwo opublikowali/udostępnili.

Treści generowane przez użytkownika

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, możemy wykorzystywać treści opublikowane przez Państwa online (takie jak zdjęcia czy filmy Państwa autorstwa zawierające produkty WiZ), aby zaprezentować je publicznie w dowolnym z naszych kanałów.

Rodzaje przetwarzanych danych zależą od tego, jakie informacje zdecydowali się Państwo upublicznić. Wśród zgromadzonych danych osobowych mogą się znaleźć takie informacje, jak: nazwa użytkownika oraz uwagi lub treści, które Państwo opublikowali.

Należy pamiętać, że treści, które zgodzili się Państwo nam udostępnić, mogą być oglądane przez inne osoby, co oznacza, że przed wyrażeniem tej zgody powinni je Państwo przejrzeć i podjąć decyzję, czy faktycznie chcą Państwo udostępnić dane osobowe, które mogą tam zostać upublicznione.

Podmioty zewnętrzne

Informacje na Państwa temat możemy otrzymywać nie tylko z naszych witryn internetowych, aplikacji i innych kanałów cyfrowych, ale także z innych źródeł, takich jak platformy mediów społecznościowych, partnerzy, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe, lub inni dostawcy produktów i funkcji uzupełniających ekosystem WiZ, tacy jak dostawcy funkcji asystentów głosowych.

Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych są uzależnione od dokonanych przez Państwa wyborów oraz od zaangażowanych w proces podmiotów zewnętrznych. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać konkretne informacje na ten temat, prosimy o skontaktowanie się z nami.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby zapewnić Państwu bezpieczne, niezawodne i spersonalizowane korzystanie z naszych produktów i usług WiZ. Możemy również dzięki nim m.in. ulepszać nasze produkty w oparciu o Państwa opinie, zapewniać obsługę klienta oraz angażować się w spersonalizowaną komunikację marketingową.

 

Cele

Przykłady

Świadczenie usług, zawieranie i wykonywanie umów

  Cel ten obejmuje wykorzystywanie danych osobowych w związku z zawieraniem z Państwem umów i ich wykonywaniem oraz obejmuje czynności takie jak: sprzedaż, fakturowanie/rozliczanie (w tym rozliczanie transakcji płatniczych), wysyłki produktów lub usług, rejestracja w aplikacjach mobilnych lub witrynach internetowych, komunikacja w sprawach gwarancji, transakcji, serwisu lub kwestii prawnych, zarządzanie kontem, a także udostępnianie podstawowych funkcji produktów.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych na Państwa żądanie lub za Państwa zgodą.

Zapewnianie spersonalizowanego wsparcia, w tym odpowiadanie na zapytania

  Cel ten obejmuje zapewnianie spersonalizowanego wsparcia za pośrednictwem kanałów komunikacji, takiego jak obsługa klienta. Będą Państwo mogli dzwonić, czatować lub wysyłać nam wiadomości za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Zarządzanie relacjami, spersonalizowana komunikacja i marketing (bezpośredni)

  Cel ten obejmuje wykorzystywanie danych osobowych w związku z takimi czynnościami, jak utrzymywanie i promowanie kontaktów, relacje inwestorskie, komunikacja zewnętrzna, zarządzanie kontem, wycofywanie produktów, przeprowadzanie i analiza badań rynkowych, wdrażanie i analiza strategii marketingowych oraz realizacja bezpośredniej komunikacji marketingowej.

  Zapewnianie spersonalizowanej obsługi poprzez prezentowanie produktów i ofert dostosowanych do Państwa preferencji, zainteresowań lub profilu poprzez spersonalizowane wiadomości e-mail, inne wiadomości oraz reklamy prezentowane za pośrednictwem różnych cyfrowych punktów kontaktowych, takich jak poczta e-mail, nasze aplikacje mobilne lub kanały mediów społecznościowych.

Personalizacja produktów i usług

  Cel ten obejmuje personalizację naszych produktów i usług oraz ich funkcji poprzez ich dostosowanie do Państwa preferencji i zainteresowań (na przykład ich personalizację w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach).

Udoskonalanie i rozwój produktów i usług

  Cel ten obejmuje udoskonalanie produktów, usług, funkcjonalności produktów, komunikacji i aplikacji mobilnych oraz opracowywanie innowacyjnych technologii i funkcji.

  Wysyłanie ankiet na potrzeby badań rynku. Wysyłamy Państwu tego rodzaju wiadomości tylko za Państwa uprzednią zgodą, chyba że na mocy obowiązującego prawa nie jest to wymagane.

