TERMENI DE UTILIZARE WiZ

1.     Domeniul de aplicare al acestui document și relația dintre noi.
a.     Știm că este tentant să nu consultați aceste Condiţii de utilizare WiZ (“Condiții”), dar înțelegerea acestor Condiții este importantă, astfel încât să știți la ce vă puteți aștepta de la noi și, de asemenea, să știți ce pretenții avem de la dumneavoastră.
b.     Relația dumneavoastră cu noi: Aceste Condiții reglementează relația dintre dumneavoastră și noi. Când ne referim la “nou”, “al nostru/ai noștri” sau “a noastră/ale noastre”, înțelegem prin aceasta Signify Netherlands B.V., compania care se află în spatele produselor WiZ.   
c.      Serviciile acoperite: Serviciile sunt destinate produselor WiZ (“Produse”) și acoperă accesarea și utilizarea software-ului integrat în Produse, accesarea și utilizarea aplicației noastre care poate fi descărcată pe smartphone sau tabletă, precum și serviciile și caracteristicile accesibile pentru Produse prin intermediul paginii noastre web și aplicației noastre. Ne referim la toate acestea ca “Servicii”.
d.     Cerințe referitoare la vârstă: Dacă nu ați împlinit vârsta legală necesară pentru încheierea contractului, părintele dumneavoastră sau tutorele legal ar trebui să citească aceste Condiții împreună cu dumneavoastră. Dacă sunteți părinte sau tutore legal, și copilului dumneavoastră folosește Produsele și Serviciile, aceste Condiții vi se aplică și sunteți responsabil pentru activitățile copilului dumneavoastră.
e.     Aspecte nereglementate prin prezentul document: Achiziționarea unui Produs este acoperită de condițiile comerciale valabile la momentul achiziționării Produsului și include toate drepturile legale cu privire la garanție, care vă revin în calitate de consumator în țara de reședință. Anumite caracteristici ale Serviciilor pot fi supuse unor condiții suplimentare, care vor fi comunicate împreună cu caracteristicile respectivele.

2.     Utilizarea Serviciilor.
a.     Permisiunea de utilizare a Serviciilor: Vă acordăm permisiunea de a utiliza Serviciile pentru a controla și monitoriza produsele pe care le dețineți sau pentru care sunteți autorizat să le controlați și monitorizați.
b.     Puteți autoriza persoane fizice: Puteți autoriza persoane fizice să acceseze, utilizeze, monitorizeze și controleze Produsele și Serviciile. Ne referim la astfel de persoane ca “Utilizatori autorizați”. Ar trebui să autorizați doar persoane în care aveți încredere pentru a vă accesa contul de utilizator, Produsele și Serviciile.
c.      Înregistrarea unui cont de utilizator: Pentru a putea utiliza Serviciile poate fi necesară crearea unui cont de utilizator. Sunteți responsabil pentru acuratețea informațiilor dumneavoastră (în vederea configurării contului de utilizator) și pentru luarea măsurilor necesare pentru a vă menține contul de utilizator în siguranță. Pentru mai multe detalii referitoare la confidențialitate, consultați secțiunea 5.
d.     Îmbunătățirea serviciilor:

 • Încercăm în permanență să îmbunătățim Serviciile și Produsele, prin urmare acestea pot suferi modificări în timp. Putem actualiza Serviciile oferind soluții de remediere (a bug-urilor) sau de modificare, introducând noi caracteristici sau funcționalități, schimbând sau eliminând (temporar sau permanent) orice caracteristică sau funcționalitate, componentă sau conținut, impunând limitări pentru anumite caracteristici sau restricționând accesul la Servicii sau părți ale acestora. Ne referim la toate aceste actualizări și schimbări ca fiind “Actualizări”.
 • În unele cazuri, Actualizările pot cauza incompatibilități între dispozitivele hardware mai vechi, servicii de la terți, configurații software sau alte setări și este posibil să vi se solicite să actualizați sau să înlocuiți aceste dispozitive, servicii, configurații sau setări astfel încât să puteți utiliza în continuare Serviciile. 
 • Vă rugăm să consultați periodic politica noastră privind Încheierea asistenței, furnizată separat pe pagina noastră web la https://www.wizconnected.com/end-of-support-policy. Dacă există diferențe între politica noastră privind Încheierea asistenței și o garanție oferită de noi împreună cu Produsul, sau dacă politica noastră privind Încheierea asistenței poate duce la încetarea asistenței pentru Produsele aflate în perioada de garanție declarată, politica noastră privind Încheierea asistenței va avea prioritate față de condițiile unei astfel de garanții.
 • Actualizările pot avea loc automat fără nicio notificare prealabilă și fără a necesita un consimțământ suplimentar din partea dumneavoastră. Sunteți de acord cu aceste Actualizări automate. În cazul în care nu doriți ca astfel de Actualizări să fie instalate automat, puteți indica acest lucru în setările smartphone-ului sau tabletei. Vă putem cere de asemenea să instalați dumneavoastră Actualizările, și sunteți responsabil să faceți acest lucru prompt. Refuzul de instalare a oricăror Actualizări vă poate expune la riscuri (precum riscuri de securitate) și va afecta și limita responsabilitatea și capacitatea noastră de a vă furniza Serviciile.

