WiZ-SEKRETESSMEDDELANDE

Senast uppdaterat: januari 2024

Detta sekretessmeddelande hjälper dig att förstå vilka vi är, vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du använder våra produkter och tjänster eller när du interagerar med oss.

Vår inställning till respekten för din integritet bygger på följande principer:

•  Vi säljer inte dina personuppgifter.

•  Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver, när vi behöver dem och så länge vi behöver dem.

•  Vi är transparenta och erbjuder dig meningsfulla val.

VILKA ÄR VI?

Signify är företaget som utvecklar WiZ-produkter och -tjänster under varumärket WiZ. Signify är en global belysningsorganisation med erkänd expertis inom utveckling, tillverkning och användning av innovativa belysningsprodukter, -system och -tjänster.

När vi i detta sekretessmeddelande skriver ”vi” eller ”oss” syftar vi på den personuppgiftsansvariga: det Signify-dotterbolag som du haft, har eller kommer att ha en relation med eller som på annat sätt avgör vilka av dina personuppgifter som samlas in och hur de används, samt Signify Netherlands B.V. (organisationsnummer 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederländerna). Observera att Signify-dotterbolagen omfattar de dotterbolag som Signify NV kontrollerar, genom antingen direkt eller indirekt ägande.

Vi skyddar dina personuppgifter i enlighet med våra bindande företagsbestämmelser (”Signify personuppgiftsregler”).

NÄR GÄLLER DETTA SEKRETESSMEDDELANDE?

Detta sekretessmeddelande omfattar de personuppgifter som behandlas i din interaktion med WiZ och dess produkter och tjänster. Det omfattar exempelvis följande:

•  När du besöker eller använder våra webbplatser, appar eller sociala mediekanaler.

•  När du köper våra produkter eller tjänster direkt från vår WiZ-webbshop.

•  När du använder en produkt, tjänst eller app från WiZ.

•  När du prenumererar på vår marknadsföringskommunikation eller våra marknadsföringsinitiativ.

•  När du kontaktar eller interagerar med vårt konsumentvårdsteam.

•  När du registrerar dig för ett WiZ-betaprogram.

•  När du använder WiZ för företag.

Om du har en direkt relation med oss men inte omfattas av detta WiZ-sekretessmeddelande regleras dina personuppgifter av ett annat Signify-sekretessmeddelande som är tillgängligt i vårt Signify Privacy Center.

Detta sekretessmeddelande gäller endast dig om vi anses vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Om vi agerar som personuppgiftsbiträde reglerar den personuppgiftsansvarigas sekretessmeddelande behandlingen av dina personuppgifter.

Tänk på att eftersom vi är ett internationellt företag kan detta sekretessmeddelande ersättas eller kompletteras för att uppfylla krav enligt lokala lagar och för att ge dig ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter genom specifika produkter, tjänster, system eller appar för WiZ.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Beroende på hur du interagerar med oss och vilka produkter eller tjänster du använder, eller hur du använder dem, behandlar vi olika personuppgifter om dig.

OM DU ANVÄNDER VÅRA WiZ-PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

 

Datakälla

Personuppgifter som används

WiZ konsumentapp: Inloggningsuppgifter

Om du bestämmer dig för att logga in behandlas följande identifierare:

  Unikt socialt konto-ID. Detta ID är en unik datasträng som inte identifierar dig direkt. Andra uppgifter, exempelvis de obligatoriska uppgifter som nämns nedan, är kopplade till detta ID.

WiZ konsumentapp: Obligatoriska uppgifter

För WiZ-produkter och -tjänster som körs som avsett och fungerar tillförlitligt och säkert delas viss information om ditt WiZ-ekosystem och din mobilapp automatiskt med oss:

  Information om mobilappen och WiZ-installerade produkter (däribland enhetskonfigurationsdata), information om unika användar- och enhetsidentifierare, extern IP-adress, systemfel och krascher.

