ประกาศความเป็นส่วนตัวของ WiZ

ปรับปรุงล่าสุด: มกราคม 2024

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเราคือใคร ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม เหตุผลที่เราเก็บรวบรวม และเราใช้ข้อมูลนั้นทำอะไร เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แนวทางของเราเกี่ยวกับการให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณนั้นขึ้นอยู่กับหลักการดังต่อไปนี้

•  เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

•  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราจำเป็น เมื่อเราจำเป็น และนานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

•  เรามีความโปร่งใสและมอบทางเลือกที่มีความหมายให้คุณ

1. เราคือใคร 9. เรารักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
2. ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เมื่อใด 10. สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณคืออะไร
3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด 11. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กหรือไม่
4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 12. ความรับผิดชอบของคุณคืออะไร
5. พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
6. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน 14. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกัน
7. เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใด 15. วิธีติดต่อเรา
8. เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศอย่างไร  

เราคือใคร

Signify คือบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ WiZ ภายใต้แบรนด์ WiZ ซึ่ง Signify เป็นองค์กรด้านระบบแสงสว่างระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในการพัฒนา การผลิต และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการระบบแสงสว่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่

เมื่อประกาศนี้กล่าวถึง "เรา" หรือ "พวกเรา" นั่นหมายถึงผู้ควบคุมข้อมูล กล่าวคือ บริษัทในเครือของ Signify ที่คุณเคยมี มี หรือจะมีความสัมพันธ์ หรือตัดสินใจเป็นอย่างอื่นว่าข้อมูลอะไรของคุณจะถูกเก็บรวบรวมอย่างไร และถูกใช้อย่างไร เช่นเดียวกับ Signify Netherlands B.V. (Registration number 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, the Netherlands) โปรดทราบว่าบริษัทในเครือของ Signify จะรวมถึงบริษัทย่อยที่ Signify N.V. มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าจะผ่านการเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎขององค์กรที่มีผลผูกพัน ("กฎความเป็นส่วนตัวของ Signify") ของเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เมื่อใด

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในการโต้ตอบของคุณกับ WiZ และผลิตภัณฑ์และบริการของ WiZ ซึ่งตัวอย่างสิ่งที่ครอบคลุมมีดังนี้:

•  เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา

•  เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจากร้านค้าบนเว็บ WiZ โดยตรง

•  เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของ WiZ

•  เมื่อคุณสมัครรับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดหรือโครงการริเริ่มทางการตลาดของเรา

•  เมื่อคุณติดต่อหรือโต้ตอบกับทีมดูแลผู้บริโภคของเรา

•  เมื่อคุณลงทะเบียน WiZ Beta Program

•  เมื่อคุณใช้ WiZ สำหรับธุรกิจ

หากคุณมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเรา แต่ไม่อยู่ในขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตัวของ WiZ ฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกควบคุมโดยประกาศความเป็นส่วนตัวของ Signify ฉบับอื่นซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ Signify ของเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับคุณในกรณีที่เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ประกาศความเป็นส่วนตัวจากผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดทราบว่าเนื่องจากเราเป็นบริษัทนานาชาติ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกแทนที่หรือเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมกันนี้ยังกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบ หรือแอปพลิเคชันเฉพาะของ WiZ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด

เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไร และผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่คุณใช้ หรือวิธีที่คุณใช้

3.1 หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ WiZ ของเรา

 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

แอปสำหรับผู้บริโภคของ WiZ: ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณตัดสินใจจะลงชื่อเข้าใช้ ตัวระบุต่อไปนี้จะได้รับการประมวลผล:

  ID บัญชีโซเชียลที่ไม่ซ้ำกัน ID นี้เป็นสตริงข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันซึ่งไม่ระบุตัวคุณโดยตรง ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลที่จำเป็นที่กล่าวถึงด้านล่างนี้จะเชื่อมโยงกับ ID นี้

แอปสำหรับผู้บริโภคของ WiZ: ข้อมูลที่จำเป็น

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ WiZ ดำเนินไปตามที่ตั้งใจไว้และทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย จะมีการแชร์ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับระบบนิเวศและแอปพลิเคชันมือถือ WiZ ของคุณกับเราโดยอัตโนมัติ:

  ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือและผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง WiZ (รวมถึงข้อมูลการกำหนดค่าอุปกรณ์), ตัวระบุผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน, ที่อยู่ IP ภายนอก, ข้อผิดพลาดของระบบ และข้อมูลการหยุดทำงาน

