ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้และตัวระบุอื่นๆ ประกอบด้วยส่วนของโค้ดที่ติดตั้งในเบราเซอร์ที่ช่วยเจ้าของในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่อธิบาย วัตถุประสงค์บางข้อสำหรับการติดตั้งคุกกี้อาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ การติดตั้งคุกกี้ต้องเป็นไปตามความยินยอม และความยินยอมดังกล่าวสามารถถูกถอนได้ทุกเมื่อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในเอกสารนี้

การใช้คุกกี้ทางเทคนิคและคุกกี้ที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ

กิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
แอพพลิเคชั่นนี้ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกเซสชั่นการใช้งานของผู้ใช้และเพื่อดำเนินการกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นนี้ ตัวอย่างเช่นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระจายการรับส่งข้อมูล

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการตั้งค่า การปรับปรุง และสถิติ
แอปพลิเคชันนี้ ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการตั้งค่า การเรียกดู และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้ ได้แก่ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตั้งค่าภาษา และสกุลเงินหรือสำหรับการจัดการสถิติของบุคคลที่หนึ่งที่ใช้งานโดยเจ้าของเว็บไซต์โดยตรง

วิธีให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอมสำหรับการติดตั้งคุกกี้

นอกเหนือจากข้อที่ระบุในเอกสารนี้ ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าสำหรับคุกกี้ได้ผ่านาเบราเซอร์ของตนได้โดยตรง อาทิ สามารถป้องกันมิให้บุคคลที่สามติดตั้งคุกกี้ได้
เมื่อใช้การตั้งค่าของเบราเซอร์ ยังสามารถลบคุกกี้ที่เคยติดตั้งไว้ได้ด้วย รวมถึงคุกกี้ที่บันทึกความยินยอมเบื้องต้นไว้สำหรับการติดตั้งคุกกี้โดยเว็บไซต์นี้
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ในเบราเซอร์ที่ใช้กันทั่วไปต่อไปนี้: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari และ Microsoft Internet Explorer
ในส่วนของคุกกี้ที่ติดตั้งโดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าของคุกกี้และการถอนความยินยอมด้วยการคลิกลิงก์ปฏิเสธ (หากมี) โดยการใช้วิธีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หรือโดยการติดต่อไปยังบุคคลที่สาม
แม้จะมีข้อกำหนดข้างต้น ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในที่นี้ว่าผู้ใช้ต้องทำตามคำแนะนำที่ระบุโดย YourOnlineChoices (สหภาพยุโรป) Network Advertising Initiative (สหรัฐอเมริกา) และ Digital Advertising Alliance (สหรัฐอเมริกา) DAAC (แคนาดา) DDAI (ญี่ปุ่น) หรือบริการอื่น ในลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งตั้งค่าดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการติดตามสำหรับเครื่องมือการโฆษณาโดยส่วนใหญ่ได้ เจ้าของจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้

เจ้าของและผู้ควบคุมข้อมูล

WIZ CONNECTED LIGHTING COMPANY LIMITED, ENTERPRISE SQUARE - TOWER 2, 20TH FLOOR, 9 SHEUNG YUET ROAD - KOWLOON BAY - HONG KONG

อีเมลติดต่อเจ้าของ: privacy@wizconnected.com

เนื่องจากในทางเทคนิคแล้ว เจ้าของไม่สามารถควบคุมการติดตั้งคุกกี้ของบุคคลที่สามและระบบการติดตามอื่น ๆ ผ่านบริการที่ใช้ภายในแอพพลิเคชั่นนี้ การอ้างอิงเฉพาะกับคุกกี้และระบบการติดตามที่ติดตั้งโดยบุคคลที่สามจะถือว่าเป็นการบ่งชี้ หากต้องการข้อมูลที่ครบถ้วน ขอให้ผู้ใช้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูรายชื่อบริการของบุคคลที่สามที่แสดงอยู่ในเอกสารนี้
ด้วยความที่มีความซับซ้อนของวัตถุประสงค์สำหรับการระบุเทคโนโลยีที่ใช้คุกกี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อเจ้าของหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของแอพพลิเคชั่นนี้

เจ้าของ (‘เรา’) อาจแก้ไขประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้เป็นระยะ เช่นเมื่อเว็บไซต์หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ของเรามีการเปลี่ยนแปลง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และคุกกี้ที่รวมอยู่ในรายการได้ทุกเมื่อและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ใหม่จะมีผลใช้งานเมื่อโพสต์ หากคุณไม่ยอมรับประกาศที่ปรับปรุงใหม่ คุณควรปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ หรือหยุดใช้เพจดังกล่าว การเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเราต่อไปหลังการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน แสดงว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ที่ปรับปรุงใหม่ คุณสามารถดูเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้จากเว็บเพจนี้

คำจำกัดความและการอ้างอิงตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล (หรือข้อมูล)
ข้อมูลใดๆ ที่ระบุหรือสามารถนำไประบุตัวตนของบุคคลธรรมดาทั้งโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ เช่น เลขประจำตัวประชาชน

ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ (หรือบริการของบุคคลที่สามที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นนี้) ซึ่งอาจรวมถึง: ที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยผู้ใช้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นนี้, ที่อยู่ URI (Uniform Resource Identifier), เวลาที่ร้องขอ, วิธีที่ใช้เพื่อส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์, ขนาดของไฟล์ที่ได้รับในการตอบกลับ, รหัสตัวเลขที่ระบุถึงสถานะของคำตอบของเซิร์ฟเวอร์ (ผลสำเร็จ ข้อผิดพลาด เป็นต้น), ประเทศต้นทาง, คุณสมบัติของเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยผู้ใช้, รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเวลาต่อการเยี่ยมชม (เช่น เวลาที่ใช้บนแต่ละเพจภายในแอพพลิเคชั่น) และรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางที่ใช้ภายในแอพพลิเคชั่น โดยอ้างอิงเป็นพิเศษกับลำดับของเพจที่เยี่ยมชม และพารามิเตอร์อื่นๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์และ/หรือสภาพแวดล้อมทาง IT ของผู้ใช้

ผู้ใช้
บุคคลที่ใช้แอพพลิเคชั่นนี้ซึ่งตรงกับเจ้าของข้อมูล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เจ้าของข้อมูล
บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลระบุถึง

ผู้ประมวลผลข้อมูล
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานราชการ ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม ตามที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมข้อมูล
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานราชการ ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสำหรับการทำงานและการใช้แอพพลิเคชั่น ผู้ควบคุมข้อมูลหมายถึงเจ้าของแอพพลิเคชั่นนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

แอพพลิเคชั่นนี้
วิธีการที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

บริการ
บริการที่ดำเนินการโดยแอพพลิเคชั่นนี้ตามที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (หากมี) และในไซต์แอพพลิเคชั่นนี้

สหภาพยุโรป (หรือ EU)
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหมดถึงสหภาพยุโรปที่ระบุภายในเอกสารนี้หมายถึงรัฐสมาชิกในปัจจุบันทั้งหมดของสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป

ข้อมูลทางกฎหมาย
คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการจัดเตรียมตามการออกกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงมาตรา 13/14 ของ Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป)

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 28 เมษายน 2020