ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το ιδιωτικό απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για τη WiZ.

Συντάξαμε την παρούσα Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου (εφεξής «Δήλωση») με εύκολο και κατανοητό τρόπο, για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε ποιοι είμαστε, ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά. Να έχετε υπόψη σας ότι με τον όρο προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Δήλωση αναφερόμαστε σε αυτά και ως «Προσωπικά Δεδομένα» ή τα «δεδομένα σας») εννοούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή σετ πληροφοριών από τις οποίες έχουμε τη δυνατότητα να σας ταυτοποιήσουμε προσωπικά, άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με αναφορά σε κάποιο αναγνωριστικό, π.χ. όνομα και επώνυμο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.

Σας ενθαρρύνουμε θερμά να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε ολόκληρη τη Δήλωση.
Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν τη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου, δεν θα πρέπει να μας δώσετε τα δεδομένα σας.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η WiZ;

Η WiZ ιδρύθηκε το 2015 και είναι μια εταιρεία λύσεων λογισμικού φωτισμού. Διαθέτει μια διεθνή ομάδα μηχανικών λογισμικού, υλικού, υλικολογισμικού και backend εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Η WiZ είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Signify NV από το 2019.

Λάβετε υπόψη ότι δεδομένου ότι η WiZ είναι διεθνής εταιρεία, η παρούσα Δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί προκειμένου να πληροί τις τοπικές απαιτήσεις, καθώς και για να σας παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων ή εφαρμογών της WiZ. Για προϊόντα ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που βασίζονται στον ιστό ή σε εφαρμογές) που ενδέχεται να περιλαμβάνουν συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων σας, η παρούσα Δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί από τη δήλωσή μας για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μας, η οποία παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται.

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τους σκοπούς, τα μέρη στα οποία κοινοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα, ερωτήσεις, προβληματισμούς ή θέματα συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με τον Κάτοχο.

 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν στην παρούσα Δήλωση αναγράφονται οι όροι «εμείς» ή «εμάς», αυτοί αναφέρονται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα Δήλωση, συγκεκριμένα στη συνδεόμενη με τη Signify εταιρεία με την οποία είχατε, έχετε ή θα έχετε σχέση ή η οποία άλλως αποφασίζει για τα δεδομένα σας τα οποία θα συλλέγονται και με ποιον τρόπο αυτά θα χρησιμοποιούνται, όπως και στην εταιρεία Signify Netherlands B.V. (Αριθμός καταχώρησης 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι στις συνδεόμενες με τη Signify εταιρείες περιλαμβάνονται οι θυγατρικές εταιρείες τις οποίες η Signify N.V. ελέγχει μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας. Μπορείτε να λάβετε μια λίστα των συνδεόμενων με τη Signify εταιρειών απευθυνόμενοι στο Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της Signify.

Email επικοινωνίας κατόχου: privacy@wizconnected.com

Η παρούσα Δήλωση ισχύει μόνο για εσάς σε περίπτωση που θεωρηθούμε ότι είμαστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που ενεργούμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, η Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου που κοινοποιείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων θα διέπει τα προσωπικά δεδομένα σας.

 

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;

Η παρούσα Δήλωση καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, π.χ. όταν:

 • Επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας για καταναλωτές και πελάτες (Pro ή/και OEM), τις εφαρμογές ή τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσής μας.
 • Αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα ή τις εφαρμογές μας.
 • Εγγράφεστε στα ενημερωτικά δελτία μας.
 • Μας παρέχετε (δείγματα) των προϊόντων σας.
 • Επικοινωνείτε με την υποστήριξη καταναλωτών και πελατών.
 • Συμμετέχετε σε επιχειρηματικές εκδηλώσεις μας.

Ή αλληλεπιδράτε αλλιώς μαζί μας ως καταναλωτής, επιχειρηματικός πελάτης, συνεργάτης, (υπο)προμηθευτής, εργολάβος ή άλλο πρόσωπο που έχει επιχειρηματική σχέση μαζί μας.

