BRUGSVILKÅR

Senest opdateret: maj 2023

WiZ – Brugsvilkår

1.     Omfanget af dette dokument og forholdet mellem parterne.

a.     Vi ved, at det er fristende ikke at læse disse brugsvilkår for WiZ ("vilkår"), men det er vigtigt at forstå disse vilkår, så du ved, hvad du kan forvente af os, og også, hvad vi kræver af dig.

b.     Dit forhold til os: Disse vilkår fastlægger forholdet mellem dig og os. Når vi henviser til "vi", "os" eller "vores", mener vi Signify Netherlands B.V., virksomheden bag WiZ-produkterne med registreringsnummer 17061150 fra det hollandske handelskammer, momsnummer NL009076992B01 og registreret kontor på High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holland.  

c.      Dækkede tjenester: Tjenesterne vedrører WiZ-produkterne ("produkter) og dækker din adgang til og brug af softwaren indlejret i disse produkter, din adgang til og brug af den app, der er downloadet til din smartphone eller tablet, og tjenester og funktioner, som er tilgængelige for disse produkter via vores hjemmeside og vores app. Vi omtaler alt dette som "tjenester".

d.     Alderskrav: Hvis du er under myndighedsalderen, skal du have din forælders eller værges tilladelse til at acceptere disse vilkår, bruge tjenesterne og oprette en brugerkonto.

e.     Dét, der ikke er reguleret heri: Dit køb af et produkt er underlagt de købsbetingelser, der var gældende, da du købte produktet, og omfatter også eventuelle lovbestemte garantirettigheder, du har som forbruger i det land, hvor du bor. Visse funktioner i tjenesterne kan være underlagt yderligere vilkår, som vi oplyser sammen med funktionerne.

 

2.     Brug af tjenesterne.

a.     Tilladelse til at bruge tjenesterne: Vi giver dig tilladelse til at bruge tjenesterne, så du kan styre og overvåge de produkter, du ejer eller er autoriseret til at styre og overvåge.

b.     Tilmeld en brugerkonto: For at bruge tjenesterne skal du muligvis have en brugerkonto. Du er ansvarlig for rigtigheden af ​​de oplysninger, du giver, når du opretter din brugerkonto, og for at træffe foranstaltninger til at beskytte din brugerkonto. Læs mere om din databeskyttelse i afsnit 5.

c.      Du kan give enkeltpersoner tilladelse: Hvis du er administrator (vi henviser til sådanne brugere som "administrator" eller "ejer"), og hvis tjenesterne tillader det, kan du give andre personer tilladelse til at få adgang til, bruge, overvåge og styre produkterne og tjenesterne. Vi henviser til sådanne personer som "autoriserede brugere". Du bør kun give personer, som du har tillid til, tilladelse til at få adgang til produkter og tjenester.

d.     Forbedring af tjenesterne:

·      Vi arbejder løbende på at forbedre tjenesterne og produkterne, så de kan ændre sig over tid. Vi kan opdatere tjenesterne ved at levere softwarerettelser eller ændringer, tilføje nye funktioner, ændre eller fjerne (midlertidigt eller permanent) funktioner, komponenter eller indhold, begrænse visse funktioner eller begrænse adgangen til dele af eller alle tjenesterne. Vi henviser til alle sådanne opdateringer og ændringer som "opdateringer".

·      I nogle tilfælde kan opdateringer forårsage, at ældre hardwareenheder, tredjepartstjenester, softwarekonfigurationer eller installationer ikke længere fungerer med tjenesterne, og du kan blive bedt om at opgradere eller udskifte disse enheder, tjenester, konfigurationer eller installationer for at fortsætte med at bruge tjenesterne. 

·      Vores politik vedrørende ophør af support, som findes separat på vores hjemmeside på https://www.wizconnected.com/end-of-support-policy, er gældende. Hvis der er forskelle mellem vores politik vedrørende ophør af support og en garanti, vi leverer sammen med produktet, eller hvis vores politik vedrørende ophør af support kan medføre, at support for produkter ophører inden for den angivne garantiperiode, har vores politik vedrørende ophør af support forrang frem for vilkårene i en sådan garanti. 

·      Opdateringer kan foretages automatisk uden yderligere varsel eller uden dit samtykke. Du accepterer disse automatiske opdateringer. Hvis du ikke ønsker, at sådanne opdateringer skal installeres automatisk, kan du angive dette i indstillingerne på din smartphone eller tablet. Vi kan også bede dig om at installere opdateringer selv, og du er ansvarlig for at gøre det med det samme. Din manglende installation af opdateringer kan udsætte dig for risici (f.eks. Sikkerhedsrisici) og vil påvirke og begrænse vores ansvar og evne til at levere tjenesterne til dig.

e.     Tjenesterne afhænger af følgende: For at tjenesterne kan fungere korrekt, kræves overførsel af data via tredjepartsenheder og -tjenesteudbydere, herunder dit Wi-Fi-netværk, en kompatibel trådløs enhed (såsom en smartphone eller tablet) og (for nogle produkter) en bredbåndsforbindelse. Signify har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for nogen af ​​disse tredjepartsenheder og -tjenester, deres kompatibilitet og korrekte konfiguration med produkterne og tjenesterne eller relaterede omkostninger. Hvis der af en eller anden grund opstår afbrydelser, forsinkelser, afvisninger eller andre begrænsninger i disse enheder eller tjenester, kan det resultere i, at tjenesterne bliver upålidelige eller utilgængelige i den periode, begrænsningerne varer. Du er ansvarlig for alle gebyrer for tredjepartsenheder og -tjenester. Især streaming og afspilning af optaget video kan resultere i yderligere og betydelige gebyrer.

f.      Din adfærd: Vi leverer tjenesterne med det mål, at de skal være tilgængelige for alle, hvilket betyder, at du skal overholde følgende adfærdsregler:

·      overholde gældende lovgivning, herunder rettigheder for eksportkontrol og sanktioner, databeskyttelse og immaterialrettigheder

·      undlade at gøre ikke skade på, forstyr ikke, misbrug ikke og afbryd ikke Tjenesterne.

·      Du erklærer og garanterer, at du ikke befinder dig i et land, der er under embargo af USA, eller som er blevet udpeget af USA som et "terroriststøttende" land, og at du ikke er opført på nogen liste over forbudte eller begrænsede operatører, der vedligeholdes af USA.

g.     Yderligere produkter kan være påkrævet: Brugen af visse produkter kan kræve yderligere et eller flere produkter, hvilket vi har angivet i brugsanvisningen.

h.     Tjenesterelateret kommunikation: Fra tid til anden kan vi sende meddelelser eller anden information via vores hjemmeside eller app. Hvis du har spørgsmål vedrørende produkterne, tjenesterne eller disse vilkår, kan du kontakte os via vores kundeservicekanaler.

i.       Feedback: Vi tager gerne imod feedback for tjenesterne og produkterne. Hvis du vælger at give feedback til os, er vi frie til at handle på den uden nogen forpligtelse over for dig.

j.       Sårbarheder: Ethvert produkt, der er afhængigt af trådløse forbindelser eller internetforbindelser eller opretter forbindelse til et netværk af enhver art (såsom cloud-lagring) er muligvis ikke sikkert og kan udnyttes eller hackes af malware- og spywarevarianter ("sårbarheder"). Sårbarheder kan give en angriber mulighed for at få adgang til eller deaktivere systemet eller relaterede produkter, se, hente, ændre, ødelægge, stjæle, afsløre eller ændre dine data eller andres data, overvåge og/eller spionere på dine eller andres aktiviteter, forårsage internet- og netværksafbrydelser, give andre utilsigtet eller uautoriseret adgang til din konto og på anden måde bringe personer, ejendom eller data i fare. Vi garanterer eller erklærer ikke, at tjenesterne er fuldstændig sikre, og/eller at tjenesterne ikke har eller ikke er modtagelige for sårbarheder.

k.     Vi vil ikke være ansvarlige over for dig for fejl eller forsinkelser i udførelsen, i det omfang det er forårsaget af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder force majeure, naturkatastrofer, terrorisme, optøjer eller krig.

 

3.     Dine oplysninger.

a.     Brugerindsendelser og enhedsdata: Nogle af tjenesterne giver dig og dine autoriserede brugere mulighed for at gemme eller på anden måde give oplysninger til eller gennem tjenesterne på forskellige måder – vi henviser til disse oplysninger som "brugerindsendelser". Hvis du vælger at indsende brugerindsendelser, skal du sørge for, at du har de nødvendige rettigheder til at gøre det, og at det er lovligt. Derudover vil tjenesterne give os oplysninger om din brug af produkterne og forskellige enheder, tredjepartstjenester eller applikationer, du forbinder med tjenesterne, ofte på en automatiseret måde – vi henviser til disse oplysninger som "enhedsdata". Dine brugerindsendelser og enhedsdata forbliver dine, hvilket betyder, at du beholder alle rettigheder, som du har til dine brugerindsendelser og enhedsdata.

b.     Tilladelse til at bruge dine oplysninger: Med forbehold for dine databeskyttelsesrettigheder, som er angivet i afsnit 5 nedenfor, giver du ved at bruge tjenesterne os en global (verdensomspændende) og licensafgiftsfri (uden at skulle betale gebyr) licens, som giver os (og vores licenstagere og kontrahenter) tilladelse til at:

·      hoste, gengive, distribuere, ændre, kommunikere og bruge dine brugerindsendelser og enhedsdata – f.eks. ved at give os tilladelse til at gemme oplysningerne på vores systemer og gøre dem tilgængelige og

