NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru WiZ.

Am redactat această Notificare de confidențialitate („Notificarea”) într-un mod ușor de citit și de înțeles, pentru a vă ajuta să înțelegeți cine suntem, ce date personale colectăm în privința dvs., care sunt motivele pentru care le colectăm și ce facem cu acestea. Rețineți că datele cu caracter personal (numite și „Date personale” sau „datele dvs.” în această Notificare) includ orice informații sau seturi de informații pe baza cărora vă putem identifica, în mod direct sau indirect, și în special cele care fac referire la orice identificator – de exemplu, numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.

Vă încurajăm să citiți integral această Notificare.
Dacă nu sunteți de acord cu această Notificare de confidențialitate, vă rugăm să nu ne furnizați datele dvs.

 

CINE ESTE WiZ?

WiZ este o companie de soluții software pentru iluminare, înființată în 2015. Dispune de o echipă internațională de ingineri software, firmware și backend cu înalte calificări. WiZ este o filială deținută integral de Signify NV din 2019.

Rețineți că, dată fiind natura internațională a companiei WiZ, este posibil ca această Notificare să fie înlocuită sau completată pentru îndeplinirea cerințelor locale și pentru a vă furniza informații suplimentare privind modul în care vă prelucrăm datele prin intermediul diferitelor produse, servicii, sisteme sau aplicații WiZ. Pentru produsele și serviciile (inclusiv funcțiile bazate pe web sau aplicații) care pot implica prelucrări specifice ale datelor dvs., această Notificare poate fi completată de notificări specifice produsului sau serviciului respectiv, care vor conține informații suplimentare privind prelucrarea datelor dvs. de către produsele și serviciile menționate.

Pentru a primi informații despre Datele dvs. personale, scopurile colectării acestora, părțile cu care sunt partajate Datele personale și pentru orice întrebări, preocupări sau aspecte legate de conformitate, contactați Proprietarul.

 

PROPRIETAR ȘI OPERATOR DE DATE

Atunci când această Notificare menționează termenii „noi,” sau „al nostru/a noastră/ ale noastre/ai noștri,”, aceștia se referă la Operatorul de date din prezenta Notificare, respectiv compania afiliată Signify, cu care ați avut, aveți sau veți avea o relație sau care decide în orice alt mod care dintre datele dvs. sunt colectate și cum sunt utilizate acestea, precum și Signify Netherlands B.V. (Registration number 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Țările de Jos). Vă rugăm să rețineți că afiliații Signify includ companiile subsidiare asupra cărora Signify N.V. își exercită controlul, ca proprietar direct sau indirect. Puteți obține o listă a afiliaților Signify contactând Signify Privacy Office.

E-mail de contact al Proprietarului: privacy@wizconnected.com

Această Notificare vi se aplică în cazul în care avem calitatea de Operator de date în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. În cazul în care avem calitatea de Persoană împuternicită de operator, prelucrarea datelor dvs. personale se va supune Notificării de confidențialitate publicate de Operatorul de date.

 

CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE?

Această Notificare acoperă modul în care vă colectăm și vă utilizăm datele – de exemplu, atunci când:

 • vizitați sau utilizați site-urile web, aplicațiile sau canalele de pe rețelele de socializare orientate către consumatori sau clienți (profesioniști și/sau producători de echipamente originale);
 • achiziționați și utilizați produsele, serviciile, sistemele sau aplicațiile noastre;
 • vă abonați la buletinele noastre informative;
 • ne furnizați mostre ale produselor dvs.;
 • contactați serviciile noastre de asistență pentru clienți și consumatori;
 • participați la evenimentele noastre de afaceri;

interacționați în alte moduri în calitate de consumator, client de afaceri, parteneri, (sub)furnizor, contractant sau în baza altui tip de relație de afaceri cu noi.

