เงื่อนไขการใช้

ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 2023

เงื่อนไขการใช้ WiZ

1.     เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้และความสัมพันธ์ของเรา

a.     เราทราบว่าการอ่าน  เงื่อนไขการใช้ (“เงื่อนไข”) WiZ เหล่านี้อาจไม่น่าสนใจ แต่การทำความเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณสามารถคาดหวังอะไรจากเราและทราบว่าเราต้องการสิ่งใดจากคุณด้วย

b.     ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา: เงื่อนไขเหล่านี้จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา เมื่อเรากล่าวถึง “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” เราหมายถึง Signify Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ WiZ ที่มีหมายเลขจดทะเบียนของสภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์คือ 17061150, หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มคือ NL009076992B01 และธุรกิจตั้งอยู่ที่ High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands  

c.      บริการที่ครอบคลุม: บริการคือบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ WiZ (“ผลิตภัณฑ์”) และครอบคลุมถึงสิทธิ์เข้าใช้และการใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ สิทธิ์เข้าใช้และการใช้แอพของเราสำหรับการดาวน์โหลดมายังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ และบริการและคุณสมบัติที่เข้าใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์โดยผ่านเว็บไซต์และแอพของเรา เราเรียกรวมกันว่า “บริการ

d.     ข้อกำหนดด้านอายุ: หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อที่จะยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ใช้บริการ และสร้างบัญชีผู้ใช้

e.     สิ่งที่ไม่ควบคุมในที่นี้: การซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการคุ้มครองโดยเงื่อนไขการขายที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ และรวมถึงสิทธิ์ในการรับประกันตามกฎหมายที่คุณมีในฐานะผู้บริโภคในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณสมบัติบางอย่างของบริการอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งเราจะระบุให้พร้อมกับคุณสมบัติดังกล่าว

 

2.     การใช้บริการ

a.     สิทธิ์ในการใช้บริการ: เราให้สิทธิ์ในการใช้บริการแก่คุณเพื่อควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ให้ควบคุมและตรวจสอบดูแล

b.     ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้: บริการอาจกำหนดให้คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้บริการ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลของคุณ (เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ) และต่อการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูข้อ 5

c.      คุณสามารถให้สิทธิ์แก่บุคคล: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ (เราเรียกผู้ใช้ดังกล่าวว่า “ผู้ดูแลระบบ” หรือ “เจ้าของ”) คุณสามารถให้สิทธิ์บุคคลอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึง ใช้งาน ตรวจสอบ และควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการได้ตามที่บริการอนุญาต เราเรียกบุคคลดังกล่าวว่า “ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต” คุณควรให้สิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะกับบุคคลที่คุณเชื่อถือเท่านั้น

d.     การปรับปรุงบริการ:

·      เราพยายามปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์เสมอ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เราอาจอัพเดตบริการด้วยการจัดหาการแก้ไขข้อบกพร่อง (บั๊ก) หรือการปรับเปลี่ยน, แนะนำคุณสมบัติหรือฟังก์ชันใหม่, เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติหรือฟังก์ชัน ส่วนประกอบ หรือเนื้อหา (ชั่วคราวหรือถาวร), บังคับใช้ขีดจำกัดกับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด เราเรียกการอัพเดตและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ว่า “การอัพเดต

·      ในบางกรณี การอัพเดตอาจทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นที่เก่ากว่า บริการของบุคคลที่สาม การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ หรือการตั้งค่าใช้งานร่วมกับบริการไม่ได้อีกต่อไป และคุณอาจต้องอัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ บริการ การกำหนดค่า หรือการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถใช้บริการต่อไปได้ 

·      นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราตามที่ระบุให้กับคุณโดยแยกต่างหากในเว็บไซต์ของเราที่ https://www.wizconnected.com/end-of-support-policy มีผลบังคับใช้ หากมีความแตกต่างระหว่างนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราและการรับประกันที่เราจัดหาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือหากนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราอาจทำให้เกิดการยุติบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ภายในช่วงการรับประกันที่ระบุไว้ นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของเราจะมีผลใช้แทนเงื่อนไขของการรับประกันดังกล่าว 

·      การอัพเดตอาจมีขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่แจ้งเพิ่มเติมหรือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณ คุณให้ความยินยอมต่อการอัพเดตโดยอัตโนมัติเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการให้ติดตั้งการอัพเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถระบุได้ในการตั้งค่าของมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ และเรายังอาจขอให้คุณติดตั้งการอัพเดตด้วยตัวคุณเอง และคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวทันที หากคุณไม่ติดตั้งการอัพเดตใดๆ อาจทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยง (เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) และจะมีผลและจำกัดความรับผิดและความสามารถของเราในการให้บริการแก่คุณ

e.     บริการขึ้นอยู่กับ: การทำงานที่เหมาะสมของบริการต้องอาศัยการส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ, อุปกรณ์ที่รองรับระบบไร้สาย (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (สำหรับบางผลิตภัณฑ์) Signify ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ ตลอดจนความเข้ากันได้ และการกำหนดค่าที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์และบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากอุปกรณ์หรือบริการเหล่านี้หยุดชะงัก ล่าช้า ถูกปฏิเสธ หรือถูกจำกัดด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจทำให้บริการดังกล่าวไม่เสถียรหรือไม่พร้อมใช้งานในช่วงเวลาที่มีการจำกัด คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์และบริการของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสตรีมมิ่งและดูวิดีโอบันทึกอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจำนวนมาก

f.      การปฏิบัติตนของคุณ: ในการให้บริการ เราต้องการรักษาการให้บริการสำหรับทุกคน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำตามกฎการปฏิบัติเหล่านี้:

·      ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตร ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

·      ไม่ทำอันตราย แทรกแซง ใช้ในทางที่ผิด หรือขัดขวางบริการ

·      คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้นโยบายการห้ามส่งสินค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือไม่ได้ถูกกำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าเป็นประเทศที่ “สนับสนุนผู้ก่อการร้าย” และคุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ

g.     อาจจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม: การใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามที่เราระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งาน

h.     การสื่อสารเกี่ยวกับบริการ: ในบางครั้งเราอาจส่งการประกาศและข้อมูลอื่นๆ ให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการดูแลลูกค้าของเรา

i.       ความคิดเห็น: เรายินดีรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ หากคุณเลือกที่จะให้ความคิดเห็นแก่เรา เราอาจดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดต่อคุณ

j.       ช่องโหว่: ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อาศัยการเชื่อมต่อไร้สายหรืออินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายประเภทใดก็ตาม (เช่น ที่จัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์) อาจไม่ปลอดภัยและอาจถูกใช้หาผลประโยชน์หรือถูกแฮ็กโดยมัลแวร์และสปายแวร์ (“ช่องโหว่”) ช่องโหว่อาจให้เกตเวย์ที่ทำให้บุคคลที่มีเจตนาร้ายสามารถเปิดหรือปิดการป้องกันของระบบของคุณหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงสามารถดู ดึงข้อมูล เปลี่ยนแปลง ทำลาย ขโมย เปิดเผย หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลของคุณหรือข้อมูลของบุคคลอื่นๆ; ติดตามและ/หรือแอบดูกิจกรรมของคุณและกิจกรรมของบุคคลอื่นๆ; ทำให้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายหยุดชะงัก; ให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลอื่นๆ และอาจทำให้บุคคล ทรัพย์สิน หรือข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าบริการมีความปลอดภัย และ/หรือบริการไม่มีช่องโหว่หรือไม่มีโอกาสเกิดช่องโหว่

k.     เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความล้มเหลวหรือความล่าช้าด้านประสิทธิภาพการทำงานภายในขอบเขตที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย การจลาจล หรือสงคราม