·      give autoriserede brugere og (som defineret nedenfor) tredjepartsprodukter og -tjenester adgang til dine brugerindsendelser og enhedsdata

med det formål at:

·      drive og forbedre tjenesterne (herunder oprette opdateringer)

·      udvikle nye teknologier og tjenester for os og

·      andre formål som beskrevet i vores gældende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på https://www.wizconnected.com/privacy-notice ("erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger").

c.      Sikkerheden af dine oplysninger: Da vi bekymrer os om integriteten og sikkerheden af dine oplysninger, bestræber vi os på at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi kan dog ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter aldrig vil være i stand til at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger eller bruge dine oplysninger til upassende formål. Læs mere om Signifys ansvarsprogram på vores oversigtsside om sikkerhedsrisici og formidling på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

 

4.     Andres produkter og tjenester.

a.     Adgang til andres produkter og tjenester: Tjenesterne kan tillade, at produkterne interagerer med andres produkter, apps og tjenester ("tredjepartsprodukter og -tjenester"). For at aktivere denne interaktion skal vi muligvis udveksle dine brugerindsendelser og enhedsdata med de relevante tredjeparter. Du er ansvarlig for din interaktion med og brug af tredjepartsprodukterne og -tjenesterne, og vi tager ikke ansvar for tredjepartsprodukterne og -tjenesterne og for nogen grænseflade mellem tredjepartsprodukter og -tjenester og vores produkter og tjenester.

b.     Standarder eller kommunikationsmidler: Produkterne kan bruge forskellige åbne eller almindeligt tilgængelige standarder eller midler til at kommunikere og arbejde sammen med smarte eller tilsluttede enheder, der også anvendes af andre produkter, systemer eller tjenester, som ikke er fremstillet af os. Sådanne produkter og relaterede tjenester, der ikke er udvalgt af os eller certificeret som kompatible med vores produkter og tjenester, fungerer muligvis ikke sammen med vores produkter og tjenester, selvom de er specificeret til at fungere med de samme eller lignende standarder eller kommunikationsmidler.

c.      Link til tredjepartshjemmesider: Vores hjemmeside, app eller kommunikation kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartshjemmesider. Disse links leveres udelukkende som en tjeneste, og da de ikke er under vores kontrol, anbefaler vi ikke og tager ikke ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider.

 

5.     Din databeskyttelse.

a.     Personoplysninger: Din databeskyttelse er vigtig for Signify. Vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for brugen af tjenesterne. Læs disse dokumenter, da de blandt andet beskriver de typer personoplysninger, vi indsamler om dig, dine produkter og tjenesterne, hvordan vi kan bruge dine personoplysninger, de retsgrundlag, vi har til at behandle dine personoplysninger, samt dine databeskyttelsesrettigheder. Yderligere erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger kan gives særskilt for specifikke produkter og tjenester.

b.     Cookies: Nogle gange kan Signify gøre brug af cookies og andre sporingsteknologier. Læs vores cookieerklæring, som er tilgængelig på https://www.wizconnected.com/cookie-policy, for at få flere oplysninger om denne teknologi, og til hvilke formål vi kan bruge den.

 

6.     Suspension og opsigelse af tjenesterne.

a.     Suspension af tjenesterne: Vi kan suspendere tjenesterne midlertidigt, uden at underrette dig, af sikkerhedsmæssige årsager, ved systemfejl, vedligeholdelse og reparation eller andre omstændigheder.

b.     Opsigelse eller suspendering af din adgang til tjenesterne: Du kan når som helst stoppe med at bruge tjenesterne. Vi forbeholder os retten til at opsige eller suspendere din adgang til tjenesterne eller slette din brugerkonto, hvis noget af følgende sker:

·      Hvis vi i god tro mener, at du har brugt tjenesterne eller produkterne i strid med disse vilkår.

·      Hvis vi er forpligtet til at gøre det for at overholde et lovkrav eller en retskendelse.

·      Hvis vi har rimelig grund til at tro, at din adfærd forårsager skade eller belastning for en bruger, tredjepart eller os.

·      Hvis du ikke har logget ind på din konto i en periode på to år.

 

7.     Vores indhold og software.

a.     Immaterialrettigheder: Selvom vi giver dig tilladelse til at bruge vores tjenester, bevarer vi (og vores leverandører og licensgivere) alle immaterialrettigheder, som vi (og vores leverandører og licensgivere) har til tjenesterne.

b.     Vores indhold: Tjenesterne omfatter indhold, der tilhører os. Du må bruge vores indhold i henhold til tilladelsen givet i vilkårene, men vi bevarer alle immaterialrettigheder, som vi har til vores indhold. Du må ikke slette, skjule eller ændre vores varemærker, logoer eller juridiske meddelelser.

c.      Andres indhold: Tjenesterne kan give dig adgang til indhold, der tilhører andre personer eller organisationer. Du må ikke bruge sådant indhold uden tilladelse fra den pågældende person eller organisation eller til andre formål tilladt ved lov.

d.     Software: Nogle af tjenesterne indeholder adgang til og brug af software, for eksempel vores app eller softwaren, der er indlejret i produkterne. Vi giver dig tilladelse til at bruge denne software som en del af tjenesterne. Denne licens er global (verdensomspændende), ikke-eksklusiv (vi kan også licensere softwaren til andre), personlig (du må ikke videregive den til andre) og ikke-overdragelig (du må ikke tildele retten til andre). Nogle af tjenesterne indeholder software, der tilbydes under open source-licensvilkår, som vi stiller til rådighed for dig. Nogle gange er der bestemmelser i open source-licensen, der udtrykkeligt tilsidesætter dele af disse vilkår, så sørg for at læse disse licenser.

e.     Ikke tilladt at gøre: Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje nogen del af tjenesterne eller softwaren, der er inkluderet i tjenesterne. Du må heller ikke foretage reverse engineering eller forsøge at udtrække nogen af vores kildekoder, medmindre den gældende lovgivning tillader det.

 

8.     Ansvarsfraskrivelser og hæftelse.

a.     Ansvarsfraskrivelser: Vi vil gerne gøre din oplevelse af tjenesterne så behagelig som muligt, og vi har stor tiltro til tjenesterne, men vi vil alligevel gøre opmærksom på, at vi kun kan levere tjenesterne "som beset" og "som tilgængelige", og at vi ikke giver nogen garantier, løfter eller forpligtelser vedrørende tjenesterne (herunder indholdet af tjenesterne, specifikke funktioner i tjenesterne eller deres tilgængelighed, pålidelighed eller egnethed til at opfylde dine behov), da der altid er mulighed for, at tingene ikke fungerer, som de skal. I det uheldige tilfælde, at tjenesterne ikke fungerer, beklager vi oprigtigt, da vi forstår, at det er uheldigt og ubelejligt.

b.     Vores hæftelse: Vi er ikke ansvarlige for nogen indirekte, pønale, særlige eller hændelige skader eller følgeskader. Vores samlede ansvar som følge af eller relateret til din brug af tjenesterne er begrænset til det laveste af (i) de gebyrer, du har betalt for at bruge de relevante tjenester i de 3 måneder før overtrædelsen (om nogen); eller (ii) € 50. Disse vilkår begrænser kun vores ansvar, som det er tilladt i henhold til gældende lov.

 

9.     Tvistbilæggelse, lovvalg og domstole.

a.     I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, og undtagen i det omfang det udtrykkeligt er angivet i de følgende paragraffer i dette afsnit 9 eller i afsnit 11, er disse vilkår, dit forhold til os og din brug af tjenesterne underlagt lovgivningen i dit bopælsland, og du og vi accepterer at være underlagt dine lokale domstoles eksklusive jurisdiktion. FN's konvention om kontrakter for internationale varekøb og andre love, der henviser til anvendelsen af lovene i en anden jurisdiktion, er udtrykkeligt udelukket fra og gælder ikke denne kontrakt.

b.     Hvis du er bosiddende i USA, er disse vilkår, dit forhold til os og din brug af tjenesterne underlagt lovgivningen i staten New Jersey, med undtagelse af bestemmelserne for international privatret og lovvalg.

c.      Hvis du er bosiddende i Canada, er disse vilkår, dit forhold til os og din brug af tjenesterne underlagt lovgivningen i provinsen Ontario uden at påvirke bestemmelserne for international privatret og lovvalg. 

d.     Hvis du er bosiddende i Frankrig, har domstolene i Nanterre eksklusiv jurisdiktion.

e.     Hvis du er bosiddende i Indien, er du og vi enige om at løse enhver uenighed eller tvist ved voldgift med den voldgiftsdommer, der i fællesskab er udpeget af os i overensstemmelse med voldgifts- og forligsloven fra 2015 (seneste udgave). Voldgiften skal finde sted i Gurgaon, Haryana, Indien.

f.      Hvis du er bosiddende i Sri Lanka, er du og vi enige om at løse enhver uenighed eller tvist ved voldgift med den voldgiftsdommer, der i fællesskab er udpeget af os i overensstemmelse med voldgiftsloven fra 2005 (seneste udgave). Voldgiften skal finde sted i New Delhi, Indien.

g.     Hvis du er bosiddende i Malaysia, har domstolene i Vestmalaysia eksklusiv jurisdiktion.

h.     Hvis du er bosiddende i Kina, har den lokale domstol i Shanghai, Kina eksklusiv jurisdiktion.

i.       Hvis du er bosiddende i Taiwan, har den lokale domstol i Taipei, Taiwan eksklusiv jurisdiktion.

j.       Hvis du er bosiddende i Tjekkiet, kan du også kontakte den tjekkiske handelsinspektion http://www.coi.cz.

k.     Hvis du er forbruger bosiddende i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og du føler, at din klage ikke er blevet behandlet tilstrækkeligt, kan du, men er ikke forpligtet til, bruge ODR-platformen (European Online Dispute Resolution).

