SEKRETESSMEDDELANDE

Din integritet är viktig för WiZ.

Vi har utarbetat detta sekretessmeddelande (även kallat ”Meddelande”) på ett enkelt och begripligt sätt för att hjälpa dig att förstå vem vi är, vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in det och vad vi använder dem till. Tänk på att personuppgifter (i detta meddelande även kallad ”Personuppgifter” eller ”Dina uppgifter”) betyder all information eller uppsättning information från vilken vi direkt eller indirekt kan identifiera dig personligen, särskilt genom hänvisning till en identifierare, t.ex. namn och efternamn, e-postadress, telefonnummer osv.

Vi rekommenderar starkt att du tar dig tid att läsa detta meddelande i sin helhet.
Om du inte godkänner detta sekretessmeddelande ska du inte tillhandahålla oss dina uppgifter.

 

VILKA ÄR WiZ?

WiZ är ett företag med belysningsprogramvarulösningar som grundades 2015. Det har ett internationellt team av framstående ingenjörer inom områdena programvara, maskinvara, inbyggd programvara och serverdelar. WiZ är ett helägt dotterbolag till Signify NV sedan 2019.

Tänk på att eftersom WiZ är ett internationellt företag kan detta meddelande bytas ut eller kompletteras för att uppfylla lokala krav, samt för att ge dig ytterligare information om hur vi behandlar dina uppgifter genom specifika WiZ -produkter, tjänster, system eller applikationer. För produkter eller tjänster (inklusive webb- eller applikationsbaserad funktionalitet) som kan innebära specifik behandling av dina uppgifter kan detta meddelande kompletteras med vårt produkt- eller tjänstespecifika meddelande som ger ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter för nämnda produkter eller tjänster.

Kontakta ägaren för att få information om dina personuppgifter, syften, parterna som personuppgifterna delas med, frågor, funderingar eller efterlevnad.

 

ÄGARE OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG

När vi i detta Meddelande skriver ”vi” eller ”oss” syftar vi på Personuppgiftsansvarig enligt detta Meddelande, det vill säga det Signify-dotterbolag som du haft, har eller kommer att ha en relation till eller som på annat sätt avgör vilka av dina personuppgifter som samlas in och hur de används, samt Signify Netherlands BV (organisationsnummer 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederländerna). Observera att Signify-dotterbolagen innefattar de dotterbolag som Signify NV kontrollerar genom antingen direkt eller indirekt ägande. Du kan få en lista över alla Signify-dotterbolag om du kontaktar Signify Privacy Office.

Ägarens e-postadress: privacy@wizconnected.com

Detta meddelande gäller endast dig om vi anses vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter. Om vi agerar som personuppgiftsbiträde reglerar sekretessmeddelandet från den personuppgiftsansvariga dina personuppgifter.

 

NÄR GÄLLER DETTA SEKRETESSMEDDELANDE?

Detta meddelande innehåller information om hur vi samlar in och använder dina uppgifter t.ex. när du

 • besöker eller använder våra konsument- och kundorienterade (Pro och/eller OEM) webbplatser, applikationer eller sociala mediekanaler
 • köper och använder våra produkter, tjänster, system eller applikationer
 • prenumererar på våra nyhetsbrev
 • tillhandahåller oss med dina varor (varuprov)
 • kontaktar vår konsument- och kundsupport
 • deltar i våra affärsevenemang

eller på annat sätt interagerar med oss i egenskap av konsument, företagskund, partner, (under)leverantör, entreprenör eller annan person med en affärsrelation med oss.

 

TYPER AV INSAMLADE UPPGIFTER

Beroende på vem du är (t.ex. kund, konsument, leverantör, affärspartner, osv.) och hur du interagerar med oss (t.ex. online, offline, genom applikation, via telefon osv.) kan vi behandla olika uppgifter om dig. Vi kan samla in dina personuppgifter, till exempel när du besöker eller använder våra kund- eller konsumentwebbplatser, -applikationer eller -sociala mediekanaler, köper och använder våra produkter, tjänster, system eller applikationer, prenumererar på våra nyhetsbrev, laddar ner en programuppdatering, tillhandahåller oss med varor eller tjänster, kontaktar vårt kund- eller konsumentstöd, deltar i våra affärsevenemang, tävlingar, kampanjer och undersökningar eller på annat sätt interagerar med oss. Uppgifterna som samlas in genom din interaktion med och användning av våra tjänster och webbplatser får inte ensamma avslöja din specifika identitet eller vara direkt relaterade till en individ, men kan, i kombination med andra uppgifter, härledas tillbaka till dig.