e.     Serviciile depind de: Funcționarea corespunzătoare a serviciilor se bazează pe transmiterea datelor prin dispozitive și furnizori de servicii terți, inclusiv rețeaua dumneavoastră wi-fi, dispozitivul wireless activat (precum un smartphone sau o tabletă) și (pentru anumite produse) pe o conexiune la Internet de bandă largă. Signify nu are niciun control și nu este responsabil pentru aceste dispozitive și servicii terțe, asupra compatibilității și a configurației acestora în raport cu Produsele și Serviciile, precum şi asupra costurilor aferente. În cazul întreruperii, întârzierii, refuzului sau limitării din orice motiv a acestor dispozitive și servicii, este posibil ca Serviciile să fie nefiabile sau indisponibile pe durata limitărilor.
f.      Conduita dumneavoastră: În furnizarea Serviciilor, dorim să menținem Serviciile pentru toată lumea, ceea ce înseamnă că trebuie să respectați aceste reguli de conduită:

 • Să respectați legile aplicabile, inclusiv controlul exporturilor și sancțiunile aferente, confidențialitatea și drepturile de proprietate intelectuală;
 • Să nu aduceți prejudicii, interferați, abuzați sau întrerupeți Serviciile.

g.     Pot fi necesare Produse suplimentare: Utilizarea anumitor Produse poate necesita unele Produse suplimentare așa cum este indicat de noi în instrucțiunile de utilizare.
h.     Comunicații asociate cu Serviciile: Uneori vă transmitem anunțuri și alte informații prin intermediul paginii noastre web sau al aplicației noastre. Dacă aveți întrebări cu privire la Produse, Servicii sau aceste Condiții, vă rugăm să ne contactați prin canalele noastre de asistență pentru clienți.
i.       Feedback: Apreciem feedback-ul oferit pentru Servicii și Produse. În cazul în care ne oferiți feedback, este posibil să acționăm în consecință cu privire la feedback-ul dumneavoastră fără vreo obligație în sarcina dumneavoastră.

3.     Informațiile dumneavoastră.
a.     Trimiteri ale utilizatorului și Datele de pe dispozitive: Unele Servicii vă permit dumneavoastră și Utilizatorilor autorizați de dumneavoastră să stocați sau să furnizați în alt mod informații către sau prin intermediul Serviciilor în diverse moduri - ne referim la aceste informații ca “Trimiterile utilizatorului”. Dacă decideți să furnizați Trimiteri ale utilizatorului, vă rugăm să vă asigurați că aveți drepturile necesare și că acest lucru este legal. În plus, Serviciile ne vor oferi informații despre utilizarea de către dumneavoastră a Produselor și a diferitelor dispozitive, servicii sau aplicații terțe pe care le conectați cu Serviciile, adesea automat – ne referim la aceste informații ca “Date de pe dispozitive”. Trimiterile utilizatorului și Datele de pe dispozitive rămân ale dumneavoastră, ceea ce înseamnă că păstrați orice drepturi care vă revin din Trimiterile utilizatorului și Datele de pe dispozitive.
b.     Permisiunea de a utiliza informațiile dumneavoastră: Sub rezerva drepturilor dumneavoastră privind confidențialitatea astfel cum sunt indicate în secțiunea 5 de mai jos, prin utilizarea Serviciilor, ne acordați o licență valabilă la nivel global (valabilă oriunde în lume) și gratuită (fără a plăti nicio taxă) care ne permite nouă (dar și licențiaților și contractorilor noștri) să:

 • găzduim, reproducem, distribuim, modificăm, comunicăm și utilizăm Trimiterile utilizatorului și Datele de pe dispozitivele dumneavoastră - de exemplu, permițându-ne să le salvăm în sistemul nostru și să le facem accesibile; și
 • să permitem accesul la Trimiterile utilizatorului și Datele de pe dispozitivele dumneavoastră Utilizatorilor Autorizați și pentru (așa cum sunt definite mai jos) Produse și Servicii terțe,

în scopul:

 • operării și îmbunătățirii Serviciilor (inclusiv crearea de Actualizări);
 • dezvoltarea noilor tehnologii și servicii pentru noi; și
 • alte scopuri așa cum sunt descrise în Notificarea privind confidențialitatea aplicabilă, valabilă pe https://www.wizconnected.com/privacy-notice (“Notificare privind confidențialitatea”).

c.      Securitatea informațiilor dumneavoastră: Deoarece ne interesează integritatea și securitatea informațiilor dumneavoastră, ne străduim să implementăm măsuri de securitate adecvate. Cu toate acestea, nu putem garanta faptul că terți neautorizați nu vor putea niciodată să treacă de măsurile noastre de securitate și să utilizeze informațiile dumneavoastră în scopuri inadecvate. Pentru mai multe informații despre dezvăluirea responsabilă a Signify, consultați pagina noastră coordonată de dezvăluire a vulnerabilităților la https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4.     Produse și servicii externe.
a.     Accesarea produselor și serviciilor externe: Serviciile pot permite Produselor să interacționeze cu produsele, aplicațiile și serviciile altora (“Produse și Servicii terțe”). Pentru a permite o astfel de interacțiune, este posibil să fie necesar să facem schimb de informații privind Trimiterile utilizatorului și Datele de pe dispozitivele dumneavoastră cu terții relevanți. Sunteți responsabil pentru utilizarea și interacțiunea dumneavoastră cu Produsele și Serviciile terțe și nu ne asumăm responsabilitate pentru Produsele și Serviciile terțe sau pentru orice interfață a Produselor și Serviciilor terțe cu Produsele și Serviciile.
b.     Standarde sau mijloace de comunicare: Produsele pot utiliza diverse standarde sau mijloace deschise sau accesibile în mod obișnuit pentru a comunica și lucra cu dispozitivele inteligente sau conectate care sunt utilizate de asemenea în mod similar de alte produse, servicii și sisteme care nu sunt fabricate de noi. Astfel de produse și servicii similare care nu sunt desemnate de noi sau certificate ca fiind compatibile cu Produsele și Serviciile, pot să nu funcționeze cu Produsele și Serviciile, chiar dacă se precizează că operează pe baza unor standarde sau mijloace de comunicare identice sau similare.
c.      Legătura cu site-uri terțe: Pagina noastră web, aplicația sau comunicarea poate conține link-uri către alte site-uri terțe independente. Aceste link-uri sunt furnizate doar în scop de facilitare, și deoarece acestea nu sunt sub controlul nostru, nu aprobăm și nici nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri.

5.     Confidențialitatea dumneavoastră.
a.     Date cu caracter personal: Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru Signify. Notificarea noastră privind confidențialitatea se aplică pentru utilizarea Serviciilor. Vă rugăm să citiți aceste documente deoarece ele descriu, printre altele, tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, bazele legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și drepturile dumneavoastră cu privire la confidențialitate. Notificările suplimentare privind confidențialitatea pot fi furnizate separat pentru anumite produse și servicii.
b.     Cookies: În unele situații, Signify poate utiliza fișiere de tip cookies sau alte tehnologii de urmărire. Vă rugăm să citiți Notificarea noastră cu privire la Cookies care este disponibilă pe https://www.wizconnected.com/cookie-policy sau mai multe informații despre această tehnologie și în ce scopuri o putem utiliza.

