คอลเล็คชัน

คอลเล็คชัน

หลอดไฟ


หลอดไฟ

1x A60 หลอดไฟ E27
สีสันและแสงสีขาวที่ปรับได้

หลอดไฟ


หลอดไฟ

1x A60 หลอดไฟ E27
แสงสีขาวปรับได้

หลอดไฟ


หลอดไฟ

2x A60 หลอดไฟ E27 + 1x WiZmote
แสงสีขาวปรับได้

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว


เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

แถบแสง LED


แถบแสง LED

แสงสีขาวและสี

WiZmote


WiZmote

ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

แถบแสง LED


แถบแสง LED

แสงสีขาวและสี

ดาวน์ไลท์และโคมไฟส่องเฉพาะจุดแบบฝัง


ดาวน์ไลท์และโคมไฟส่องเฉพาะจุดแบบฝัง

แสงในโทนแสงสีเหลืองถึงโทนแสงสีขาวนวล

ดาวน์ไลท์และโคมไฟส่องเฉพาะจุดแบบฝัง


ดาวน์ไลท์และโคมไฟส่องเฉพาะจุดแบบฝัง

แสงในโทนแสงสีเหลืองถึงโทนแสงสีขาวนวล