Beroende på dina sekretessval, produkter eller din användning av våra tjänster kan vi behandla följande uppgifter:

WiZ-produkter:

 • unika identifierare och konfiguration av produkter
 • produktanvändning och diagnostisk information

WiZ-appar:

 • dina integrationer
 • hem-ID
 • språkpreferens
 • tidszon och landskod
 • dina gästers inställningar (medlemmar)
 • din enhetsinformation (t.ex. enhetens operativsystemversion)
 • unika identifierare och konfiguration av produkter
 • användnings- och diagnostikanalys (t.ex. logginformation och platsdata)

WiZ-webbplats:

 • språkpreferens
 • tidszon och landskod
 • användnings- och diagnostikanalys (t.ex. logginformation och platsdata)

WiZ Pro-instrumentpanel:

 • inloggningsuppgifter för auktoriserade användare
 • språkpreferens
 • tidszon och landskod
 • användnings- och diagnostikanalys (t.ex. logginformation och platsdata).

Om du interagerar med oss genom nätverkstjänster (”NS”) kan vi behandla dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande. Vilka uppgifter vi samlar in från och genom en nätverkstjänst kan bero på de sekretessinställningar du har ställt in med nätverkstjänsten och de behörigheter du ger oss i samband med att du länkar ditt konto till våra produkter eller tjänster till ditt konto med en nätverkstjänst. Dina interaktioner med tredje part genom en nätverkstjänst eller liknande funktioner styrs av respektive tredjeparts sekretesspolicyer och ditt avtal med nätverkstjänsten. Du intygar att du har rätt att använda ditt nätverkstjänstkonto för de ändamål som beskrivs häri utan att du bryter mot någon av de villkor som styr nätverkstjänsten. Om du inte vill att våra webbplatser och appar registrerar din aktivitet kan du välja bort det.

Dina uppgifter och vår kommunikation
Kundundersökningskommunikation: Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och tjänster och anpassa dem efter kundernas önskemål. Därför kan vi använda dina uppgifter för att bjuda in dig till en kund- eller marknadsundersökningskampanj. Vi skickar endast denna typ av kommunikation till dig med ditt tidigare samtycke, såvida detta inte är nödvändigt enligt gällande lag.

Administrativ-, service- och transaktionskommunikation: Du kommer alltid att få administrativ-, service- och transaktionskommunikation från oss, t.ex. tekniska uppdateringar och/eller säkerhetsuppdateringar av våra produkter, orderbekräftelser, aviseringar om dina kontoaktiviteter och andra viktiga meddelanden. Du kan inte välja bort den här typen av kommunikation.

Annan kommunikation: När det är tillåtet och/eller krävs enligt tillämplig lag eller om vi har ditt samtycke, för att kunna skräddarsy kommunikationen efter dina preferenser och ditt beteende och ge dig den bästa och mest anpassade upplevelsen, kan vi analysera och kombinera all information som är associerad med dina uppgifter och dina uppgifter om interaktion med oss. Vi kan också använda denna information för att skapa segment av vår publik som visar vilka av våra produkter och/eller tjänster som användare är intresserade av och spårar framgången för vår marknadsföring.

Ägaren tillhandahåller inte en lista över de olika typerna av insamlade uppgifter.
Fullständig information om varje typ av personuppgift som samlas in finns i de särskilda avsnitten i denna sekretesspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före insamlingen av uppgifter.
Personuppgifter kan lämnas fritt av dig, eller, för användningsuppgifter, samlas in automatiskt när du använder applikationen.
Om inte annat anges är alla uppgifter som begärs av denna applikation obligatorisk och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, kan du inte kommunicera dessa uppgifter utan att det får konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion. Om du valde att inte lämna dina uppgifter till oss kanske vi inte kan svara på förfrågningar du kan ha.
Om du är osäker på vilka personuppgifter som är obligatoriska ska du kontakta ägaren.

All användning av cookies, eller andra spårningsverktyg, i denna applikation eller av ägarna till tredjepartstjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som du önskar, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om den är tillgänglig.

Du är ansvarig för alla tredjepartspersonuppgifter som erhållits, publicerats eller delats genom denna applikation och bekräftar att de har samtycke från tredje part att tillhandahålla uppgifterna till ägaren.

 

METOD OCH PLATS FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTER

Metoder för behandling
Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av uppgifterna.
Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och metoder som är strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa ansvariga personer som är involverade i driften av applikationen (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom tekniska tredjepartstjänsteleverantörer, brevbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) utses vid behov som personuppgiftsbiträde av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras från ägaren när som helst.

Juridisk grund för behandling
Ägaren kan behandla personuppgifter som rör dig om något av följande gäller:

 • du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Obs! Enligt vissa lagar kan ägaren tillåtas att behandla personuppgifter tills du motsätter dig sådan behandling (”välja bort”), utan att behöva förlita dig på samtycke eller någon annan av följande juridiska grunder:
 • behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal med dig och/eller för eventuella förpliktelser därav
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet och för att fastställa, utöva eller försvara krav som ägaren är föremål för
 • behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövande av officiell myndighet som tillkommer ägaren
 • behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eftersträvar, inklusive men inte begränsat till att
  • säkerställa säkerheten för våra nätverk och vår information
  • administrera och generellt bedriva verksamhet inom vårt företag
  • förhindra eller utreda misstänkta eller faktiska brott mot lagar, kontraktsbrott eller bristande efterlevnad av WiZ-policyn.