6.     Suspendarea și rezilierea Serviciilor.
a.     Suspendarea Serviciilor: Putem suspenda temporar Serviciile, fără notificare prealabilă, din rațiuni de securitate, defectarea sistemelor, întreținere și reparații sau alte circumstanțe.
b.     Rezilierea sau suspendarea accesului la Servicii: Aveți libertatea de a înceta în orice moment utilizarea Serviciilor. Ne rezervăm dreptul de a rezilia sau suspenda accesul dumneavoastră la Servicii sau de a șterge contul dumneavoastră de utilizator, în cazul în care oricare dintre aceste lucruri se întâmplă:

 • dacă, cu bună credință, considerăm că ați utilizat Serviciile sau Produsele cu încălcarea acestor Condiții
 • ni se cere acest lucru pentru a respecta o solicitare de natură legală sau o hotărâre judecătorească
 •  considerăm în mod rezonabil că prin conduita dumneavoastră ați adus prejudicii unui utilizator, unui terț sau nouă
 • nu ați accesat contul pentru o perioadă de doi ani.

7.     Conținutul și software-ul nostru.
a.     Drepturi de proprietate intelectuală: Deși vă oferim permisiunea de a utiliza Serviciile noastre, noi (precum și furnizorii și licențiatorii noștri) reținem drepturile de proprietate intelectuală de care noi (precum și furnizorii și licențiatorii noștri) beneficiem din aceste Servicii.
b.     Conținutul nostru: Serviciile includ conținut care ne aparține. Puteți utiliza conținutul așa cum este stipulat în aceste Condiții, însă reținem orice drept de proprietate intelectuală pe care îl avem asupra conținutului nostru. Nu eliminați, ascundeți , sau alterați niciuna dintre mărcile, logo-urile sau notificările noastre legale.
c.      Conținutul terților: Este posibil ca Serviciile să vă ofere acces la conținut care aparține altor persoane sau organizații. Nu aveți dreptul de a utiliza acest conținut fără permisiunea respectivei persoane sau organizații, sau în orice alte limite stipulate de lege.
d.     Software: Unele dintre Servicii includ accesul și dreptul de utilizare a aplicației sau a software-ului integrat în Produse. Vă oferim permisiunea de a utiliza software-ul ca parte a Serviciilor. Licența este valabilă la nivel global (așadar valabilă oriunde în lume), non-exclusivă (astfel încât putem licenția software-ul și mai departe), personală (astfel încât nu o puteți extinde către alte persoane) și netransmisibilă (adică nu puteți atribui acest drept altor persoane). Unele dintre Servicii includ software oferit în condiții de licență liberă, pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră. Uneori există dispoziții în licența liberă care prevalează în mod explicit asupra unor părți din aceste Condiții, prin urmare vă rugăm să citiți cu atenție aceste licențe.
e.     Interdicții: Este interzis că copiați, modificați, distribuiți, vindeți sau închiriați orice parte a Serviciilor sau a software-ului inclus în Servicii. De asemenea este interzis să reconstituiți sau să încercați extragerea codului nostru sursă, cu excepția cazului în care legea aplicabilă vă permite acest lucru.

8.     Declinarea responsabilității și răspunderea civilă.
a.     Declinarea responsabilității: Chiar dacă ne străduim ca experiența dumneavoastră cu Serviciile să fie cât mai agreabilă și chiar dacă avem toată încrederea în Serviciile noastre, rețineți că putem să vă furnizăm serviciile “ca atare” și “conform disponibilităților” și că nu oferim garanții, asigurări sau angajamente referitoare la Servicii (inclusiv conținutul Serviciilor, funcțiile specifice ale acestora sau disponibilitatea, fiabilitatea sau abilitatea acestora de a vă satisface nevoile) deoarece există întotdeauna posibilitatea ca lucrurile să nu funcționeze așa cum ar trebui. În cazul nefericit în care Serviciile nu ar funcționa, vă rugăm să acceptați cele mai sincere scuze din partea noastră, deoarece înțelegem că o astfel de situație este una neplăcută și nedorită.
b.     Răspunderea noastră civilă: Nu vom fi responsabili a pentru niciun fel de daune indirecte, subsecvente , punitive, speciale sau accidentale. Cuantumul maxim al răspunderii noastre în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră este limitat la cea mai mică dintre valorile (i) taxelor pe care le-ați plătit pentru utilizarea Serviciilor relevante pe o perioadă de 3 luni înainte de incident (dacă a existat unul); sau (ii) €50. Aceste Condiții limitează doar răspunderea noastră în conformitate cu legislația aplicabilă.