 

10.  Om disse vilkår.

a.     I henhold til gældende lovgivning kan du have visse rettigheder, der ikke kan begrænses af en kontrakt som disse vilkår. Disse vilkår har på ingen måde til formål at begrænse disse rettigheder.

b.     Hvis det viser sig, at en bestemt bestemmelse ikke er gyldig eller ikke kan håndhæves, vil dette ikke påvirke de andre bestemmelser i disse vilkår.

c.      Selvom vi ikke skrider til handling med det samme, efter du har overtrådt disse vilkår, betyder det ikke, at vi ikke har ret til at foretage yderligere handlinger i fremtiden.

d.     Vi kan frit opdatere disse vilkår for at afspejle ændringer i tjenesterne eller den måde, vi driver forretning på, eller af juridiske, lovgivningsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager. Hvis vi foretager større ændringer, som påvirker dig væsentligt, vil vi gøre en rimelig indsats for at give dig besked via WiZ-appen, ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside, ved at sende dig en e-mail eller på anden måde. Din passivitet eller fortsatte brug af tjenesterne efter sådanne advarsler eller meddelelser udgør din anerkendelse og accept af disse ændringer.

e.     Det er ikke sikkert, at alle tjenesterne er tilgængelige i dit land.

f.      Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter os, på vores hjemmeside for produkterne på https://www.wizconnected.com/support.

g.     Alle bestemmelser, der har til hensigt (enten udtrykkeligt eller på anden måde) at forblive i kraft efter brugen eller ophøret af tjenesterne, forbliver i kraft.

 

11.  Vilkår, der gælder for visse produkter, tjenester eller lande. Dette afsnit 11 fastsætter yderligere vilkår, der gælder for visse produkter, tjenester eller lande. Hvis der er nogen uoverensstemmelse mellem dette afsnit 11 og disse vilkår ud over dette afsnit 11, har oplysningerne i dette afsnit 11 forrang.

·      Tyrkiet: Det lokale telefonnummer er 0850 390 19 22, og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig her https://www.wizconnected.com/tr-tr/privacy-notice.

·      Yderligere vilkår for Home Monitoring : Home Monitoring-tjenester er tilgængelige i USA, Canada, Storbritannien, Irland, Belgien, Luxembourg, Holland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Polen, Rumænien, Serbien, Slovenien og Slovakiet. Yderligere vilkår for Home Monitoring er angivet i bilag 1 og gælder for brugen af ​​relevante Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester. 

·      USA: Meddelelse til indbyggere i Californien: I henhold til California Civil Code afsnit 1789.3 er indbyggere i Californien berettiget til følgende meddelelse om forbrugerrettigheder: Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende vores hjemmeside eller disse vilkår, kan du sende en forespørgsel via linket "Contact Us" (Kontakt os) på https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Du kan også kontakte os ved at skrive til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 eller ved at ringe til Signify på 1(800) 555-0050. Indbyggere i Californien kan kontakte Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services hos California Department of Consumer Affairs via brev sendt til adressen 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller telefonisk på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

 

12.  Slutbrugervilkår, som kræves af Apple. Hvis du har downloadet WiZ-appen fra Apple, Inc. ("Apple") App Store, eller hvis du bruger WiZ-appen på en iOS-enhed, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret følgende Apple-meddelelse: Disse vilkår er kun en aftale mellem dig og os, ikke med Apple, og Apple er ikke ansvarlig for tjenesterne eller deres indhold. Apple har ingen som helst forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester relateret til WiZ-appen. Hvis WiZ-appen ikke passer til nogen gældende garanti, kan du give Apple besked, hvorefter Apple vil refundere dig købsprisen for WiZ-appen, hvis det er relevant. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har Apple ingen andre garantiforpligtelser med hensyn til WiZ-appen. Apple er ikke ansvarlig for at behandle krav fremsat af dig eller nogen tredjepart i forbindelse med WiZ-appen eller din besiddelse og/eller brug af WiZ-appen, herunder: (a) produktansvarskrav, (b) påstande om, at WiZ-appen ikke overholder gældende lovmæssige eller regulatoriske krav, og (c) krav baseret på forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for at efterforske, forsvare, løse eller skadesløsholde nogen tredjeparts påstand om, at WiZ-appen og/eller din besiddelse og brug af WiZ-appen krænker denne tredjeparts immaterialrettigheder. Du accepterer at overholde alle gældende tredjepartsvilkår, når du bruger WiZ-appen. Apple og Apples tilknyttede selskaber er tredjepartsbegunstigede af disse vilkår, og når du har accepteret disse vilkår, har Apple ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve disse vilkår over for dig som tredjepartsbegunstiget af disse vilkår. Licensen, der henvises til i afsnit 2a, er begrænset til den ikke-overførbare ret til at bruge WiZ-appen til at styre og overvåge dine produkter på ethvert Apple-mærket produkt. 

 

BILAG 1 – Yderligere vilkår for Home Monitoring

 

HVIS DU ER BOSIDDENDE I USA ELLER CANADA (UNDTAGEN QUEBEC-PROVINSEN), ELLER HVIS DU REJSER KRAV MOD OS I USA ELLER CANADA (UNDTAGEN QUEBEC-PROVINSEN), SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT AFSNIT 9.g og 9.h INDEHOLDER EN OBLIGATORISK VOLDGIFTSKLAUSUL OG FRITAGELSER FOR GRUPPESØGSMÅL OG NÆVNINGETING, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER. BORTSET FRA DE UNDTAGELSER, DER ER NÆVNT I AFSNIT 9.g og 9.h, BETYDER FRAVALG AF ET GRUPPESØGSMÅL, AT DU ACCEPTERER AT BEHANDLE TVISTEN INDIVIDUELT OG IKKE SOM LED I ET GRUPPESØGSMÅL OG/ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. DU ACCEPTERER AT OVERHOLDE DISSE GENSIDIGE TVISTBILÆGGELSESBESTEMMELSER. DER ER INGEN DOMMER ELLER JURY I VOLDGIFT, OG DER ER FÆRRE OPDAGELSES- OG APPELPROCEDURER END I RETTEN.

 

1.     Anvendelighed:

a.     Disse yderligere vilkår for Home Monitoring ("vilkår for Home Monitoring") gælder for brugen af ​​Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester som beskrevet nedenfor.

b.     Hvis du ønsker at bruge Home Monitoring-produkterne og Home Monitoring-tjenesterne, skal du acceptere vilkårene for brug af WiZ, som omfatter disse vilkår for Home Monitoring ("aftale om Home Monitoring"), som er en juridisk aftale mellem dig og os, der regulerer din brug af Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester. Hvis der er en konflikt mellem vilkårene for Home Monitoring og brugsvilkårene for WiZ, vil disse vilkår for Home Monitoring have forrang. Aftalen om Home Monitoring indeholder vilkår og betingelser vedrørende dig og dine autoriserede brugere – og du er ansvarlig for at sikre, at de overholder disse vilkår og betingelser.

 

2.     Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester:

a.     Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester består af følgende:

·      WiZ-produkter, der er angivet på emballagen eller i markedsføringsmaterialet til brug med Home Monitoring-tjenester ("Home Monitoring-produkter").

·      Funktioner, der er tilgængelige i den gratis adgang (som angivet i afsnit 5 nedenfor) eller med et heads-up-abonnement. Desuden inkluderer de (afhængigt af hvilket abonnement du vælger) funktioner, der giver dig mulighed for (men ikke begrænset til) at se en tidslinje af hændelser relateret til dit hjems sikkerhed inde og ude, aktivere og deaktivere Home Monitoring-funktioner, modtage mobilmeddelelser om sikkerhedsrelevante hændelser for dit hjem, hvis det er konfigureret, se livevideo fra Home Monitoring-kameraer og afspille optagne videoklip af registrerede hændelser. Derudover kan du som ejer (eller autoriseret bruger) definere, hvad der betragtes som en sikkerhedsrelateret hændelse. Nogle funktioner (herunder udvidet lagring af videoklip) er kun tilgængelige med et ekstra betalt heads-up-serviceabonnement. Alle disse funktioner er tilgængelige via WiZ-appen. De funktioner, der gælder for dig i henhold til dit valg af gratis adgang eller heads-up, kaldes samlet for "Home Monitoring-tjenester". Home Monitoring-tjenesterne er kun tilgængelige i USA, Canada, Storbritannien, Irland, Belgien, Luxembourg, Holland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Polen, Rumænien, Serbien, Slovenien og Slovakiet.

b.     Du har tilladelse til at bruge Home Monitoring-produkterne og Home Monitoring-tjenesterne i henhold til de betingelser og krav, der er angivet i aftalen om Home Monitoring.

 

3.     Betingelser for brug:

a.     Påkrævede produkter: Home Monitoring-tjenester kræver kompatible Home Monitoring-produkter, som du skal købe separat, og som skal parres med WiZ-appen og din WiZ-brugerkonto. Du forstår og accepterer, at Home Monitoring-tjenester kun fungerer med Home Monitoring-produkter. De er ikke beregnet til at blive brugt sammen med andre produkter. Hvis du ikke længere har ret til at bruge Home Monitoring-produkter (f.eks. på grund af salg af et hus), har du pligt til straks at ophæve parringen til sådanne Home Monitoring-produkter).

b.     Installation og brug:

·      Du er ansvarlig for følgende:

o   Du skal implementere og konfigurere de tekniske og andre krav nøjagtigt i overensstemmelse med anvisningerne fra os og sørge for vedligeholdelsen af ​​dem.

o   Du må udelukkende installere, teste og bruge dine Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester i overensstemmelse med alle gældende advarsler, faremærkater og instruktioner og alle gældende love, forskrifter, regler eller standarder.

o   Du skal udskifte eller genoplade batterierne i dine Home Monitoring-produkter, når det er nødvendigt.

