MEDDELELSE OM COOKIES

Cookies og andre identifikatorer består af dele af kode, der er installeret i browseren, og som hjælper Ejeren med at levere Tjenesten i overensstemmelse med de beskrevne formål. Nogle af de formål, som cookies kan installeres til, kræver også brugerens samtykke. Hvor installationen af cookies er baseret på samtykke, kan et sådant samtykke til enhver tid frit trækkes tilbage ved at følge instruktionerne i dette dokument.

TEKNISKE COOKIES OG COOKIES, DER TJENER AGGREGEREDE STATISTISKE FORMÅL

Aktiviteter, der er strengt nødvendige for tjenestens funktion
Denne applikation anvender cookies til at gemme brugerens session og udføre andre aktiviteter, som er strengt nødvendige for denne applikations funktion, f.eks. i forbindelse med fordelingen af trafik.

Aktiviteter i forbindelse med lagring af præferencer, optimering og statistik
Denne applikation anvender cookies til at gemme søgepræferencer og optimere brugerens søgeoplevelse. Sådanne cookies bruges f.eks. til indstilling af sprog og foretrukken valuta eller til administration af førsteparts statistik, som anvendes direkte af ejeren af webstedet.

HVORDAN DU GIVER ELLER TILBAGEKALDER DIT SAMTYKKE TIL INSTALLATION AF COOKIES

Ud over det, der fremgår af dette dokument, kan brugeren administrere præferencer til cookies direkte fra sin egen browser og f.eks. forhindre, at tredjeparter installerer cookies.
Det er også muligt via browserpræferencerne at slette cookies, som er installeret tidligere, herunder cookies, hvortil der er givet samtykke til installationen af cookies af dette websted.
Brugere kan f.eks. finde oplysninger om, hvordan de kan administrere cookies i de mest almindeligt anvendte browsere på følgende adresser: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari og Microsoft Internet Explorer.
Hvad angår cookies installeret af tredjeparter kan brugerne administrere deres præferencer og tilbagetrække deres samtykke ved at klikke på det relevante frameldingslink (hvis det forefindes), ved hjælp af de midler, der leveres i tredjepartens politik til beskyttelse af personlige oplysninger, eller ved at kontakte tredjeparten.
Uanset ovenstående informeres brugerne hermed om, at de kan følge de instruktioner, der fremgår af YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (US) og Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) eller andre tilsvarende tjenester. Sådanne initiativer gør det muligt for brugerne at vælge deres sporingspræferencer for de fleste af annonceringsværktøjerne. Ejeren anbefaler hermed, at brugerne gør brug af disse ressourcer ud over de oplysninger, der fremgår af dette dokument.

EJER OG DATAANSVARLIG

WIZ CONNECTED LIGHTING COMPANY LIMITED, ENTERPRISE SQUARE – TOWER 2, 20TH FLOOR, 9 SHEUNG YUET ROAD – KOWLOON BAY – HONGKONG

Ejerens kontakt e-mail: privacy@wizconnected.com

Da installationen af tredjeparts cookies og andre sporingssystemer via de tjenester, der anvendes inden for denne applikation ikke kan styres teknisk af ejeren, skal alle specifikke referencer til cookies og sporingssystemer installeret af tredjeparter anses for vejledende. For at indhente komplette informationer anmodes brugeren om at konsultere privacy policy for den respektive tredjeparts tjeneste, der er angivet i dette dokument.
Set i lyset af den objektive kompleksitet, der omgiver identifikationen af teknologier baseret på cookies, opfordres brugerne til at kontakte ejeren, hvis de ønsker yderligere oplysninger om brugen af cookies i denne applikation.

Ejeren ("Vi") kan ændre denne meddelelse om cookies når som helst, f.eks. fordi vores websted eller reglerne for brug af cookies ændres. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af cookie-politikken og de cookies, der fremgår af listerne når som helst og uden varsel. Den nye meddelelse om cookies træder i kraft ved offentliggørelsen. Hvis du ikke accepterer den reviderede meddelelse, bør du ændre dine præferencer eller overveje at ophøre med at bruge siderne. Hvis du fortsat søger adgang til eller gør brug af vores tjenester efter services, efter at ændringerne træder i kraft, accepterer du at være bundet af den reviderede meddelelse om cookies. Du kan finde den seneste version på denne webside.

DEFINITIONER OG JURIDISKE REFERENCER

Personlige data (eller data)
Alle oplysninger, som direkte, indirekte eller sammen med andre oplysninger – herunder et personligt identifikationsnummer – muliggør identifikation eller identificering af en fysisk person.

Brugsdata
Information indsamlet automatisk via denne applikation (eller tredjeparts tjenester anvendt i denne applikation), som kan omfatte: ip-adresser eller domænenavne på computere, der anvendes af brugerne af denne applikation, URL-adresserne (Uniform Resource Identifier), anmodningstidspunktet, den metode, der anvendes til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen på filen, der modtages som respons, den numeriske kode, som angiver status for serverens svar (vellykket resultat, fejl osv.), oprindelseslandet, funktioner i browseren og operativsystemet, som anvendes af brugeren, forskellige tidsrelaterede detaljer for hvert besøg (f.eks. tidsforbrug på hver side i applikationen) og detaljerne om den sti, som brugeren følger i applikationen med særlig vægt på rækkefølgen af besøgte sider og andre parametre om enhedens operativsystem og/eller brugerens it-miljø.

Bruger
Den person, der bruger applikationen, som, medmindre andet fremgår, svarer til den registrerede.

Den registrerede
Den fysiske person, som de personlige data henviser til.

Databehandler
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller anden enhed, som behandler personlige data på vegne af den dataansvarlige som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Dataansvarlig
Den naturlige eller juridiske person, offentlige myndighed, bureau eller anden enhed, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen af personlige data, herunder sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med driften og brugen af denne applikation. Medmindre andet er angivet, svarer den dataansvarlige til ejeren af denne applikation.

Denne applikation
De midler, med hvilke brugerens personlige data indsamles og behandles.

Tjeneste
Den tjeneste, som leveres ved hjælp af denne applikation, som beskrevet i de relative betingelser (hvis tilgængelige) og på dette websted/i denne applikation.

Den Europæiske Union (eller EU)
Medmindre andet er angivet, omfatter alle henvisninger i dette dokument til Den Europæiske Union alle nuværende medlemsstater af Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Juridiske oplysninger
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i flere love, herunder art. 13/14 i Rådets forordning (EU) 2016/679 (Persondataforordningen).

'Seneste opdatering: 28. april 2020'