END OF SUPPORT POLICY

1. Policy för upphörande av support (WiZ-enheter)

2. Policy för upphörande av support (WiZ-mobilappar)

3. Aktuell supportstatus för WiZ-enheter och WiZ-mobilappar

Se avsnitt 3 för aktuell status på din WiZ-enhet och WiZ-mobilappen.

Vid tillämpningen av denna Policy för upphörande av support avser “WiZ-enhet” en WiZ-produkt (antingen WiZ, Philips eller varumärke från tredje part som ansluts till WiZ-plattformen) med tvåvägskommunikation mellan WiZ-produkten och WiZ-systemet (antingen via en WiZ-mobilapp eller via en WiZ-mobilapp och WiZ-molnet).

I den utsträckning som villkoren i policyn för upphörande av support och den begränsade garantin som gäller för en WiZ-enhet är motstridiga ska villkoren i policyn för upphörande av support äga tolkningsföreträde.

Vi kan då och då behöva uppdatera denna Policy för upphörande av support. Vi publicerar alltid den uppdaterade policyn på vår WiZ-webbplats.

1. POLICY FÖR UPPHÖRANDE AV SUPPORT (WiZ-ENHETER)

Viktigt meddelande om uppdateringar av programvara, onlinetjänster och kompatibilitet

WiZ-enheter kan ta emot programvaruuppdateringar direkt från Signify när de har Internet-åtkomst och används tillsammans med den officiella WiZ-mobilappen.¹

Signify kommer att tillhandahålla större programvaruuppdateringar av plattformsfunktioner för din WiZ-enhet, i förekommande fall, under minst ett (1) år från och med inköpsdatumet hos den auktoriserade återförsäljaren (förutom i de fall då maskinvaran inte är kompatibel).

Dessutom kommer Signify att fortsätta med support för din WiZ-enhet med nödvändiga säkerhets-, kvalitets- och driftskompatibilitetsuppdateringar samt upprätthålla kompatibilitet med våra onlinetjänster och den senaste versionen av vår WiZ-mobilapp i minst fem (5) år från det datum då du köpte den från en auktoriserad återförsäljare.

Efter det här datumet kommer Signify eventuellt att välja att fortsätta tillhandahålla programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet för onlinetjänster och/eller våra WiZ-mobilappar för din WiZ-produkt efter eget gottfinnande. Om programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet med onlinetjänster och/eller våra WiZ-mobilappar upphör, rekommenderar vi att du uppdaterar till en ny version av produkten.

¹ Produkter installerade via en delegerad uppdragsgivare kommer också att få uppdateringar.

2. POLICY FÖR UPPHÖRANDE AV SUPPORT (WiZ-MOBILAPPAR)

Viktigt meddelande om uppdateringar och publicering

I denna Policy för upphörande av support:

  • Större versionsuppdatering innebär en versionsuppdatering som innehåller väsentliga ändringar i mobilappen som påverkar applikationens övergripande design, funktion och tekniska arkitektur. En större versionsuppdatering indikeras med en högre inledande siffra i versionsnumret (t.ex. 1.y.z -> 2.y.z).
  • Mindre versionsuppdatering innebär en versionsuppdatering som innehåller mindre eller stegvisa förändringar i mobilappens funktion som kan inbegripa buggkorrigeringar eller säkerhetsförbättringar. En mindre versionsuppdatering indikeras med en högre efterföljande siffra i versionsnumret (t.ex. x.14.z -> x.15.z).
  • Snabbkorrigering innebär en uppdatering som inte utgör funktionella ändringar, men som kan innehålla viktiga buggkorrigeringar eller säkerhetsförbättringar. En versionsuppdatering med snabbkorrigering indikeras med en högre siffra i slutet av versionsnumret (t.ex. x.y.235 -> x.y.236)

Signify avser att fortsätta tillhandahålla support för WiZ-mobilappar med mindre versionsuppdateringar och snabbkorrigeringar under minst tre (3) år från och med första utgåvan av den sista större versionsuppdateringen.

Signify avser att fortsätta tillhandahålla support för en version av en mobilapp med mindre versionsuppdatering och snabbkorrigeringar, och inte dra tillbaka en sådan WiZ-mobilapp, under minst ett (1) år från och med lanseringen av ytterligare större versionsuppdatering av sådan WiZ-mobilapp. Uppdateringar för tillbakadragna mobilappar kommer att upphöra, varvid dessa mobilappar inte längre finns tillgängliga.

3. AKTUELL SUPPORTSTATUS FÖR WiZ-ENHETER OCH WiZ-MOBILAPPAR

Supporten är aktiv för följande produkter:

Alla WiZ-enheter
Alla WiZ-mobilappar