Spełnianie wymogów prawnych

  Cel ten obejmuje wykorzystywanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, w tym ujawnienie danych osobowych instytucjom państwowym lub organom nadzorczym, w tym organom podatkowym i innym organom właściwym dla sektora, w którym działamy. W przypadku gdy władze zażądają od nas ujawnienia danych osobowych konsumentów Signify, będziemy postępować zgodnie z naszym powiadomieniem WiZ dotyczącym żądań organów władzy ws. ujawnienia informacji.

Obrona przed roszczeniami prawnymi

  Ten cel obejmuje wykorzystywanie danych osobowych w związku z działaniami takimi jak zapobieganie sporom, przygotowywanie się do rozstrzygania sporów oraz angażowanie się w ich rozstrzyganie.

Bezpieczeństwo i ochrona naszych interesów/zasobów

  Cel ten obejmuje wykorzystywanie danych osobowych w związku z zapewnianiem bezpieczeństwa oraz ochroną interesów i/lub zasobów Signify oraz naszych konsumentów, klientów biznesowych i partnerów biznesowych, w tym z zapewnianiem bezpieczeństwa i integralności ich sektora biznesowego. W szczególności obejmuje to takie działania, jak: wykrywanie, ściganie i zwalczanie (prób) oszustw, przestępstw lub budzących zastrzeżenia zachowań skierowanych przeciwko nam, naszym pracownikom lub klientom oraz zapobieganie takim zachowaniom (w tym korzystanie z naszych rejestrów incydentów i sektorowych systemów ostrzegania oraz udział w ich prowadzeniu/utrzymaniu), działania związane m.in. z dbałością o BHP, uwierzytelnianiem statusu klienta, dostawcy lub partnera biznesowego i praw dostępu (tj. działania sprawdzające wymagane w celu uzyskania dostępu do naszych obiektów lub systemów) oraz działania takie jak wdrażanie i utrzymywanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Ocena i (ponowna) weryfikacja (potencjalnych) klientów, dostawców i/lub partnerów biznesowych (WiZ Pro)

  Cel ten obejmuje wykorzystywanie danych osobowych w związku z oceną i akceptacją pewnych podmiotów zewnętrznych (takich jak konsumenci, klienci biznesowi, dostawcy i partnerzy biznesowi), w tym z potwierdzaniem i weryfikacją tożsamości odpowiednich osób (co może obejmować korzystanie z usług biur informacji kredytowej lub innych podmiotów zewnętrznych), przeprowadzaniem analizy due diligence i sprawdzaniem pod kątem występowania na publicznie dostępnych listach sankcyjnych rządu i/lub organów ścigania oraz w innych zewnętrznych źródłach danych, a także z korzystaniem z naszych rejestrów incydentów i sektorowych systemów ostrzegania i/lub usług weryfikacyjnych podmiotów zewnętrznych oraz udziałem w ich prowadzeniu/utrzymaniu.

Realizacja procesów biznesowych, zarządzanie wewnętrzne i sprawozdawczość zarządcza

  Cel ten obejmuje wykorzystywanie danych osobowych w związku z takimi czynnościami jak zarządzanie zasobami firmy (w tym systemami i infrastrukturą IT), finanse i księgowość, ocena kredytowa (w tym ustalanie limitów kredytowych) i zarządzanie ryzykiem, przeprowadzanie audytów i dochodzeń (wewnętrznych), wdrażanie mechanizmów kontroli działalności biznesowej, udostępnianie centralnych zasobów danych osobowych w celu zwiększenia wydajności, zarządzanie aliansami, przedsięwzięciami, fuzjami, przejęciami i zbyciami, reorganizacjami lub sprzedażami oraz integracją z nabywcami, sprawozdawczość i analityka zarządcza, cele archiwizacyjne i ubezpieczeniowe, doradztwo prawne lub biznesowe, kwestie prawne i dotyczące kontaktów z administracją publiczną oraz zarządzanie własnością intelektualną.

JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE NA POTRZEBY PERSONALIZACJI KOMUNIKACJI, MARKETINGU ORAZ PRODUKTÓW I USŁUG?

Za Państwa uprzednią zgodą lub gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy wysyłać Państwu dostosowane wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego naszych produktów, usług, wydarzeń i promocji. Możemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak poczta e-mail, nasze witryny internetowe i aplikacje mobilne lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, takich jak media społecznościowe lub inni wydawcy.

