INFORMATION OM COOKIES

Cookies och andra identifierare består av små kodavsnitt vilka installeras i webbläsaren i syfte att ge ägaren möjlighet att tillhandahålla tjänsten enligt de syften som beskrivs. Vissa syften för vilka cookies installeras kan också kräva användarens samtycke. I de fall installationen av cookies baseras på samtycke kan sådant samtycke återtas när som helst enligt anvisningarna i det här dokumentet.

TEKNISKA COOKIES OCH COOKIES FÖR AGGREGERADE STATISTISKA ÄNDAMÅL

Aktivitet som är absolut nödvändig för att tjänsten ska fungera
Den här applikationen använder cookies för att spara användarens session och för att utföra andra aktiviteter som är strikt nödvändiga för att applikationen ska fungera, till exempel i samband med distribution av trafik.

Aktivitet som rör sparande av inställningar, optimering och statistik
Den här applikationen använder cookies för att spara surfpreferenser och för att optimera användarens surfupplevelse. Bland dessa cookies finns till exempel de som används för inställning av språk- och valutapreferenser, samt de som används för hantering av statistik från första part som används direkt av webbplatsens ägare.

HUR MAN GER ELLER ÅTERKALLAR SAMTYCKE TILL INSTALLATION AV COOKIES

Utöver vad som anges i detta dokument kan användaren hantera cookiesinställningar direkt från sin egen webbläsare och, till exempel, förhindra tredje part från att installera cookies.
Genom webbläsarinställningar är det också möjligt att ta bort cookies som har installerats tidigare, inklusive cookies som kan ha sparat det ursprungliga medgivandet för installation av cookies på denna webbplats.
Användare kan till exempel hitta information om hur de hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna på följande adresser: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari och Microsoft Internet Explorer.
När det gäller cookies som har installerats av tredje part kan användare hantera sina inställningar och återkalla sitt samtycke genom att klicka på den relaterade avanmälningslänken (om en sådan finns). Användaren kan också gå tillväga på det sätt som anges i tredje parts personuppgiftspolicy eller genom att kontakta tredje part.
Trots ovanstående informeras användarna härmed om att de kan följa instruktionerna från YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (US) och Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) eller andra liknande tjänster. Sådana initiativ tillåter användare att välja sina spårningsinställningar för de flesta reklamverktygen. Ägaren rekommenderar därför att användarna använder dessa resurser utöver informationen i detta dokument.

ÄGARE OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG

WIZ CONNECTED LIGHTING COMPANY LIMITED, ENTERPRISE SQUARE - TOWER 2, 20TH FLOOR, 9 SHEUNG YUET ROAD - KOWLOON BAY - HONG KONG

Ägarens e -postadress: privacy@wizconnected.com

Eftersom installationen av tredjepartscookies och andra spårningssystem genom de tjänster som används i denna applikation inte kan kontrolleras tekniskt av ägaren, är några specifika referenser till cookies och spårningssystem installerade av tredje part att betrakta som vägledande. För att få fullständig information ombeds användaren att kontakta integritetspolicy för de tjänster från tredje part som anges i detta dokument.
Givet den objektiva komplexiteten kring identifiering av cookiesbaserade tekniker uppmanas användarna kontakta ägaren om de vill få ytterligare information om denna applikations användning av cookies.

Ägaren ('Vi') kan då och då ändra detta cookiemeddelande, till exempel om/när vår webbplats eller reglerna för cookies ändras. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i cookiemeddelandet och de cookies som ingår i listorna. Det nya cookiemeddelandet kommer att träda i kraft vid publiceringen. Om du inte godkänner det reviderade meddelandet bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda webbsidorna. Genom att fortsätta att öppna eller använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av det reviderade cookiemeddelandet. Du kan besöka denna webbsida för den senaste versionen.

DEFINITIONER OCH JURIDISKA REFERENSER

Personuppgifter (eller uppgifter)
All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personnummer – möjliggör identifiering av en fysisk person.

Användningsdata
Information som samlas in automatiskt via denna applikation (eller tjänster från tredje part som används i denna applikation), som kan inkludera: IP-adresser eller domännamn på datorerna som används av de användare som använder det här programmet, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, den metod som används för att skicka förfrågan till servern, storleken på filen som tas emot som svar, den numeriska koden som anger statusen för serverns svar (framgångsrikt resultat, fel osv.), ursprungslandet, funktioner i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsdetaljerna per besök (t.ex. tiden som spenderas på varje sida i programmet) och detaljerna om sökvägen som följs inom applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT -miljö.

Användare
Den person som använder denna applikation och som, om inget annat anges, är samma som registrerad person.

Registerad person
Den fysiska personen som personuppgifterna hänvisar till.

Personuppgiftsbiträde
Den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter på personuppgiftsansvarigs vägnar, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvarig
Den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrån eller något annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, fastställer syften och tillvägagångssätt för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för drift och användning av denna applikation. Personuppgiftsansvarig är, om inget annat anges, ägare till denna applikation.

Denna applikation
Det tillvägagångssätt på vilket användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Tjänst
Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgängligt) och på denna webbplats/i denna applikation.

Europeiska unionen (eller EU)
Om inte annat anges inkluderar alla hänvisningar till Europeiska unionen som görs i detta dokument till alla nuvarande medlemsländer i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Juridisk information
Denna personuppgiftspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive artikel 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen).

Senaste uppdatering: 28 april 2020