WiZ konsumentapp: Valfria uppgifter

För förbättring av produkter och tjänster, personlig anpassning av tjänster eller vår marknadsföring delas valfri analytisk information med oss. När det krävs ber vi om ditt föregående samtycke till att dessa uppgifter inhämtas.

  Information om användningen av mobilappen, tjänster, installerade produkter och unika användar- och enhetsidentifierare.

WiZ Pro (för företag)

Endast om du är WiZ Pro-användare:

  Vi kan be dig om ditt fullständiga namn och din e-postadress i syfte att autentisera din inloggning. Du kan du också frivilligt ge oss gatuadress och telefonnummer.

WiZ-betaprogram

Vi samlar in ytterligare personuppgifter om användare som väljer att delta i våra betaprogram.

  Dessa omfattar fullständigt namn, postadress, unika användar- och enhetsidentifierare och kontaktuppgifter.

OM DU KÖPER EN PRODUKT ELLER TJÄNST FRÅN OSS

 

Datakälla

Personuppgifter som används

Sidor för inköp och returer

Information om produkt- eller tjänstprenumerationer, orderinformation som kontaktuppgifter, leverans- och fakturaadress, fakturainformation och -historik samt betalningsstatus. Vi hämtar inte in, lagrar eller har tillgång till någon annan bank- eller kreditkortsinformation utöver den allmänna betalningsstatusen (betalning lyckad, betalning nekad eller betalning pausad). Om tillämpligt behandlar vi även information om returer eller byten.

OM DU INTERAGERAR MED OSS

Datakälla

Personuppgifter som används

Webbplatsteknik

Webbplatser du besöker eller länkar som du klickar på i vår e-postmarknadsföring eller liknande kommunikationskanaler.

Kontaktformulär, marknadsföringsformulär och liknande formulär.

Om du skickar in ett kontaktformulär eller registrerar dig för våra nyhetsbrev eller marknadsföringserbjudanden kan vi behandla vissa personuppgifter om dig. Vi kan samla in följande personuppgifter:

  Ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Kundtjänst

Vi använder personuppgifter för att kunna ge dig konsumentstöd, svara på dina frågor, uppfylla din begäran och leverera relevant konsumentservice. Vi kan också använda dessa personuppgifter för att förbättra och anpassa våra produkter och deras funktioner och för att utbilda våra medarbetare i kundservice.

När du kontaktar vårt konsumentstöd eller när du kommunicerar med någon av våra kundtjänstmedarbetare via e-post, telefon, sociala mediekanaler eller liknande kan vi behandla följande personuppgifter:

  Inspelningen av samtalet, om du har lämnat föregående samtycke där detta krävs.

  Dina frågor eller begäran som du framfört.

  Status för begäran.

  Annan datakälla som vi har tillgång till, om denna är nödvändig för att ge konsumentsupport.

Undantagsvis, och där det behövs för produktsäkerhet, produktbyte, återkallelser eller av andra relaterade skäl, kan vi be dig att tillhandahålla dina kontaktuppgifter. I sådana fall får dessa kontaktuppgifter endast användas i ovannämnda syften.

Recensioner och feedback

Dessa personuppgifter använder vi för att ge oss och andra användare insikter om värdet av våra produkter och tjänster.

När du använder denna funktion kan vi behandla följande personuppgifter:

  Dina kommentarer och recensioner.

  Ditt namn.

Kampanjer, utlottningar och tävlingar

Dessa personuppgifter använder vi för att du ska kunna registrera dig för en tävling, för att undvika bedrägerier och för att dela ut priset, samt för marknadsföringskommunikation, om du har samtyckt till det.

Om du väljer att delta i våra tävlingar samlar vi in följande personuppgifter, beroende på dina val eller kraven för tävlingen:

  Ditt namn, dina kontaktuppgifter, din postadress, ditt födelsedatum och andra uppgifter efter behov, eller som krävs enligt villkoren för tävlingen.