Możemy dostosować sposób komunikacji do Państwa preferencji i zachowań oraz zapewnić Państwu spersonalizowaną obsługę poprzez analizę i połączenie wszystkich powiązanych z Państwem danych osobowych. Z zasady dążymy do tego, aby nasze produkty i ich funkcje działały z uwzględnieniem kontekstu, czyli były w stanie reagować na Państwa preferencje i potrzeby. Naszym celem jest zapewnianie bardziej inteligentnej i satysfakcjonującej obsługi.

Możemy również gromadzić i wykorzystywać pomiary wynikające z tego rodzaju komunikacji, aby tworzyć segmenty naszych odbiorców pokazujące, którymi z naszych produktów i usług użytkownicy są zainteresowani, oraz śledzić powodzenie naszych działań marketingowych.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, aby zaprosić Państwa do wyrażenia swojej opinii lub do udziału w badaniach rynkowych, gdyż nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszych produktów i usług, aby coraz lepiej odpowiadały oczekiwaniom konsumentów. Wysyłamy Państwu tego rodzaju komunikaty jedynie za Państwa uprzednią zgodą, chyba że na mocy obowiązującego prawa nie jest to wymagane.

Jeśli w dowolnym momencie zdecydują Państwo, że nie chcą już otrzymywać takich spersonalizowanych komunikatów, zawsze mogą Państwo zrezygnować z ich subskrypcji. Aby anulować subskrypcję, można kliknąć przycisk anulowania subskrypcji znajdujący się na końcu każdej wysyłanej przez nas wiadomości marketingowej lub skontaktować się z nami, a my zrobimy to za Państwa.

Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania wiadomości marketingowych, mogą Państwo nadal otrzymywać od nas wiadomości dotyczące kwestii administracyjnych i transakcyjnych oraz obsługi, takie jak aktualizacje techniczne i/lub aktualizacje zabezpieczeń do naszych produktów, potwierdzenia przyjęcia zamówień, powiadomienia dotyczące działań na Państwa koncie lub inne ważne wiadomości. Nie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji tego rodzaju wiadomości.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, w których te dane zgromadzono. Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach prawo może wymagać dłuższego okresu przechowywania. Do określania czasu przechowywania stosujemy m.in. następujące kryteria:

- Jak długo dane osobowe są potrzebne do dostarczania Państwu naszych produktów lub ich funkcji bądź do prowadzenia naszej działalności biznesowej?

- Czy mają Państwo u nas konto? W takim przypadku możemy przechowywać Państwa dane osobowe, dopóki to konto będzie aktywne lub dopóki będzie to niezbędne w celu udostępniania Państwu funkcji naszych produktów.

- Czy mamy obowiązek przechowywać Państwa dane na mocy przepisów prawnych, umowy lub innych podobnych zobowiązań? Za przykład mogą tu posłużyć przepisy dotyczące obowiązku przechowywania danych w określonej jurysdykcji, nakazy urzędowe zobowiązujące do przechowywania danych istotnych dla prowadzonego dochodzenia lub dane, które muszą być przechowywane dla potrzeb postępowania sądowego, w celu zabezpieczenia przed możliwym roszczeniem lub dla potrzeb podatkowych.

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe są przechowywane przez najkrótszy niezbędny okres, po czym te dane anonimizujemy lub je usuwamy, gdy nie ma już żadnej potrzeby związanej z obsługą klienta, prawnej ani biznesowej, aby je dłużej przechowywać.

KIEDY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych osobowych. Nie udostępniamy również Państwa danych osobowych poza przypadkami opisanymi w niniejszym dokumencie. Za każdym razem, gdy udostępniamy Państwa dane osobowe, dbamy o zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Jeśli jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszych Zasadach poufności, możemy udostępnić Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

•  Nasze podmioty zależne i stowarzyszone: ze względu na globalny charakter działalności Signify Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podmiotom stowarzyszonym.

•  Usługodawcy i partnerzy biznesowi: jak wiele innych przedsiębiorstw, możemy zlecić zaufanym usługodawcom zewnętrznym wykonywanie na naszą rzecz pewnych czynności i usług, takich jak: usługi chmurowe, konsultacje, realizacja wysyłek i płatności oraz udostępnianie platform obsługi komunikacji elektronicznej.

•  Władze i instytucje administracji publicznej: możemy udostępniać Państwa dane osobowe, gdy wymaga tego prawo lub gdy jest to konieczne w celu ochrony naszych praw; możemy też udostępniać Państwa dane osobowe organom regulacyjnym lub sprawującym nadzór prawny nad firmą Signify oraz jej podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi.

•  Zawodowi doradcy i inne podmioty: możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, w tym zawodowym doradcom, takim jak banki, firmy ubezpieczeniowe, audytorzy, prawnicy, księgowi i inni zawodowi doradcy.

