ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Dit privatliv er vigtigt for WiZ.

Vi har udarbejdet denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (også kaldet "meddelelse") på en let og forståelig måde for at hjælpe dig med at forstå, hvem vi er, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem. Husk på, at personoplysninger (i denne meddelelse også kaldet "personoplysninger" eller "dine data") betyder enhver information eller ethvert sæt af oplysninger, ud fra hvilke vi direkte eller indirekte kan identificere dig personligt, især ved henvisning til en identifikator, f.eks. navn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer osv.

Vi opfordrer dig kraftigt til at tage dig tid til at læse denne meddelelse i sin helhed.
Hvis du ikke accepterer denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du ikke give os dine oplysninger.

 

HVEM ER WiZ?

WiZ er en producent af løsninger til belysningssoftware grundlagt i 2015. Virksomheden har et internationalt team af højt kvalificerede software-, hardware-, firmware- og backend-ingeniører. WiZ har været et 100 % ejet datterselskab af Signify NV siden 2019.

Husk venligst på, at da WiZ er en international virksomhed, kan denne meddelelse blive erstattet eller suppleret for at opfylde lokale krav, samt for at give dig yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine data gennem specifikke WiZ-produkter, -tjenester, -systemer eller -applikationer. For produkter eller tjenester (herunder web- eller applikationsbaseret funktionalitet), der kan indebære specifik behandling af dine data, kan denne meddelelse suppleres af vores produkt- eller tjenestespecifikke meddelelse, som giver yderligere oplysninger om behandlingen af dine data for de nævnte produkter eller tjenester.

For at få oplysninger om dine personlige data, formålene, de parter, som de personlige data deles med, spørgsmål, bekymringer eller overensstemmelser kan du kontakte ejeren.

 

EJER OG DATAANSVARLIG

Når der i denne meddelelse står "vi" eller "os", henviser det til den dataansvarlige i henhold til denne meddelelse, nemlig den associerede Signify-virksomhed, med hvilken du har, eller havde, en relation, eller som på anden vise beslutter, hvilke af dine data der indsamles, og hvordan de bruges, samt Signify Netherlands B.V. (registreringsnummer 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederlandene). Bemærk, at Signifys associerede virksomheder omfatter de datterselskaber, som Signify N.V. kontrollerer gennem enten direkte eller indirekte ejerskab. Du kan indhente en liste over Signifys associerede virksomheder ved at kontakte Signify Privacy Office.

Ejerens kontakt e-mail: privacy@wizconnected.com

Denne meddelelse gælder kun for dig, hvis vi anses for at være den dataansvarlige for behandlingen af dine data. Hvis vi optræder som databehandler, gælder den meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som den dataansvarlige deler, for dine personoplysninger.

 

HVORNÅR GÆLDER DENNE MEDDELELSE OM POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Denne meddelelse dækker, hvordan vi indsamler og bruger dine data, f.eks. når du:

 • Besøger eller bruger vores forbruger- og kundeorienterede (Pro og/eller OEM) websteder, applikationer eller kanaler på sociale medier;
 • Køber og bruge vores produkter, tjenester, systemer eller applikationer;
 • Abonner på vores nyhedsbreve;
 • Sender os dine (prøve)varer;
 • Kontakter vores forbruger- og kundeservice;
 • Deltager i vores erhvervsarrangementer;

eller på anden måde interagerer med os i din egenskab af forbruger, forretningskunde, partner, (under)leverandør, entreprenør eller anden person med et forretningsmæssigt forhold til os.