 

ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Ανάλογα με το ποιοι είστε (π.χ. πελάτης, καταναλωτής, προμηθευτής, επιχειρηματικός συνεργάτης κ.λπ.) και πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας (π.χ. online, offline, με την Εφαρμογή, μέσω τηλεφώνου κ.λπ.), ενδέχεται να επεξεργαστούμε διαφορετικά δεδομένα για το άτομό σας. Για παράδειγμα, συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστότοπους, εφαρμογές ή κανάλια κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για καταναλωτές και πελάτες, όταν αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα ή τις εφαρμογές μας, όταν εγγράφεστε στα ενημερωτικά μας δελτία, όταν κατεβάζετε μια ενημέρωση λογισμικού, όταν μας παρέχετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών ή καταναλωτών, όταν συμμετέχετε στις επιχειρηματικές εκδηλώσεις μας, όταν συμμετέχετε στους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις έρευνές μας ή όταν αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο μαζί μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την αλληλεπίδρασή σας με τις υπηρεσίες και τους ιστότοπούς μας και τη χρήση τους, μπορεί να μην αποκαλύπτουν από μόνα τους την ταυτότητά σας ή να σχετίζονται απευθείας με κάποιο άτομο, αλλά θα μπορούσαν, όταν συνδυάζονται με άλλα δεδομένα, να συνδεθούν μαζί σας.

Ανάλογα με τις επιλογές σας σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο, τα προϊόντα σας ή τη χρήση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα:

Προϊόντα της WiZ:

 • Μοναδικά αναγνωριστικά και διαμόρφωση προϊόντων
 • Πληροφορίες για τη χρήση των προϊόντων και στοιχεία διαγνωστικών ελέγχων

Εφαρμογές της WiZ:

 • Οι ενσωματώσεις σας
 • Αναγνωριστικό αρχικής σελίδας
 • Προτίμηση γλώσσας
 • Ζώνη ώρας και κωδικός χώρας
 • Οι ρυθμίσεις επισκεπτών σας (μέλη)
 • Οι πληροφορίες της συσκευής σας (π.χ. έκδοση λειτουργικού συστήματος συσκευής)
 • Μοναδικά αναγνωριστικά και διαμόρφωση προϊόντων
 • Χρήση και διαγνωστικά αναλυτικά στοιχεία (π.χ. πληροφορίες αρχείου καταγραφής και δεδομένα τοποθεσίας)

Ιστότοπος της WiZ:

 • Προτίμηση γλώσσας
 • Ζώνη ώρας και κωδικός χώρας
 • Χρήση και διαγνωστικά αναλυτικά στοιχεία (π.χ. πληροφορίες αρχείου καταγραφής και δεδομένα τοποθεσίας)

Πίνακας εργαλείων WiZ Pro Dashboard:

 • Διαπιστευτήρια σύνδεσης εξουσιοδοτημένων χρηστών
 • Προτίμηση γλώσσας
 • Ζώνη ώρας και κωδικός χώρας
 • Χρήση και διαγνωστικά αναλυτικά στοιχεία (π.χ. πληροφορίες αρχείου καταγραφής και δεδομένα τοποθεσίας)

Αν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω Υπηρεσιών Δικτύου («ΥΔ»), ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από και μέσω των ΥΔ μπορεί να εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει με τις ΥΔ και τα δικαιώματα που μας παρέχετε σε σχέση με τη σύνδεση του λογαριασμού σας με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας στον λογαριασμό που τηρείτε με μια ΥΔ. Οι αλληλεπιδράσεις σας με τρίτα μέρη μέσω μιας ΥΔ ή παρόμοιων λειτουργιών διέπονται από τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων και τη συμφωνία σας με την ΥΔ. Δηλώνετε ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας ΥΔ για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ χωρίς να παραβιάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την ΥΔ. Εάν θέλετε να αποτρέψετε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας να καταγράφουν τη δραστηριότητά σας, μπορείτε να εξαιρεθείτε.

