ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - WiZ

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2024 - Δείτε προηγούμενες εκδόσεις

Αυτή η Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιοι είμαστε, ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά. Όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας, ενδέχεται να γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η προσέγγισή μας για τον σεβασμό της ιδιωτικής σας ζωής βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

•  Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

•  Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε, όταν τα χρειαζόμαστε και για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε.

•  Οι ενέργειές μας διέπονται από διαφάνεια και σας προσφέρουμε ουσιαστικές επιλογές.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Η Signify είναι η εταιρεία που αναπτύσσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της WiZ με την επωνυμία WiZ. Η Signify είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός κατασκευής προϊόντων φωτισμού με αναγνωρισμένη εξειδίκευση στους τομείς ανάπτυξης, κατασκευής και εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών φωτισμού.

Όταν στην παρούσα Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου αναγράφονται οι όροι «εμείς» ή «εμάς», αυτοί αναφέρονται στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στη συνδεόμενη με τη Signify εταιρεία με την οποία είχατε, έχετε ή θα έχετε σχέση ή όποια άλλη αποφασίζει για τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία θα συλλέγονται και με ποιον τρόπο αυτά θα χρησιμοποιούνται, όπως και στην εταιρεία Signify Netherlands B.V. (Αριθμός καταχώρησης 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι στις συνδεόμενες με τη Signify εταιρείες περιλαμβάνονται οι θυγατρικές εταιρείες τις οποίες η Signify N.V. ελέγχει μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας.

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες («Κανόνες περί προστασίας του απορρήτου της Signify»).

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;

Αυτή η Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την αλληλεπίδρασή σας με τη WiZ, καθώς και με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Για παράδειγμα, καλύπτει τα εξής:

•  όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες, τις εφαρμογές ή τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσής μας,

•  όταν αγοράζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας απευθείας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα WiZ,

•  όταν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια εφαρμογή WiZ,

•  όταν κάνετε εγγραφή σε μηνύματα επικοινωνίας προώθησης των προϊόντων μας ή σε πρωτοβουλίες προώθησης,

•  όταν έρχεστε σε επαφή ή αλληλεπιδράτε με την ομάδα μας για την εξυπηρέτηση καταναλωτών,

•  όταν κάνετε εγγραφή για ένα πρόγραμμα WiZ Beta,

•  όταν χρησιμοποιείτε το WiZ για επιχειρήσεις.

Εάν έχετε άμεση σχέση με εμάς, αλλά η περίπτωσή σας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης περί ιδιωτικού απορρήτου της WiZ, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διέπονται από μια διαφορετική δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου της, η οποία είναι προσβάσιμη στο Κέντρο Δηλώσεων Ιδιωτικού Απορρήτου της Signify.

Η παρούσα Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου ισχύει μόνο για εσάς σε περίπτωση που είμαστε ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Σε περίπτωση που ενεργούμε ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων θα διέπει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Λάβετε υπόψη ότι, δεδομένου ότι είμαστε μια διεθνής εταιρεία, αυτή η Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου μπορεί να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί για την εκπλήρωση των τοπικών νομικών απαιτήσεων, καθώς και για να σας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μέσω συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων ή εφαρμογών της WiZ.

ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Ανάλογα με το πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και ποια προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιείτε ή τον τρόπο που τα χρησιμοποιείτε, επεξεργαζόμαστε διαφορετικά προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.

ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ WiZ

 

Πηγή δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται

Εφαρμογή WiZ για καταναλωτές: Δεδομένα εισόδου

Εάν αποφασίσετε να συνδεθείτε, θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα ακόλουθα αναγνωριστικά:

  Μοναδικό αναγνωριστικό λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το αναγνωριστικό είναι μια μοναδική συμβολοσειρά δεδομένων που δεν σας ταυτοποιεί άμεσα. Άλλα δεδομένα, όπως τα Υποχρεωτικά δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω, συνδέονται με αυτό το αναγνωριστικό.