 

DATA, DER INDSAMLES:

Afhængigt af hvem du er (f.eks. kunde, forbruger, leverandør, forretningspartner osv.), og hvordan du interagerer med os (f.eks. online, offline, applikationsbaseret, over telefonen osv.) kan vi behandle forskellige data om dig. Vi kan indsamle dine personoplysninger, f.eks. når du besøger eller bruger vores forbruger- og kundeorienterede websteder, applikationer eller kanaler på sociale medier, køber og bruger vores produkter, tjenester, systemer eller applikationer, abonnerer på vores nyhedsbreve, downloader en softwareopdatering, leverer dine varer eller tjenester til os, kontakter vores kunde- eller forbrugersupport, deltager i vores forretningsbegivenheder, deltager i vores konkurrencer, kampagner og undersøgelser eller på anden måde interagerer med os. De data, der indsamles gennem din interaktion med og brug af vores tjenester og websteder, kan ikke i sig selv afsløre din specifikke identitet eller direkte relatere til en person, men kan, når de kombineres med andre data, knytte en forbindelse tilbage til dig.

Afhængigt af dine valg til beskyttelse af personlige data, dine produkter og din brug af vores tjenester kan vi behandle følgende data:

WiZ-Produkter:

 • Unikke identifikationsoplysninger og konfiguration af produkter
 • Produktanvendelse og diagnostiske oplysninger

WiZ apps

 • Dine integrationer
 • Hjem-ID
 • Foretrukket sprog
 • Tidszone og landekode
 • Dine gæsteindstillinger (medlemmer)
 • Oplysninger om din enhed (f.eks. version af enhedens styresystem)
 • Unikke identifikationsoplysninger og konfiguration af produkter
 • Brugs- og diagnostiske analyser (f.eks. logoplysninger og lokaliseringsdata)

WiZ's websted:

 • Foretrukket sprog
 • Tidszone og landekode
 • Brugs- og diagnostiske analyser (f.eks. logoplysninger og lokaliseringsdata)

WiZ Pro Dashboard:

 • Loginoplysninger for godkendte brugere
 • Foretrukket sprog
 • Tidszone og landekode
 • Brugs- og diagnostiske analyser (f.eks. logoplysninger og lokaliseringsdata)

Hvis du interagerer med os via netværkstjenester ("NT"), kan vi behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvilke data, vi indsamler fra og gennem en NT, kan afhænge af de indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, du har indstillet hos NT, og de tilladelser, du giver os i forbindelse med at forbinde din konto med vores produkter eller tjenester med din konto hos en NT. Dine interaktioner med tredjeparter via en NT eller lignende funktioner er underlagt disse tredjeparters respektive privatlivspolitikker og din aftale med NT. Du erklærer, at du er berettiget til at bruge din NT-konto til de formål, der er beskrevet heri, uden at du overtræder nogen af de vilkår og betingelser, der gælder for NT. Hvis du ønsker at forhindre vores websteder og apps i at registrere dine aktiviteter, kan du fravælge det.

Vores markedsføringsmeddelelser:
dfd

Administrativ, service- og transaktionskommunikation: Du vil altid modtage administrativ kommunikation, service- og transaktionsmeddelelser fra os, f.eks. tekniske og/eller sikkerhedsopdateringer af vores produkter, ordrebekræftelser, meddelelser om dine kontoaktiviteter og andre vigtige meddelelser. Du kan ikke fravælge denne type kommunikation.

Andre meddelelser: Når det er tilladt og/eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning, eller hvis vi har dit samtykke, kan vi analysere og kombinere alle oplysninger, der er forbundet med dine data og data om dine interaktioner med os, for at kunne skræddersy kommunikationen til dine præferencer og adfærd og give dig den bedste, personlige oplevelse. Vi kan også bruge disse oplysninger til at oprette segmenter af vores målgruppe, der viser, hvilke af vores produkter og/eller tjenester brugerne er interesserede i, og til at spore resultaterne af vores markedsføringsindsats.