Under alla omständigheter hjälper ägaren gärna till att klargöra den specifika juridiska grund som gäller för behandlingen, och särskilt om tillhandahållande av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett kontrakt.

Plats
Uppgifterna behandlas på ägarens verksamhetskontor och på andra platser där parterna som är involverade i behandlingen finns.

På grund av vår globala natur och beroende på din plats kan dataöverföringar innebära överföring av dina personuppgifter till ett annat land än ditt eget, om detta är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta meddelande. Om du befinner dig i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan vi överföra dina uppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Några av dessa länder erkänns av Europeiska kommissionen som en tillräcklig skyddsnivå. När det gäller överföringar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till andra länder som inte erkänns av Europeiska kommissionen som en tillräcklig skyddsnivå har vi infört lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter, såsom organisatoriska och juridiska åtgärder (t.ex. bindande företagsregler och godkända Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler). För att få mer information om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan du läsa avsnittet som innehåller detaljer om behandlingen av personuppgifter i detta meddelande eller fråga ägaren med hjälp av den tillhandahållna informationen i kontaktavsnittet.

Lagringstid
Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som det krävs för det ändamål de har samlats in för.
Därför ska

 • personuppgifter som samlats in för ändamål relaterade till utförandet av ett kontrakt mellan ägaren och dig behållas tills kontraktet har slutförts.
 • personuppgifter som samlats in för ägarens legitima intressen ska bevaras så länge som behövs för att uppfylla sådana ändamål. Du kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren eftersträvar inom relevanta avsnitt i detta meddelande eller genom att kontakta ägaren.

ägaren tillåtas behålla personuppgifter under en längre period när du har gett samtycke till sådan behandling, så länge inte samtycket dras tillbaka. Ägaren kan dessutom vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period när så krävs för att fullgöra en juridisk skyldighet eller på uppdrag av en myndighet

personuppgifter raderas när lagringsperioden har löpt ut. Därför kan rätten till åtkomst, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter att lagringsperioden har löpt ut.

 

DITT ANSVAR

Vi vill påminna dig om att det är ditt ansvar att, så vitt du vet, se till att uppgifterna du tillhandahåller oss är korrekta, fullständiga och aktuella. Om du delar uppgifter om andra personer med oss (t.ex. ger åtkomst till en vän för att styra dina lampor i ditt hus) är det ditt ansvar att samla in sådan information i enlighet med lokala lagkrav. Till exempel bör du informera sådana andra personer, vars uppgifter du lämnar till oss, om innehållet i detta meddelande och få deras samtycke.

 

DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DE KAN UTÖVAS

Vi uppmuntrar dig att ta kontroll över dina personuppgifter. Du kan utöva vissa rättigheter när det gäller dina uppgifter som behandlas av ägaren. I synnerhet har du rätt att göra följande:

 • Dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Du har rätt att återkalla ditt samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av dina uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen utförs på annan rättslig grund än medgivande. Ytterligare detaljer finns i det särskilda avsnittet nedan.
 • Få tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av ägaren, få utlämnande om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av dina personuppgifter som behandlas.
 • Verifiera och sök rättelse. Du har rätt att verifiera riktigheten i dina personuppgifter och be om att de uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av dina uppgifter. Du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av dina personuppgifter. I det här fallet kommer ägaren inte att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än att lagra dem.
 • Få dina personuppgifter raderade eller borttagna på annat sätt. Du har rätt att under vissa omständigheter få raderingen av dina personuppgifter från ägaren.
 • Ta emot dina uppgifter och överför dem till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt genomförbart, få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att personuppgifterna behandlas på automatiska sätt och att behandlingen bygger på ditt samtycke, på ett kontrakt som du ingår i eller på förpliktelser därav.
 • Lämna in ett klagomål. Du har rätt att väcka talan inför din behöriga dataskyddsmyndighet.

Vi kommer att göra vårt bästa för att ta hand om din begäran i tid och utan kostnad, förutom där det skulle kräva en oproportionerlig ansträngning. I vissa fall kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi kan agera på din begäran. Om du är missnöjd med det mottagna svaret kan du hänskjuta ditt klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten i din jurisdiktion.

Detaljer om rätten att invända mot behandling
Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som tillhör ägaren eller för de legitima intressen som ägaren eftersträvar, kan du invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund som är relaterad till din speciella situation till motivera invändningen.

Var medveten om att om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot behandlingen utan att motivera det. För att ta reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan användarna hänvisa till relevanta avsnitt i detta meddelande.