Social listening

Dessa personuppgifter använder vi för att skaffa oss en övergripande bild av hur människor uppfattar oss och vårt varumärke, och för att kunna lösa problem angående våra produkter och produktfunktioner.

När du interagerar eller kommunicerar offentligt på sociala medier behandlas dina personuppgifter av en tredje part som levererar Social Listening-tjänster till oss.

Beroende på vad du väljer att offentliggöra kan de personuppgifter som samlas in bland annat omfatta information som namn, intressen, kommentarer samt innehåll du har lagt upp eller delat.

Användargenererat innehåll

Om du har godkänt det kan vi använda innehållet som du har publicerat online (till exempel bilder eller videor som du kan ha tagit eller spelat in och som innehåller WiZ-produkter) för att visa dem för allmänheten i någon av våra kanaler.

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilken information du har offentliggjort. Personuppgifterna som samlas in kan innehålla information som användarnamn och kommentarer eller innehåll som du har lagt upp.

Kom ihåg att det innehåll som du har samtyckt till att tillhandahålla oss kan ses av allmänheten, och därför bör du innan du samtycker tänka över om du är bekväm med att dela personuppgifter som kan komma att offentliggöras.

Tredje parter

Utöver våra webbplatser, appar och andra digitala kanaler kan vi också använda andra källor för att inhämta information om dig, till exempel sociala medieplattformar, gemensamma marknadsföringspartner eller andra leverantörer av produkter och funktioner som kompletterar WiZ-ekosystemet, exempelvis leverantörer av röstassistentfunktioner.

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilka val du gör och vilka tredje parter som är inblandade. Du kan kontakta oss om du vill ha specifik information om detta.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig en säker, pålitlig och personlig upplevelse av våra WiZ-produkter och -tjänster. Vi kan också förbättra våra produkter baserat på din feedback, tillhandahålla kundsupport eller använda oss av personlig marknadsföringskommunikation, bland annat.

 

Syften

Exempel

Tillhandahålla service samt sluta och verkställa avtal

  Detta syfte omfattar användning av personuppgifter i samband med slutande och verkställande av avtal med dig, och omfattar aktiviteter som försäljning, fakturering (inkl. fullgörande av betalningstransaktioner), leverans av produkter eller tjänster, registrering i mobilappar eller på webbplatser, kommunikation angående garanti, transaktioner, service eller juridiska frågor, kontohantering samt tillhandahållande av väsentliga produktfunktioner.

  Behandling av dina personuppgifter när du begär eller samtycker till det.

Tillhandahålla personlig support, inklusive att besvara en fråga

  Detta syfte omfattar tillhandahållande av personlig support via kommunikationskanaler, såsom konsumentvård. Du kan eventuellt ringa, chatta eller skicka meddelanden till oss via sociala nätverk.

Relationshantering, personlig kommunikation och (direkt) marknadsföring

  Detta syfte omfattar användning av personuppgifter i samband med aktiviteter som att upprätthålla och främja kontakt, extern kommunikation, kontohantering, produktåterkallelser, genomförande och analys av marknadsundersökningar och marknadsföringsstrategier, samt genomförande av direktmarknadsföring.

  Ge en personlig upplevelse genom att presentera produkter och erbjudanden som är skräddarsydda efter dina preferenser, intressen eller din profil genom personlig e-post, meddelanden eller annonser som presenteras via olika digitala kontaktpunkter som e-post, våra mobilappar eller sociala mediekanaler.

Personlig anpassning av produkter och tjänster

  Detta syfte innefattar personlig anpassning av våra produkter, tjänster och funktioner genom att skräddarsy dem efter dina önskemål och intressen (som personlig anpassning på våra webbplatser eller i våra appar).

Förbättring och utveckling av produkter och tjänster

  Detta syfte omfattar förbättring av produkter, tjänster, produktfunktioner, kommunikation eller mobilappar, samt utveckling av innovativ teknik eller funktioner.

