คอลเล็คชัน

คอลเล็คชัน


หลอดไฟ A60 E27 x2 + WiZmote x1


หลอดไฟ A60 E27 x2 + WiZmote x1

แสงสีขาวปรับได้

หลอดไฟ A60 E27


หลอดไฟ A60 E27

สีเต็มรูปแบบ

หลอดไฟ A60 E27


หลอดไฟ A60 E27

แสงสีขาวปรับได้

แบบพกพา


แบบพกพา

สีเต็มรูปแบบ

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว


เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

WiZmote


WiZmote

ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่