·      System- og enhedskrav: Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester kræver et fungerende Wi-Fi-netværk i dit hjem, som er pålideligt forbundet til internettet med tilstrækkelig båndbredde, samt WiZ-appen på en mobilenhed. Det er dit ansvar at sikre, at du har alle nødvendige systemer og udstyr på plads, og at de er kompatible og korrekt konfigureret. Vi aktiverer muligvis Bluetooth på din mobilenhed uden forudgående varsel (men afhængigt af dine enhedsindstillinger) for at sikre den korrekte drift af Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester og for at muliggøre brugen af ​​visse funktioner.

·      Vi overvåger ikke dine Home Monitoring-produkter, og vi reagerer ikke på data og hændelser modtaget, når du bruger Home Monitoring-tjenester. Det er udelukkende op til dig (eller en autoriseret bruger) at foretage enhver nødvendig handling, herunder videresendelse af hændelsesmeddelelser til udpegede kontaktpersoner. Derudover er det dit ansvar at bestemme en passende reaktion på alle data og hændelser, du modtager, mens du bruger Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester. Du accepterer, at du er fuldt ansvarlig for dine reaktionshandlinger og dine udpegede kontaktpersoners reaktionshandlinger. Hvis din reaktion på data og hændelser i forbindelse med brugen af ​​Home Monitoring-tjenester medfører omkostninger, er du selv fuldt ansvarlig for disse omkostninger. Hvis du modtager meddelelse om en livstruende situation, en situation, der påvirker sikkerhed, ejendomsrisiko, brand, oversvømmelse, indbrud, røveri, helbredsrelaterede problemer eller andre nødsituationer i forbindelse med brugen af ​​Home Monitoring-tjenester, skal du straks kontakte politi, brandvæsen eller den relevante beredskabstjeneste. Vi tilbyder ikke nogen overvågning eller nødopkaldsservice.

·      Hvis dine Home Monitoring-produkter ikke er installeret korrekt, eller hvis nogen af ​​deres sensorer er uden for rækkevidde eller blokeret af vægge, møbler, personlige ejendele eller andre genstande, kan du modtage falske alarmer eller registreringsfejl. 

·      Du garanterer og erklærer, at Home Monitoring-produkterne er blevet professionelt installeret, og at deres brug ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse for andre. Hvis installationen og brugen af ​​Home Monitoring-produkterne krænker en tredjeparts rettigheder, er det dit ansvar at underrette den relevante tredjepart og indhente det nødvendige samtykke fra denne tredjepart, hvilket kan være nødvendigt for den ønskede installation og brug af Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester.

·      I det fulde omfang det er tilladt ifølge loven, fraskriver vi os hermed ethvert ansvar i forbindelse med installation, drift og/eller brug af Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester, herunder brug af Home Monitoring-produkter i strid med gældende love, forskrifter, regler eller standarder.

·      Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester kan opleve midlertidige udfald på grund af sikkerhedsårsager, systemfejl (herunder afbrydelse af din Wi-Fi-forbindelse og utilstrækkelig båndbredde), tekniske problemer, vedligeholdelse, test, reparation, opdateringer eller andre omstændigheder. Selvom vi bestræber os på at sikre, at brugen af ​​Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester er så uafbrudt som muligt inden for vores tekniske og operationelle muligheder, garanterer vi ikke uafbrudt brug og giver ikke ret til det.

c.      Kun til privat brug: Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester er kun beregnet til din egen, personlige og private beboelse. Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester er ikke beregnet til erhvervsmæssig eller kommerciel eller ikke-boligmæssig anvendelse – og vi er ikke ansvarlige for en sådan anvendelse.

d.     Ingen tredjepartsovervågning: Home Monitoring-tjenester yder ikke tredjepartsovervågning eller nødhjælp. Bemærk følgende i den forbindelse:

·      Vi har ikke adgang til advarsler eller live video- eller billedoptagelser.

·      Vi overvåger ikke meddelelser, og vi underretter ikke myndighederne om akutte situationer i dit hjem eller kalder myndighederne hjem til dig i nødsituationer.

·      Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser i ankomst eller reaktioner fra myndighederne eller andre tredjeparter.

Alle nødmeldinger, herunder om livstruende situationer, sikkerheds- og nødsituationer, skal indberettes af dig til de relevante myndigheder. VI VIL ALDRIG SENDE NØDTJENESTER TIL DIT HJEM I EN NØDSITUATION ELLER I ANDRE TILFÆLDE.

e.     Ingen eliminering af hændelser:

·      Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester er ikke beregnet til at reducere eller forhindre skadelige hændelser, såsom ubudne gæster, indbrud og/eller røverier, og vi garanterer ikke, at de vil reducere eller forhindre sådanne hændelser. Du forstår og accepterer følgende vilkår:

o   Du kan ikke sætte din lid til, at Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester afværger eller minimerer hændelser som indbrud og røverier og deres konsekvenser.

o   Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester afværger eller minimerer ikke nødvendigvis sådanne hændelser eller deres konsekvenser.

Vi giver ingen udtrykkelig eller underforstået garanti eller erklæring om, at brugen af ​​ Home Monitoring-produkter eller Home Monitoring-tjenester vil afværge eller minimere sådanne hændelser eller deres konsekvenser og/eller påvirke eller øge sikkerhedsniveauet.

·      Du accepterer, at Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester ikke er en erstatning for et tredjepartsovervåget nødmeddelelsessystem. Vores systemer er udviklet til at levere meddelelser pålideligt og rettidigt, men vi kan og vil ikke garantere, at du modtager alle meddelelser til tiden.

·      Du bør beskytte dig selv mod alle tab og risici med passende forsikringsdækning, og du er eneansvarlig for at opnå al forsikringsdækning, som du mener er nødvendig eller påkrævet i henhold til gældende krav.

f.      Dit ansvar for at overholde loven:

·      Databeskyttelseslove og andre gældende love, forskrifter, regler eller standarder, der gælder i din jurisdiktion, kan pålægge dig og din brug af Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester visse forpligtelser. Du forstår og accepterer, at du alene er ansvarlig for overholdelse af alle sådanne gældende love, forskrifter, regler eller standarder, når du bruger Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester. Dette inkluderer alle følgende:

o   Overholdelse af gældende love, forskrifter, regler eller standarder for optagelse eller deling af video- eller lydindhold, herunder indhold, der involverer tredjeparter, offentlige rum eller på anden måde indeholder oplysninger, der vedrører en eller flere enkeltpersoners identitet.

o   Overholdelse af love, forskrifter, regler eller standarder, der kræver, at tredjeparter skal underrettes om eller give samtykke til brugen af ​​Home Monitoring-produkter eller Home Monitoring-tjenester (f.eks. love eller regler, der kræver, at du opsætter passende skilte, som fortæller andre, at der laves lyd- og billedoptagelser). Bemærk, at vi ikke leverer klistermærker eller andre lignende materialer til Home Monitoring-produkterne, som kan bruges til at angive dette i overensstemmelse med kravene. Du er alene ansvarlig for at sikre overholdelse af gældende lovgivning i denne henseende.

o   Du skal sikre, at Home Monitoring-produkter med lyd- og videooptagelsesfunktioner ikke er rettet mod offentlige områder og/eller placeret i nærheden af ​​et område, hvor enkeltpersoner kan have en rimelig forventning om privatliv (såsom et badeværelse eller soveværelse).

o   Du skal overholde kravene om, at et Home Monitoring-produkt, der laver billed- og/eller lydoptagelser, skal være installeret på en sådan måde, at det ikke optager noget uden for din ejendoms afgrænsning (herunder offentlige fortove eller veje).

o   Du skal sikre, at du overholder alle gældende love om beskyttelse af biometriske data. Du erklærer hermed, at alle oplysninger, der er uploadet gennem Home Monitoring-tjenesterne med henblik på ansigtsgenkendelsesfunktionen, er opnået i overensstemmelse med sådanne love.

o   Du skal overholde gældende krav til gennemsigtighed eller lovpligtig rapportering.

o   Du skal overholde gældende opbevaringsperioder for personoplysninger, herunder valg af et passende abonnement i overensstemmelse hermed.

o   Du skal generelt overholde al gældende databeskyttelseslovgivning.

·      Vi er ikke ansvarlige for, at du bruger Home Monitoring-tjenester eller Home Monitoring-produkter på en måde, der bryder loven eller krænker en persons rettigheder.

·      Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester er kun beregnet til brug på din egen, personlige og private bolig. Databeskyttelseslove og love til beskyttelse af personlige oplysninger i dit bopælsland kan stille visse krav til dig og din brug af Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester. I visse video-, lyd- og ansigtsgenkendelsesdata (for eksempel video- og lydsignaler og data), som du indsamler med Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester, er du som ejer eller autoriseret bruger dataansvarlig baseret på den lovgivning, der gælder for disse data, og vi er behandleren af ​​disse data i overensstemmelse med gældende lov.