•  Inne podmioty w związku z transakcjami korporacyjnymi: możemy niekiedy udostępniać Państwa dane osobowe w trakcie transakcji korporacyjnych, np. w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części innej spółce, podczas reorganizacji, fuzji, tworzenia spółki typu joint venture lub innego rozporządzania naszym przedsiębiorstwem, jego majątkiem lub akcjami (w tym w związku z ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub podobnym).

•  Podmioty zewnętrzne w ekosystemie WiZ: jeśli zdecydują się Państwo połączyć swój system oświetleniowy WiZ z produktami i usługami dostawców uzupełniających ekosystem WiZ (takimi jak asystenty głosowe, aplikacje zewnętrzne itd.), możemy udostępnić tym podmiotom ograniczone informacje, np. o konfiguracji i stanie oświetlenia. Te usługi zewnętrzne są oferowane przez niezależne podmioty zewnętrzne. Powinni Państwo dokładnie zapoznać się z zasadami tych podmiotów, aby określić, w jaki sposób będą się obchodzić z Państwa danymi osobowymi.

•  Na Państwa wniosek ws. zachowania prywatności w przypadku prośby o przeniesienie danych osobowych ujawnimy Państwa dane osobowe wyłącznie wskazanemu podmiotowi, do którego chcą Państwo przenieść swoje dane osobowe.

•  Wszelkim innym podmiotom możemy udostępnić Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to uprzednią zgodę.

 

W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZA GRANICĘ?

Signify jest przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym, Państwa dane osobowe mogą więc być przekazywane do różnych krajów lub można do nich uzyskiwać dostęp z różnych krajów.

W przypadku transferów transgranicznych w obrębie spółek Signify opieramy się na naszych Wiążących regułach korporacyjnych („Reguły poufności Signify”). Reguły poufności Signify wymagają, aby wszystkie podmioty stowarzyszone i zależne Signify oraz zaufane podmioty zewnętrzne na całym świecie stosowały te same lub podobne standardy ochrony danych osobowych niezależnie od ich lokalizacji. 

W przypadku transferów transgranicznych poza spółki Signify ilekroć przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i/lub do kraju, który nie gwarantuje adekwatnego poziomu ochrony, zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz wdrażamy odpowiednie mechanizmy techniczne, organizacyjne i prawne (np. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską), które zapewniają poziom ochrony zasadniczo równoważny poziomowi występującemu w EOG.

JAK ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych oraz ich wykorzystaniu lub uzyskaniu do nich dostępu w nieautoryzowany sposób. Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych osób, które mają rzeczywistą biznesową potrzebę ich poznania, w tym wymagamy od naszych usługodawców stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Państwa danych. Osoby przetwarzające Państwa dane mogą to robić wyłącznie w sposób autoryzowany i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Wdrożyliśmy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Będziemy powiadamiać Państwa i wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu bezpieczeństwa danych, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani. Więcej informacji na temat naszego podejścia zakładającego stosowanie zabezpieczeń chroniących prywatność już na etapie projektowania można znaleźć tutaj. Jeśli mają Państwo powody, aby sądzić, że Państwa interakcje z nami lub Państwa dane osobowe nie są już przetwarzane w bezpieczny sposób, powinni się Państwo z nami skontaktować.

JAKIE PRAWA DO PRYWATNOŚCI PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Przysługują Państwu następujące prawa do ochrony prywatności:

•   Potwierdzenie: mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.

•   Dostęp: mają Państwo prawo zażądać od nas kopii Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

  Sprostowanie: mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania swoich danych osobowych.

  Usunięcie:   mają Państwo prawo zażądać od nas zanonimizowania lub usunięcia swoich danych osobowych.

  Ograniczenie: mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych.

  Mogą Państwo sprzeciwić się:

1. (ogólnie) wykorzystywaniu Państwa danych osobowych z powodów związanych z Państwa konkretną sytuacją, chyba że możemy przedstawić ważne i uzasadnione powody do wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych.

2. (marketing bezpośredni) otrzymywaniu komunikatów w ramach marketingu bezpośredniego. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, odpowiednie dane osobowe nie będą już więcej przetwarzane w takich celach.

3. (automatyczne podejmowanie decyzji) wykorzystywaniu Państwa danych osobowych w sposób oparty wyłącznie na metodach zautomatyzowanych (w tym na profilowaniu), co wywołuje dla Państwa niekorzystne skutki prawne lub inne podobne ważne skutki.

  Przenoszenie danych: mają Państwo prawo zażądać od nas otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych osobowych do innej firmy.