9.     Soluționarea disputelor, legislația aplicabilă și instanțele competente.  
a.     În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, și cu excepția cazului în care este stipulat în mod expres altfel în următoarele paragrafe ale acestei secțiuni 9 sau din secțiunea 11, aceste Condiții, relația dumneavoastră cu noi precum și utilizarea Serviciilor sunt guvernate de legislația țării dumneavoastră de reședință , iar noi împreună cu dumneavoastră convenim să ne supunem jurisdicției exclusive a instanțelor competente la nivel local. Aplicabilitatea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri, și orice alte legi care direcționează către aplicarea legilor oricărei alte jurisdicții, sunt în mod expres respinse și excluse.
b.     Dacă sunteți rezident în Statele Unite ale Americii, aceste Condiții, relația dumneavoastră cu noi și utilizarea Serviciilor sunt guvernate de legislația statului New Jersey, excluzând dispozițiile referitoare la conflictul legislativ și alegerea legislației.
c.      Dacă sunteți rezident în Canada, aceste Condiții, relația dumneavoastră cu noi și utilizarea Serviciilor sunt guvernate de legislația provinciei Ontario, fără a avea efect asupra dispozițiilor referitoare la conflictul legislativ și alegerea legislației. 
d.     Dacă sunteți rezident în Franța, tribunalul din Nanterre va avea jurisdicție exclusivă.
e.     Dacă sunteți rezident în India, în cazul oricărui diferend sau al oricărei dispute care rezultă, dumneavoastră și noi convenim să soluționăm acest litigiu prin arbitraj asigurat de un arbitru numit de comun acord , în conformitate cu Actul de arbitraj și Conciliere 2015 (cu modificările ulterioare). Instanța de arbitraj va fi Gurgaon, Haryana.
f.      Dacă sunteți rezident în Sri Lanka în cazul oricărui diferend sau al oricărei dispute care rezultă, dumneavoastră și noi convenim să soluționăm acest litigiu prin arbitraj asigurat de un arbitru numit de comun acord , în conformitate cu Actul de arbitraj și Conciliere 2005 (cu modificările ulterioare). Instanța de arbitraj va fi New Delhi, India.
g.     Dacă sunteți rezident în Malaysia, tribunalul din Malaezia de Vest are jurisdicție exclusivă.
h.     Dacă sunteți rezident în China, tribunalul local din Shanghai, China are jurisdicție exclusivă.
i.       Dacă sunteți rezident în Taiwan, tribunalul local din Taipei, Taiwan are jurisdicție exclusivă.

10.  Referitor la aceste Condiții.
a.     Potrivit legii, este posibil să beneficiați de anumite drepturi care nu pot fi limitate de un contract precum aceste Condiții. Prezentele Condiții nu sunt în niciun fel menite să restricționeze aceste drepturi.
b.     În cazul în care se dovedește că o dispoziție nu este valabilă sau nu poate fi aplicată, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții din prezentele Condiții.
c.      Chiar dacă nu luăm măsuri imediat după ce am constatat nerespectarea de către dumneavoastră a acestor Condiții, aceasta nu înseamnă că nu avem dreptul de a lua măsuri pe viitor.
d.     Putem actualiza aceste Condiții astfel încât să reflecte modificările aduse Serviciilor sau modului în care ne desfășurăm afacerile sau din rațiuni legale, de reglementare sau de securitate. În cazul unor modificări cu impact semnificativ asupra dumneavoastră vă vom oferi posibilitatea să revizuiți modificările și, dacă este necesar, să vă exprimați consimțământul asupra modificărilor pentru a putea continua utilizarea Serviciilor. Lipsa unei acțiuni din partea dumneavoastră sau continuarea utilizării Serviciilor, după o astfel de notificare sau alertă, sau acceptarea de către dumneavoastră a oricăror modificări pentru care este necesară aprobarea dumneavoastră prealabilă, va fi considerată de noi ca un consimțământ față de aceste modificări.
e.     Este posibil ca nu toate Serviciile să fie disponibile în țara dumneavoastră.
f.      Pentru informații referitoare la căile prin care ne puteți contacta, vizitați pagina noastră web pentru Produse https://www.wizconnected.com/support.

11.  Condiții aplicabile pentru anumite Produse, anumite Servicii și anumite țări. Această secțiune 11 stipulează condiții suplimentare aplicabile pentru anumite Produse, anumite Servicii și anumite țări. În cazul în care există diferențe între această secțiune 11 și alte dispoziții din prezentele Condiții în afară de această secțiune 11, va prevala această secțiune 11.

 

versiunea Noiembrie 2021