Εφαρμογή WiZ για καταναλωτές: Υποχρεωτικά δεδομένα

Για να λειτουργούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες WiZ όπως προβλέπεται, καθώς και για να λειτουργούν αξιόπιστα και με ασφάλεια, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το οικοσύστημα WiZ και την εφαρμογή για κινητές συσκευές που χρησιμοποιείτε, κοινοποιούνται αυτόματα σε εμάς:

  Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή για κινητές συσκευές και τα εγκατεστημένα προϊόντα WiZ (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων διαμόρφωσης συσκευής), μοναδικά αναγνωριστικά χρήστη και συσκευής, εξωτερική διεύθυνση IP, πληροφορίες για σφάλματα συστήματος και σφάλματα διακοπής λειτουργίας.

Εφαρμογή WiZ για καταναλωτές: Προαιρετικά δεδομένα

Για τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, την εξατομίκευση των υπηρεσιών ή για προσπάθειες εμπορικής προώθησης, κοινοποιούνται σε εμάς προαιρετικά στατιστικά στοιχεία. Όταν απαιτείται, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή αυτών των δεδομένων.

  Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές, τις υπηρεσίες, τα εγκατεστημένα προϊόντα και τα μοναδικά αναγνωριστικά χρήστη και συσκευής.

WiZ Pro (για επιχειρήσεις)

Μόνο αν είστε χρήστης του WiZ Pro:

  Ενδέχεται να σας ζητήσουμε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του email σας για σκοπούς επαλήθευσης της ταυτότητας σύνδεσης. Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να μας δώσετε τη διεύθυνση του κτηρίου και τον αριθμό τηλεφώνου.

Πρόγραμμα WiZ Beta

Συλλέγουμε πρόσθετα προσωπικά δεδομένα για τους χρήστες που επιλέγουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Beta.

  Σε αυτά περιλαμβάνονται το πλήρες όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα μοναδικά αναγνωριστικά χρήστη και συσκευής, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.

ΕΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

 

Πηγή δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται

Σελίδες αγοράς και επιστροφής

Πληροφορίες συνδρομής προϊόντος ή υπηρεσίας, πληροφορίες παραγγελίας όπως στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής και τιμολόγησης, πληροφορίες τιμολόγησης και ιστορικό, καθώς και κατάσταση πληρωμής. Δεν καταγράφουμε, δεν αποθηκεύουμε και δεν έχουμε πρόσβαση σε τραπεζικές πληροφορίες ή πληροφορίες πιστωτικών καρτών, εκτός από τη γενική κατάσταση πληρωμής (πληρωμή επιτυχής, απόρριψη πληρωμής ή πληρωμή σε αναμονή). Κατά περίπτωση, επεξεργαζόμαστε επίσης πληροφορίες επιστροφής ή ανταλλαγής.

ΕΑΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Πηγή δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται

Τεχνολογίες τοποθεσιών Web

Τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε ή σύνδεσμοι στους οποίους κάνετε κλικ στα email μας ή σε άλλα παρόμοια κανάλια επικοινωνίας για σκοπούς μάρκετινγκ.

Φόρμες επικοινωνίας, φόρμες μάρκετινγκ και παρόμοιες φόρμες.

Εάν υποβάλετε μια φόρμα επικοινωνίας ή εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία μας ή στις προωθητικές μας προσφορές, ενδέχεται να επεξεργαστούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

  Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Εξυπηρέτηση πελατών

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης καταναλωτών, να ανταποκρινόμαστε στις ερωτήσεις σας, να εκπληρώνουμε τα αιτήματά σας και να σας παρέχουμε σχετικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης καταναλωτών. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για λόγους βελτίωσης και προσαρμογής των προϊόντων μας και των λειτουργικών δυνατοτήτων τους και για λόγους εκπαίδευσης των εργαζομένων μας στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών.

Όταν απευθύνεστε στο τμήμα υποστήριξης καταναλωτών ή όταν επικοινωνείτε με κάποιον εκπρόσωπό μας του τμήματος εξυπηρέτησης καταναλωτών μέσω email, τηλεφώνου, καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάτι παρόμοιο, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα εξής προσωπικά δεδομένα:

  Την εγγραφή της κλήσης, εφόσον έχετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας όταν αυτή απαιτείται.

  Τις ερωτήσεις ή τα αιτήματα που κάνετε.

  Την κατάσταση του αιτήματος.

  Οποιεσδήποτε πηγές δεδομένων έχουμε διαθέσιμες, εάν αυτές απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καταναλωτών.

