ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIE

Τα cookies και άλλα αναγνωριστικά αποτελούνται από τμήματα κώδικα εγκατεστημένα στο πρόγραμμα περιήγησης που βοηθούν τον Κάτοχο να παρέχει την Υπηρεσία σύμφωνα με τους περιγραφόμενους σκοπούς. Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους εγκαθίστανται τα cookies ενδέχεται να απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη. Όπου η εγκατάσταση των cookie βασίζεται σε συγκατάθεση, η συγκατάθεση αυτή μπορεί να αποσυρθεί ελεύθερα ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.

ΤΕΧΝΙΚΑ COOKIES ΚΑΙ COOKIES ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Δραστηριότητα απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας
Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει τη συνεδρία του Χρήστη και να πραγματοποιήσει άλλες δραστηριότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της, για παράδειγμα για την κατανομή της επισκεψιμότητας.

Δραστηριότητα σχετικά με την αποθήκευση προτιμήσεων, βελτιστοποίησης και στατιστικών
Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις περιήγησης και να βελτιστοποιεί την εμπειρία περιήγησης του Χρήστη. Σε αυτά τα cookies περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, όσα χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των προτιμήσεων γλώσσας και νομίσματος, ή για τη διαχείριση στατιστικών πρώτου μέρους που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Κάτοχο του ιστότοπου.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Επιπρόσθετα των όσων καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο, ο Χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις για τα Cookies απευθείας από το δικό του πρόγραμμα περιήγησης και να εμποδίζει, για παράδειγμα, τρίτα μέρη να εγκαθιστούν Cookies.
Μέσω των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης, είναι επίσης δυνατή η διαγραφή Cookies που εγκαταστάθηκαν στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των Cookies που ενδέχεται να έχουν αποθηκεύσει την αρχική συγκατάθεση για την εγκατάσταση Cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies στα συχνότερα χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης, στις ακόλουθες διευθύνσεις: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari και Microsoft Internet Explorer.
Όσον αφορά τα Cookies που εγκαθίστανται από τρίτους, οι Χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις τους και να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο εξαίρεσης (αν παρέχεται), χρησιμοποιώντας τα μέσα που δίνονται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή επικοινωνώντας με το τρίτο μέρος.
Παρά τα ανωτέρω, οι Χρήστες με το παρόν ενημερώνονται ότι μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στις πρωτοβουλίες YourOnlineChoices (ΕΕ), Network Advertising Initiative (ΗΠΑ) και Digital Advertising Alliance (ΗΠΑ), DAAC (Καναδάς), DDAI (Ιαπωνία) ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες επιτρέπουν στους Χρήστες να επιλέγουν τις προτιμήσεις παρακολούθησης για τα περισσότερα από τα διαφημιστικά εργαλεία. Συνεπώς, ο Κάτοχος συνιστά στους Χρήστες να κάνουν χρήση αυτών των πόρων επιπλέον των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WIZ CONNECTED LIGHTING COMPANY LIMITED, ENTERPRISE SQUARE - TOWER 2, 20TH FLOOR, 9 SHEUNG YUET ROAD - KOWLOON BAY - HONG KONG

Email επικοινωνίας κατόχου: privacy@wizconnected.com

Δεδομένου ότι η εγκατάσταση Cookies τρίτων και άλλων συστημάτων παρακολούθησης μέσω των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εφαρμογή δεν μπορεί να ελεγχθεί τεχνικά από τον Κάτοχο, τυχόν συγκεκριμένες αναφορές σε Cookies και συστήματα παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί από τρίτους θεωρούνται ενδεικτικές. Προκειμένου να λάβετε πλήρεις πληροφορίες, ζητείται από τον Χρήστη να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου για τις αντίστοιχες υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.
Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας που περιβάλλει τον προσδιορισμό των τεχνολογιών που βασίζονται στα Cookies, οι Χρήστες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο αν επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies από αυτήν την Εφαρμογή.

Ο Κάτοχος («Εμείς») μπορεί να τροποποιεί κατά καιρούς αυτήν τη Δήλωση περί Cookies, για παράδειγμα, επειδή αλλάζουν ο ιστότοπός μας ή οι κανόνες που σχετίζονται με τα cookies. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της Δήλωσης περί Cookies και των cookies που περιλαμβάνονται στους καταλόγους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η νέα Δήλωση περί Cookies ξεκινά να ισχύει με τη δημοσίευσή της. Αν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη δήλωση, θα πρέπει να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να εξετάσετε το ενδεχόμενο να διακόψετε τη χρήση των σελίδων. Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την αναθεωρημένη Δήλωση περί Cookies. Μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτήν την ιστοσελίδα για την πιο πρόσφατη έκδοση.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Προσωπικά δεδομένα (ή Δεδομένα)
Κάθε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες —συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης— επιτρέπει την ταυτοποίηση ή την αναγνωρισιμότητα ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης
Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών των Χρηστών που χρησιμοποιούν αυτήν την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. τον χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην ακολουθία των επισκεπτόμενων σελίδων και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Χρήστης
Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή, το οποίο συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Υποκείμενο των Δεδομένων
Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνο ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Αυτή η Εφαρμογή
Τα μέσα με τα οποία γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη.

Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτήν την Εφαρμογή, όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (αν διατίθεται) και σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα τρέχοντα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Νομικές πληροφορίες
Η παρούσα δήλωση απορρήτου έχει ετοιμαστεί με βάση τις διατάξεις πολλαπλών νομοθετημάτων, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2020