·      For de aktiviteter, du deltager i som ejer eller autoriseret bruger, der i henhold til gældende lovgivning kan være husholdningsaktiviteter relateret til optagelse og streaming af video eller lyd med Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester, er vi din databehandler som defineret i den gældende generelle EU-forordning om databeskyttelse.

·      Når vi fungerer som databehandler af de personoplysninger, som du har indsamlet fra din brug af Home Monitoring-produkter og Home Monitoring-tjenester, gælder databehandleraftalen for Home Monitoring ("DPA"). Ved at acceptere WiZ's vilkår for brug, accepterer du også DPA'en. Du kan læse den her: https://www.wizconnected.com/dataprocessingagreement.

g.     Hvis noget går galt:

·      Vi forsøger så vidt muligt at sikre uafbrudt brug af Home Monitoring-tjenesterne inden for rammerne af deres tekniske og funktionelle funktioner, men vi kan ikke love uafbrudt brug. Ud over det, der kræves af den gældende lovgivning, leveres Home Monitoring-tjenesterne "SOM BESET" og "SOM TILGÆNGELIGE", og i det videst mulige omfang i henhold til gældende lov FRASKRIVER VI OS ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE OG ENHVER GARANTI OPSTÅET UNDER HANDLEN ELLER HANDELSBRUG. Vi garanterer ikke, at Home Monitoring-produkterne og Home Monitoring-tjenesterne opfylder dine krav eller vil være tilgængelige uden afbrydelser, sikre eller fejlfrie. Vi garanterer ikke for kvaliteten af oplysninger eller indhold leveret via Home Monitoring-tjenesterne. Vi giver ingen garanti og fraskriver os hermed enhver stiltiende garanti for, at Home Monitoring-tjenesterne vil fungere uden fejl eller uden afbrydelser. Home Monitoring-tjenester kan opleve midlertidige afbrydelser eller forstyrrelser på grund af vedligeholdelses- og serviceaktiviteter, yderligere udvikling eller andre forstyrrelser.

·      Hvis du er en forbruger bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), giver EØS-forbrugerloven dig en juridisk garanti, der dækker Home Monitoring-tjenesternes overensstemmelseskrav. Baseret på denne garanti vil vi rette enhver mangel på overensstemmelse, som du opdager i Home Monitoring-tjenesterne.

·      Hvis der er problemer med funktionerne i Home Monitoring-tjenesterne, bedes du kontakte os gennem vores forbrugerservicekanaler (du kan finde instruktioner til at kontakte os på vores hjemmeside på https://www.wizconnected.com/support) og med rimelighed bistå os som anmodet med at løse problemet. Vi vil gøre en rimelig indsats for at løse den defekt, du rapporterer, ved hjælp af vores standardproces. Den dækker følgende trin: (i) dataindsamling af hændelsen rapporteret fra forskellige kilder, (ii) evaluering af effekterne med evalueringsværktøjer til prioritering af hændelsen og (iii) fastlæggelse og implementering af en løsning, der er egnet til den pågældende prioritering. Det kan være en temporær løsning (for eksempel et hotfix eller en midlertidig løsning) eller en fremtidig (kort eller langsigtet) opdatering ("supportproces").

·      Hvis vi ikke er i stand til at afhjælpe defekten i overensstemmelse med vores supportproces, vil du være berettiget til følgende afhjælpninger for dit betalte heads-up-abonnement (hvis og når det er relevant): (i) en forholdsmæssig reduktion af det gældende abonnementsgebyr eller (ii) opsigelse af dit abonnement og en tilbagebetaling af det pro rata-beløb, der allerede er betalt for den periode, hvor du oplever mangel på funktionalitet, og ethvert beløb, der allerede måtte være betalt for en fremtidig periode. Vores manglende evne til at afhjælpe defekten omfatter situationer, hvor (i) det er umuligt at fjerne defekten, (ii) udbedring af defekten ikke er mulig, fordi det medfører uforholdsmæssige omkostninger, (iii) der opstår en uoverensstemmelse på trods af vores forsøg på at udbedre defekten, (iv) defekten er så alvorlig, at en øjeblikkelig prisnedsættelse eller opsigelse er berettiget, (v) vi nægter enhver yderligere ydelse, eller (vi) det er åbenlyst (inklusive en erklæring fra os), at vi ikke inden for en rimelig tid eller uden væsentlige gener for dig kan afhjælpe defekten.

 

4.     Brugerindhold:

a.     Home Monitoring-tjenesterne tilbyder mulighed for at optage lyd, video, åbnings- og lukkehandlinger og bevægelse med tidsstempler og billeder (tekst som en delmængde) med visse Home Monitoring-produkter ("brugerindhold"). Vi kan ikke få adgang til dette lyd-, video- og billedindhold (tekst som en delmængde). Metadataene om, at en hændelse fandt sted på et bestemt tidspunkt, herunder hændelsens kategori, er kendte for os.

b.     Du er eneansvarlig for alt dit brugerindhold, og vi har intet ansvar over for dig eller nogen anden, der benytter din brugerkonto til noget brugerindhold. Du skal sikre dig, at Home Monitoring-produkterne kun optager brugerindhold, når du er autoriseret til det. Du må ikke overføre noget brugerindhold, som ved dets indhold, form, design eller på anden måde overtræder gældende lovgivning eller krænker moral eller tredjeparters rettigheder. Overtrædelse af ovenstående er grund til opsigelse af din ret til at bruge eller få adgang til Home Monitoring-tjenesterne.

c.      Vi kan ikke se andet brugerindhold end (i) metadata, der tidsbestemmer og klassificerer en hændelse, og (ii) eventuelt brugerindhold, du (som administrator) har downloadet for at dele det med os efter eget skøn (f.eks. relateret til kvalitet og forbrugerbeskyttelse). Vi kan dog videregive dit brugerindhold til retshåndhævelse eller myndigheder, hvis loven kræver det. I sådanne tilfælde skal du samarbejde fuldt ud med os for at overholde sådanne lovkrav. Se flere oplysninger om anmodninger om overførsel af data til Home Monitoring på https://www.wizconnected.com/en-us/support/product-terms-of-use/disclosure-request.

d.     Canada-baserede forbrugere: Hvis du bor i Canada, giver du samtykke til den behandling af brugerindhold, der er nødvendig for, at vi kan levere Home Monitoring-tjenester til dig. Derudover accepterer du, at vi kan konvertere dine personlige oplysninger til en anonym form, i hvilket tilfælde personoplysningerne ikke længere kan knyttes til et registreret individ, hverken alene eller sammen med andre oplysninger, så vi kan bruge disse anonyme personoplysninger til vores egne interne forretningsformål. 

 

5.     Funktionsadgang, gebyrer og betaling:

a.     Når du aktiverer dine Home Monitoring-produkter eller Home Monitoring-tjenester, har du mulighed for (via WiZ-appen) at (i) bruge visse tilgængelige funktioner uden ekstra gebyr ("gratis adgang") eller (ii) tegne et månedligt eller årligt abonnement mod et ekstra gebyr ("heads-up"), ifølge hvilket du kan være berettiget til en tredive (30) dages prøveperiode, medmindre du allerede har testet et abonnement ("prøveperiode"). HVIS DU IKKE GIVER OS BESKED INDEN UDGANGEN AF ​​PRØVEPERIODEN OM, AT DU ØNSKER AT OPSIGE DIT ABONNEMENT, FORSTÅR DU, AT PRØVEPERIODEN AUTOMATISK VIL GÅ OVER TIL ET BETALT ABONNEMENT I SLUTNINGEN AF ​​PRØVEPERIODEN, OG DU GIVER OS TILLADELSE TIL AT OPKRÆVE AKTUELT ABONNEMENTSGEBYR FOR HVER EFTERFØLGENDE PERIODE VED HJÆLP AF DEN BETALINGSMETODE, DU HAR ANGIVET GENNEM DEN RELEVANTE APP-BUTIK, INDTIL DIT ABONNEMENT OPSIGES.

b.     En fuldstændig beskrivelse af funktionerne i gratis adgang og heads-up samt de gældende gebyrer, betalingsbetingelser og varselsfrister er tilgængelig på vores hjemmeside på Heads-Up Subscription — WiZ App V2 Help Center (helpshift.com). Heads-up-abonnementsgebyrer opkræves forud på den første dag i abonnementsperioden (år eller måned). Du betaler dem med den valgte betalingsmetode i den app-butik, du bruger (enten Apple eller Google) ("app-butik"), og i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for den anvendte app-butik.

c.      Når du afgiver en ordre på et heads-up-abonnement, oprettes der et gyldigt, bindende og retskraftigt abonnement mellem dig og os og den relaterede forpligtelse til at betale de relevante gebyrer i henhold til det gældende abonnement. Hvis du er forbruger bosat i EØS, accepterer du, at retten til at opsige et heads-up-abonnement, som du modtager en prøveperiode for, slutter fjorten (14) dage efter prøveperiodens begyndelse. HVIS DU IKKE OPSIGER DIT ABONNEMENT INDEN UDGANGEN AF ​​PRØVEPERIODEN, MISTER DU DIN RET TIL AT OPSIGE OG GIVER OS TILLADELSE TIL AUTOMATISK AT OPKRÆVE AKTUELT ABONNEMENTSGEBYR GENNEM DEN APP-BUTIK, DU BRUGER, FOR HVER EFTERFØLGENDE ABONNEMENTSPERIODE, INDTIL DIT ABONNEMENT OPSIGES.

d.     Hvis vi ikke modtager din betaling gennem den app-butik, du bruger, forbeholder vi os retten til at opsige dit abonnement. I så fald har du kun ret til at bruge gratis adgang.