Ejeren giver ikke en liste over de indsamlede persondatatyper.
De fuldstændige detaljer om hver type personlige data, der indsamles, findes i de dedikerede afsnit i denne fortrolighedspolitik eller i specifikke forklaringstekster, der vises forud for dataindsamlingen.
Personlige data kan frit stilles til rådighed af dig, eller, i tilfælde af brugsdata, indsamles automatisk, når du bruger denne applikation.
Medmindre andet er angivet, er alle de data, som denne applikation anmoder om, obligatoriske, og hvis du undlader at levere disse data, kan det gøre det umuligt for denne applikation at levere sine tjenester. I de tilfælde, hvor denne applikation specifikt angiver, at visse data ikke er obligatoriske, kan du frit undlade at meddele disse data, uden at det får konsekvenser for tjenestens tilgængelighed eller funktion. Hvis du vælger ikke at give os dine data, kan det være, at vi ikke kan svare på dine anmodninger.
Hvis du er i tvivl om, hvilke personoplysninger der er obligatoriske, bedes du kontakte ejeren.

Enhver brug af cookies - eller andre sporingsværktøjer - af denne applikation eller af ejere af tredjepartstjenester, der anvendes af denne applikation, tjener det formål at levere den tjeneste, som du har anmodet om, ud over alle andre formål, der er beskrevet i dette dokument og i cookiepolitikken, hvis den er tilgængelig.

Du er ansvarlig for alle personlige data fra tredjeparter, der er indhentet, offentliggjort eller delt via denne applikation, og du bekræfter, at de har tredjepartens samtykke til at give dataene til ejeren.

 

BEHANDLINGSMÅDE OG STED FOR BEHANDLING AF OPLYSNINGERNE

Metoder til behandling
Ejeren træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller uautoriseret destruktion af dataene.
Databehandlingen foretages ved hjælp af computere og/eller it-værktøjer, efter organisationsmæssige procedurer og på måder, der er strengt forbundet med de angivne formål. Ud over Ejeren kan dataene i nogle tilfælde være tilgængelige for visse typer af ansvarlige personer, der er involveret i driften af denne Applikation (administration, salg, markedsføring, juridisk, systemadministration) eller eksterne parter (f.eks. tredjeparts tekniske tjenesteudbydere, mailleverandører, hostingudbydere, IT-virksomheder, kommunikationsbureauer), der om nødvendigt er udpeget som databehandlere af Ejeren. Den opdaterede liste over disse parter kan til enhver tid rekvireres hos Ejeren.

Retsgrundlag for behandlingen
Ejeren kan behandle personoplysninger om dig, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Du har givet dit samtykke til et eller flere specifikke formål. Bemærk: I henhold til visse lovgivninger kan ejeren have lov til at behandle personoplysninger, indtil du gør indsigelse mod en sådan behandling ("opt-out"), uden at skulle basere sig på samtykke eller et andet af de følgende retsgrundlag.;
 • Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde en aftale med dig og/eller for at opfylde eventuelle forpligtelser forud for kontraktindgåelsen;
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse og for at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav, som ejeren er omfattet af;
 • Behandlingen er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som ejeren har fået overdraget;
 • Behandlingen er nødvendig for at varetage ejerens legitime interesser, herunder, men ikke begrænset til:
  • At sørge for, at vores netværk og oplysninger er sikre
  • At administrere og generelt drive virksomhed inden for Signify
  • At forhindre eller undersøge formodede eller faktiske overtrædelser af lovgivning, misligholdelser af en kontrakt eller manglende overholdelse af WiZ-politikkerne.

Under alle omstændigheder vil ejeren gerne hjælpe med at klarlægge det specifikke retsgrundlag, der gælder for behandlingen, og især om leveringen af personoplysninger er et lovbestemt eller kontraktmæssigt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

Sted
Oplysningerne behandles på ejerens driftskontorer og på andre steder, hvor de parter, der er involveret i behandlingen, befinder sig.