 

TIPURILE DE DATE COLECTATE

În funcție de calitatea dvs. (de exemplu, client, consumator, furnizor, partener de afaceri etc.) și de modul în care interacționați cu noi (de exemplu, online, offline, în aplicație, prin telefon etc.), putem prelucra date diferite în ceea ce vă privește. De exemplu, vă putem colecta Datele personale atunci când accesați sau utilizați site-urile web, aplicațiile sau canalele noastre de pe rețelele de socializare orientate către consumatori și clienți, atunci când achiziționați și utilizați produsele, serviciile, sistemele sau aplicațiile noastre, atunci când vă abonați la buletinele noastre informative, descărcați actualizări software, ne furnizați bunuri sau servicii, contactați serviciile noastre de asistență pentru clienți sau consumatori, participați la evenimentele noastre de afaceri, participați la concursurile, promoțiile și sondajele noastre sau interacționați în alte moduri cu noi. Este posibil ca datele colectate prin interacțiunea cu noi și utilizarea serviciilor și site-urilor noastre web să nu permită, de unele singure, identificarea sau asocierea directă cu o anumită persoană, însă pot permite identificarea dvs. în combinație cu alte date.

În funcție de opțiunile dvs. de confidențialitate, de produsele dvs. sau de utilizarea de către dvs. a serviciile noastre, este posibil să prelucrăm următoarele date:

Produse WiZ:

 • Identificatorii unici și configurarea produselor
 • Informații de diagnosticare și de utilizare a produselor

Aplicații WiZ:

 • Integrările dvs.
 • ID-ul domiciliului
 • Preferințele de limbă
 • Fusul orar și codul țării
 • Setările dvs. de vizitator (membru)
 • Informațiile dispozitivului (de exemplu, versiunea sistemului de operare al dispozitivului)
 • Identificatorii unici și configurarea produselor
 • Date analitice de utilizare și diagnosticare (de exemplu, informațiile din jurnale și datele de locație)

Site-ul web WiZ:

 • Preferințele de limbă
 • Fusul orar și codul țării
 • Date analitice de utilizare și diagnosticare (de exemplu, informațiile din jurnale și datele de locație)

Panoul de comandă WiZ Pro:

 • Datele de autentificare ale utilizatorilor autorizați
 • Preferințele de limbă
 • Fusul orar și codul țării
 • Date analitice de utilizare și diagnosticare (de exemplu, informațiile din jurnale și datele de locație)

Dacă interacționați cu noi prin intermediul Serviciilor de tip rețea („STR”), vă putem prelucra informațiile personale în conformitate cu această Notificare de confidențialitate. Datele pe care le colectăm prin STR pot depinde de setările dvs. de confidențialitate din STR și de permisiunile pe care ni le acordați în ceea ce privește asocierea contului dvs. din cadrul produselor sau serviciilor noastre cu contul dvs. din STR. Interacțiunile dvs. cu terțe părți care au loc prin intermediul STR sau caracteristicile similare se supun politicilor de confidențialitate ale terțelor părți respective și acordului încheiat de dvs. cu STR. Declarați că aveți dreptul să vă utilizați contul STR în scopurile descrise aici fără a încălca în niciun mod termenii și condițiile de utilizare a STR. Dacă doriți să împiedicați site-urile web și aplicațiile să vă înregistreze activitatea, puteți refuza acest lucru.

Datele dvs. și comunicările noastre
Comunicările asociate sondajelor în rândul clienților: depunem permanent eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile și a le alinia cât mai bine cu dorințele clienților. De aceea, vă putem utiliza datele pentru a vă invita să participați la sondaje în rândul clienților sau la studii de piață. Vă vom trimite comunicările de acest tip numai cu acordul dvs. prealabil, exceptând cazurile în care acesta nu este necesar conform legislației aplicabile.

Comunicările referitoare la aspecte administrative, servicii și tranzacții: veți primi întotdeauna de la noi comunicări referitoare la aspecte administrative, servicii și tranzacții, cum ar fi actualizările tehnice și/sau de securitate ale produselor noastre, confirmări ale comenzilor, notificări privind activitățile contului dvs. și alte notificări importante. Nu puteți refuza comunicările de acest tip.

Alte comunicări: atunci când legislația aplicabilă permite și/sau impune acest lucru sau când avem consimțământul dvs. în acest sens, putem analiza și combina toate informațiile asociate cu datele dvs. și datele privitoare la interacțiunile dvs. cu noi pentru a putea adapta comunicările în funcție de preferințele și comportamentul dvs. și a vă oferi cea mai bună experiență personalizată.

