ประกาศความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญต่อ WiZ

เราได้ร่างประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (หรือ "ประกาศ") ในรูปแบบที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้คุณเข้าใจว่าเราเป็นใคร ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอะไรที่เราเก็บ ทำไมเราถึงเก็บ และทำไมเราถึงเก็บข้อมูลนั้น โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล (ในประกาศนี้เราอาจเรียกง่าย ๆ ว่า "ข้อมูล" หรือ "ข้อมูลของคุณ") หมายถึง ข้อมูลหรือชุดข้อมูลใด ๆ ที่เราสามารถระบุตัวคุณได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ้างอิงไปยังตัวระบุ ตัวอย่างเช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้เวลาอ่านประกาศฉบับเต็มนี้
หากคุณไม่ยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่ามอบข้อมูลของคุณให้กับเรา

 

WiZ คือใคร

WiZ คือบริษัทโซลูชั่นซอฟต์แวร์ระบบแสงสว่างที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยมีทีมงานวิศวกรซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ และแบ็คเอนด์ศักยภาพสูงจากนานาชาติ WiZ เป็นบริษัทในเครือที่ Signify NV เป็นเจ้าของทั้งหมดตั้งแต่ปี 2019

โปรดทราบว่าเนื่องจาก WiZ เป็นบริษัทนานาชาติ ประกาศนี้อาจถูกแทนที่หรือเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ พร้อมกันนี้ยังกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบ หรือแอพพลิเคชั่นของ WiZ ให้แก่คุณ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ (รวมถึงฟังก์ชั่นที่ทำงานบนเว็บหรือแอพพลิเคชั่นเป็นหลัก) ที่อาจมีการประมวลผลข้อมูลของคุณ ประกาศนี้อาจถูกเพิ่มเติมด้วยประกาศจำเพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่จะกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ

หากต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ บุคคลที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ คำถาม ข้อกังวลหรือการปฏิบัติตามมาตรฐาน โปรดติดต่อเจ้าของ

 

เจ้าของและผู้ควบคุมข้อมูล

เมื่อประกาศนี้กล่าวถึง "เรา" หรือ "พวกเรา" นั่นหมายถึงผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ประกาศนี้ กล่าวคือ บริษัทในเครือของ Signify ที่คุณเคยมี มี หรือจะมีความสัมพันธ์ หรือตัดสินใจเป็นอย่างอื่นว่าข้อมูลอะไรของคุณจะถูกรวบรวมอย่างไร และถูกใช้อย่างไร เช่นเดียวกับ Signify Netherlands B.V. (Registration number 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands) โปรดทราบว่าบริษัทในเครือของ Signify จะรวมถึงบริษัทย่อยที่ Signify N.V. มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าจะผ่านการเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม คุณสามารถขอรับรายชื่อบริษัทในเครือของ Signify ได้โดยติดต่อสำนักงานความเป็นส่วนตัวของ Signify

อีเมลติดต่อเจ้าของ: privacy@wizconnected.com

ประกาศนี้มีผลกับคุณในกรณีที่ถือว่าเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณ ในกรณีที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ประกาศความเป็นส่วนตัวจากผู้ควบคุมข้อมูลจะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เมื่อใด

ประกาศนี้ครอบคลุมวิธีการที่เราเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ เช่น เมื่อคุณ:

 • เยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางโซเชียลมีเดียสำหรับผู้บริโภคและลูกค้า (Pro และ/หรือ OEM) ของเรา
 • ซื้อและใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบ หรือแอพพลิเคชั่นของเรา
 • สมัครรับจดหมายข่าวของเรา
 • ส่งสินค้า (ตัวอย่าง) ของคุณให้กับเรา
 • ติดต่อบริการช่วยเหลือผู้บริโภคและลูกค้า
 • เข้าร่วมกิจกรรมเชิงธุรกิจของเรา

หรือได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราในฐานะที่คุณเป็นผู้บริโภค ลูกค้าทางธุรกิจ พันธมิตร ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา

 

ชนิดของข้อมูลที่เก็บ

เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร (เช่น ลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ) และคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร (เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ บนแอพพลิเคชั่น ผ่านโทรศัพท์ ฯลฯ) เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางโซเชียลมีเดียสำหรับผู้บริโภคและลูกค้า ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบ หรือแอพพลิเคชั่นของเรา สมัครรับจดหมายข่าวของเรา ดาวน์โหลดการอัพเดตซอฟต์แวร์ ส่งสินค้าหรือบริการของคุณให้กับเรา ติดต่อบริการช่วยเหลือผู้บริโภคหรือลูกค้าของเรา เข้าร่วมกิจกรรมเชิงธุรกิจของเรา มีส่วนร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น หรือการสอบถามของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราในทางใดทางหนึ่ง ข้อมูลที่เก็บได้จากปฏิสัมพันธ์ของคุณกับการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หากดูเฉพาะข้อมูลนั้น ๆ อาจไม่สามารถบ่งชี้ถึงตัวตนของคุณ หรือแสดงความสัมพันธ์โดยตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ แต่อาจเชื่อมโยงกลับมาหาคุณได้หากมีการรวมกับข้อมูลอื่น ๆ

เราอาจทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่คุณเลือก ผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือการที่คุณใช้บริการของเรา:

ผลิตภัณฑ์ WiZ:

 • ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกัน และการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และการวินิจฉัย

แอพ WiZ:

 • การผสานรวมของคุณ
 • รหัสหน้าหลัก
 • เลือกภาษา
 • เขตเวลาและรหัสประเทศ
 • ตั้งค่าแขกของคุณ (สมาชิก)
 • ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ (เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณ)
 • ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกัน และการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์การใช้งานและการวินิจฉัย (เช่น ข้อมูลบันทึกและข้อมูลตำแหน่ง)

เว็บไซต์ของ WiZ:

 • เลือกภาษา
 • เขตเวลาและรหัสประเทศ
 • การวิเคราะห์การใช้งานและการวินิจฉัย (เช่น ข้อมูลบันทึกและข้อมูลตำแหน่ง)

แผงควบคุม WiZ Pro:

 • ข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
 • เลือกภาษา
 • เขตเวลาและรหัสประเทศ
 • การวิเคราะห์การใช้งานและการวินิจฉัย (เช่น ข้อมูลบันทึกและข้อมูลตำแหน่ง)

หากคุณติดต่อเราผ่านทางบริการเครือข่าย (Network Services หรือ 'NS') เราอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลที่เราเก็บจากและผ่าน NS อาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณตั้งไว้กับ NS และสิทธิ์ที่คุณมอบให้เราในการเชื่อมต่อบัญชีของคุณที่เชื่อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ไปยังบัญชีของคุณที่เชื่อมกับ NS ปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่สามผ่าน NS หรือฟังก์ชั่นที่คล้ายกันจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สามนั้น และข้อตกลงของคุณกับ NS คุณได้แสดงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้บัญชี NS ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในที่นี้โดยจะไม่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ NS โดยคุณ หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้เว็บไซต์หรือแอพของเราบันทึกข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลิกเข้าร่วมได้

ข้อมูลของคุณและการสื่อสารของเรา
การสื่อสารผ่านทางการสำรวจลูกค้า: เรากำลังทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อทำให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงสามารถใช้ข้อมูลของคุณในการเชิญคุณมาเข้าร่วมแคมเปญการศึกษาลูกค้าหรือตลาดได้ เราจะทำการสื่อสารกับคุณในรูปแบบนี้เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าเท่านั้น เว้นแต่ว่าความยินยอมนั้นไม่จำเป็นตามกฎหมาย

การสื่อสารด้านการดูแล บริการ และธุรกรรม: คุณจะยังคงได้รับการสื่อสารด้านการดูแล บริการ หรือธุรกรรมจากเรา เช่น การอัปเดตด้านเทคนิค และ/หรือ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา การยืนยันคำสั่งซื้อ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณ และประกาศสำคัญอื่น ๆ คุณไม่สามารถยกเลิกการรับข่าวสารประเภทนี้ได้