På grund af vores globale karakter og afhængigt af din placering kan dataoverførsler indebære overførsel af dine personoplysninger til et andet land end dit eget, hvis dette er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne meddelelse. Hvis du befinder dig i et land, der er medlem af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan vi overføre dine data til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Nogle af disse lande er anerkendt af Europa-Kommissionen som lande med et passende beskyttelsesniveau. Med hensyn til overførsler fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til andre lande, der ikke er anerkendt af Europa-Kommissionen som lande, der yder et passende beskyttelsesniveau, har vi indført passende foranstaltninger til at beskytte dine data, såsom organisatoriske og juridiske foranstaltninger (f.eks. bindende virksomhedsregler og godkendte standardkontraktklausuler fra Europa-Kommissionen) For at få mere at vide om stedet for behandling af sådanne overførte data kan du tjekke afsnittet med oplysninger om behandling af personoplysninger i denne meddelelse eller henvende dig til ejeren ved hjælp af oplysningerne i kontaktsektionen.

Bevaringstid
Personoplysninger behandles og opbevares så længe, som det kræves af det formål, de er indsamlet til.
Derfor:

 • Personoplysninger, der indsamles med henblik på opfyldelse af en kontrakt mellem ejeren og dig, opbevares, indtil en sådan kontrakt er blevet fuldt ud opfyldt.
 • Personoplysninger, der indsamles med henblik på ejerens legitime interesser, opbevares så længe som nødvendigt for at opfylde disse formål. Du kan finde specifikke oplysninger om de legitime interesser, som Ejeren følger, i de relevante afsnit i denne meddelelse eller ved at kontakte Ejeren.

Ejeren kan få lov til at opbevare personoplysninger i en længere periode, når du har givet samtykke til en sådan behandling, så længe samtykket ikke er trukket tilbage. Ejeren kan desuden være forpligtet til at opbevare personoplysninger i en længere periode, når det kræves for at opfylde en retlig forpligtelse eller efter ordre fra en myndighed.

Når opbevaringsperioden udløber, skal personoplysningerne slettes. Derfor kan retten til adgang, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke håndhæves efter udløbet af opbevaringsperioden.

 

HVAD ER DIT ANSVAR?

Vi vil gerne minde dig om, at det er dit ansvar at sikre, efter din bedste overbevisning, at de data, du giver til os, er nøjagtige, fyldestgørende og ajourførte. Hvis du deler andre personers data med os (f.eks. giver du en ven adgang til at styre lyset i dit hus), er det derudover dit ansvar at indsamle sådanne data i overensstemmelse med kravene i den lokale lovgivning. Du skal f.eks. orientere sådanne personer, hvis data du giver til os, om indholdet af denne meddelelse, og indhente deres forudgående samtykke.

 

DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN DU UDØVER DEM

Vi opfordrer dig til at tage kontrol over dine personlige oplysninger. Du kan udøve visse rettigheder vedrørende dine data, der behandles af ejeren. Du har især ret til at gøre følgende:

 • At trække samtykke tilbage til enhver tid. . Du har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis du tidligere har givet dit samtykke til behandlingen af dine data.
 • At gøre indvending mod behandling. Du har ret til at gøre indvending mod behandlingen af dine data, hvis behandlingen udføres på et andet juridisk grundlag end samtykke.
 • At få adgang til dine data. Du har ret til at få indsigt i, om dine data behandles af Ejeren, indhente oplysninger om visse aspekter ved behandlingen og få udleveret en kopi af dine data, der behandles.
 • At verificere dem og bede om rettelse af dem. Du har ret til at verificere nøjagtigheden af dine data og bede om, at de bliver ajourført eller rettet.
 • At begrænse behandlingen. Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse behandlingen af dine data. I dette tilfælde behandler vi ikke dine data til andre formål end at lagre dem.
 • At få dine personlige oplysninger slettet eller på anden måde fjernet. Du har under visse omstændigheder ret til at få slettet dine personlige data fra ejeren.
 • At modtage dine data og få dem overført til en anden dataansvarlig. Du har ret til at modtage dine data i et struktureret, ofte anvendt og maskinlæsbart format og få dem sendt til en anden dataansvarlig uden hindring, hvis det teknisk set er muligt. Denne bestemmelse er gældende, under forudsætning af at dine data behandles på en automatiseret måde, og at behandlingen er baseret på dit samtykke, på en kontrakt, du har indgået, eller du er underlagt forpligtelser forud for en sådan kontrakts indgåelse.
 • At indgive en klage. Du har ret til at indgive en klage hos din kompetente datatilsynsmyndighed.