Τα δεδομένα σας και τα μηνύματα επικοινωνίας μας
Μηνύματα επικοινωνίας για Έρευνα Πελατών: Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και να τα κάνουμε πιο συμβατά με ό,τι θέλουν οι πελάτες. Για τον λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας προσκαλέσουμε σε μια καμπάνια πελατών ή έρευνας αγοράς. Σας στέλνουμε τέτοιου είδους μηνύματα μόνο κατόπιν της συγκατάθεσής σας, εκτός εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μηνύματα επικοινωνίας διοικητικού, σέρβις ή συναλλακτικού περιεχομένου: Θα λαμβάνετε πάντα μηνύματα επικοινωνίας διοικητικού, σέρβις ή συναλλακτικού περιεχομένου από εμάς, όπως τεχνικές ενημερώσεις ή/και ενημερώσεις ασφαλείας για τα προϊόντα μας, επιβεβαιώσεις παραγγελιών, ειδοποιήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του λογαριασμού σας και άλλες σημαντικές δηλώσεις. Δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτόν τον τύπο μηνυμάτων επικοινωνίας.

Άλλα μηνύματα επικοινωνίας: Όταν επιτρέπεται ή/και απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή, όπου έχουμε τη συγκατάθεσή σας, για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα μηνύματα επικοινωνίας στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά σας και να σας παρέχουμε την καλύτερη, εξατομικευμένη εμπειρία, μπορεί να αναλύσουμε και να συνδυάσουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες με τα δεδομένα σας, καθώς επίσης τα δεδομένα που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε τμήματα του κοινού μας που να δείχνουν ποια από τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας ενδιαφέρουν τους χρήστες και για να παρακολουθούμε την επιτυχία του μάρκετινγκ.

Ο κάτοχος δεν παρέχει λίστα με τους τύπους Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται.
Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή σε συγκεκριμένα κείμενα επεξήγησης που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή Δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται ελεύθερα από εσάς ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Εφαρμογής.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από την Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη διάθεσή τους μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της Εφαρμογής. Σε περιπτώσεις όπου η παρούσα Εφαρμογή αναφέρει συγκεκριμένα ότι ορισμένα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, είστε ελεύθεροι να μην κοινοποιήσετε αυτά τα δεδομένα χωρίς συνέπειες για τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Εάν επιλέξατε να μην μας παράσχετε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αιτήματά σας.
Αν δεν είστε βέβαιοι για το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά, επικοινωνήστε με τον Κάτοχο.

Η χρήση Cookies, ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης, από την Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από την Εφαρμογή εξυπηρετεί την παροχή της Υπηρεσίας που ζητείτε, επιπρόσθετα σε όποιους άλλους σκοπούς περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εάν υπάρχει.

Είστε υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαιώνετε ότι έχετε τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των δεδομένων στον Κάτοχο.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέθοδοι επεξεργασίας
Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών ή/και εργαλείων με δυνατότητα IT, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπευθύνων, που εμπλέκονται στη λειτουργία της Εφαρμογής (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικές υποθέσεις, διαχείριση συστήματος) ή σε εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, ταχυδρομικές υπηρεσίες, πάροχοι υπηρεσιών hosting, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που ορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων από τον Κάτοχο. Η ενημερωμένη λίστα αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας
Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με εσάς εφόσον ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ενδέχεται να επιτρέπεται στον Κάτοχο να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μέχρι να αντιταχθείτε σε τέτοια επεξεργασία («εξαίρεση»), χωρίς να χρειάζεται να βασιστείτε στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας με εσάς ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση και για τη θέσπιση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων στις οποίες υπόκειται ο Κάτοχος.
 • Η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή στο πλαίσιο άσκησης επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Κάτοχο.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κάτοχος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:
  • Διασφάλιση ότι τα δίκτυα και οι πληροφορίες μας παραμένουν ασφαλή,
  • Διαχείριση και γενικώς δραστηριοποίηση εντός της εταιρείας μας, και
  • αποτροπή ή διερεύνηση εικαζόμενων ή πραγματικών παραβιάσεων του νόμου, παραβάσεων σύμβασης ή μη συμμόρφωσης με τις πολιτικές της WiZ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κάτοχος θα χαρεί να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση, ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τόπος
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην έδρα του Κατόχου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη τα οποία εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Λόγω της παγκόσμιας φύσης μας και αναλόγως της τοποθεσίας σας, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλη χώρα από τη δική σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση. Εάν βρίσκεστε σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ορισμένες από αυτές τις χώρες αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες που παρέχουν επαρκή βαθμό προστασίας. Όσον αφορά τις μεταφορές από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε άλλες χώρες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες που παρέχουν επαρκή βαθμό προστασίας, έχουμε θεσπίσει επαρκή μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, όπως οργανωτικά και νομικά μέτρα (π.χ. δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και εγκεκριμένες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας αυτών των μεταφερόμενων δεδομένων, μπορείτε να ελέγξετε την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σε αυτήν τη Δήλωση ή να ρωτήσετε τον Κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος διατήρησης
Τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται αναλόγως του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.
Συνεπώς:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Κατόχου και εσάς θα διατηρούνται έως ότου εκπληρωθεί η σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Κατόχου διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Ενδέχεται να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες της παρούσας Δήλωσης ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.