แอปสำหรับผู้บริโภคของ WiZ: ข้อมูลเสริม

สำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การปรับแต่งบริการให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หรือความพยายามทางการตลาดของเรา จะมีการแชร์ข้อมูลการวิเคราะห์เสริมกับเรา ทั้งนี้เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนจะบันทึกข้อมูลนี้เมื่อจำเป็น

  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันมือถือ บริการ ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง และตัวระบุผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน

WiZ Pro (สำหรับธุรกิจ)

เฉพาะในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้ WiZ Pro:

  เราอาจขอชื่อนามสกุล รวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุที่อยู่อาคารและหมายเลขโทรศัพท์ให้เราทราบได้อีกด้วย

WiZ Beta Program

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมของผู้ใช้ที่เลือกเข้าร่วมโปรแกรมเบต้าของเรา

  ซึ่งรวมถึงชื่อและนามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์ ตัวระบุผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการติดต่อ

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา

 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

หน้าการซื้อและส่งคืน

ข้อมูลการสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อมูลการสั่งซื้อ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งและใบแจ้งหนี้ ข้อมูลและประวัติใบแจ้งหนี้ และสถานะการชำระเงิน โดยเราจะไม่บันทึก จัดเก็บ หรือเข้าถึงข้อมูลธนาคารหรือบัตรเครดิตใดๆ นอกเหนือจากสถานะการชำระเงินทั่วไป (การชำระเงินสำเร็จ การชำระเงินถูกปฏิเสธ หรือการชำระเงินถูกระงับ) หากเป็นไปได้ เรายังประมวลผลข้อมูลการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนอีกด้วย

หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

เทคโนโลยีเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมหรือลิงก์ที่คุณคลิกอีเมลการตลาดหรือช่องทางการสื่อสารที่คล้ายคลึงกัน

แบบฟอร์มติดต่อ แบบฟอร์มการตลาด และแบบฟอร์มที่คล้ายคลึงกัน

หากคุณส่งแบบฟอร์มการติดต่อหรือสมัครรับจดหมายข่าวหรือข้อเสนอทางการตลาดของเรา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

  ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ

ฝ่ายดูแลลูกค้า

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การสนับสนุนผู้บริโภค ตอบคำถามของคุณ ตอบสนองคำขอของคุณ และให้บริการผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อปรับปรุง และปรับแต่งผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น รวมทั้งเพื่อฝึกอบรมพนักงานดูแลผู้บริโภคของเรา

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้บริโภคของเรา หรือเมื่อคุณสื่อสารกับตัวแทนฝ่ายดูแลผู้บริโภคของเราทางอีเมล โทรศัพท์ ช่องทางโซเชียลมีเดียหรือที่คล้ายคลึงกัน เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้:

  บันทึกการโทรของคุณ หากคุณให้ความยินยอมล่วงหน้าเมื่อจำเป็น

  คำถามหรือคำขอจากคุณ

  สถานะของคำขอ

  แหล่งข้อมูลใดๆ ที่มีให้เราหากจำเป็นเพื่อให้การสนับสนุนผู้บริโภค

ในกรณีพิเศษที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การเรียกคืน หรือเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลการติดต่อของคุณ ในกรณีเหล่านี้ ข้อมูลการติดต่อนี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

บทวิจารณ์และข้อเสนอแนะ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เราและผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการทำงานนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

  ความคิดเห็นและบทวิจารณ์ของคุณ

  ชื่อของคุณ

โปรโมชัน การชิงโชค และการแข่งขัน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนในการแข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง เพื่อมอบรางวัล และเพื่อการสื่อสารทางการตลาดในกรณีที่คุณยินยอมให้ทำสิ่งเหล่านี้

หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณหรือข้อกำหนดของการแข่งขัน:

  ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลอื่นๆ ตามความจำเป็นหรือตามข้อกำหนดของการแข่งขัน

การรับฟังทางสื่อสังคม

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อรับมุมมองโดยรวมเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้คนที่มีต่อเราและแบรนด์ของเรา และเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา

เมื่อคุณโต้ตอบหรือสื่อสารบนโซเชียลมีเดียในลักษณะสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดยบุคคลที่สามที่ให้บริการการรับฟังทางสื่อสังคมแก่เรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม เช่น ชื่อ ความสนใจ และความคิดเห็น รวมถึงเนื้อหาที่คุณโพสต์/แชร์ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