Vi vil gøre vores yderste for at håndtere din anmodning rettidigt og uden ekstrabetaling, med undtagelse af tilfælde hvor det ville kræve en uforholdsmæssig stort indsats. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi handler på din anmodning. Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du har modtaget, kan du indbringe din klage for den relevante tilsynsmyndighed i din jurisdiktion.

Oplysninger om retten til at gøre indsigelse mod behandling
Hvis personoplysninger behandles af hensyn til en offentlig interesse, i forbindelse med udøvelsen af en officiel myndighed, som ejeren har fået overdraget, eller med henblik på de legitime interesser, som ejeren forfølger, kan du gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at angive en grund relateret til din særlige situation for at begrunde indsigelsen.

Du skal vide, at hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling uden at give nogen begrundelse. For at få at vide, om Ejeren behandler Personoplysninger til direkte markedsføringsformål, kan Brugere henvise til de relevante afsnit i denne Meddelelse.

Har du spørgsmål eller rimelige forespørgsler, der relaterer sig til vores beskyttelse af dine data eller vedrørende denne meddelelse generelt, kan du kontakte Signify Privacy Office:

 • Post: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam. Holland eller
 • Online: Signify Privacy Center, i sektionen "Privacy request" (anmodning vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger).

Husk på, at e-mailmeddelelser ikke altid er sikre. Du må derfor ikke medtage følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

Vi vil gøre vores yderste for at håndtere din anmodning rettidigt og uden ekstrabetaling, med undtagelse af tilfælde hvor det ville kræve en uforholdsmæssig stort indsats. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi handler på din anmodning. Hvis du ikke er tilfreds med det modtagne svar, kan du sende klagen til den relevante tilsynsmyndighed i din jurisdiktion.

 

COOKIEPOLITIK

Når du besøger eller bruger vores websteder og/eller applikation, kan vi registrere din IP-adresse, browsertype, operativsystem, henvisende websted, din generelle geografiske placering som angivet af din IP-adresse, web-browsingadfærd, appadfærd og hvorvidt og hvordan du interagerer med indhold på vores websteder og i vores apps. Vi bruger forskellige metoder til at indsamle disse oplysninger, herunder vores egne cookies og cookies fra tredjeparter. Denne applikation bruger cookies. Hvis du vil vide mere og have en detaljeret cookie-meddelelse, kan du læse vores Cookie-politik.

Indsamler vi data fra børn?
Vi indsamler ikke forsætligt oplysninger fra børn under 16 år.

 • Særlig bemærkning til børn under 16 år: Hvis du er under 16 år, anbefaler vi, at du taler med dine forældre eller værge og får deres samtykke, før du deler dine data med os;
 • Særlig bemærkning til forældre til børn under 16 år: Vi anbefaler, at du kontrollerer og overvåger dine børns brug af vores produkter, systemer, tjenester og applikationer (herunder websteder og andre digitale kanaler) for at sikre, at dit barn ikke deler personlige oplysninger med os uden at bede om din tilladelse.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM INDSAMLING OG BEHANDLING AF DATA

Retlige skridt
Brugerens personoplysninger kan bruges til juridiske formål af Ejeren i retten eller i de faser, der fører til mulige retssager som følge af ukorrekt brug af denne Applikation eller de relaterede Tjenester.
Brugeren erklærer at være bekendt med, at Ejeren kan være forpligtet til at afsløre personlige oplysninger på anmodning fra offentlige myndigheder.

Yderligere oplysninger om brugerens personlige oplysninger
Ud over oplysningerne i denne privatlivspolitik kan denne applikation efter anmodning give brugeren yderligere og kontekstuelle oplysninger om bestemte tjenester eller om indsamling og behandling af personoplysninger.