Κατ' εξαίρεση και όπου απαιτείται για την ασφάλεια του προϊόντος, την αντικατάσταση προϊόντος, ανακλήσεις ή για άλλους συναφείς λόγους, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Κριτικές και σχόλια

Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για να παρέχετε σε εμάς και σε άλλους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργική δυνατότητα, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα εξής προσωπικά δεδομένα:

  Τα σχόλια και την κριτική σας.

  Το όνομά σας.

Προσφορές, κληρώσεις και διαγωνισμοί

Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για να μπορείτε να εγγραφείτε σε διαγωνισμό, να αποτρέψουμε τυχόν απάτη, να παρέχουμε το έπαθλο, καθώς και για λόγους επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση των προϊόντων μας σε περίπτωση που δώσατε τη συγκατάθεσή σας για αυτό.

Εάν επιλέξετε να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας, ανάλογα με τις επιλογές σας ή τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

  Το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ταχυδρομική διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης, καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες ή που απαιτούνται από τους όρους του διαγωνισμού.

Παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για την απόκτηση μιας συνολικής άποψης της αντίληψης που διαμορφώνουν οι άνθρωποι για εμάς και την επωνυμία μας, καθώς και για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τα προϊόντα μας και τις λειτουργικές δυνατότητές τους.

Όταν αλληλεπιδράτε ή επικοινωνείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δημόσιο τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται από τρίτο μέρος, το οποίο μας παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης των κοινωνικών μέσων (social listening).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν, ανάλογα με το τι επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε, πληροφορίες όπως όνομα, ενδιαφέροντα, σχόλια και περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει/κοινοποιήσει.

Περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο που έχετε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο (όπως φωτογραφίες ή βίντεο που έχετε ενδεχομένως τραβήξει και περιέχουν προϊόντα WiZ), προκειμένου να τα προβάλλουμε στο κοινό σε οποιοδήποτε από τα κανάλια μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από τις πληροφορίες που έχετε δημοσιοποιήσει. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν ενδεχομένως πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη και σχόλια ή περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο το οποίο έχετε συμφωνήσει να μας παράσχετε μπορεί να παρακολουθηθεί από το κοινό και θα πρέπει να εξετάσετε, πριν συμφωνήσετε, εάν αισθάνεστε άνετα με την κοινοποίηση τυχόν προσωπικών δεδομένων σας τα οποία μπορεί να δημοσιοποιηθούν.

Τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη

Εκτός από τις τοποθεσίες Web, τις εφαρμογές και άλλα ψηφιακά κανάλια μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και άλλες πηγές για να συλλέγουμε πληροφορίες για το άτομό σας, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κοινούς εταίρους προώθησης των προϊόντων μας ή άλλους προμηθευτές προϊόντων και λειτουργικών δυνατοτήτων τα οποία θεωρούνται συμπληρωματικά για το οικοσύστημα WiZ, όπως είναι οι πάροχοι λειτουργιών φωνητικού βοηθού.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται από τις επιλογές σας και από τα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη. Εάν θα θέλατε να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες επί του θέματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε μια ασφαλή, αξιόπιστη και εξατομικευμένη εμπειρία με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της WiZ. Ενδέχεται επίσης να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας με βάση τα σχόλιά σας, να παρέχουμε υποστήριξη πελατών ή να συμμετέχουμε σε εξατομικευμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ, μεταξύ άλλων.

 

Σκοποί

Παραδείγματα

Παροχή υπηρεσιών, σύναψη και εκτέλεση συμφωνιών

  Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει τη χρήση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση συμφωνιών μαζί σας και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως οι πωλήσεις, η τιμολόγηση (συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού συναλλαγών πληρωμής), η αποστολή προϊόντων ή υπηρεσιών, η εγγραφή σε εφαρμογές ή τοποθεσίες Web για κινητές συσκευές, οι εγγυήσεις, οι συναλλαγές, οι υπηρεσίες ή οι νομικές επικοινωνίες, η διαχείριση λογαριασμού, καθώς και η παροχή βασικών λειτουργιών του προϊόντος.

  Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν το ζητήσετε ή συναινέσετε.

Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης, όπως απάντηση σε ένα ερώτημα

  Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης μέσω καναλιών επικοινωνίας, όπως η εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Ενδέχεται να μπορείτε να καλέσετε, να συνομιλήσετε ή να μας στείλετε μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων.