Proprietarul nu furnizează o listă a tipurilor de date personale colectate.
Detaliile complete privind fiecare tip de dat personale colectate sunt incluse în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau textelor explicative specifice, afișate înainte de colectarea datelor.
Datele personale pot fi furnizate în cunoștință de cauză de către dvs. sau, în cazul Datelor de utilizare, pot fi colectate automat în timpul utilizării acestei Aplicații.
În absența altor specificații, toate datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii, iar nefurnizarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor Aplicației. În cazurile în care Aplicația indică în mod explicit faptul că anumite date nu sunt obligatorii, aveți libertatea de a nu furniza aceste date, fără consecințe în ceea ce privește disponibilitatea sau funcționarea Serviciului. Dacă alegeți să nu ne furnizați datele dvs., este posibil să nu putem răspunde solicitărilor dvs.
Dacă aveți neclarități privind Datele personale obligatorii, contactați Proprietarul.

Orice utilizare a Modulelor cookie – și a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau proprietarii serviciilor terțe utilizate de Aplicație servește scopului de a furniza Serviciul solicitat de către dvs., în plus față de orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica privind modulele cookie, dacă există.

Responsabilitatea pentru orice Date personale terțe obținute, publicate sau partajate prin această Aplicație vă aparține și confirmați că aveți consimțământul terței părți pentru furnizarea datelor respective către Proprietar.

 

MODUL ȘI LOCUL DE PRELUCRARE A DATELOR

Metodele de prelucrare
Proprietarul adoptă măsuri de securitate adecvate pentru prevenirea accesării, dezvăluirii, modificării sau distrugerii neautorizate a Datelor.
Prelucrarea datelor este efectuată prin intermediul computerelor și/sau al altor instrumente IT, cu respectarea procedurilor organizaționale relevante și în moduri strict legate de scopurile indicate. În anumite cazuri, în plus față de Proprietar, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane implicate în operarea Aplicației (administrare, vânzări, marketing, aspecte juridice, administrarea sistemelor) sau unor terțe părți (cum ar fi furnizorii terți de servicii tehnice, curierii, furnizorii de găzduire web, companiile IT, agențiile de comunicare), desemnate, dacă este necesar, drept Persoane împuternicite de Operator (Proprietar). Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată Proprietarului în orice moment.

Baza legală a prelucrării
Proprietarul vă poate prelucra Datele personale dacă se aplică una dintre situațiile de mai jos:

 • v-ați acordat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri ale prelucrării. Notă: în anumite jurisdicții, Proprietarul poate avea dreptul de a prelucra Date personale până în momentul în care obiectați la prelucrare („refuz”), fără a avea obligația de a obține consimțământul dvs. sau de a acționa pe una dintre bazele legale de mai jos;
 • prelucrarea este necesară pentru aplicarea unui acord cu dvs. și/sau îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile contractuale prevăzute de acesta;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale și introducerea de acțiuni în justiție, exercitarea unui drept sau stabilirea unei apărări în justiție de către Proprietar;
 • prelucrarea este asociată unei activități de interes public sau autorității oficiale acordate Proprietarului;
 • prelucrarea este necesară în scopuri legate de interesele legitime ale Proprietarului, inclusiv, fără limitare:
  • securității rețelelor și informațiilor noastre;
  • administrării și desfășurării generale a activității de afaceri a companiei noastre;
  • prevenirii sau investigării încălcărilor suspectate sau efective ale legii, contractelor sau politicilor WiZ.

În orice situație, Proprietarul va oferi informații pentru clarificarea bazei legale care se aplică prelucrării și în special a măsurii în care furnizarea Datelor personale reprezintă o cerință legală sau contractuală sau o condiție necesară încheierii unui contract.