การสื่อสารทางอื่น: เมื่อได้รับอนุญาตและ/หรือมีการกำหนดไว้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ เพื่อการปรับการสื่อสารตามความต้องการและพฤติกรรมของคุณ และเพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะตัวที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เราอาจต้องวิเคราะห์และผสานรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา เรายังอาจต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้า เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดของเราที่ผู้ใช้สนใจ และติดตามความสำเร็จของความพยายามทางการตลาดของเรา

เจ้าของไม่ได้ระบุรายการของชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ
รายละเอียดโดยสมบูรณ์ของชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจะระบุไว้ในส่วนเฉพาะของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือข้อความอธิบายที่แสดงก่อนการเก็บข้อมูล
คุณอาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้โดยอิสระ หรือ ในกรณีของข้อมูลการใช้งาน จะถูกเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
ข้อมูลทั้งหมดที่แอพพลิเคชั่นนี้ขอเป็นข้อมูลที่จำเป็น และการไม่ให้ข้อมูลนี้อาจส่งผลให้แอพพลิเคชั่นนี้ไม่สามารถให้บริการได้ เว้นแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่แอพพลิเคชั่นนี้ระบุโดยชัดเจนว่าบางข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลนี้ได้โดยที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานหรือการทำงานของบริการ หากคุณไม่ยินยอมส่งข้อมูลให้เรา เราอาจไม่สามารถตอบกลับคำขอที่คุณส่งมาได้
หากคุณไม่มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดเป็นข้อมูลที่จำเป็น โปรดติดต่อเจ้าของ

การใช้งานคุกกี้หรือเครื่องมือติดตามอื่น ๆ โดยแอพพลิเคชั่นนี้ หรือโดยเจ้าของบริการของบุคคลที่สามซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ใช้งานอยู่ จะเป็นไปเพื่อการให้บริการตามที่คุณต้องการ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุในเอกสารปัจจุบันและในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ หากมี

คุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามได้รับ เผยแพร่ หรือแบ่งปันผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ และยืนยันว่าพวกเขาได้รับการยินยอมจากบุคคลที่สามให้ส่งมอบข้อมูลให้กับเจ้าของ

 

รูปแบบและสถานที่ในการประมวลผลข้อมูล

วิธีการประมวลผล
เจ้าของจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
การประมวลผลข้อมูลจะดำเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องมือทาง IT โดยดำเนินการตามกระบวนการและรูปแบบขององค์กรซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ระบุโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากเจ้าของแล้ว ในบางกรณี ข้อมูลอาจเข้าถึงได้จากผู้รับผิดชอบบางกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแอพพลิเคชั่นนี้ (การดูแล การขาย การตลาด กฎหมาย ผู้ดูแลระบบ) หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการทางเทคนิคจากภายนอก ผู้ดูแลระบบอีเมล ผู้ให้บริการโฮสต์ บริษัทไอที ตัวแทนด้านการสื่อสาร) ที่ระบุเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล หากจำเป็น โดยเจ้าของ สามารถขอรายการผู้ที่เกี่ยวของจากเจ้าของได้ทุกเมื่อ

พื้นฐานทางกฎหมายของวิธีการประมวลผล
เจ้าของอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับคุณหากเป็นไปตามเงื่อนใขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุต่อไปนี้:

 • คุณได้ให้ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหนึ่งหรือวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น หมายเหตุ: ภายใต้กฎหมายบางฉบับ เจ้าของอาจสามารถได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ จนกว่าคุณจะไม่ยินยอมในการประมวลผลนั้น ("เลือกไม่เข้าร่วม") โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมหรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำกับคุณและ/หรือข้อผูกพันใด ๆ ก่อนการเกิดขึ้นของสัญญา
 • การประมวลผลนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และในจัดตั้ง ใช้สิทธิ หรือปกป้องเจ้าของจากการเรียกร้องทางกฎหมาย
 • การประมวลผลนั้นสัมพันธ์กับสิ่งที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือในการใช้สิทธิ์ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ของเจ้าของ
 • การประมวลผลนั้นจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามกฎหมายที่ดำเนินการโดยเจ้าของ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  • เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายและข้อมูลของเราปลอดภัย
  • เพื่อบริหารและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปภายในบริษัทของเรา และ
  • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเมิดกฎหมายที่น่าสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง การละเมิดสัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ WiZ

ไม่ว่าในกรณีใด เจ้าของจะเต็มใจที่จะช่วยชี้แจงพื้นฐานทางกฎหมายนั้น ๆ ที่มีผลกับการประมวลผล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย หรือข้อกำหนดทางสัญญา หรือข้อกำหนดที่จำเป็นจะต้องเข้าทำสัญญา

สถานที่
ข้อมูลถูกประมวลผล ณ สำนักงานที่ปฏิบัติการของเจ้าของ และสถานที่อื่นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลตั้งอยู่

เนื่องจากการดำเนินการในระดับโลกของเรา และขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณ การโอนย้ายข้อมูลอาจรวมถึงการย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศของคุณ หากการดำเนินการนี้จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้ หากคุณอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป เราอาจโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งบางประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีระดับการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม ในส่วนของการโอนย้ายข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศอื่นที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีระดับการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม เราได้มีการวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ เช่น มาตรการในระดับองค์กรหรือมาตรการทางกฎหมาย (เช่น กฎขององค์กรที่มีผลผูกพันและข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ได้รับการอนุมัติ)หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ประมวลผลของข้อมูลที่ถูกโอนย้ายที่ระบุ คุณสามารถตรวจสอบได้ในส่วนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในประกาศนี้หรือสอบถามจากเจ้าของโดยใช้ข้อมูลในส่วนการติดต่อ

ระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
ดังนั้น:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของกับคุณจะเก็บรักษาไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามสัญญานั้นเสร็จสิ้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายของเจ้าของจะถูกเก็บไว้นานตราบเท่าที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับประสงค์ตามกฎหมายที่เจ้าของดำเนินการได้จากส่วนที่เกี่ยวข้องในประกาศนี้ หรือโดยติดต่อเจ้าของ

เจ้าของอาจได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้นานขึ้นเมื่อคุณยินยอมให้ดำเนินการประมวลผล ตราบใดที่ยังไม่ได้เพิกถอนความยินยอมนั้น อีกทั้งเจ้าของอาจมีภาระผูกพันที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้นานขึ้นเมื่อจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภายใต้คำสั่งของเจ้าหน้าที่

เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาสิ้นสุดลง ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบ ดังนั้นสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการแก้ไข และสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลจะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา

 

ความรับผิดชอบของคุณ

เราขอเตือนคุณว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากคุณแบ่งปันข้อมูลของบุคคลอื่นกับเรา (เช่น มอบสิทธิ์การเข้าถึงให้เพื่อนเพื่อควบคุมแสงไฟในบ้านของคุณ) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น คุณควรแจ้งให้บุคคลอื่นซึ่งคุณให้ข้อมูลแก่เราทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของประกาศฉบับนี้ และขอความยินยอมจากพวกเขา

 

สิทธิ์ของคุณและวิธีการใช้สิทธิ์

เราแนะนำให้คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจใช้สิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลที่ประมวลผลโดยเจ้าของ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามนี้:

 • ถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมในกรณีที่คุณเคยให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนหน้านี้
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลนั้นดำเนินการบนพื้นฐานทางกฎหมายนอกเหนือจากความยินยอม ข้อมูลเพิ่มเติมถูกระบุไว้ในพื้นที่เฉพาะสำหรับหัวข้อนี้ด่านล่าง
 • เข้าถึงข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าเจ้าของกำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ ขอการเปิดเผยเกี่ยวกับการประมวลผลบางประการ และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ระหว่างการประมวลผล
 • ตรวจสอบและขอการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้อัปเดตหรือแก้ไข
 • จำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ ในกรณีนี้ เจ้าของจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูล
 • ให้ลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเจ้าของ
 • รับข้อมูลของคุณและโอนไปยังผู้ควบคุมอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และเครื่องอ่านได้ และหากเป็นไปได้ในทางเทคนิคจะส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมอื่นโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลโดยวิธีอัตโนมัติ และการประมวลผลนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณตามสัญญาที่คุณเป็นส่วนหนึ่งหรือตามภาระผูกพันก่อนทำสัญญาดังกล่าว
 • ยื่นเรื่องร้องเรียน คุณมีสิทธิ์เรียกร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจของคุณ

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองคำขอของคุณให้ทันเวลาและโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในบางกรณีเราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณ หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับ คุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ

รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
เมื่อมีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ในการใช้สิทธิ์ที่เป็นอำนาจของเจ้าของ หรือสำหรับวัตถุประสงค์ตามกฎหมายที่ดำเนินการโดยเจ้าของ คุณอาจคัดค้านการประมวลผลนั้นได้ โดยการระบุมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะของคุณเพื่อให้เหตุผลในการคัดค้าน

คุณควรรู้ว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปใช้เพื่อการตลาดทางตรง คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลนั้นได้โดยไม่ต้องระบุเหตุผลได้ทุกเมื่อ หากต้องการเรียนรู้ว่าเจ้าของใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการทำการตลาดทางตรงหรือไม่ ผู้ใช้อาจอ้างอิงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องในประกาศนี้ได้

สำหรับคำถามหรือการสอบถามที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยเราหรือเกี่ยวกับประกาศนี้ โดยทั่วไปคุณสามารถติดต่อสำนักงานความเป็นส่วนตัวของ Signify

โปรดทราบว่าการสื่อสารทางอีเมลไม่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้น โปรดอย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอีเมลของคุณที่ส่งถึงเรา

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองคำขอของคุณให้ทันเวลาและโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในบางกรณีเราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณ หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับ คุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ

 

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของเรา เราอาจเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ชนิดของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ที่มา สถานที่ของคุณโดยคร่าว ๆ ตามที่อยู่ IP พฤติกรรมการใช้เว็บ พฤติกรรมการใช้แอพ และการใช้งานและวิธีการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์และภายในแอพของเรา เราใช้หลากหลายวิธีการในการเก็บข้อมูลนี้ รวมถึงคุกกี้ของเราและคุกกี้ของบุคคลที่สาม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับคุกกี้โดยละเอียด โปรดอ่าน ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ ของเรา

เราเก็บข้อมูลจากเด็กหรือไม่
เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

 • หมายเหตุพิเศษสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี: หากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี เราแนะนำให้คุณพูดคุยและขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลกับเรา;
 • หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี: เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบบ บริการ แอพพลิเคชั่น (รวมถึงเว็บไซต์และช่องทางดิจิทัลอื่น ๆ) ของบุตรหลานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของคุณไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโดยไม่ได้ขออนุญาตจากคุณ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บและประมวลผลข้อมูล

การดำเนินการทางกฎหมาย
เจ้าของอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในศาล หรือในขั้นตอนที่อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่เหมาะสม
ผู้ใช้รับทราบว่าเจ้าของอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของหน่วยงานราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แอพพลิเคชั่นนี้อาจมอบข้อมูลเพิ่มเติมตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอให้แก่ผู้ใช้

บันทึกและการบำรุงรักษาระบบ
สำหรับการดำเนินการและการบำรุงรักษา แอพพลิเคชั่นนี้และบริการของบุคคลที่สามอาจเก็บไฟล์ที่บันทึกการใช้งานแอพพลิเคชั่น (บันทึกระบบ) หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ (เช่น ที่อยู่ IP) สำหรับวัตถุประสงค์นี้