Διαχείριση σχέσεων, εξατομικευμένες επικοινωνίες και (άμεση) εμπορική προώθηση

  Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει τη χρήση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με δραστηριότητες όπως η διατήρηση και η προώθηση επαφών, οι εξωτερικές επικοινωνίες, η διαχείριση λογαριασμών, η ανάκληση προϊόντων, η εκτέλεση και ανάλυση ερευνών αγοράς και στρατηγικών μάρκετινγκ, καθώς και η εκτέλεση δραστηριοτήτων επικοινωνίας με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση.

  Παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας με την παρουσίαση προϊόντων και προσφορών προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα ή το προφίλ σας μέσω εξατομικευμένων email, μηνυμάτων ή διαφημίσεων, τα οποία παρουσιάζονται μέσω διαφορετικών ψηφιακών σημείων επαφής, όπως το email, οι εφαρμογές μας για κινητές συσκευές ή τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εξατομίκευση προϊόντων και υπηρεσιών

  Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την εξατομίκευση των προϊόντων, των υπηρεσιών μας και των λειτουργικών δυνατοτήτων προσαρμόζοντάς τα στις προτιμήσεις και στα ενδιαφέροντά σας (όπως η εξατομίκευση στις τοποθεσίες Web ή στις εφαρμογές μας).

Βελτίωση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

  Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών, λειτουργικότητας προϊόντων, επικοινωνιών ή εφαρμογών για κινητές συσκευές, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ή λειτουργιών.

  Αποστολή επικοινωνίας για σκοπούς έρευνας αγοράς. Η αποστολή των εν λόγω επικοινωνιών πραγματοποιείται μόνο με μετά την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν αυτό δεν απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

  Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει τη χρήση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την εκτέλεση μιας εργασίας που πραγματοποιείται για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κυβερνητικά όργανα ή εποπτικές αρχές, όπως φορολογικές αρχές και άλλες αρμόδιες αρχές για τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Σε περίπτωση που μας ζητηθεί από μια αρχή να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών μας, θα ακολουθήσουμε τη Δήλωση της WiZ σχετικά με αιτήματα δημοσιοποίησης από οργανισμό.

Υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων

  Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με δραστηριότητες όπως η πρόληψη, η προετοιμασία ή η συμμετοχή στην επίλυση διαφορών.

Ασφάλεια και προστασία των συμφερόντων/περιουσιακών μας στοιχείων

  Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των συμφερόντων ή/και των περιουσιακών μας στοιχείων, καθώς και των καταναλωτών, των επιχειρηματικών πελατών και των επιχειρηματικών μας συνεργατών, συμπεριλαμβανομένης της διαφύλαξης της ασφάλειας και της ακεραιότητας του επιχειρηματικού τους τομέα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η ανίχνευση, η πρόληψη, η διερεύνηση και η καταπολέμηση (απόπειρας) απάτης, εγκληματικής ή επιλήψιμης συμπεριφοράς που στρέφεται ενάντια σε εμάς, στους εργαζόμενους ή στους πελάτες μας (όπως η χρήση και η συμμετοχή στα μητρώα περιστατικών και τα συστήματα προειδοποίησης του τομέα μας), δραστηριότητες όπως αυτές που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, την πιστοποίηση της ιδιότητας του πελάτη, του προμηθευτή ή του επιχειρηματικού συνεργάτη και των δικαιωμάτων πρόσβασης (όπως οι απαιτούμενες δραστηριότητες ελέγχου για πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ή στα συστήματά μας), καθώς και δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη και η διατήρηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Αξιολόγηση και (επαν)έλεγχος (πιθανών) πελατών, προμηθευτών ή/και επιχειρηματικών συνεργατών (WiZ Pro)

  Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την αξιολόγηση και την αποδοχή ορισμένων τρίτων μερών (όπως καταναλωτές, επιχειρηματικοί πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικοί συνεργάτες), συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας των σχετικών ατόμων (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση οργανισμού αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλων τρίτων μερών), τη διενέργεια δέουσας επιμέλειας και ελέγχου σε σχέση με δημόσια διαθέσιμους καταλόγους κυρώσεων κυβερνητικών οργανισμών ή/και υπηρεσιών επιβολής του νόμου και άλλες πηγές δεδομένων τρίτων μερών, τη χρήση και τη συμμετοχή στα μητρώα συμβάντων και τα συστήματα προειδοποίησης τομέων ή/και τις υπηρεσίες επαλήθευσης τρίτων μερών.

