Säkerhetsråd

Säkerhetsråd för WiZ-produkter

WiZ är engagerad i kundernas säkerhet och i våra produkters säkerhet. Vi avsätter betydande resurser för att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister under utvecklingen av våra produkter. Dessutom samarbetar vi med säkerhetsforskare och andra användare för att åtgärda identifierade brister.

Om du tror att du har hittat en säkerhetsbrist kan du kontakta oss via vår samlade sida för ansvarsprogrammet

Säkerhetsuppdateringar för WiZ-produkter

För att skydda användarna rekommenderar vi att du håller ditt WiZ-system uppdaterat med den senaste programvaran och endast laddar ned program från officiella iOS- och Android-appbutiker.

Information om de senaste programversionerna för WiZ-appar och WiZ-produkter finns i motsvarande versionsinformation i officiella iOS- och Android app-butiker.

Behöver du mer hjälp?