Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων Home Monitoring (DPA)

Όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Home Monitoring, υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τη Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων Home Monitoring.