  Złożenie skargi lub skontaktowanie się z nami w dowolnym momencie: mają Państwo prawo zwrócić się do nas z pytaniami i/lub skargami dotyczącymi prywatności w sprawie zastosowania lub naruszenia przez nas naszych Reguł Poufności lub Zasad Poufności.

obraz

Aby skorzystać ze swoich praw, powinni Państwo wypełnić formularz wniosku ws. zachowania prywatności lub skontaktować się z nami.

Mają Państwo również prawo do uzyskania kopii Reguł poufności Signify oraz do skorzystania ze swoich praw beneficjenta zewnętrznego i/lub domagania się odszkodowania. Ponadto, jeśli ma to zastosowanie w Państwa przypadku, unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (polski odpowiednik: rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) zapewnia Państwu prawo do złożenia skargi w lokalnym organie nadzoru.

Powyższe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i mogą być z uzasadnionych powodów ograniczane, np. gdy korzystanie z takiego prawa przez jakąś osobę narusza prawa i wolności innych osób. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat swoich praw, powinni Państwo zapoznać się z Regułami Poufności Signify.

CZY GROMADZIMY DANE OSOBOWE OD DZIECI?

Nie gromadzimy celowo informacji od dzieci.

  Uwaga specjalna skierowana do dzieci, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności: jeśli w kraju swojego zamieszkania jesteś osobą niepełnoletnią, przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.

  Uwaga specjalna skierowana do rodziców dzieci, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności: zalecamy, aby sprawdzali i monitorowali Państwo, jak Państwa dzieci korzystają z naszych produktów, systemów, usług i aplikacji (w tym witryn internetowych i innych kanałów cyfrowych), aby mieć pewność, że Państwa dziecko nie udostępnia nam swoich danych osobowych bez Państwa pozwolenia.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO OBOWIĄZKI?

Przypominamy, że mają Państwo obowiązek zadbać o to, aby przekazywane nam dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne. Ponadto w przypadku przekazywania nam danych osobowych innych osób, mają Państwo obowiązek dopilnować, aby dane te zostały zebrane zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi. Na przykład powinni Państwo rozważyć poinformowanie innych osób, których dane osobowe nam Państwo przekazują, o treści niniejszych Zasad Poufności oraz uzyskać ich uprzednią zgodę. Mają Państwo obowiązek upewnić się, że informacje, które nam Państwo udostępniają, nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

Jeśli zdecydują się Państwo zwrócić, sprzedać lub udostępnić produkt WiZ innym osobom lub jeśli rozważają Państwo skorzystanie z używanego produktu WiZ, należy pamiętać, że w pewnych produktach WiZ mogą być przechowywane dane osobowe dotyczące Państwa lub sposobu, w jaki korzystają Państwo z danego produktu. W takich przypadkach należy zadbać o następujące kwestie:

  Jeśli zapewnią Państwo osobom trzecim dostęp do swoich produktów lub usług WiZ, muszą Państwo mieć pewność, że nie przeszkadza Państwu, iż te osoby trzecie będą mieć dostęp do danych osobowych zapisanych w tych produktach/usługach.

  Należy rozważyć przywrócenie ustawień fabrycznych produktu.

Zdecydowanie zachęcamy do okresowego sprawdzania, którzy domownicy mają dostęp do Państwa ekosystemu WiZ. Można to zrobić za pomocą karty ustawień w aplikacji mobilnej WiZ.

ZMIANY W NINIEJSZYCH ZASADACH POUFNOŚCI

Niniejsze Zasady Poufności mogą ulec zmianie. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania niniejszych Zasad poufności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Najnowsza wersja niniejszych Zasad Poufności będzie regulować kwestie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych — można ją znaleźć w witrynie internetowej WiZ.

PLIKI COOKIE I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

W naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych wykorzystujemy funkcjonalne, analityczne i reklamowe pliki cookie. W razie potrzeby poprosimy Państwa o uprzednie wyrażenie zgody na korzystanie z nich.

Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z naszymi Informacjami o plikach cookie.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych przez naszą firmę lub z niniejszymi Zasadami Poufności mogą się Państwo skontaktować z Biurem ds. Prywatności Signify:

  Adres pocztowy: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Holandia; lub

  Online: Centrum Prywatności Signify, sekcja „Wniosek ws. ochrony prywatności”.

Należy pamiętać, że pewne kanały komunikacji nie zawsze są bezpieczne. Z tego względu w kierowanych do nas wiadomościach nie powinni Państwo umieszczać informacji wrażliwych.

HISTORIA WERSJI

 

Data  
Jan-21 Przeglądaj