 

3.     ข้อมูลของคุณ

a.     การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์: บางบริการอาจให้คุณและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณสามารถจัดเก็บหรือให้ข้อมูลไปยังหรือผ่านบริการด้วยวิธีต่างๆ ได้ โดยเราเรียกข้อมูลนี้ว่า “การส่งข้อมูลของผู้ใช้” หากคุณเลือกที่จะให้การส่งข้อมูลของผู้ใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวและตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ บริการของบุคคลที่สาม หรือแอพพลิเคชันที่คุณเชื่อมต่อกับบริการของคุณแก่เรา โดยมักเป็นการให้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ เราเรียกข้อมูลนี้ว่า “ข้อมูลอุปกรณ์” การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณจะยังคงเป็นของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ใดๆ ที่คุณมีในการส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ

b.     การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณ: ภายใต้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง เมื่อคุณใช้บริการ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แบบทั่วโลก (ใช้ได้รอบโลก) และปลอดค่าสิทธิ์ (ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม) แก่เรา (และผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับเหมาช่วงของเรา) ในการดำเนินการต่อไปนี้:

·      โฮสต์ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง สื่อสาร และใช้การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เช่น อนุญาตให้เราบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบของเราและทำให้เข้าถึงได้ และ

·      ให้สิทธิ์เข้าใช้การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและสำหรับ (ตามที่ระบุด้านล่าง) ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

·      การดำเนินการและปรับปรุงบริการ (รวมถึงการสร้างการอัพเดต)

·      การพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ สำหรับเรา และ

·      วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเรา ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.wizconnected.com/privacy-notice (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”)

c.      ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ: เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราจึงพยายามใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่มีวันลบล้างมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามความรับผิดชอบของ Signify โปรดไปที่หน้าการเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ที่ประสานงานร่วมกันของเราที่ https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure

 

4.     ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น

a.     การเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น: บริการอาจอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ แอพ และบริการของผู้อื่น (“ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม”) เพื่อให้สามารถดำเนินการนี้ได้ เราอาจแลกเปลี่ยนการส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการกับและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม และต่ออินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

b.     มาตรฐานหรือวิธีการสื่อสาร: ผลิตภัณฑ์อาจใช้มาตรฐานหรือวิธีการแบบเปิดหรือมีให้ใช้โดยทั่วไปหลากหลายวิธีในการสื่อสารและทำงานกับอุปกรณ์อัจฉริยะหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ซึ่งถูกใช้โดยผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือบริการอื่นที่เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเราไม่ได้กำหนดหรือรับรองว่าสามารถใช้ร่วมกันได้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ แม้ว่าจะมีการระบุให้ดำเนินการโดยใช้มาตรฐานหรือวิธีการสื่อสารแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันก็ตาม

c.      ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์ แอพ หรือการสื่อสารของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์อิสระอื่นของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีให้เพื่อความสะดวกเพียงอย่างเดียวและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ดังกล่าว

 

5.     ความเป็นส่วนตัวของคุณ

a.     ข้อมูลส่วนบุคคล: Signify ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัว ของเรามีผลใช้กับการใช้บริการ โปรดอ่านเอกสารเหล่านี้ ซึ่งจะอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ วิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พื้นฐานทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมจะมีให้แยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการโดยเฉพาะ

b.     คุกกี้: ในบางกรณี Signify อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ โปรดอ่าน ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ ของเราซึ่งมีอยู่ที่ https://www.wizconnected.com/cookie-policy สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวัตถุประสงค์ที่เราต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

 

6.     การระงับและการสิ้นสุดบริการ

a.     การระงับบริการ: เราอาจระงับบริการชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้คุณทราบเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ความล้มเหลวของระบบ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม หรือสถานการณ์อื่นๆ

b.     การสิ้นสุดหรือระงับการเข้าใช้บริการของคุณ: คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ทุกเมื่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดหรือระงับการเข้าใช้บริการของคุณหรือลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากเกิดกรณีใดๆ เหล่านี้ขึ้น:

·      หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าคุณใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ในทางที่ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้

·      เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล

·      เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการกระทำของคุณทำให้เกิดอันตรายหรือความรับผิดต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือเรา

·      คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณเป็นเวลาสองปี

 

7.     เนื้อหาและซอฟต์แวร์ของเรา

a.     สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: แม้ว่าเราจะให้สิทธิ์คุณใช้บริการของเรา เรา (และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของเรา) จะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เรา (และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของเรา) มีในบริการ

b.     เนื้อหาของเรา: บริการมีเนื้อหาที่เป็นของเรา คุณสามารถใช้เนื้อหาของเราตามที่เงื่อนไขเหล่านี้อนุญาต แต่เราจะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีในเนื้อหาของเรา ห้ามลบ ปิดบัง หรือปรับเปลี่ยนแบรนด์ โลโก้ หรือประกาศทางกฎหมายใดๆ ของเรา

c.      เนื้อหาของผู้อื่น: บริการอาจให้สิทธิ์คุณในการเข้าใช้เนื้อหาที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่น คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือองค์กรนั้น หรือใช้นอกเหนือจากตามที่กฎหมายอนุญาต

d.     ซอฟต์แวร์: บางบริการมีการเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น แอพของเราหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ เราอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์นั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ สิทธิ์การใช้งานนี้เป็นสิทธิ์แบบทั่วโลก (ทั่วทุกมุมโลก) ไม่จำกัดเพียงผู้เดียว (เพื่อให้เราสามารถให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แก่ผู้อื่นได้) เป็นส่วนบุคคล (คุณจึงไม่สามารถขยายให้ผู้อื่นได้) และไม่สามารถมอบสิทธิ์ได้ (คุณจึงไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้) บางบริการมีซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สที่เราให้คุณใช้งานได้ ในบางกรณีก็มีข้อกำหนดในสิทธิ์การใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สที่แทนที่บางส่วนของเงื่อนไขเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้นโปรดแน่ใจว่าคุณได้อ่านสิทธิ์การใช้งานเหล่านั้น

e.     ไม่อนุญาตให้ทำ: คุณต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย หรือให้เช่าส่วนใดก็ตามของบริการหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในบริการ นอกจากนี้ คุณต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามดึงซอร์สโค้ดใดๆ ของเรา เว้นแต่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้ทำได้

 

8.     ข้อสงวนสิทธิ์และความรับผิด

a.     ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าเราจะต้องการทำให้ประสบการณ์การใช้บริการของคุณเป็นที่น่าพึงพอใจที่สุดเท่าที่จะทำได้และ เรามีความเชื่อมั่นในบริการมากเพียงใด โปรดทราบว่าเราสามารถให้บริการแก่คุณ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และเราไม่ให้การรับประกัน รับรอง หรือให้คำมั่นใดๆ เกี่ยวกับบริการ (รวมถึงเนื้อหาของบริการ ฟังก์ชันเฉพาะของบริการ หรือความพร้อมในการใช้งาน ความเสถียร หรือความสามารถในการตอบรับความต้องการของคุณ) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเสมอไป ในกรณีเลวร้ายที่บริการอาจใช้งานไม่ได้ โปรดรับคำขอโทษอย่างจริงใจของเรา และเราเข้าใจถึงความเคราะห์ร้ายและความไม่สะดวกดังกล่าว

b.     ความรับผิดของเรา: เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นการลงโทษ พิเศษ หรือที่ไม่ตั้งใจใดๆ ความรับผิดทั้งหมดของเราที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณถูกจำกัดไว้ต่ำกว่า (i) ค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้องใน 3 เดือนก่อนที่จะเกิดการละเมิด (หากมี) หรือ (ii) €50 เงื่อนไขเหล่านี้เพียงจำกัดความรับผิดชอบของเราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