Systemlogfiler og vedligeholdelse
Til drifts- og vedligeholdelsesformål kan denne applikation og eventuelle tredjepartstjenester indsamle filer, der registrerer interaktion med denne applikation (systemlogfiler), og bruge andre personlige data (f.eks. IP-adresse) til dette formål.

Oplysninger, der ikke er indeholdt i denne politik
Der kan til enhver tid anmodes om flere oplysninger om indsamling eller behandling af personoplysninger fra Ejeren. Se venligst kontaktoplysningerne i begyndelsen af dette dokument.

Hvordan anmodninger om " Undgå sporing " håndteres
Denne applikation understøtter ikke anmodninger om "Undgå sporing".
For at finde ud af, om nogen af de tjenester fra tredjeparter, som webstedet bruger, overholder anmodningerne om " Undgå sporing ", skal du læse deres privatlivspolitikker.

LÆndringer af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Ejeren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik til enhver tid ved at give meddelelse til sine brugere på denne side og muligvis i denne applikation og/eller - i det omfang det er teknisk og juridisk muligt - sende en meddelelse til brugerne via de kontaktoplysninger, som Ejeren har adgang til. Det anbefales på det kraftigste at tjekke denne side ofte og henvise til datoen for den seneste ændring, der er anført nederst på siden.

Hvis ændringerne påvirker behandlingsaktiviteter, der udføres på grundlag af brugerens samtykke, skal Ejeren indhente nyt samtykke fra brugeren, hvor det er nødvendigt.

 

DEFINITIONER OG JURIDISKE REFERENCER

Personlige data (eller data)
Alle oplysninger, som direkte, indirekte eller sammen med andre oplysninger – herunder et personligt identifikationsnummer – muliggør identifikation eller identificering af en fysisk person.

Brugsdata
Information indsamlet automatisk via denne applikation (eller tredjeparts tjenester anvendt i denne applikation), som kan omfatte: ip-adresser eller domænenavne på computere, der anvendes af brugerne af denne applikation, URL-adresserne (Uniform Resource Identifier), anmodningstidspunktet, den metode, der anvendes til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen på filen, der modtages som respons, den numeriske kode, som angiver status for serverens svar (vellykket resultat, fejl osv.), oprindelseslandet, funktioner i browseren og operativsystemet, som anvendes af brugeren, forskellige tidsrelaterede detaljer for hvert besøg (f.eks. tidsforbrug på hver side i applikationen) og detaljerne om den sti, som brugeren følger i applikationen med særlig vægt på rækkefølgen af besøgte sider og andre parametre om enhedens operativsystem og/eller brugerens it-miljø.

Den registrerede
Den fysiske person, som de personlige data henviser til.

Databehandler
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller anden enhed, som behandler personlige data på vegne af den dataansvarlige som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Dataansvarlig
Den naturlige eller juridiske person, offentlige myndighed, bureau eller anden enhed, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen af personlige data, herunder sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med driften og brugen af denne applikation. Medmindre andet er angivet, svarer den dataansvarlige til ejeren af denne applikation.

Anvendelsesområde
De midler, med hvilke brugerens personlige data indsamles og behandles.

Tjeneste
Den tjeneste, som leveres ved hjælp af denne applikation, som beskrevet i de relative betingelser (hvis tilgængelige) og på dette websted/i denne applikation.

Den Europæiske Union (eller EU)
Medmindre andet er angivet, omfatter alle henvisninger i dette dokument til Den Europæiske Union alle nuværende medlemsstater af Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Juridiske oplysninger
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i flere love, herunder art. 13/14 i Rådets forordning (EU) 2016/679 (Persondataforordningen).
Denne fortrolighedspolitik vedrører udelukkende denne applikation, hvis ikke andet er angivet i dette dokument.

Seneste opdatering: 4. januar 2021