Εκτέλεση επιχειρηματικών διαδικασιών, εσωτερική διαχείριση, και διαχείριση αναφορών

  Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με δραστηριότητες όπως η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων και της υποδομής IT), τα χρηματοοικονομικά και η λογιστική, η αξιολόγηση πιστώσεων (συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού πιστωτικών ορίων) και η διαχείριση κινδύνων, η διενέργεια (εσωτερικών) ελέγχων και ερευνών, η εφαρμογή επιχειρηματικών ελέγχων, ο εξοπλισμός κεντρικών εγκαταστάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αποδοτικότητας, η διαχείριση συμμαχιών, κοινοπραξιών, συγχωνεύσεων, εξαγορών και εκποιήσεων, αναδιοργανώσεις ή εκποιήσεις και η ενσωμάτωση με τον αγοραστή, η υποβολή διοικητικών εκθέσεων και αναλύσεων, η αρχειοθέτηση και η ασφάλιση, η παροχή νομικών ή επιχειρηματικών συμβουλών, οι κυβερνητικές και νομικές υποθέσεις, καθώς και η διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Εφόσον έχουμε προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή όταν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να σας στέλνουμε εξατομικευμένη επικοινωνία με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προωθητικές μας ενέργειες. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω διαφόρων καναλιών, όπως το email, τις τοποθεσίες μας Web, τις εφαρμογές για κινητές συσκευές ή μέσω τρίτων, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλους εκδότες.

Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις επικοινωνίες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά σας και να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία μέσω της ανάλυσης και του συνδυασμού των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς. Ουσιαστικά, προσπαθούμε να καταστήσουμε τα προϊόντα μας και τις λειτουργίες τους προσαρμοσμένα στο πλαίσιο αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε πιο έξυπνες και πιο εμπλουτισμένες εμπειρίες.

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε μετρήσεις που προκύπτουν από αυτές τις επικοινωνίες για να δημιουργήσουμε τμήματα του κοινού μας που δείχνουν ποια από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ενδιαφέρουν τους χρήστες και να παρακολουθήσουμε την επιτυχία των προσπαθειών μάρκετινγκ που καταβάλλουμε.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσκαλέσουμε σε καμπάνιες για τη γνώμη των καταναλωτών ή σε έρευνα αγοράς, καθώς εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στις επιθυμίες των καταναλωτών. Σας στέλνουμε τέτοιου είδους μηνύματα μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, εκτός εάν αυτό δεν απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις εξατομικευμένες επικοινωνίες, μπορείτε πάντα να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτές. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος κάθε επικοινωνίας μάρκετινγκ που στέλνουμε ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα το κάνουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι θα εξακολουθήσετε ενδεχομένως να λαμβάνετε μηνύματα επικοινωνίας διοικητικού, σέρβις ή συναλλακτικού περιεχομένου από εμάς, όπως τεχνικές ενημερώσεις ή/και ενημερώσεις ασφαλείας για τα προϊόντα μας, επιβεβαιώσεις παραγγελιών, ειδοποιήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του λογαριασμού σας και άλλες σημαντικές δηλώσεις. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτούς τους τύπους μηνυμάτων επικοινωνίας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης. Στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνονται τα εξής:

- Για πόσο χρόνο απαιτείται η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την παροχή προς εσάς των προϊόντων μας ή των λειτουργικών δυνατοτήτων τους ή τη λειτουργία της επιχείρησής μας;

- Έχετε λογαριασμό σε εμάς; Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας ή για όσο διάστημα χρειάζεται για την παροχή προς εσάς των λειτουργικών δυνατοτήτων του προϊόντος.

- Υποκείμεθα σε νομική, συμβατική ή άλλη υποχρέωση να διατηρούμε τα δεδομένα σας; Παραδείγματα αποτελούν η νομοθεσία περί υποχρεωτικής διατήρησης δεδομένων στη σχετική δικαιοδοσία σας, κυβερνητικές εντολές για τη διατήρηση δεδομένων σχετικών με έρευνα ή δεδομένων τα οποία πρέπει να διατηρηθούν για δικαστικές διαδικασίες, προστασία έναντι πιθανών αξιώσεων ή για φορολογικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία διατηρούνται για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη του οποίου τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ή καθίστανται ανώνυμα όταν δεν υπάρχει πλέον νομική ή επιχειρηματική ανάγκη ή ανάγκη σε σχέση με τον καταναλωτή να διατηρούνται.

ΠΟΤΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Δεν πουλάμε ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ. Όποτε κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες εγγυήσεις.

Εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα ακόλουθα μέρη:

•  Θυγατρικές και συνδεόμενες εταιρείες: λόγω της παγκόσμιας φύσης μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις θυγατρικές μας.

•  Παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς εταίρους: Όπως και στην περίπτωση πολλών επιχειρήσεων, ενδέχεται να αναθέτουμε ορισμένες δραστηριότητες σε έμπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών σε εμάς, όπως είναι οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud, οι πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.

•  Δημόσιες και κυβερνητικές αρχές: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων μας. Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οντότητες οι οποίες ρυθμίζουν ή ασκούν δικαιοδοσία σε εμάς ή στις θυγατρικές μας.

•  Επαγγελματίες συμβούλους και άλλους: Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών συμβούλων, όπως είναι οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, οι δικηγόροι, οι λογιστές και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι.

•  Άλλα μέρη σχετιζόμενα με εταιρικές συναλλαγές: Κατά διαστήματα, ενδέχεται να κοινοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια εταιρικών συναλλαγών, όπως κατά την πώληση (μέρους) επιχείρησης σε άλλη εταιρεία ή τυχόν αναδιοργάνωση, συγχώνευση, κοινοπραξία ή με άλλον τρόπο διάθεση της επιχείρησής, των στοιχείων ενεργητικού ή του αποθέματός μας (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης χρεωκοπίας ή ανάλογης διαδικασίας).

•  Προς τρίτους στο οικοσύστημα WiZ: Εάν επιλέξετε να συνδέσετε το σύστημα φωτισμού WiZ με προϊόντα και υπηρεσίες παρόχων που συμπληρώνουν το οικοσύστημα WiZ (π.χ. φωνητικοί βοηθοί, εφαρμογές τρίτων, κ.λπ.), ενδέχεται να μοιραστούμε μαζί τους περιορισμένες πληροφορίες, όπως η διαμόρφωση και η κατάσταση του φωτισμού. Αυτές οι υπηρεσίες τρίτων προσφέρονται από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές τους για να καθορίσετε πώς θα χειριστούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

•  Σε περίπτωση αιτήματος μεταφοράς προσωπικών δεδομένων, θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην οντότητα στην οποία έχετε δηλώσει ότι θέλετε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

•  Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιοδήποτε άλλο μέρος, εάν έχετε δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για αυτό.

 

ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Καθώς είμαστε ένας παγκόσμιος οργανισμός, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν ή να αποκτήσουν άλλοι πρόσβαση σε αυτά από διάφορες χώρες.

Για διασυνοριακές διαβιβάσεις εντός των εταιρειών μας, βασιζόμαστε στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες («Κανόνες περί προστασίας του απορρήτου της Signify»). Οι Κανόνες περί προστασίας του απορρήτου της Signify απαιτούν από όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες, τις θυγατρικές και τα αξιόπιστα τρίτα μέρη της Signify σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιούν τα ίδια ή παρόμοια πρότυπα προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. 

Για διασυνοριακές διαβιβάσεις εκτός των εταιρειών μας, κάθε φορά που διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή/και σε χώρα που δεν διαθέτει καθεστώς επάρκειας, διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και εφαρμόζουμε επαρκείς τεχνικούς, οργανωτικούς και νομικούς μηχανισμούς (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που διασφαλίζουν ένα επίπεδο προστασίας, το οποίο είναι ουσιαστικά ισοδύναμο με εκείνο του ΕΟΧ.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Διαθέτουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε όσους έχουν πραγματική επιχειρηματική ανάγκη να τα γνωρίζουν, απαιτώντας μεταξύ άλλων από τους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας. Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας μπορούν να το κάνουν μόνο με εξουσιοδοτημένο τρόπο και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Διαθέτουμε επίσης διαδικασίες για την αντιμετώπιση κάθε εικαζόμενης παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων. Θα ενημερώσουμε εσάς και κάθε αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα για εικαζόμενη παραβίαση της ασφάλειας δεδομένων, όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση της ασφάλειας βάσει σχεδιασμού εδώ. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας ή ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε ασφαλή επεξεργασία, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων:

  Επιβεβαίωσης: Να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  Πρόσβασης: Να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

  Διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.