 

9.     การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาล 

a.     ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต และยกเว้นตามขอบเขตที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้าต่อไปนี้ภายใต้ข้อ 9 นี้หรือข้อ 11 เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ โดยคุณและเราตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในพื้นที่ของคุณ การมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นใดที่กำหนดการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใดนั้นจะถูกปฏิเสธและไม่รวมอยู่ด้วยอย่างชัดแจ้ง

b.     หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในสหรัฐอเมริกา เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยไม่รวมถึงบทบัญญัติของการขัดกันแห่งกฎหมายและการเลือกใช้กฎหมาย

c.      หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในแคนาดา เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของรัฐออนแทรีโอ โดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติของการเลือกใช้หรือการขัดกันแห่งกฎหมาย 

d.     หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในฝรั่งเศส ศาลแห่ง Nanterre จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

e.     หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในอินเดีย ในกรณีที่มีความแตกต่างและข้อพิพาทเกิดขึ้น คุณและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย อนุญาโตตุลาการคนเดียวที่แต่งตั้งร่วมกันจากเราทั้งคู่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2015 (ตามที่แก้ไข) สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือเมืองคุรุคราม รัฐหรยาณา

f.      หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในศรีลังกา ในกรณีที่มีความแตกต่างและข้อพิพาทเกิดขึ้น คุณและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย อนุญาโตตุลาการคนเดียวที่แต่งตั้งร่วมกันจากเราทั้งคู่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2005 (ตามที่แก้ไข) สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

g.     หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในมาเลเซีย ศาลแห่งมาเลเซียตะวันตกจะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

h.     หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในจีน ศาลที่มีสำนักงานที่จดทะเบียนของเราตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

i.       หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในไต้หวัน ศาลท้องถิ่นในกรุงไทเป ไต้หวัน จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

j.       หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในสาธารณรัฐเช็ก คุณยังสามารถติดต่อ Czech Trade Inspection http://www.coi.cz ได้เช่นกัน

k.     หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และคุณรู้สึกว่าการร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการจัดการอย่างเพียงพอ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์ม European Online Dispute Resolution (ODR) ได้ แต่ไม่ได้บังคับให้คุณต้องดำเนินการ

 

10.  เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้

a.     ตามกฎหมายแล้ว คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่ไม่สามารถถูกจำกัดโดยสัญญาอย่างเช่นเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อจำกัดสิทธิ์เหล่านั้น

b.     หากเกิดกรณีที่ข้อกำหนดบางอย่างไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้ กรณีนี้จะไม่มีผลต่อข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขเหล่านี้

c.      หากเราไม่ดำเนินการใดๆ โดยทันทีหลังจากที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการในอนาคต

d.     เรามีอิสระที่จะอัพเดทเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริการหรือวิธีที่เราดำเนินธุรกิจของเรา หรือเพื่อเหตุผลทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือความปลอดภัย หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบผ่านแอพ WiZ โดยการติดประกาศบนเว็บไซต์ของเรา ส่งอีเมลถึงคุณ หรือด้วยวิธีการอื่นๆ หากคุณไม่ดำเนินการใดๆ หรือใช้บริการต่อไปหลังจากที่มีการแจ้งเตือนหรือประกาศดังกล่าว จะเท่ากับว่าคุณรับรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

e.     บริการบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

f.      สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเรา โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นที่ https://www.wizconnected.com/support

g.     ข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดไว้ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรืออย่างอื่น) เพื่อให้คงอยู่ตามระยะเวลาหรือการยุติบริการใดๆ จะยังคงอยู่ต่อไป

 