หากคุณเห็นด้วย เราอาจใช้เนื้อหาที่คุณเผยแพร่ทางออนไลน์ (เช่น รูปภาพหรือวิดีโอที่คุณอาจถ่ายไว้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ WiZ) เพื่อแสดงต่อสาธารณะในช่องทางใดๆ ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ และความคิดเห็น หรือเนื้อหาที่คุณโพสต์

โปรดจำไว้ว่าเนื้อหาที่คุณตกลงที่จะให้เราสามารถดูได้โดยสาธารณะ และด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะตกลง คุณควรตรวจสอบว่าคุณสะดวกที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อาจทำให้เป็นสาธารณะได้หรือไม่

บุคคลที่สาม

นอกเหนือจากเว็บไซต์ แอป และช่องทางดิจิทัลอื่นๆ ของเราแล้ว เรายังอาจใช้แหล่งอื่นๆ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย พันธมิตรด้านการตลาดร่วม หรือซัพพลายเออร์รายอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานซึ่งเติมเต็มระบบนิเวศของ WiZ เช่น ซัพพลายเออร์ของฟังก์ชันระบบสั่งการด้วยเสียง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลนั้นขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการรับข้อมูลเฉพาะในเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นแบบเฉพาะตัวกับผลิตภัณฑ์และบริการ WiZ ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราตามคำติชมของคุณ ให้การสนับสนุนลูกค้า หรือโดยสร้างการมีส่วนร่วมทางการตลาดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละคน และอื่นๆ

 

วัตถุประสงค์

ตัวอย่างเช่น

การให้บริการ ข้อสรุป และการดำเนินการตามข้อตกลง

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปและการดำเนินการตามข้อตกลงกับคุณ และรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การขาย การเรียกเก็บเงิน (รวมถึงการชำระธุรกรรมการชำระเงิน) การจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ การลงทะเบียนในแอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ การรับประกัน ธุรกรรม บริการ หรือการสื่อสารทางกฎหมาย การจัดการบัญชี ตลอดจนการจัดหาฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น

  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับการร้องขอหรือความยินยอมจากคุณ

การให้การสนับสนุนเฉพาะตัว รวมถึงการตอบคำถาม

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึงการให้การสนับสนุนเฉพาะบุคคลผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น การดูแลผู้บริโภค คุณอาจสามารถโทร แชท หรือส่งข้อความถึงเราผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้

การจัดการความสัมพันธ์ การสื่อสารเฉพาะบุคคล และการตลาด (ทางตรง)

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การรักษาและการส่งเสริมการติดต่อ การสื่อสารภายนอก การจัดการบัญชี การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ การดำเนินการและการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด และการดำเนินการสื่อสารทางการตลาดทางตรง

  การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับความชอบ ความสนใจ หรือโปรไฟล์ของคุณโดยผ่านอีเมล ข้อความ หรือโฆษณาที่นำเสนอผ่านจุดติดต่อดิจิทัลต่างๆ เช่น อีเมล แอปพลิเคชันมือถือของเรา หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย

การปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึงการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ บริการ และฟังก์ชันการทำงานของเราให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลโดยการปรับแต่งให้เข้ากับความพึงพอใจและความสนใจของคุณ (เช่น การปรับแต่งให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา)

การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ การสื่อสารหรือแอปพลิเคชันมือถือ และการพัฒนาเทคโนโลยีหรือฟังก์ชันการทำงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่

  การส่งการสื่อสารผ่านทางการสำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด เราจะส่งการสื่อสารประเภทเหล่านี้ถึงเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านั้น เว้นแต่จะไม่ได้กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสถาบันของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานด้านภาษีและหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ สำหรับภาคส่วนที่เราดำเนินการ ในกรณีที่มีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของเรา เราจะปฏิบัติตามประกาศคำขอเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน WiZ

การป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การป้องกัน การเตรียมความพร้อม หรือการมีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาท

การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องผลประโยชน์/ทรัพย์สินของเรา

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องผลประโยชน์และ/หรือทรัพย์สินของเราและผู้บริโภค ลูกค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงการป้องกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของภาคธุรกิจของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจจับ การป้องกัน การสอบสวน และการต่อสู้กับ (การพยายาม) การฉ้อโกง การกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มุ่งร้ายต่อเรา พนักงานหรือลูกค้าของเราโดยตรง (รวมถึงการใช้และการเข้าร่วมในทะเบียนเหตุการณ์และระบบการแจ้งเตือนประจำภาคส่วน) กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย การตรวจสอบสิทธิ์ของลูกค้า สถานะของซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และสิทธิ์ในการเข้าถึง (เช่น กิจกรรมการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงสถานที่หรือระบบของเรา) และกิจกรรมต่างๆ เช่น การปรับใช้และการรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กร