Στον Κάτοχο ενδέχεται να επιτραπεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για ανάλογη επεξεργασία, με την προϋπόθεση ότι η συγκατάθεση δεν αποσυρθεί. Επιπλέον, ο Κάτοχος ενδέχεται να υποχρεωθεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε απαιτείται για την εκτέλεση μιας νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν της εντολής αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

 

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι υποχρεούστε να διασφαλίσετε, εξ όσων γνωρίζετε, ότι τα δεδομένα που μας παρέχετε, είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Εάν μας κοινοποιείτε δεδομένα άλλων ατόμων (π.χ. δώσετε πρόσβαση σε φίλο σας για να ελέγχει τα φώτα στο σπίτι σας), υποχρεούστε να συλλέγετε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενημερώνετε τα εν λόγω άτομα, τα δεδομένα των οποίων μας παρέχετε, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης και να λαμβάνετε τη συγκατάθεσή τους.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Σας ενθαρρύνουμε να πάρετε τον έλεγχο των Προσωπικών Δεδομένων σας. Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε τα εξής:

 • Απόσυρση της συγκατάθεσής σας οποιαδήποτε στιγμή. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση όπου έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.
 • Αντίταξη στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει άλλης νομικής βάσης εκτός από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο, να σας γνωστοποιηθούν ορισμένες πλευρές της επεξεργασίας και να αποκτήσετε αντίγραφο των δεδομένων Προσωπικών Δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Επαλήθευση και επιδίωξη διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να επαληθεύσετε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας και να ζητήσετε την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Περιορισμός της επεξεργασίας τω Προσωπικών Δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της αποθήκευσής τους.
 • Αίτημα διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων σας ή κατάργησή τους με άλλον τρόπο. Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να επιδιώξετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας από τον Κάτοχο.
 • Λήψη των Δεδομένων σας και μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εάν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ανεμπόδιστα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας πραγματοποιείται με αυτόματα μέσα και ότι αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε σύμβαση της οποίος είστε συμβαλλόμενος ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • Υποβολή καταγγελίας. Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας των δεδομένων σας.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξετάσουμε το αίτημά σας εγκαίρως και χωρίς χρέωση, εκτός από την περίπτωση που θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας πριν ενεργήσουμε σε συνέχεια του αιτήματός σας. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντηση που θα λάβετε, μπορείτε να διαβιβάσετε την καταγγελία σας στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή στη δικαιοδοσία σας.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία
Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο άσκησης μιας επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Κάτοχο ή για σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κάτοχος, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία παρέχοντας έναν λόγο που αφορά την ιδιαίτερη κατάστασή σας προκειμένου να δικαιολογήσετε την αντίταξη.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε περίπτωση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να δώσετε αιτιολόγηση. Για να μάθουν εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες της παρούσας Δήλωσης.

