POLITIK FOR UNDLØB AF SUPPORT

1.Politik vedr. ophør af support (WiZ enheder)

2.Politik vedr. ophør af support (WiZ mobilapplikationer)

3.Aktuel supportstatus for WiZ enheder og WiZ mobilapplikationer

Du kan se den aktuelle status for dine WiZ enheder og WiZ mobilapplikationer i afsnit 3.

I denne politik vedr. ophør af support, defineres en "WiZ enhed" som et WiZ produkt (enten WiZ, Philips eller andre mærker, der er kompatibel med WiZ platformen) med en tovejskommunikation mellem WiZ produktet og WiZ systemet (enten via en WiZ mobilapplikation eller med en WiZ mobilapplikation og WiZ skyen).

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem politikken vedr. ophør af support og den begrænsede garanti, der omfatter en WiZ enhed, har politikken vedr. ophør af support forrang.

Politikken vedr. ophør af support vil muligvis blive opdateret fra tid til anden. I så fald, vil den opdaterede politik blive offentliggjort på vores WiZ hjemmeside.

1.POLITIK VEDR. OPHØR AF SUPPORT (WiZ ENHEDER)

Vigtig meddelelse vedrørende softwareopdateringer, onlinetjenester og kompatibilitet

WiZ enheder kan modtage softwareopdateringer direkte fra Signify, når de er forbundet til internettet og anvendes sammen med den officielle WiZ mobilapp.¹

Signify agter at tilbyde omfattende softwareopdateringer relateret til platformsfunktioner til din WiZ enhed, hvis sådanne findes, i minimum ét (1) år fra købsdatoen ved køb fra en autoriseret forhandler (undtagen i tilfælde, hvor hardwaren ikke er kompatibel).

Signify har til hensigt desuden at fortsætte med at yde support til din WiZ enhed i form a nødvendige opdateringer relateret til sikkerhed, kvalitet og interoperabilitet samt at sikre kompatibiliteten med vores onlinetjenester og den nyeste version af vores WiZ mobilapp i mindst fem (5) år fra købsdatoen ved køb fra en autoriseret forhandler.

Efter denne periode kan Signify selv vælge, om softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller vores WiZ mobilapps fortsat skal stilles til rådighed for din WiZ enhed. Hvis softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller vores WiZ mobilapps udløber, anbefaler vi, at du opgraderer til en ny produktversion.

¹ Produkter, der installeres via en Matter commissioner, vil også kunne modtage opdateringer.

2.POLITIK VEDR. OPHØR AF SUPPORT (WiZ MOBILAPPLIKATIONER)

Vigtig meddelelse om opdateringer og publikationer

I denne politik vedr. ophør af support:

  • Større versionsopdateringerbetyder en versionsopdatering, der indeholder væsentlige ændringer af mobilapplikationen, som påvirker applikationens overordnede design, funktionalitet eller tekniske arkitektur. En større versionsopdatering vil blive angivet ved en forøgelse af versionsnummeret til venstre for den første decimal i versionsnummeret (f.eks. 1.y.z -> 2.y.z)
  • Mindre versionsopdateringerbetyder en versionsopdatering, der indeholder mindre eller trinvise ændringer af mobilapplikationens funktionalitet og kan omfatte fejlrettelser eller sikkerhedsforbedringer. En mindre versionsopdatering vil blive angivet ved en forøgelse af versionsnummeret til højre for den første decimal i versionsnummeret (f.eks. x.14.z -> x.15.z)
  • Hotfix versionsopdateringerbetyder en opdatering, der ikke indeholder funktionelle ændringer, men som kan indeholde vigtige fejlrettelser eller sikkerhedsforbedringer. En Hotfix versionsopdatering vil blive angivet ved en forøgelse af versionsnummeret efter den sidste decimal (f.eks. x.y.235 -> x.y.236)

Signify har til hensigt at fortsætte med at understøtte WiZ mobilapplikationerne med mindre versionsopdateringer og Hotfix opdateringer i minimum tre (3) år fra første udgivelse af den sidste omfattende opdatering.

Signify vil fortsætte med at understøtte en version af en mobilapplikation med mindre versionsopdateringer og Hotfix opdateringer og ikke trække en sådan WiZ mobilapplikationer tilbage i minimum et (1) år fra lanceringen af en omfattende versionsopdatering af en sådan WiZ mobilapplikation. Opdateringer til tilbagetrukket mobilapplikationer ophører, og mobilapplikationerne vil ikke længere være tilgængelige.

3.AKTUEL SUPPORTSTATUS FOR WiZ ENHEDER OG WiZ MOBILAPPLIKATIONER

Følgende produkter understøttes:

Alle WiZ enheder
Alle WiZ mobilapplikationer