  Skicka enkätmeddelanden för marknadsundersökningsändamål. Vi skickar endast den här typen av kommunikation till dig med ditt föregående samtycke, såvida inte detta inte krävs enligt tillämplig lag.

Fullgörande av rättsliga förpliktelser

  Detta syfte omfattar användning av personuppgifter i samband med verkställande av en uppgift som utförs för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, inbegripet utlämnande av personuppgifter till offentliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter, däribland skattemyndigheter och andra behöriga myndigheter för den sektor där vi är verksamma. Vid en begäran från en myndighet om att lämna ut personuppgifter om våra konsumenter kommer vi att följa vårt WiZ-meddelande om Myndigheters begäran om utlämnande av uppgifter.

Försvar av rättsliga anspråk

  Detta syfte omfattar användning av personuppgifter i samband med aktiviteter som att förebygga, förbereda för eller delta i tvistlösning.

Säkerhet och skydd av våra intressen/tillgångar

  Detta syfte omfattar användning av personuppgifter i samband med säkerhet för och skydd av våra intressen och/eller tillgångar och våra konsumenter, företagskunder och affärspartner, inbegripet skydd av säkerhet och integritet för deras affärssektor. Detta omfattar särskilt aktiviteter som att upptäcka, förhindra, utreda och bekämpa (försök till) bedrägeri, brottsligt eller stötande beteende riktat mot oss, våra anställda eller kunder (inbegripet användning av och deltagande i våra incidentregister och sektorvarningssystem), aktiviteter som gäller hälsa och säkerhet, autentisering av kunders, leverantörers eller affärspartners status och åtkomsträttigheter (såsom obligatoriska screeningaktiviteter för tillträde till våra lokaler eller system), samt aktiviteter som att implementera och upprätthålla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Bedömning och (om)screening av (potentiella) kunder, leverantörer och/eller affärspartner (WiZ Pro)

  Detta syfte omfattar användning av personuppgifter i samband med bedömning och godkännande av vissa tredje parter (såsom konsumenter, företagskunder, leverantörer och affärspartner), inklusive bekräftelse och verifiering av relevanta individers identitet (vilket kan omfatta användning av en kreditupplysningsbyrå eller andra tredje parter), utföra due diligence-granskning och screening mot offentligt tillgängliga sanktionslistor från myndigheter och/eller rättsväsendet samt andra datakällor från tredje part, använda och delta i våra incidentregister och sektorvarningssystem och/eller verifieringstjänster från tredje part.

Verkställande av affärsprocesser, intern ledning och ledningsrapportering

  Detta syfte omfattar användning av personuppgifter i samband med aktiviteter som förvaltning av företagets tillgångar (inklusive IT-system och infrastruktur), ekonomi och redovisning, kreditbedömning (inklusive fastställande av kreditgränser) och riskhantering, genomföra (interna) revisioner och utredningar, implementera företagskontroller, tillhandahålla centrala personuppgiftsresurser för effektivitetsändamål, hantering av allianser, satsningar, fusioner, förvärv och försäljningar, omorganisationer eller avyttringar och integration med köpare, ledningsrapportering och analys, arkiverings- och försäkringsändamål, juridisk eller affärsrelaterad rådgivning, myndighetsärenden och juridiska angelägenheter, samt förvaltning av immateriella rättigheter.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR PERSONLIG ANPASSNING AV KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING OCH PRODUKTER/TJÄNSTER?

Med ditt föregående samtycke, eller när det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan vi skicka dig skräddarsydd direktmarknadsföring om våra produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Vi kan kontakta dig via olika kanaler som e-post, våra webbplatser, mobilappar, eller genom tredje parter som sociala medier eller andra utgivare.

Vi kan skräddarsy kommunikationen efter dina preferenser och beteenden och ge dig en personlig upplevelse genom att analysera och kombinera de personuppgifter som är kopplade till dig. Vi strävar efter att göra våra produkter och deras funktioner sammanhangsbaserade för att motsvara dina preferenser och behov. Vi strävar efter att erbjuda smartare och mer berikande upplevelser.