Locul
Datele sunt prelucrate la sediile operaționale ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

Dată fiind natura globală a companiei noastre și în funcție de locația dvs., transferurile de date pot implica transmiterea Datelor dvs. personale în afara țării dvs. de reședință, dacă acest lucru este necesar pentru atingerea scopurilor definite în această Notificare. Dacă vă aflați într-o țară membră a Spațiului Economic European, vă putem transfera datele în țări aflate în afara Spațiului Economic European. Unele dintre aceste țări sunt recunoscute de către Comisia European ca furnizând un nivel adecvat de protecție. În ceea ce privește transferurile din Spațiul Economic European în țări care nu sunt recunoscute de către Comisia European ca furnizând un nivel adecvat de protecție, am implementat măsuri adecvate de protecție a datelor dvs., care includ măsuri organizaționale și juridice (de exemplu, reguli corporative obligatorii și clauze contractuale standard aprobate de către Comisia Europeană). Pentru a afla mai multe despre locul prelucrării unor astfel de date transferate, puteți consulta secțiunea cu detalii privind prelucrarea Datelor personale din cadrul prezentei Notificări sau puteți trimite o solicitare Proprietarului, folosind informațiile din secțiunea cu date de contact.

Durata de păstrare
Datele personale vor fi prelucrate și păstrate pe perioada necesară scopului în care au fost colectate acestea.
Prin urmare:

 • Datele personale colectate în scopuri legate de aplicarea unui contract încheiat între Proprietar și dvs. vor fi păstrate până la aplicarea integrală a contractului respectiv.
 • Datele personale colectate în scopuri legate de interesele legitime ale Proprietarului vor fi păstrate pe perioada necesară pentru atingerea scopurilor respective. Puteți găsi detalii privind interesele legitime ale Proprietarului în secțiunile relevante ale prezentei Notificări sau le puteți solicita Proprietarului.

Proprietarul poate avea dreptul de a păstra Datele personale pe o perioadă mai lungă de timp dacă v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea respectivă, cât timp acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate avea obligația de a păstra Datele personale pe o perioadă mai lungă dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unor obligații legale sau pentru respectarea ordinului unei autorități.

La expirarea perioadei de păstrare, Datele personale vor fi șterse. Prin urmare, drepturile de accesare, ștergere, corectare și portabilitate a datelor nu vor putea fi exercitate după expirarea perioadei de păstrare.

 

RESPONSABILITĂȚILE DVS.

Vă reamintim că este responsabilitatea dvs. să vă asigurați, în măsura în care le cunoașteți, că datele pe care ni le puneți la dispoziție sunt corecte, complete și actualizate. Dacă ne furnizați date referitoare la alte persoane (de exemplu, dacă acordați unui prieten accesul necesar pentru controlarea luminilor din casa dvs.), este responsabilitatea dvs. să colectați astfel de date respectând prevederile legislației locale. De exemplu, trebuie să aduceți la cunoștința persoanelor ale căror date ni le furnizați conținutul acestei Notificări și să obțineți acordul acestora în prealabil.

 

DREPTURILE DVS. ȘI MODUL ÎN CARE LE PUTEȚI EXERCITA

Vă încurajăm să vă asumați controlul asupra Datelor dvs. personale. Vă puteți exercita anumite drepturi privind Datele dvs. prelucrate de către Proprietar. În mod special, aveți dreptul:

 • să vă retrageți consimțământul în orice moment. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dacă v-ați acordat anterior consimțământul privind prelucrarea Datelor dvs. personale.
 • să obiectați la prelucrarea Datelor dvs. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea Datelor dvs. personale dacă prelucrarea este efectuată pe altă bază legală decât consimțământul dvs. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea dedicată acestor aspecte de mai jos.
 • să vă accesați datele. Aveți dreptul de a afla dacă Datele dvs. personale sunt prelucrate de Proprietar, de a obține divulgarea referitor la unele aspecte ale prelucrării și de a obține o copie a Datelor dvs. personale supuse prelucrării.
 • să verificați și să încercați corectarea Datelor. Aveți dreptul să verificați acuratețea Datelor dvs. personale și să solicitați actualizarea și corectarea acestora.
 • să restricționați prelucrarea Datelor dvs. Aveți dreptul, în anumite condiții, să restricționați prelucrarea Datelor dvs. personale. În acest caz, Proprietarul nu va prelucra Datele dvs. personale în alte scopuri decât acela de a le stoca.
 • să solicitați ștergerea sau eliminarea în alt mod a Datelor dvs. personale. Aveți dreptul, în anumite condiții, de a obține ștergerea Datelor dvs. personale deținute de Proprietar.
 • să primiți Datele dvs. și să transferați controlul asupra acestora către un alt operator. Aveți dreptul de a primi Datele dvs. personale într-un mod structurat, de largă utilizare și care poate fi citit automat și, dacă acest lucru este fezabil tehnic, de a solicita transmiterea acestora către alt operator, fără ca acest proces să fie împiedicat în vreun fel. Această prevedere se aplică cu condiția ca Datele dvs. personale să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs., pe un contract la care sunteți parte sau pe obligațiile pre-contractuale ale unui astfel de contract.
 • să înregistrați o plângere. Aveți dreptul de a înregistra o reclamație în fața autorității competente de protecție a datelor.

Vom face tot posibilul pentru a aborda solicitarea dvs. la timp și gratuit, cu excepția cazului în care acest lucru necesită un efort disproporționat. În anumite cazuri, vă putem solicita să vă confirmați identitatea înainte de a putea lua măsuri în legătură cu cererea dvs. Dacă răspunsul primit nu vă satisface, puteți transmite, apoi, solicitarea dvs. către autoritatea de reglementare relevantă din jurisdicția dvs.

Detalii despre dreptul de a obiecta la prelucrare
Dacă Datele personale sunt prelucrate în interes public, prin exercitarea unei autorități oficiale acordate Proprietarului sau în scopuri legate de interesele legitime ale Proprietarului, puteți obiecta la această prelucrare furnizând o justificare legată de situația dvs. particulară pentru a motiva obiecția.

Trebuie să știți că, în cazul în care Datele dvs. personale sunt procesate în scopuri de marketing direct, puteți obiecta la această prelucrare în orice moment, fără a furniza nicio justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează Date personale în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestei Notificări.

Pentru orice întrebări sau solicitări rezonabile de informații referitoare la protecția datelor dvs. de către noi sau referitoare la această Notificare, în general, puteți contacta Signify Privacy Office:

 • Adresă poștală: Signify - În atenția: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam. Olanda; sau
 • Online: Signify Privacy Center, secțiunea „Cerere de confidențialitate”.

Vă rugăm să rețineți: comunicările prin e-mail nu sunt întotdeauna securizate. Din acest motiv, vă rugăm să nu includeți informații sensibile în e-mailurile pe care ni le adresați.

Vom face tot posibilul pentru a adresa solicitarea dvs. la timp și gratuit, cu excepția cazului în care acest lucru necesită un efort disproporționat. În anumite cazuri, vă putem solicita să vă confirmați identitatea înainte de a putea lua măsuri în legătură cu cererea dvs. Dacă răspunsul primit nu vă satisface, puteți transmite, apoi, solicitarea dvs. către autoritatea de reglementare relevantă din jurisdicția dvs.

 

POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE

Atunci când vizitați sau utilizați site-urile noastre web și/sau Aplicația noastră, vă putem înregistra adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, site-ul web de pe care ați sosit, regiunea geografică indicată de adresa IP, comportamentul de navigare pe web, comportamentul în aplicație, măsura și modul în care interacționați cu conținutul disponibil pe site-urile noastre web și în aplicațiile noastre. Utilizăm diferite metode pentru a colecta aceste informații, inclusiv propriile noastre module cookie și module cookie terțe. Această Aplicație utilizează module cookie. Pentru a afla mai multe și pentru o notificare detaliată privind modulele cookie, citiți Politica noastră privind modulele cookie.

Colectăm date de la copii?
Nu colectăm intenționat date de la copiii cu vârsta sub 16 ani.