För frågor eller rimliga förfrågningar om hur vi skyddar dina personuppgifter eller som rör detta Meddelande i allmänhet kan du kontakta Signify Privacy Office:

 • Post: Signify – Att: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam. the Netherlands
 • Online: Signify Privacy Center, avsnittet ”Privacy request”.

Tänk på att det inte alltid är säkert att kommunicera via e-post. Ange därför inte någon känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.

Vi kommer att göra vårt bästa för att behandla din begäran i tid och utan kostnad förutom då det skulle kräva en oproportionerligt stor insats. I vissa fall kan vi be dig identifiera dig innan vi kan börja behandla din begäran. Om du är missnöjd med svaret du har fått kan du inge klagomål hos en lokal dataskyddsmyndighet.

 

COOKIEPOLICY

När du besöker eller använder våra webbplatser och/eller applikationer kan vi registrera din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, hänvisande webbplats, din allmänna geografiska plats som anges av din IP-adress, webbläsningsbeteende, appbeteende och om och hur du interagera med innehåll som är tillgängligt på våra webbplatser och i våra appar. Vi använder olika metoder för att samla in denna information, inklusive våra egna cookies och tredjepartscookies. Denna applikation använder cookies. Om du vill veta mer och för ett detaljerat cookie-meddelande, vänligen läs vår Cookie Policy.

Samlar vi in data från barn?
Vi samlar inte avsiktligt in information från barn under 16 år.

 • Särskild anmärkning till barn under 16 år: om du är under 16 år rekommenderar vi att du talar med och får din förälders eller vårdnadshavares samtycke innan du delar dina uppgifter med oss;
 • Särskild anteckning till föräldrar till barn under 16 år: vi rekommenderar dig att kontrollera och övervaka dina barns användning av våra produkter, system, tjänster, applikationer (inklusive webbplatser och andra digitala kanaler) för att se till att ditt barn inte delar personuppgifter med oss utan att be om din tillåtelse.

 

YTTERLIGARE INFORMATION OM INSAMLING OCH BEHANDLING AV UPPGIFTER

Rättsliga åtgärder
Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller i de stadier som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller de relaterade tjänsterna.
Användaren förklarar att hen är medveten om att ägaren kan behöva avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter
Förutom informationen i denna sekretesspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll
För drifts- och underhållsändamål kan denna applikation och eventuella tjänster från tredje part samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) använder andra personuppgifter (t.ex. IP-adressen) för detta ändamål.

Information som inte finns i denna policy
Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från ägaren när som helst. Se kontaktuppgifterna i början av detta dokument.

Hur hanteras ”Spåra inte”-förfrågningar
Denna applikation stöder inte ”Spåra inte”-förfrågningar.
Läs deras sekretesspolicy för att avgöra om någon av de tredjepartstjänster som den använder stöder ”Spåra inte”-förfrågningar.

Ändringar av denna sekretesspolicy
Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och/eller, så långt det är tekniskt och juridiskt genomförbart, att skicka ett meddelande till användarna via kontaktinformation tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kontrollera denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar bearbetningsaktiviteter som utförs på grund av användarens samtycke, ska ägaren samla in nytt samtycke från användaren, där så krävs.

 

DEFINITIONER OCH JURIDISKA REFERENSER

Personuppgifter (eller uppgifter)
All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personnummer – möjliggör identifiering av en fysisk person.

Användningsdata
Information som samlas in automatiskt via denna applikation (eller tjänster från tredje part som används i denna applikation), som kan inkludera: IP-adresser eller domännamn på datorerna som används av de användare som använder det här programmet, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, den metod som används för att skicka förfrågan till servern, storleken på filen som tas emot som svar, den numeriska koden som anger statusen för serverns svar (framgångsrikt resultat, fel osv.), ursprungslandet, funktioner i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsdetaljerna per besök (t.ex. tiden som spenderas på varje sida i programmet) och detaljerna om sökvägen som följs inom applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT -miljö.

Registerad person
Den fysiska personen som personuppgifterna är hänförliga till.

Personuppgiftsbiträde
Den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter på personuppgiftsansvarigs vägnar, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvarig
Den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, fastställer syften och tillvägagångssätt för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för drift och användning av denna applikation. Personuppgiftsansvarig är, om inget annat anges, ägaren till denna applikation.

Applikation
Det sätt på vilket användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Tjänst
Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgängligt) och på denna webbplats/i denna applikation.

Europeiska unionen (eller EU)
Om inte annat anges inkluderar alla hänvisningar till Europeiska unionen som görs i detta dokument till alla nuvarande medlemsländer i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Juridisk information
Denna personuppgiftspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive artikel 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen).
Denna sekretesspolicy gäller enbart denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.

Senaste uppdatering: 4 januari 2021