11.  เงื่อนไขที่มีผลใช้กับบางผลิตภัณฑ์ บางบริการ หรือบางประเทศ ข้อ 11 นี้จะระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีผลใช้กับบางผลิตภัณฑ์ บางบริการ หรือบางประเทศ หากมีความแตกต่างใดๆ ระหว่างข้อ 11 นี้และข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้นอกเหนือจากข้อ 11 นี้ ให้ใช้บังคับตามข้อ 11 นี้

·      ตุรกี: หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศคือ 0850 390 19 22 และสามารถดูประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ https://www.wizconnected.com/tr-tr/privacy-notice

·      เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ Home Monitoring: บริการ Home Monitoring มีให้บริการในสหรัฐอเมริการ, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, เบลเยียม, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี, กรีซ, สเปน, โปรตุเกส, นอร์เวย์, สวีเดน, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, ฮังการี, ลิทัวเนีย, ลัตเวีย, โปแลนด์, โรมาเนีย, เซอร์เบีย, สโลวีเนีย และสโลวาเกีย นอกจากนี้เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ Home Monitoring ตามที่ระบุอยู่ใน ภาคผนวก 1 จะมีผลใช้กับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Home Monitoring และบริการ Home Monitoring ที่เกี่ยวข้องของคุณ

·      สหรัฐอเมริกา: ประกาศสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย: ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1789.3 ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ตามประกาศเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคต่อไปนี้: หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดส่งคำถามมาที่ลิงก์ “ติดต่อเรา” ของเราที่ https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us นอกจากนี้ คุณยังอาจติดต่อเราโดยเขียนจดหมายมาที่ Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 หรือโดยโทรหา Signify ที่หมายเลข 1(800) 555-0050 ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจติดต่อทีม Complaint Assistance Unit ของฝ่าย Division of Consumer Services ในแผนก California Department of Consumer Affairs โดยส่งจดหมายมาที่ 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (916) 445-1254 หรือ (800) 952-5210

 

12.  เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ Apple กำหนด หากคุณดาวน์โหลดแอพ WiZ จาก App Store ของ Apple, Inc. (“Apple”) หรือหากคุณกำลังใช้งานแอพ WiZ บนอุปกรณ์ iOS แสดงว่าคุณรับรองว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับประกาศเกี่ยวกับ Apple ต่อไปนี้ เงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและเราเท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือเนื้อหาของบริการ Apple ไม่มีภาระหน้าที่ในการจัดหาการบำรุงรักษาและสนับสนุนบริการที่เกี่ยวกับแอพ WiZ ในกรณีที่แอพ WiZ ไม่สามารถทำตามการรับประกันที่เกี่ยวข้อง คุณอาจแจ้งให้ Apple ทราบและ Apple จะคืนเงินค่าซื้อแอพ WiZ ให้คุณ และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต Apple ไม่มีภาระหน้าที่ในการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับแอพ WiZ ทั้งนี้ Apple ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการเรียกร้องจากคุณหรือบุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอพ WiZ, การครอบครองของคุณ และ/หรือการใช้งานแอพ WiZ ซึ่งรวมถึง: (ก) การเรียกร้องการรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์; (ข) การเรียกร้องใดๆ ที่แอพ WiZ ไม่สามารถทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ; และ (ค) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน Apple ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวน การแก้ต่าง การระงับข้อพิพาท และถอดถอนการร้องเรียนใดๆ จากบุคคลที่สามที่ว่าแอพ WiZ และ/หรือการครอบครองของคุณ และการใช้งานแอพ WiZ ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้งานแอพ WiZ ทั้งนี้ Apple และบริษัทสาขาของ Apple คือผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของเงื่อนไขเหล่านี้ และเมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ์) บังคับใช้เงื่อนไขเหล่านี้กับคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิ์ในการใช้งานในข้อ 2ก จะจำกัดไว้เพียงสิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนได้สำหรับการใช้งานแอพ WiZ เพื่อควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณในผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ Apple

 

 

เวอร์ชันเดือนพฤษภาคม 2023

ประวัติเวอร์ชัน

 

วันที่  
พฤศจิกายน 2021 ดู