  Διαγραφής: Να ζητήσετε την ανωνυμοποίηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

  Περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  Εναντίωσης:

1. (Γενικά) στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

2. (Άμεσο μάρκετινγκ) στη λήψη επικοινωνίας με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

3. (Τεχνολογίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων) στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) και η οποία έχει ως αποτέλεσμα δυσμενείς νομικές η παρόμοιες συνέπειες για εσάς.

  Φορητότητα δεδομένων: το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε άλλη εταιρεία.

  Να υποβάλετε καταγγελία ή να επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή: με ερωτήσεις που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή/και για καταγγελία σχετικά με την εφαρμογή ή την παραβίαση από εμάς των Κανόνων μας περί προστασίας του απορρήτου ή της Δήλωσής μας περί ιδιωτικότητας.

εικόνα

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τη φόρμα αιτήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των Κανόνων περί προστασίας του απορρήτου της Signify και να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων του δικαιούχου τρίτων ή/και να διεκδικήσετε αποζημίωση. Επιπλέον, και εφόσον ισχύει για εσάς, ο Γενικός κανονισμός της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, σας παρέχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή.

Τα παραπάνω δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και μπορεί να υπάρξει εύλογος περιορισμός, για παράδειγμα όταν η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στους Κανόνες περί προστασίας του απορρήτου της Signify.

ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ;

Δεν συλλέγουμε σκόπιμα πληροφορίες από παιδιά.

  Ειδική σημείωση για τα παιδιά κάτω από τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης: εάν είστε κάτω από το όριο της νόμιμης ενηλικίωσης στη χώρα διαμονής σας, θα χρειαστείτε τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας προτού μοιραστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας.

  Ειδική σημείωση προς τους γονείς παιδιών κάτω από το όριο της νόμιμης ενηλικίωσης: συνιστάται να ελέγχετε και να παρακολουθείτε τη χρήση των προϊόντων, των συστημάτων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών μας (συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τοποθεσιών και άλλων ψηφιακών καναλιών) από τα παιδιά σας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το παιδί σας δεν θα μας κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα χωρίς να ζητήσει την άδειά σας.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ;

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η διασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Επιπλέον, εάν μοιράζεστε μαζί μας προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων, αποτελεί δική σας ευθύνη να συλλέξετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να ενημερώσετε άλλα άτομα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης περί ιδιωτικότητας και να λάβετε την προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε, να πωλήσετε ή να μοιραστείτε ένα προϊόν WiZ με άλλα άτομα ή εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε ένα μεταχειρισμένο προϊόν WiZ, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα προϊόντα WiZ ενδέχεται να αποθηκεύουν εσωτερικά προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το άτομό σας ή τη χρήση σας του προϊόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βεβαιωθείτε για τα εξής:

  Σε περίπτωση που επιτρέπετε σε τρίτα μέρη την πρόσβαση σε προϊόντα ή υπηρεσίες της WiZ, βεβαιωθείτε ότι αισθάνεστε άνετα με τη δυνατότητα πρόσβασης των εν λόγω τρίτων μερών στα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτά.

  Σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε επαναφορά του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά ποια μέλη του σπιτιού έχουν πρόσβαση στο οικοσύστημα WiZ. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της καρτέλας ρυθμίσεων στην εφαρμογή WiZ για κινητές συσκευές.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να επανεξετάζουν περιοδικά αυτήν τη Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Δήλωσης περί ιδιωτικού απορρήτου θα διέπει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς και μπορείτε να τη βρείτε στον ιστότοπο της WiZ.

COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ

Χρησιμοποιούμε λειτουργικά cookies, cookies για τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας και διαφημιστικά cookies στις τοποθεσίες Web και στις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές. Όπου απαιτείται, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε τη Δήλωση περί Cookies.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για τυχόν ερωτήσεις που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή αφορά την παρούσα Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της Signify:

  Μέσω ταχυδρομείου: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, the Netherlands, ή

  Διαδικτυακά: Signify Privacy Center, ενότητα «Privacy request».

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα κανάλια επικοινωνίας δεν είναι πάντα ασφαλή. Επομένως, μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα που μας απευθύνετε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

Ημερομηνία  
Jan-21 Προβολή