ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εάν θέλετε να συνομιλήσετε μαζί μας μέσω της ίδιας της εφαρμογής WiZ, μπορείτε να μας βρείτε στην καρτέλα Ρυθμίσεις στο iOS ή στο μενού πλοήγησης στο Android.

Υποστήριξη στην εφαρμογή WiZ