Vi kan även samla in och använda mätningar som härrör från denna kommunikation för att skapa segment av vår publik som visar vilka av våra produkter och tjänster som användare är intresserade av, och spåra framgången för vår marknadsföring.

Vi kan använda dina personuppgifter för att bjuda in dig till konsumentfeedback eller marknadsundersökningskampanjer eftersom vi ständigt arbetar med att förbättra våra produkter och tjänster och anpassa dem efter konsumenternas önskemål. Vi skickar endast denna typ av kommunikation till dig med ditt föregående samtycke, såvida inte detta inte är nödvändigt enligt gällande lag.

Om du vid något tillfälle bestämmer dig för att du inte längre vill få denna personliga kommunikation kan du alltid avsluta din prenumeration på den. För att avsluta din prenumeration kan du klicka på knappen som finns i slutet av varje marknadsföringsmeddelande vi skickar eller kontakta oss, så gör vi det åt dig.

Observera att om du väljer att inte få någon marknadsföringskommunikation från oss kan du ändå få kommunikation från oss som rör administration, service eller transaktioner, till exempel om tekniska uppdateringar och/eller säkerhetsuppdateringar av våra produkter, orderbekräftelser, aviseringar om dina kontoaktiviteter och annan viktig information. Du kan inte avsluta någon prenumeration på den typen av kommunikation.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de har samlats in. Tänk på att i vissa fall kan en längre lagringstid krävas eller tillåtas enligt lag. Bland de kriterier som används för att fastställa vår lagringstid ingår följande:

– Hur lång tid behövs personuppgifterna för att tillhandahålla dig våra produkter eller produktfunktioner, eller för att bedriva vår verksamhet?

– Har du något konto hos oss? Om du har det kan vi behålla dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt, eller så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla dig produktfunktionerna.

– Omfattas vi av en rättslig förpliktelse eller avtalsförpliktelse eller andra skyldigheter att bevara dina personuppgifter? Exempel på sådana förpliktande omständigheter kan vara tvingande lag om datalagring i en viss jurisdiktion, myndighetsbeslut om att uppgifter som är relevanta för en utredning måste sparas eller att data behövs för en rättstvist, för att försvara eventuellt anspråk eller för skatteändamål.

De personuppgifter som behandlas behåller vi så kort tid som nödvändigt. När det inte längre finns något konsument- eller affärsbehov eller några juridiska skäl för att bevara dina uppgifter anonymiserar vi eller raderar dem.

NÄR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi säljer aldrig dina personuppgifter. Vi delar inte heller dina personuppgifter utom i de fall som beskrivs här. När vi delar dina personuppgifter ser vi till att tillämpliga skyddsåtgärder finns på plats.

Om det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande parter:

•  Våra dotterbolag och närstående företag: på grund av vår globala karaktär kan dina personuppgifter komma att delas med våra närstående företag.

•  Tjänsteleverantörer och affärspartner: I likhet med många andra företag kan vi ge betrodda underleverantörer i uppdrag att utföra funktioner och tillhandahålla oss tjänster, till exempel molnleverantörer, konsultfirmor, transportföretag, betalningsleverantörer samt plattformar för elektroniska kommunikationstjänster.

•  Offentliga myndigheter: När det krävs enligt lag, eller när det är nödvändigt för att värna våra rättigheter, kan vi dela dina personuppgifter med enheter som reglerar eller har domsrätt över oss eller våra dotterbolag och närstående företag.

•  Professionella rådgivare med flera: Vi kan dela dina personuppgifter med andra parter, däribland banker, försäkringsbolag, revisorer, jurister, räkenskapsförare och andra professionella rådgivare.