การประเมินและการคัดกรอง (อีกครั้ง) สำหรับ (ผู้มีโอกาสเป็น) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (WiZ Pro)

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการยอมรับของบุคคลที่สามบางราย (เช่น ผู้บริโภค ลูกค้าธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจ) รวมถึงการรับรองและยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือบุคคลที่สามอื่นๆ) การดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและการคัดกรองผู้ที่อยู่ในรายชื่อการคว่ำบาตรของรัฐบาลและ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เปิดเผยต่อสาธารณะและแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามอื่นๆ การใช้และการเข้าร่วมในทะเบียนเหตุการณ์และระบบการแจ้งเตือนประจำภาคส่วนและ/หรือบริการตรวจสอบของบุคคลที่สาม

การดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการภายใน และการรายงานด้านการบริหารจัดการ

  วัตถุประสงค์นี้รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ)), การเงินและการบัญชี, การประเมินสินเชื่อ (รวมถึงการกำหนดวงเงินสินเชื่อ) และการจัดการความเสี่ยง การดำเนินการตรวจสอบและการสอบสวน (ภายใน), การใช้การควบคุมทางธุรกิจ, การจัดหาศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนกลางเพื่อวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ, การบริหารจัดการพันธมิตร, กิจการร่วมค้า, การควบรวมกิจการ, การซื้อกิจการและการขายกิจการ, การปรับองค์กรหรือการกำจัดและการรวมเข้ากับผู้ซื้อ, การรายงานและการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ, การเก็บถาวรและการประกัน, การให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือธุรกิจ งานภาครัฐและกฎหมาย และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรสำหรับการสื่อสาร การตลาดเฉพาะบุคคล และการปรับแต่งการตลาดและผลิตภัณฑ์/บริการให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล

เมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณหรือเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจส่งการสื่อสารการตลาดทางตรงที่ปรับให้เหมาะกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของเราถึงคุณ เราอาจติดต่อคุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันมือถือ หรือผ่านบุคคลที่สาม เช่น โซเชียลมีเดียหรือผู้เผยแพร่อื่นๆ

เราสามารถปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับความชื่นชอบและพฤติกรรมของคุณ และมอบประสบการณ์ที่เป็นแบบเฉพาะตัวให้กับคุณโดยการวิเคราะห์และรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ โดยพื้นฐานแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์มีการปรับเปลี่ยนตามบริบท เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่คุณชื่นชอบและความต้องการของคุณ เรามีจุดประสงค์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ชาญฉลาดและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมและใช้การวัดผลที่ได้รับจากการสื่อสารเหล่านี้ เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราซึ่งแสดงว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดของเราที่ผู้ใช้สนใจ และติดตามความสำเร็จของการดำเนินการทางการตลาดของเรา

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเชิญให้คุณเข้าร่วมแคมเปญความคิดเห็นจากลูกค้าหรือการวิจัยทางการตลาดขณะที่เรากำลังทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งเพื่อทำให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เราจะส่งการสื่อสารประเภทนี้ถึงคุณก็ต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าเท่านั้น เว้นแต่จะไม่ได้กำหนดให้ต้องมีความยินยอมนี้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หากเมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการรับการสื่อสารที่ปรับแต่งให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลเหล่านี้อีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการยกเลิกการสมัคร คุณสามารถคลิกที่ปุ่มยกเลิกการสมัครที่อยู่ในส่วนท้ายของทุกๆ การสื่อสารทางการตลาดที่เราส่งหรือติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้คุณ

โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาด แต่คุณอาจยังคงได้รับการสื่อสารด้านการดูแล บริการ หรือธุรกรรมจากเรา เช่น การอัปเดตด้านเทคนิคและ/หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา การยืนยันคำสั่งซื้อ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณ และประกาศสำคัญอื่นๆ คุณไม่สามารถยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารประเภทนี้ได้

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมข้อมูลนั้น โปรดทราบว่าในบางกรณีอาจกำหนดให้ใช้ระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้นหรือได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาของเรา ได้แก่:

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเราหรือเพื่อดำเนินธุรกิจของเราต้องใช้เวลานานเท่าใด

- คุณมีบัญชีกับเราหรือไม่ ในกรณีนี้เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในขณะที่บัญชีของคุณใช้งานอยู่ หรือนานเท่าที่จำเป็นเพื่อมอบฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ

- เราอยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมาย สัญญา หรือภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณหรือไม่ ตัวอย่างอาจรวมถึงกฎหมายการเก็บรักษาข้อมูลที่บังคับในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ คำสั่งของรัฐบาลให้เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการดำเนินคดี การป้องกันการอ้างสิทธิ์ที่เป็นไปได้ หรือวัตถุประสงค์ด้านภาษี

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ประมวลผลจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น หลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลนั้นหรือไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อไม่มีความต้องการของผู้บริโภค ทางกฎหมาย หรือทางธุรกิจที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป

เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใด

เราไม่เคยขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นในกรณีที่อธิบายไว้ที่นี่ เมื่อใดก็ตามที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรารับรองว่ามีการป้องกันที่เหมาะสม

หากมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลต่อไปนี้:

•  บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา: เนื่องจากการดำเนินการในระดับโลกของเรา เราจึงอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา

•  ผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ: เช่นเดียวกับธุรกิจจำนวนมาก เราอาจจัดจ้างผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้เพื่อให้ทำหน้าที่และให้บริการกิจกรรมบางอย่างแก่เรา เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน และแพลตฟอร์มบริการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

•  หน่วยงานภาครัฐและภาคบริหาร: เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อกฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเรา เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานที่ควบคุมหรือมีเขตอำนาจศาลเหนือเราหรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา

•  ที่ปรึกษามืออาชีพและอื่นๆ: เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นๆ รวมถึงที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ นักบัญชี และที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ

•  บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมขององค์กร: เรายังอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการทำธุรกรรมขององค์กรเป็นครั้งคราว เช่น ในระหว่างการขาย (บางส่วนของ) ธุรกิจให้กับบริษัทอื่น หรือการปรับโครงสร้างใหม่ การควบรวมกิจการ การร่วมทุน หรือการจำหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นอื่นๆ ของเรา (รวมถึงเกี่ยวกับการล้มละลายหรือการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน)

•  สำหรับบุคคลที่สามในระบบนิเวศของ WiZ: หากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อระบบแสงสว่างของ WiZ กับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการที่เติมเต็มระบบนิเวศของ WiZ (เช่น ระบบสั่งการด้วยเสียง แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และอื่นๆ) เราอาจแชร์ข้อมูลที่จำกัด เช่น การกำหนดค่าและสถานะของระบบแสงสว่าง ให้กับผู้ให้บริการเหล่านั้น บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้นำเสนอโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ คุณควรตรวจสอบนโยบายของพวกเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

•  เมื่อมีคำขอความเป็นส่วนตัวของคุณในกรณีที่มีการร้องขอการย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานที่คุณระบุว่าคุณต้องการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

•  เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น หากคุณให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการดำเนินการนี้

 

เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศอย่างไร

เนื่องจากเราเป็นองค์กรระดับโลก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนหรือเข้าถึงจากประเทศต่างๆ

สำหรับถ่ายโอนข้ามเขตแดนภายในบริษัทของเรา เราใช้กฎขององค์กรที่มีผลผูกพัน ("กฎความเป็นส่วนตัวของ Signify") ของเรา กฎความเป็นส่วนตัวของ Signify กำหนดให้บริษัทในเครือ Signify บริษัทสาขา และบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ทั่วโลกต้องใช้มาตรฐานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด 

สำหรับถ่ายโอนข้ามเขตแดนภายนอกบริษัทของเรา เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และ/หรือไปยังประเทศที่ไม่มีสถานะเพียงพอ เราจะตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้และใช้กลไกด้านเทคนิค องค์กร และกฎหมายที่เพียงพอ (เช่น โดยใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป) ซึ่งรับประกันระดับการป้องกันที่เทียบเท่ากับใน EEA

เรารักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย ใช้ หรือเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยวิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะผู้ที่มีความต้องการทางธุรกิจที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นอย่างแท้จริงเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้ผู้ให้บริการของเราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ ผู้ที่ประมวลผลข้อมูลของคุณจะดำเนินการในลักษณะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและมีหน้าที่ในการรักษาความลับ นอกจากนี้เรายังมีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลที่น่าสงสัย เราจะแจ้งให้คุณและผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลที่น่าสงสัย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เราดำเนินการเช่นนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตามแนวทางการออกแบบได้ที่นี่ หากคุณมีเหตุผลที่ทำให้คิดว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ได้รับการประมวลผลในลักษณะที่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดติดต่อเรา