 • Notă specială pentru copiii cu vârsta sub 16 ani. dacă aveți vârsta sub 16 ani, vă solicităm să discutați cu un părinte sau tutore și să obțineți consimțământul acestuia înainte de a vă partaja datele cu noi.
 • Notă specială pentru părinții copiilor cu vârsta sub 16 ani: vă recomandăm să verificați și să monitorizați utilizarea produselor, sistemelor, serviciilor și aplicațiilor noastre (inclusiv a site-urilor web și a altor canale digitale) de către copiii dvs. pentru a vă asigura că aceștia nu ne furnizează date personale fără permisiunea dvs.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

Acțiuni în instanță
Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri juridice de către Proprietar, într-un tribunal sau în etapele premergătoare unei posibile acțiuni în instanță, legate de utilizarea necorespunzătoare a acestei Aplicații sau a Serviciilor asociate.
Utilizatorul ia cunoștință de faptul că Proprietarul poate avea obligația de a dezvălui date personale la solicitarea autorităților publice.

Informații suplimentare despre Datele Personale ale Utilizatorului
În plus față de informațiile din această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza, la cerere, Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite Servicii sau colectarea și prelucrarea Datelor personale.

Jurnalele de sistem și întreținerea
În scopuri legate de operare și întreținere, această Aplicație și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunile cu această Aplicație (jurnale de sistem), utilizând în acest scop alte Date personale (cum ar fi adresa IP).

Informațiile care nu sunt incluse în această politică
Puteți solicita în orice moment Proprietarului mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea Datelor personale. Consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Modul de gestionare a solicitărilor de încetare a urmăririi
Această aplicație nu acceptă solicitări de încetare a urmăririi.
Pentru a determina dacă există servicii terțe utilizate de aceasta care respectă solicitările de încetare a urmăririi, citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificările acestei politici de confidențialitate
Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment această politică de confidențialitate, prin notificarea Utilizatorilor pe această pagină și, eventual, în cadrul acestei Aplicații și/sau – în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și legal – prin trimiterea unei notificări către Utilizatori folosind orice informații de contact disponibile Proprietarului. Se recomandă consultarea frecventă a acestei pagini, inclusiv a datei celei mai recente modificări, indicată în partea de jos.

Dacă modificările afectează activitățile de prelucrare desfășurate în baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va obține din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.

 

DEFINIȚII ȘI REFERINȚE JURIDICE

Date cu caracter personal (sau Date)
Toate informațiile care permit în mod direct, indirect sau împreună cu alte informații — inclusiv un număr de identificare personală — identificarea sau posibilitatea de identificare a unei persoane fizice.

Date de utilizare
Informațiile colectate automat prin intermediul acestei Aplicații (sau serviciile terțe angajate în această Aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor folosite de Utilizatorii acestei Aplicații, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitărilor, metoda folosită pentru a trimite solicitarea către server, dimensiunea fișierului trimis ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (reușită, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și sistemul de operare folosit de Utilizator, diferitele detalii de timp asociate cu fiecare vizită (de ex., timpul petrecut pe fiecare pagină din Aplicație) și detaliile privind calea urmată în cadrul Aplicației cu referire specială la succesiunea paginilor vizitate și alți parametri referitori la sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al Utilizatorului.

Persoană vizată
Persoana fizică la care se referă Datele cu caracter personal.

Persoana împuternicită
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care procesează Datele cu caracter personal în numele Operatorului de date, conform descrierii din această politică de confidențialitate.

Operator de date
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, individual sau în colaborare cu alții, definește obiectivele și mijloacele de procesare a Datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate care vizează funcționarea și utilizarea acestei Aplicații. Operatorul de date, dacă nu se specifică contrariul, este Proprietarul acestei Aplicații.

Aplicația
Mijloacele prin care sunt colectate și procesate Datele cu caracter personal ale Utilizatorului.

Serviciu
Serviciul furnizat de această Aplicație, conform descrierii din termeni relativi (dacă este cazul) și de pe acest site/din această aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)
Dacă nu se specifică contrariul, toate referințele din acest document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și din Spațiul Economic European.

Informații de natură juridică
Această declarație de confidențialitate a fost elaborată pe baza prevederilor mai multor legi, inclusiv Art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor).
Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la această Aplicație, în absența altor indicații din cadrul documentului.

Ultima actualizare: 4 ianuarie 2021