Για τυχόν ερωτήσεις ή εύλογη εξακρίβωση που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων σας από εμάς ή αφορά την παρούσα Δήλωση γενικότερα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της Signify:

 • Ταχυδρομικά: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands, ή
 • Διαδικτυακά: Signify Privacy Center, ενότητα «Privacy request».

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι τα μηνύματα επικοινωνίας μέσω email δεν είναι πάντα ασφαλή. Επομένως, μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες στα email που μας απευθύνετε.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξετάσουμε το αίτημά σας εγκαίρως και χωρίς χρέωση, εκτός από την περίπτωση που θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας πριν ενεργήσουμε σε συνέχεια του αιτήματός σας. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντηση που θα λάβετε, μπορείτε να διαβιβάσετε την καταγγελία σας στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή στη δικαιοδοσία σας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή/και την Εφαρμογή μας, ενδέχεται να καταχωρήσουμε τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον παραπέμποντα ιστότοπο, τη γενική γεωγραφική τοποθεσία σας όπως υποδεικνύεται από τη διεύθυνση IP σας, τη συμπεριφορά περιήγησης, τη συμπεριφορά εφαρμογών, και εάν και με ποιον τρόπο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο που διατίθεται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας. Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας cookie και των cookies τρίτων. Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies. Για να μάθετε περισσότερα και για την αναλυτική δήλωση για τα cookies, διαβάστε την Πολιτική για cookies.

Συλλέγουμε δεδομένα από παιδιά;
Δεν συλλέγουμε σκόπιμα πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

 • Ειδική σημείωση προς τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών: εάν είστε κάτω των 16 ετών, συνιστάται να μιλήσετε και να λάβετε συγκατάθεση από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας πριν μας κοινοποιήσετε τα δεδομένα σας.
 • Ειδική σημείωση προς τους γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών: συνιστάται να ελέγχετε και να παρακολουθείτε τη χρήση των προϊόντων, των συστημάτων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών μας (συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τοποθεσιών και άλλων ψηφιακών καναλιών) από τα παιδιά σας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το παιδί σας δεν θα μας κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα χωρίς να ζητήσει την άδειά σας.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Νομικές ενέργειες
Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Κάτοχο στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανή νομική ενέργεια λόγω ακατάλληλης χρήσης της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να ζητηθεί από τον Κάτοχο να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην πολιτική απορρήτου, η παρούσα Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση
Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με την Εφαρμογή (αρχεία καταγραφής Συστήματος) και χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP) για τον σκοπό αυτό.

Πληροφορίες που δεν περιέχονται σε αυτήν την πολιτική
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να ζητηθούν από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς γίνεται ο χειρισμός αιτημάτων «Χωρίς παρακολούθηση»
Η Εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα «Χωρίς παρακολούθηση».
Για να καθοριστεί εάν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί ανταποκρίνεται στα αιτήματα «Χωρίς παρακολούθηση», διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου
Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες σε αυτήν τη σελίδα και ενδεχομένως εντός της Εφαρμογής ή/και –εφόσον είναι τεχνικά και νομικά εφικτό– στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες στα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στον Κάτοχο. Συνιστάται ιδιαίτερα να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα και να βλέπετε την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, ο Κάτοχος πρέπει να λάβει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Προσωπικά δεδομένα (ή Δεδομένα)
Κάθε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες —συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης— επιτρέπει την ταυτοποίηση ή την αναγνωρισιμότητα ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης
Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών των Χρηστών που χρησιμοποιούν αυτήν την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. τον χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην ακολουθία των επισκεπτόμενων σελίδων και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Υποκείμενο των Δεδομένων
Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνο ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Εφαρμογή
Τα μέσα με τα οποία γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη.

Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτήν την Εφαρμογή, όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (αν διατίθεται) και σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα τρέχοντα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Νομικές πληροφορίες
Η παρούσα δήλωση απορρήτου έχει ετοιμαστεί με βάση τις διατάξεις πολλαπλών νομοθετημάτων, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Η παρούσα πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με την Εφαρμογή, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιανουαρίου 2021