•  Andra parter i samband med företagstransaktioner: Vi kan ibland även dela dina personuppgifter i samband med företagstransaktioner, till exempel under en försäljning av (en del av) ett företag till ett annat företag, eller en omorganisation, sammanslagning, samriskföretag eller annat arrangemang av vår verksamhet eller våra tillgångar eller aktier (inbegripet i samband med konkurs eller liknande förfarande).

•  Till tredje part i WiZ-ekosystemet: Om du väljer att ansluta ditt WiZ-belysningssystem till produkter och tjänster från leverantörer som kompletterar WiZ-ekosystemet (t.ex. röstassistenter, tredjepartsapplikationer osv.), kan vi dela begränsad information med dem, såsom ljuskonfiguration och status. Dessa tredjepartstjänster erbjuds av oberoende tredje parter. Du bör noggrant granska deras policyer för att fastställa hur de behandlar dina personuppgifter.

•  På din integritetsbegäran i händelse av en begäran om personuppgiftsportabilitet lämnar vi ut dina personuppgifter till den enhet du har angett att du vill överföra dina personuppgifter till.

•  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med någon annan part om du har lämnat föregående samtycke till detta.

 

HUR ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER?

Eftersom vi är en global organisation kan dina personuppgifter överföras till eller kommas åt från olika länder.

För gränsöverskridande överföringar inom våra företag tillämpar vi våra bindande företagsbestämmelser (”Signify personuppgiftsregler”). Våra Signify personuppgiftsregler kräver att alla Signifys närstående företag, dotterbolag och betrodda tredje parter över hela världen använder samma eller likvärdiga standarder för skydd av personuppgifter, oavsett var de är belägna. 

För gränsöverskridande överföringar utanför våra företag, närhelst vi överför dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och/eller till ett land som inte har en adekvat status, säkerställer vi efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar och implementerar adekvata tekniska, organisatoriska och rättsliga mekanismer (till exempel genom att tillämpa de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen) som säkerställer en skyddsnivå som i huvudsak är likvärdig med den i EES.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har tillämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra att personuppgifter av misstag går förlorade, används eller kan kommas åt på ett obehörigt sätt. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till dem som har ett genuint verksamhetsbehov av att känna till dem, däribland genom att kräva att våra tjänsteleverantörer vidtar tillämpliga åtgärder för att hålla dina uppgifter konfidentiella och säkra. De som behandlar dina personuppgifter får endast göra det på ett behörigt sätt, och de omfattas av tystnadsplikt. Vi har också rutiner på plats för att hantera eventuella misstänkta intrång i datasäkerheten. Vi meddelar dig och tillämplig tillsynsmyndighet om ett datasäkerhetsintrång där vi enligt lag är skyldiga att göra det. Mer information om hur vi arbetar med inbyggd säkerhet hittar du här. Om du har skäl att tro att din interaktion med oss eller dina personuppgifter inte längre behandlas på säkert sätt ber vi att du kontaktar oss.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU NÄR DET GÄLLER SEKRETESS?

Du har följande integritetsrättigheter:

  Bekräftelse: Inhämta bekräftelse från oss av huruvida vi behandlar dina personuppgifter.

  Åtkomst: Inhämta en kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss.

  Rättelse: Få dina personuppgifter rättade.

  Radering: Få dina personuppgifter anonymiserade eller raderade.

  Begränsning: Få dina personuppgifter begränsade.

  Invända mot:

1. (Allmänt) användningen av dina personuppgifter på grunder som hänför sig till din situation, såvida vi inte kan påvisa rådande tvingande legitima skäl för behandlingen av dina personuppgifter.

2. (Direktmarknadsföring) få direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål ska de relevanta personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

3. (Automatiskt beslutsfattande) användning av dina personuppgifter som enbart bygger på automatiserade personuppgifter (inklusive profilering), och som för dig medför negativa rättsliga effekter, eller effekter av likvärdig betydelse.

  Dataportabilitet: rätten att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa personuppgifter till ett annat företag.