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณคืออะไร

คุณมีสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้:

  การยืนยัน: รับการยืนยันจากเราว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

  การเข้าถึง: ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรากำลังประมวลผล

  การแก้ไข: ขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  การลบ: ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ไม่มีการเปิดเผยตัวตน

  ข้อจำกัด: ขอให้มีการจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  คัดค้าน:

1. (ทั่วไป) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของคุณ เว้นแต่เราจะสามารถแสดงมูลเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่มีผลควบคุมเหนือกว่าสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. (การตลาดทางตรง) การได้รับการสื่อสารด้านการตลาดทางตรง หากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป

3. (การตัดสินใจอัตโนมัติ) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอิงตามข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติเท่านั้น (รวมถึงการทำโปรไฟล์ข้อมูล) และก่อให้เกิดผลเสียทางกฎหมายหรือผลที่มีนัยสำคัญที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับคุณ

  การเคลื่อนย้ายข้อมูล: สิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ที่ใช้กันทั่วไป และเครื่องอ่านได้ และมีสิทธิ์ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังบริษัทอื่น

  ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือติดต่อเราได้ทุกเมื่อ: เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ/หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หรือการละเมิดกฎความเป็นส่วนตัวหรือประกาศความเป็นส่วนตัวโดยเรา

รูปภาพ

หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มขอความเป็นส่วนตัวของเราหรือติดต่อเรา

คุณยังมีสิทธิ์ขอรับสำเนากฎความเป็นส่วนตัวของ Signify และใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ผู้รับผลประโยชน์และ/หรือการเรียกค่าเสียหายของบุคคลที่สาม นอกจากนี้และหากเกี่ยวข้องกับคุณ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EU ยังให้สิทธิ์คุณในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นของคุณ

สิทธิ์ข้างต้นไม่ใช่สิทธิ์โดยสมบูรณ์และอาจมีการจำกัดอย่างสมเหตุสมผล เช่น เมื่อการใช้สิทธิ์ดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่น สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ โปรดดูกฎความเป็นส่วนตัวของ Signify

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กหรือไม่

เราไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลจากเด็ก

  หมายเหตุพิเศษสำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา

  หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ปกครองของบุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบบ บริการ และแอปพลิเคชัน (รวมถึงเว็บไซต์และช่องทางดิจิทัลอื่นๆ) ของบุตรหลานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของคุณไม่ได้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโดยไม่ได้ขออนุญาตจากคุณ

ความรับผิดชอบของคุณคืออะไร

เราขอเตือนคุณว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ หากคุณแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นกับเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น คุณควรแจ้งให้บุคคลอื่นซึ่งคุณให้ข้อมูลแก่เราทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของประกาศฉบับนี้ และขอความยินยอมล่วงหน้าจากพวกเขา เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเราไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

หากคุณตัดสินใจที่จะคืน ขาย หรือใช้ผลิตภัณฑ์ WiZ ร่วมกับผู้อื่น หรือหากคุณกำลังพิจารณาจะใช้ผลิตภัณฑ์ WiZ มือสอง โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ WiZ บางอย่างอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นการภายใน ในกรณีเช่นนี้ โปรดตรวจสอบว่า:

  ในกรณีที่คุณให้สิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของ WiZ ของคุณแก่บุคคลที่สาม นั่นคือคุณยินดีให้บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ได้

  คุณพิจารณาทำการรีเซ็ตผลิตภัณฑ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเป็นระยะว่าสมาชิกในบ้านคนใดมีสิทธิ์เข้าถึงระบบนิเวศ WiZ ของคุณ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านแท็บการตั้งค่าในแอปพลิเคชันมือถือ WiZ ของคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดนี้จะควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสามารถพบได้ในเว็บไซต์ WiZ

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้คุกกี้การทำงาน คุกกี้การวิเคราะห์ และคุกกี้การโฆษณาในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนเมื่อจำเป็น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

วิธีติดต่อเรา

สำหรับคำถามใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยเราหรือเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อสำนักงานความเป็นส่วนตัวของ Signify:

  ไปรษณีย์: Signify - ถึง: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, the Netherlands หรือ

  ออนไลน์: ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ Signify ส่วน “คำขอความเป็นส่วนตัว”

โปรดทราบว่าการสื่อสารบางช่องทางอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้น โปรดอย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในการสื่อสารของคุณที่ส่งถึงเรา