ข้อมูลที่ไม่ระบุในนโยบายฉบับนี้
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกร้องขอจากเจ้าของได้ทุกเมื่อ โปรดดูที่ข้อมูลการติดต่อที่ส่วนต้นของเอกสารนี้

วิธีจัดการคำขอ "ไม่ให้ติดตาม"
แอพพลิเคชั่นนี้ไม่รองรับคำขอ "ไม่ให้ติดตาม"
ในการกำหนดว่าบริการบุคคลที่สามรายใดจะยอมรับตามคำขอ "ไม่ให้ติดตาม" โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยบอกกล่าวไปยังผู้ใช้ในหน้านี้ และอาจรวมถึงในแอพพลิเคชั่นและ/หรือส่งประกาศไปยังผู้ใช้ผ่านข้อมูลการติดต่อใด ๆ ของผู้ใช้ที่เจ้าของสามารถเข้าถึงได้ เท่าที่เป็นไปได้ในทางเทคนิคและทางกฎหมาย เราแนะนำอย่างยิ่งให้เข้ามาดูหน้านี้บ่อย ๆ โดยให้ดูวันที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดบริเวณส่วนท้ายของหน้า

หากการเปลี่ยนแปลงส่งผลกับการประมวลผลที่ดำเนินการตามความยินยอมของผู้ใช้ เจ้าของจะต้องได้รับความยินยอมใหม่จากผู้ใช้ตามที่จำเป็น

 

คำจำกัดความและการอ้างอิงตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล (หรือข้อมูล)
ข้อมูลใดๆ ที่ระบุหรือสามารถนำไประบุตัวตนของบุคคลธรรมดาทั้งโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ เช่น เลขประจำตัวประชาชน

ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ (หรือบริการของบุคคลที่สามที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นนี้) ซึ่งอาจรวมถึง: ที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยผู้ใช้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นนี้, ที่อยู่ URI (Uniform Resource Identifier), เวลาที่ร้องขอ, วิธีที่ใช้เพื่อส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์, ขนาดของไฟล์ที่ได้รับในการตอบกลับ, รหัสตัวเลขที่ระบุถึงสถานะของคำตอบของเซิร์ฟเวอร์ (ผลสำเร็จ ข้อผิดพลาด เป็นต้น), ประเทศต้นทาง, คุณสมบัติของเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยผู้ใช้, รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเวลาต่อการเยี่ยมชม (เช่น เวลาที่ใช้บนแต่ละเพจภายในแอพพลิเคชั่น) และรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางที่ใช้ภายในแอพพลิเคชั่น โดยอ้างอิงเป็นพิเศษกับลำดับของเพจที่เยี่ยมชม และพารามิเตอร์อื่นๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์และ/หรือสภาพแวดล้อมทาง IT ของผู้ใช้

เจ้าของข้อมูล
บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลระบุถึง

ผู้ประมวลผลข้อมูล
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานราชการ ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม ตามที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมข้อมูล
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานราชการ ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสำหรับการทำงานและการใช้แอพพลิเคชั่น ผู้ควบคุมข้อมูลหมายถึงเจ้าของแอพพลิเคชั่นนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การใช้งาน
วิธีการที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

บริการ
บริการที่ดำเนินการโดยแอพพลิเคชั่นนี้ตามที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (หากมี) และในไซต์แอพพลิเคชั่นนี้

สหภาพยุโรป (หรือ EU)
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหมดถึงสหภาพยุโรปที่ระบุภายในเอกสารนี้หมายถึงรัฐสมาชิกในปัจจุบันทั้งหมดของสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป

ข้อมูลทางกฎหมาย
คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการจัดเตรียมตามการออกกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงมาตรา 13/14 ของ Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป)
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นนี้เท่านั้น หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารนี้

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 4 มกราคม 2021