  Lämna in ett klagomål eller kontakta oss när som helst: gällande integritetsrelaterade frågor och/eller klagomål angående vår tillämpning eller överträdelse av våra personuppgiftsregler eller sekretessmeddelande.

bild

För att utöva dina rättigheter kan du använda vårt formulär för sekretessbegäran eller kontakta oss.

Du har också rätt att få en kopia av våra Signify personuppgiftsregler och utöva dina rättigheter som tredjepartsförmånstagare och/eller kräva skadestånd. Utöver detta, och om det är tillämpligt i ditt fall, har du enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

Ovanstående rättigheter är inte absoluta och kan skäligen begränsas, till exempel när utövandet av sådana rättigheter har en negativ inverkan på andras rättigheter och friheter. Utförligare information om dina rättigheter finns i våra Signify personuppgiftsregler.

SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER FRÅN BARN?

Vi samlar inte avsiktligt in uppgifter från barn.

  Särskilt meddelande till barn under myndighetsåldern: om du är under myndighetsåldern i ditt bosättningsland måste du ha din förälders eller vårdnadshavares samtycke innan du delar dina personuppgifter med oss.

  Särskilt meddelande till föräldrar till barn under myndighetsålder: vi rekommenderar att ni kontrollerar och övervakar era barns användning av våra produkter, system, tjänster och appar (inbegripet webbplatser och andra digitala kanaler) för att se till att ert barn inte delar personuppgifter med oss utan din tillåtelse.

VILKET ANSVAR HAR DU?

Vi vill påminna dig om att du ansvarar för att se till att de personuppgifter du tillhandahåller oss är korrekta, fullständiga och aktuella. Vidare ansvarar du, om du delar andra personers personuppgifter med oss, för att inhämta sådana personuppgifter i enlighet med krav enligt lokala lagar. Du bör till exempel överväga att informera andra personer vars personuppgifter du tillhandahåller oss om innehållet i detta personuppgiftsmeddelande, och inhämta deras föregående samtycke. Du ansvarar för att säkerställa att de uppgifter du delar med oss inte kränker någon tredje parts rättigheter.

Om du bestämmer dig för att returnera, sälja eller dela en WiZ-produkt med andra, eller om du överväger att använda en begagnad WiZ-produkt, ska du observera att vissa WiZ-produkter internt kan lagra personuppgifter om dig eller din användning av produkten. Se i sådana fall till följande:

  Om du ger tredje part åtkomst till dina WiZ-produkter eller -tjänster ska du känna dig bekväm med att dessa tredje parter har möjlighet att komma åt personuppgifterna som finns lagrade i dem.

  Du överväger att göra en fabriksåterställning av produkten.

Vi rekommenderar starkt att du regelbundet kontrollerar vilka i ditt hem som har tillgång till ditt WiZ-ekosystem. Detta kan göras via fliken Inställningar i WiZ-mobilappen.

ÄNDRINGAR I DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande kan komma att ändras från tid till annan. Vi uppmuntrar användare att regelbundet ta del av detta sekretessmeddelande för den senaste informationen om vår sekretesspraxis. Den senaste versionen av detta sekretessmeddelande reglerar vår behandling av dina personuppgifter och finns på WiZ-webbplatsen.

COOKIES OCH LIKNANDE SPÅRNINGSTEKNIK

Vi använder oss av funktionscookies, analyscookies och annonscookies på våra webbplatser och i våra mobilappar. Där det krävs ber vi om ditt föregående samtycke.

Mer information finns i vårt cookiemeddelande.

HUR DU KAN KONTAKTA OSS

För frågor angående vårt skydd av dina personuppgifter, eller angående detta sekretessmeddelande, kan du kontakta Signify Privacy Office:

  Post: Signify – Att: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Nederländerna, eller

  Online: Signify Privacy Center, avsnittet ”Privacy request”.

Tänk på att vissa kommunikationskanaler inte alltid är säkra. Ange därför inte någon känslig information i din kommunikation till oss.