e.     Heads-up-abonnementsgebyrer er gyldige i den periode, du har betalt dem for (hvis det f.eks. er et årsabonnement, gælder de i abonnementsperioden på et år, og hvis det er et månedligt abonnement, er de gældende for den betalte abonnementsperiode på en måned). Alle betalinger inkluderer moms, hvis det er relevant i din jurisdiktion.

f.      Vi kan opdatere gratis adgang- og/eller heads-up-abonnementer ved at introducere nye funktioner, ændre eller afbryde (midlertidigt eller permanent) enhver funktion eller del heraf, eller ved at lægge begrænsninger på visse funktioner og/eller ændre gældende gebyrer, betalingsbetingelser, varselperioder eller andre vilkår. Disse opdateringer og ændringer kaldes "abonnementsopdateringer". Vi giver dig besked om en abonnementsopdatering (enten via e-mail eller i WiZ-appen), og i en abonnementsperiode, hvor vi allerede har modtaget betaling for det pågældende abonnement, vil alle abonnementsopdateringer være tilgængelige for dig i resten af abonnementsperioden, som du har betalt for. Hvis du for eksempel har et årsabonnement, og vi tilbyder yderligere funktioner til brug i den årlige abonnementsperiode, som du allerede har betalt for, vil disse funktioner være tilgængelige for dig for det gebyr, der allerede er betalt for den pågældende abonnementsperiode (så vi opkræver ikke dig ekstra for sådanne tilføjede funktioner). Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at bruge dit heads-up-abonnement på grund af en abonnementsopdatering, kan du opsige dette abonnement i henhold til den gældende opsigelsesperiode. Du har ret til at opsige dit heads-up-abonnement, hvis en abonnementsopdatering påvirker din adgang til eller brug af det pågældende abonnement negativt, medmindre en sådan negativ påvirkning kun er lille. I så fald har du ret til at opsige dit heads-up-abonnement gratis inden for 30 (tredive) dage efter (i) modtagelse af information om abonnementsopdateringen eller (ii) tidspunktet, hvor abonnementsopdateringen trådte i kraft, alt efter hvad det sker senest.

 

6.     Skadesløsholdelse: AFTALEN OM HOME MONITORING ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL AT VÆRE TIL DIN FORDEL. DERFOR ACCEPTERER DU I VIDEST MULIGT OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, AT HOLDE OS SKADESLØSE, FORSVARE, FRIGIVE OG FRIGØRE OS FRA OG MOD (I) ALLE KRAV, HANDLINGER, SØGSMÅL OG ANDRE RETLIGE HANDLINGER INDGIVET AF TREDJEPART MOD OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL AFTALEN OM HOME MONITORING, HOME MONITORING-PRODUKTER OG/ELLER HOME MONITORING-TJENESTER (EN "TREDJEPARTSHANDLING"), OG (II) ALLE RELATEREDE TAB, SKADER, FORLIG OG DOMME, HERUNDER ADVOKATSALÆRER OG OMKOSTNINGER, SOM ER PÅLØBET AF OS, VURDERET ELLER TILKENDT OS ELLER PÅDRAGET OS I FORBINDELSE MED ELLER OPSTÅET AF EN SÅDAN TREDJEPARTSHANDLING ("TAB RELATERET TIL TREDJEPART"), SELVOM SÅDANNE TREDJEPARTSHANDLINGER OG TAB RELATERET TIL TREDJEPART SKYLDES VORES UAGTSOMHED, BRUD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER BETINGELSE, OBJEKTIVT ANSVAR, MANGLENDE OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING, DATABRUD ELLER ANDRE FEJL. INTET HERI INDEHOLDER NOGEN ANSVARSFRASKRIVELSER, DER VILLE GØRE DETTE AFSNIT HELT ELLER DELVIST UGYLDIGT OG/ELLER UDEN RETSKRAFT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DENNE ERSTATNINGSFORPLIGTELSE GÆLDER IKKE BEVIDST, LETSINDIG, FORSÆTLIG ELLER UANSVARLIG ADFÆRD FRA VORES SIDE ELLER GROV UAGTSOMHED FRA VORES SIDE I DE DELSTATER/PROVINSER/LANDE, DER IKKE TILLADER BEGRÆNSET ANSVAR FOR GROV UAGTSOMHED. "TREDJEPART" HERI OMFATTER ENHVER PERSON ELLER ENHED, DER IKKE ER PART I AFTALEN OM HOME MONITORING, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ÆGTEFÆLLER, FAMILIEMEDLEMMER, NABOER, LEJERE ELLER FORSIKRINGSSELSKABER.

 

7.     Hæftelse:

a.     VI HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER UAGTSOMHED, FOR NOGEN SÆRLIGE, HÆNDELIGE, PØNALE ELLER MULTIPLE SKADER, FØLGESKADER (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER) ELLER TABT FORTJENESTE, DER SKYLDES HOME MONITORING-TJENESTERNE, SELVOM VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. GÆLDENDE LOV TILLADER MULIGVIS IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VORES FULDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG ÅRSAGER TIL SØGSMÅL (UANSET OM DET MÅTTE VÆRE I HENHOLD TIL KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS) VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, SOM ER BETALT AF DIG, OM NOGET, FOR SÅDANNE HOME MONITORING-TJENESTER I DE FOREGÅENDE TOLV (12) MÅNEDER. DENNE BEGRÆNSNING ER KUMULATIV OG VIL IKKE BLIVE ØGET VED EKSISTENSEN AF ​​MERE END ÉN HÆNDELSE ELLER ÉT KRAV. SIGNIFY UDELUKKER ENHVER FORM FOR ANSVAR FOR UDBYDERE OG LEVERANDØRER. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE PÅ NOGEN MÅDE FOR NOGET INDHOLD (HERUNDER BRUGERINDHOLD), HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLDET ELLER TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF INDHOLD, DER ER TRANSMITTERET ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT GENNEM HOME MONITORING-TJENESTERNE ELLER EKSPONERING FOR DET. 

b.     DU BRUGER HOME MONITORING-TJENESTERNE PÅ EGEN RISIKO . DU HAR ET ANSVAR FOR TILSTRÆKKELIG BESKYTTELSE OG SIKKERHEDSKOPIERING AF DIT BRUGERINDHOLD I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF HOME MONITORING-TJENESTERNE, OG DU ACCEPTERER AT HOLDE OS SKADESLØSE FRA OG ACCEPTERER IKKE AT SAGSØGE OS FOR KRAV BASERET PÅ DIN BRUG AF HOME MONITORING-TJENESTERNE, HERUNDER KRAV VEDRØRENDE TABTE DATA ELLER BRUGERINDHOLD.

 

8.     Gyldighedsperiode og opsigelse:

a.     Gyldighedsperiode: Aftalen om Home Monitoring begynder ved din første brug af et Home Monitoring-produkt eller en Home Monitoring-tjeneste, og den slutter, når du eller vi opsiger aftalen.

b.     Opsigelse:

·      Du kan til enhver tid opsige dit betalte heads-up-abonnement i overensstemmelse med meddelelsesperioderne for dit heads-up-abonnement.

·      Retten til at opsige aftalen af en berettiget årsag forbliver uændret for både os og dig.

·      Medmindre aftalen om Home Monitoring opsiges som beskrevet ovenfor, vil dens vilkår være bindende for dig, så længe du bruger et eller flere Home Monitoring-produkter.

c.      Konsekvenser af opsigelse: Når dit heads-up-abonnement opsiges, sletter vi ethvert brugerindhold, vi har gemt på dine vegne uden for den nye opbevaringsperiode. Ved sletning af din WiZ-konto vil alle hændelsesmetadata og konfigurationsdata blive anonymiseret, og brugerindhold vil blive slettet.

 

 

9.     Vilkår, der gælder for visse lande. Dette afsnit 9 fastsætter yderligere vilkår, der gælder for visse lande. Hvis der er forskelle mellem dette afsnit 9 og eventuelle bestemmelser i aftalen om Home Monitoring, bortset fra dette afsnit 9, vil dette afsnit 9 have forrang.

a.     Afsnit 3g (punkt 4):

       i.          Følgende sætning tilføjes, hvis du har din bopæl i Tjekkiet: Med hensyn til eventuelle defekter er du berettiget til rettighederne angivet i civilloven.

      ii.          Følgende sætning tilføjes, hvis du har din bopæl i Ungarn: Du er berettiget til rettighederne, der er angivet i regeringsdekret 373/2021 (VI.30.) og civilloven, som gælder i fællesskab.

b.     Afsnit 5d:

       i.          Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Polen: I tilfælde af at vi ikke modtager din betaling via din app-butik, forbeholder vi os retten til at opsige dit abonnement inden for tres (60) dage efter din bestilling, og du har kun ret til at bruge gratis adgang.

c.      Afsnit 6:

       i.          Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Belgien, Kroatien, Grækenland, Holland, Italien, Luxembourg, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig: Du er ansvarlig for overtrædelser af aftalen om Home Monitoring i henhold til gældende lovgivning.

d.     Afsnit 7:

       i.          Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Tyskland eller Østrig: Erstatningskrav er en undtagelse. Ovennævnte undtagelser gælder ikke, hvis sagen er underlagt lovbestemt ansvar, såsom ansvar i henhold til produktansvarsloven ("Produkthaftungsgesetz"), eller i sager, der involverer grov uagtsomhed eller forsæt, dødsfald, personskade eller skade på helbred eller brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse ("wesentliche Vertragsverletzungen"). Erstatningskrav baseret på misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse er dog begrænset til forudsigelige skader, der typisk er forbundet med kontrakter, medmindre de er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt eller er begrundet i ansvar for skade på liv eller helbred.

