NOTIFICARE PRIVIND MODULELE COOKIE

Modulele cookie și alți Identificatori constau din porțiuni de cod instalate în browser, care îl ajută pe Proprietar să furnizeze Serviciul în conformitate cu obiectivele descrise. Unele dintre obiectivele de instalare a Modulelor cookie pot necesita consimțământul Utilizatorului. Dacă instalarea Modulelor cookie se face în baza consimțământului, acesta poate fi retras oricând, cu respectarea instrucțiunilor furnizate în acest document.

MODULE COOKIE TEHNICE ȘI MODULE COOKIE CARE DESERVESC OBIECTIVE STATISTICE AGREGATE

Activitate strict necesară pentru funcționarea Serviciului
Această aplicație utilizează module cookie pentru a salva sesiunea Utilizatorului și pentru a efectua alte activități care sunt strict necesare pentru funcționarea acestei Aplicații, de exemplu, în relație cu distribuția traficului.

Activitate referitoare la salvarea preferințelor, optimizare și statistică
Această Aplicație folosește module cookie pentru a salva preferințele de navigare și pentru a optimiza experiența de navigare a Utilizatorului. Printre aceste module cookie se numără, de exemplu, cele utilizate pentru setarea limbii și a preferințelor asociate cu moneda sau pentru gestionarea statisticile părții principale, angajate direct de Proprietarul site-ului.

CUM SE OFERĂ SAU SE RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL DE INSTALARE A MODULELOR COOKIE

Pe lângă ceea ce se specifică în acest document, Utilizatorul poate gestiona preferințele asociate cu Modulele cookie direct din browser și poate preveni – de exemplu – instalarea de Module cookie de către terțe părți.
Prin preferințele browserului, este posibilă, de asemenea, ștergerea Modulelor cookie instalate anterior, inclusiv a Modulelor cookie care au salvat consimțământul inițial privind instalarea Modulelor cookie de către acest site web.
Utilizatorii pot, de exemplu, găsi informații privind gestionarea modulelor cookie în majoritatea browserelor de largă utilizare la următoarele adrese: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari și Microsoft Internet Explorer.
În ceea ce privește Modulele cookie instalate de terțe părți, Utilizatorii pot gestiona preferințele și retragerea consimțământului făcând clic pe linkul de renunțare asociat (dacă este cazul), folosind mijloacele furnizate în politica de confidențialitate a terței părți sau contactând terța parte respectivă.
Fără a lua în considerare cele menționate mai sus, Utilizatorii sunt informați prin prezenta că pot urma instrucțiunile furnizate de YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (SUA) și Digital Advertising Alliance (SUA), DAAC (Canada), DDAI (Japonia) sau de alte servicii similare. Aceste inițiative permit Utilizatorilor să își selecteze preferințele de urmărire asociate cu majoritatea instrumentelor publicitare. Proprietarul le recomandă Utilizatorilor să utilizeze aceste resurse pe lângă informațiile furnizate în acest document.

PROPRIETAR ȘI OPERATOR DE DATE

WIZ CONNECTED LIGHTING COMPANY LIMITED, ENTERPRISE SQUARE - TOWER 2, 20TH FLOOR, 9 SHEUNG YUET ROAD - KOWLOON BAY - HONG KONG

E-mail de contact al proprietarului: privacy@wizconnected.com

Dat fiind faptul că instalarea de Module cookie terțe și alte sisteme de urmărire prin intermediul serviciilor utilizate în cadrul acestei Aplicații nu poate fi controlată efectiv de Proprietar, toate referințele specifice la Modulele cookie și sistemele de urmărire instalate de terțe părți sunt considerate ca fiind strict informative. Pentru a obține informații complete, Utilizatorul este rugat să consulte politica de confidențialitate privind serviciile terțe respective menționate în acest document.
Dată fiind complexitatea obiectivă asociată cu identificarea tehnologiilor bazate pe Module cookie, Utilizatorii sunt încurajați să contacteze Proprietarul în cazul în care au nevoie de informații detaliate privind utilizarea Modulelor cookie în cadrul acestei Aplicații.

Proprietarul („Noi”) poate modifica periodic prezenta Notificare privind modulele cookie, de exemplu, în urma modificării site-ului nostru web sau a regulilor asociate cu modulele cookie. Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul Notificării privind modulele cookie și modulele cookie incluse în liste, în orice moment și fără notificare prealabilă. Noua Notificare privind modulele cookie va intra în vigoare imediat după postare. Dacă nu sunteți de acord cu notificarea revizuită, trebuie să modificați preferințele sau să nu mai folosiți paginile. Accesarea sau utilizarea în continuare a serviciilor noastre după intrarea în vigoare a modificărilor, echivalează cu acceptarea Notificării privind modulele cookie revizuite. Puteți consulta această pagină web pentru ultima versiune.

DEFINIȚII ȘI REFERINȚE JURIDICE

Date cu caracter personal (sau Date)
Toate informațiile care permit în mod direct, indirect sau împreună cu alte informații — inclusiv un număr de identificare personală — identificarea sau posibilitatea de identificare a unei persoane fizice.

Date de utilizare
Informațiile colectate automat prin intermediul acestei Aplicații (sau serviciile terțe angajate în această Aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor folosite de Utilizatorii acestei Aplicații, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitărilor, metoda folosită pentru a trimite solicitarea către server, dimensiunea fișierului trimis ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (reușită, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și sistemul de operare folosit de Utilizator, diferitele detalii de timp asociate cu fiecare vizită (de ex., timpul petrecut pe fiecare pagină din Aplicație) și detaliile privind calea urmată în cadrul Aplicației cu referire specială la succesiunea paginilor vizitate și alți parametri referitori la sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator
Persoana care utilizează această Aplicație care, dacă nu se specifică contrariul, este identică cu Persoana vizată.

Persoană vizată
Persoana fizică la care se referă Datele cu caracter personal.

Persoana împuternicită
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care procesează Datele cu caracter personal în numele Operatorului de date, conform descrierii din această politică de confidențialitate.

Operator de date
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, individual sau în colaborare cu alții, definește obiectivele și mijloacele de procesare a Datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate care vizează funcționarea și utilizarea acestei Aplicații. Operatorul de date, dacă nu se specifică contrariul, este Proprietarul acestei Aplicații.

Această Aplicație
Mijloacele prin care sunt colectate și procesate Datele cu caracter personal ale Utilizatorului.

Serviciu
Serviciul furnizat de această Aplicație, conform descrierii din termeni relativi (dacă este cazul) și de pe acest site/din această aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)
Dacă nu se specifică contrariul, toate referințele din acest document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și din Spațiul Economic European.

Informații de natură juridică
Această declarație de confidențialitate a fost elaborată pe baza prevederilor mai multor legi, inclusiv Art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Ultima actualizare: 28 aprilie 2020