      ii.          Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Belgien, Kroatien, Grækenland, Holland, Italien, Luxembourg, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn: Erstatningskrav er udelukket, i det omfang loven tillader det. Denne udelukkelse af ansvar gælder ikke for andet ansvar, der ikke kan udelukkes ved lov, såsom forsætlig tort eller ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed.

    iii.          Afsnittet slettes helt, hvis du har bopæl i Polen, Rumænien, Spanien.

e.     Afsnit 8c:

       i.          Følgende sætning tilføjes, hvis du har bopæl i Tjekkiet: Dette afsnit gælder i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

f.      Hvis du har bopæl i Rumænien, gælder følgende yderligere afsnit: Du accepterer, at aftalen om Home Monitoring ikke indeholder nogen usædvanlige (standard)klausuler, der udtrykkeligt er defineret af rumænsk lov. Ved accept af aftalen om Home Monitoring accepterer du uigenkaldeligt alle klausuler i aftalen, især (men ikke begrænset til) følgende afsnit: 3.b-e, 3.f, 1. punkt, 2. element, 3.f, 2. punkt, 4.b og 6.

g.     Hvis du har bopæl i Canada (undtagen Quebec-provinsen):

·       Afsnit 9 i brugsvilkårene for WiZ vedrørende aftalen om Home Monitoring erstattes fuldstændig af:

 

LØSNING AF TVISTER I BINDENDE VOLDGIFT OG GRUPPESØGSMÅL. 

Dette afsnit gælder, hvis (i) dit bopælsland eller etableringsland er Canada (undtagen Quebec-provinsen), eller hvis (ii) dit bopælsland eller etableringsland ikke er Canada (undtagen Quebec-provinsen), men du fremsætter krav mod os i Canada (undtagen Quebec-provinsen).

a.     I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG MED UNDTAGELSE AF INDIVIDUELLE BEBOERE I QUEBEC-PROVINSEN, GÆLDER FØLGENDE: (I) AFTALEN OM HOME MONITORING ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I PROVINSEN ONTARIO UDEN AT PÅVIRKE BESTEMMELSERNE FOR INTERNATIONAL PRIVATRET OG LOVVALG, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM AT GIVE AFKALD PÅ RETTIGHEDERNE TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY ELLER AT DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU VILLE HAVE, HVIS DU GÅR TIL RETTEN, ER MULIGVIS IKKE TILGÆNGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRÆNSET I VOLDGIFT.

ALLE KRAV, TVISTER ELLER UENIGHEDER (UANSET OM DE OPSTÅR I KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG UANSET OM DE ER EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE, OG HERUNDER LOVBESTEMTE, FORBRUGERBESKYTTELSE, ALMINDELIG LOVGIVNING, FORSÆTLIG TORT, PÅBUD OG RIMELIGHEDSKRAV) MELLEM DIG OG OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL AFTALEN OM HOME MONITORING OG/ELLER Home Monitoring-tjenesterNE, VIL BLIVE LØST UDELUKKENDE OG ENDELIGT VED BINDENDE VOLDGIFT.

DER ER INGEN DOMMER ELLER JURY I ET VOLDGIFTSPANEL, OG RETTENS GENNEMGANG AF EN VOLDGIFTSKENDELSE ER BEGRÆNSET. VOLDGIFTSDOMMEREN SKAL OVERHOLDE DENNE AFTALE OM HOME MONITORING OG KAN TILKENDE SAMME ERSTATNING OG KOMPENSATION SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER).

b.        I enhver tvist, uanset om det er ved domstol eller voldgift, skal du først give os mulighed for at løse dit krav ved at sende en skriftlig beskrivelse af kravet til den adresse, der er anført i afsnit (h). Du og vi er enige om at forhandle kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til at løse kravet inden for tres (60) dage, efter at vi har modtaget denne beskrivelse af kravet, og hvis du i god tro har gjort et forsøg på at løse kravet direkte med os i det tidsrum, kan du indsende kravet til voldgift.

c.        VOLDGIFTSREGLER OG FORUM. Voldgiften er underlagt voldgiftsloven i den provins, hvor du bor, og voldgiftsreglerne for ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/case-administration-services/) ("ADRIC-reglerne"), hvor det er relevant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt heri. Voldgiftskrav skal indgives til ADR Institute of Canada, Inc. ("ADRIC") i overensstemmelse med ADRIC-reglerne og skal omfatte (1) navn, telefonnummer, postadresse og e-mailadresse på den part, der søger voldgift, (2) en redegørelse for de fremsatte retskrav og det faktiske grundlag herfor, (3) en beskrivelse af det søgte retsmiddel og en nøjagtig beregning i god tro af det omtvistede beløb (en anmodning om påbud eller advokatsalærer skal ikke indgå ved beregningen af ​​det omtvistede beløb, medmindre et sådant påbud kræver betaling af penge) og (4) underskrift af den part, der ønsker voldgift. Kravet om voldgift skal også indsendes til Signifys juridiske afdeling på adressen Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Uanset det modsatte i ADRIC-reglerne vil voldgiften blive afgjort af en enkelt voldgiftsdommer (valgt i overensstemmelse med ADRIC-reglerne), som skal være en advokat eller tidligere dommer. Voldgiftssædet skal være hovedstaden i den provins, hvor du har din primære bopæl på ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale om Home Monitoring. På din anmodning kan voldgiften dog afholdes på et sted inden for en radius på 45 kilometer fra din primære bopæl på ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale om Home Monitoring. Parterne er enige om, at voldgiften kan finde sted virtuelt, og voldgiftsdommeren har ret til at bestille virtuel voldgift efter anmodning fra en af ​​parterne. Hvis ADRIC ikke er tilgængelig for voldgift, skal parterne i fællesskab vælge et alternativt voldgiftsforum.

d.        VOLDGIFTSMYNDIGHED: Voldgiftsdommeren skal have eksklusiv autoritet til at løse enhver tvist vedrørende bilæggelse og/eller håndhævelse af denne voldgiftsbestemmelse, herunder enhver tvist om urimelighed eller enhver anden tvist, hvor voldgiftsbestemmelsen eller denne aftale om Home Monitoring er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal have beføjelse til at tilkende ethvert retsmiddel, der ville være tilgængeligt i retten, ved lov eller i rimelighed. Enhver afgørelse truffet af voldgiftsdommeren vil være endelig og bindende for hver af parterne og kan indgå som dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

e.        Advokatsalærer og -omkostninger. Du og vi er enige om, at vi er ansvarlige for betaling af saldoen af det indledende kravbehandlingsgebyr i henhold til ADRIC-reglerne, der overstiger $ 200 for krav på op til $ 75.000. Hvis du får medhold i voldgiften, kan du være berettiget til at anmode om dækning af advokatsalærer og -omkostninger, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og ADRIC-reglerne. Medmindre voldgiftsdommeren fastslår, at dit krav var useriøst eller fremsat med den hensigt at chikanere, accepterer vi ikke at søge dækning af advokatsalærer og -omkostninger, og vi giver hermed afkald på enhver ret i henhold til gældende lovgivning eller ADRIC-reglerne til at opnå dækning af advokatsalærer og -omkostninger, hvis vi får medhold i voldgiften.

f.         AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG MED UNDTAGELSE AF INDIVIDUELLE BEBOERE I QUEBEC-PROVINSEN, er parterne enige om, at de hver især giver afkald på retten til nævningeting, og at hver af parterne kun kan rejse krav mod den anden på individuelt grundlag og ikke som sagsøger eller gruppemedlem i et påstået gruppesøgsmål. GRUPPEVOLDGIFT ELLER GRUPPESØGSMÅL ER IKKE TILLADT. DU OG VI ER ENIGE OM, AT ENHVER SAG, UANSET OM DEN ER VED VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, KUN VIL BLIVE ANLAGT INDIVIDUELT OG IKKE SOM ET GRUPPESØGSMÅL, MASSESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL ELLER SOM MEDLEM AF ET GRUPPESØGSMÅL, ET KOMBINERET ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. Voldgiftsretten må ikke kombinere krav fra mere end én person eller på anden måde føre nogen form for repræsentant- eller gruppesøgsmål. Voldgiftsretten har ingen bemyndigelse til at revidere retskraften af ​​dette gruppevoldgiftsfrafald, og enhver indsigelse mod gruppevoldgiftsfrafaldet kan kun rejses ved en domstol med kompetent jurisdiktion.

Hvis en bestemmelse i denne voldgiftsaftale ikke kan håndhæves, vil den bestemmelse, der ikke kan håndhæves, blive adskilt, og de resterende voldgiftsvilkår vil blive håndhævet.

g.        UNDTAGELSER FOR VOLDGIFT. Uanset ovenstående bevarer hver part retten til at få en tvist behandlet ved en småkravsdomstol, forudsat at tvisten falder inden for den pågældende domstols kompetence og i øvrigt er passende for den pågældende domstol, at der søges en individuel løsning, og at sagen forbliver i den pågældende domstol og ikke overføres eller appelleres til en domstol med generel jurisdiktion.

Uanset det modsatte i dette afsnit er der intet i dette afsnit, der forhindrer dig i at indberette eller indgive et krav, en ansøgning eller et søgsmål til en relevant statslig eller administrativ myndighed eller domstol, eller i at søge erstatning i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslove, hvis og i det omfang vilkårene i gældende lov giver dig ret til at gøre det og udelukke eksklusiv brug af voldgift før tvist. Dette afsnit forhindrer heller ikke føderale, provinsielle eller lokale administrative myndigheder i at afgøre krav og tildele kompensation baseret på disse krav, hvis og i det omfang vilkårene i gældende lov udelukker eksklusiv brug af voldgift før tvist. Intet i dette afsnit skal forhindre eller fritage en part fra at opfylde de forudgående betingelser og/eller udtømme administrative retsmidler i henhold til gældende lovgivning, før der indgives anmodning om voldgift. Tvister mellem parterne, som ikke er genstand for voldgift før tvist, herunder tvister i henhold til gældende lovgivning, er udelukket fra dette afsnits anvendelsesområde.

h.        FRAVALG: Uanset ovenstående kan du vælge at indbringe dit krav for retten, hvis du fravælger dette afsnit 9 inden for tredive dage efter den dato, hvor du første gang har accepteret aftalen om Home Monitoring via vores app. Du kan framelde ved at sende os en skriftlig meddelelse med dit fornavn, efternavn og den e-mailadresse, du kan have brugt til at sende oplysninger på vores hjemmeside og/eller app, til følgende adresse:

 

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Home Monitoring Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

 

i.         Hvis du fravælger dette afsnit 9, eller hvis afsnittet viser sig at være uden retskraft eller ikke gælder for dig, vil dette afsnit 9 være ugyldigt i sin helhed, og i sådanne tilfælde underkaster du dig uigenkaldeligt domstolenes personlige og eksklusive jurisdiktion i Ontario-provinsen for at løse enhver retssag eller domstolsbehandling, der er tilladt i henhold til dette afsnit. Hvis en voldgiftsdommer eller en domstol med kompetent jurisdiktion finder, at nogen del af dette afsnit er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, vil afsnittet som helhed ikke blive anset for at være ulovligt, ugyldigt eller uden retskraft, men kun den del af afsnittet, der er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, vil blive fjernet fra afsnittet.

 

h.     Hvis du har bopæl i USA:

·         Afsnit 9 i brugsvilkårene for WiZ vedrørende aftalen om Home Monitoring erstattes fuldstændig af:

 

LØSNING AF TVISTER I BINDENDE VOLDGIFT OG GRUPPESØGSMÅL.

Dette afsnit 9 gælder, hvis (i) dit bopælsland eller etableringsland er USA, eller hvis (ii) dit bopælsland eller etableringsland ikke er i USA, men du fremsætter ethvert krav mod os i USA.

a.        AFTALEN OM HOME MONITORING ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I STATEN NEW JERSEY UDEN AT PÅVIRKE BESTEMMELSERNE FOR INTERNATIONAL PRIVATRET OG LOVVALG, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM AT GIVE AFKALD PÅ RETTIGHEDERNE TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY ELLER AT DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU VILLE HAVE, HVIS DU GÅR TIL RETTEN, ER MULIGVIS IKKE TILGÆNGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRÆNSET I VOLDGIFT.

ALLE KRAV, TVISTER ELLER UENIGHEDER (UANSET OM DE OPSTÅR I KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG UANSET OM DE ER EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE, OG HERUNDER LOVBESTEMTE, FORBRUGERBESKYTTELSE, ALMINDELIG LOVGIVNING, FORSÆTLIG TORT, PÅBUD OG RIMELIGHEDSKRAV) MELLEM DIG OG OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL AFTALEN OM HOME MONITORING OG/ELLER Home Monitoring-tjenesterNE, VIL BLIVE LØST UDELUKKENDE OG ENDELIGT VED BINDENDE VOLDGIFT.

DER ER INGEN DOMMER ELLER JURY I ET VOLDGIFTSPANEL, OG RETTENS GENNEMGANG AF EN VOLDGIFTSKENDELSE ER BEGRÆNSET. VOLDGIFTSDOMMEREN SKAL OVERHOLDE DENNE AFTALE OM HOME MONITORING OG KAN TILKENDE SAMME ERSTATNING OG KOMPENSATION SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER).

b.        I enhver tvist, uanset om det er ved domstol eller voldgift, skal du først give os mulighed for at løse dit krav ved at sende en skriftlig beskrivelse af kravet til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, med en kopi til Signifys juridiske afdeling på samme adresse. Du og vi er enige om at forhandle kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til at løse kravet inden for tres (60) dage, efter at vi har modtaget denne beskrivelse af kravet, og hvis du i god tro har gjort et forsøg på at løse kravet direkte med os i det tidsrum, kan du indsende kravet til voldgift.

c.        Voldgiften vil blive administreret af American Arbitration Association (" AAA") i overensstemmelse med de på det tidspunkt gældende forbrugervoldgiftsregler og supplerende procedurer for forbrugertvister ("AAA-reglerne") undtagen som ændret af dette afsnit 9. Forbrugervoldgiftsreglerne indeholder følgende vilkår og betingelser:

§  Krav kan indsendes til AAA online (www.adr.org).

§  Voldgiftsdommere skal være upartiske, og ingen part må ensidigt vælge en voldgiftsdommer.

§  Voldgiftsdommere skal afsløre en eventuel partiskhed, interesse eller forhold til enhver part vedrørende resultatet af voldgiften.

§  Parterne har ret til efter eget valg at anke sagen til småkravsdomstolen for visse krav.

§  Det indledende kravbehandlingsgebyr for forbrugeren er begrænset til $ 200.

§  Forbrugeren kan vælge stedet for høringen og kan deltage i høringen enten på stedet, telefonisk, via videokonference eller, for krav under $ 25.000, ved at indsende dokumenter.

§  Voldgiftsdommeren kan tilkende ethvert retsmiddel, som parterne kunne have opnået i retten, for at løse partens individuelle krav.

Voldgiften skal gennemføres for én upartisk voldgiftsmand, som skal være placeret på eller i nærheden af ​​voldgiftsstedet. Voldgiften vil blive gennemført på et sted, der er rimeligt bekvemt for dig. Voldgiftsdommeren skal have eksklusiv autoritet til at løse enhver tvist vedrørende bilæggelse og/eller håndhævelse af denne voldgiftsbestemmelse, herunder enhver tvist om urimelighed eller enhver anden tvist, hvor voldgiftsbestemmelsen eller denne aftale om Home Monitoring er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal have beføjelse til at tilkende ethvert retsmiddel, der ville være tilgængeligt i retten, ved lov eller i rimelighed. Enhver afgørelse truffet af voldgiftsdommeren vil være endelig og bindende for hver af parterne og kan indgå som dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

d.        Ændring af AAA-regler – advokatsalærer og -omkostninger. Du og vi er enige om, at vi er ansvarlige for betaling af saldoen af det indledende kravbehandlingsgebyr i henhold til AAA-reglerne, der overstiger $ 200 for krav på op til $ 75.000. Hvis du får medhold i voldgiften, kan du være berettiget til at anmode om dækning af advokatsalærer og -omkostninger, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og AAA-reglerne. Medmindre voldgiftsdommeren fastslår, at dit krav var useriøst eller fremsat med den hensigt at chikanere, accepterer vi ikke at søge dækning af advokatsalærer og -omkostninger, og vi giver hermed afkald på enhver ret i henhold til gældende lovgivning eller AAA-reglerne til at opnå dækning af advokatsalærer og -omkostninger, hvis vi får medhold i voldgiften.

e.        AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL. Parterne er enige om, at de hver især giver afkald på retten til nævningeting, og at hver af parterne kun kan rejse krav mod den anden på individuelt grundlag og ikke som sagsøger eller gruppemedlem i et påstået gruppesøgsmål. GRUPPEVOLDGIFT ELLER GRUPPESØGSMÅL ER IKKE TILLADT. DU OG VI ER ENIGE OM, AT ENHVER SAG, UANSET OM DEN ER VED VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, KUN VIL BLIVE ANLAGT INDIVIDUELT OG IKKE SOM ET GRUPPESØGSMÅL, MASSESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL ELLER SOM MEDLEM AF ET GRUPPESØGSMÅL, ET KOMBINERET ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. Voldgiftsretten må ikke kombinere krav fra mere end én person eller på anden måde føre nogen form for repræsentant- eller gruppesøgsmål. Voldgiftsretten har ingen bemyndigelse til at revidere retskraften af ​​dette gruppevoldgiftsfrafald, og enhver indsigelse mod gruppevoldgiftsfrafaldet kan kun rejses ved en domstol med kompetent jurisdiktion.

Hvis en bestemmelse i denne voldgiftsaftale ikke kan håndhæves, vil den bestemmelse, der ikke kan håndhæves, blive adskilt, og de resterende voldgiftsvilkår vil blive håndhævet.

f.         Retten til voldgift i henhold til denne aftale om Home Monitoring er beskyttet og reguleret af Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 et seq.). Begge parter er enige om, at parternes forhold involverer handel mellem amerikanske stater. Bedømmelse af den således afsagte kendelse kan indgives til en domstol med kompetent jurisdiktion, eller der kan indgives anmodning til en sådan domstol om retlig godkendelse af dommen og en kendelse om fuldbyrdelse, alt efter omstændighederne.

g.        UNDTAGELSER FOR VOLDGIFT. Uanset ovenstående bevarer hver part retten til at få en tvist behandlet ved en småkravsdomstol, forudsat at tvisten falder inden for den pågældende domstols kompetence og i øvrigt er passende for den pågældende domstol, at der søges en individuel løsning, og at sagen forbliver i den pågældende domstol og ikke overføres eller appelleres til en domstol med generel jurisdiktion.

 

 

Version maj 2023

VERSIONSHISTORIK

 

Dato  
November 2021 Vis